07. 01. 2009
Zdieľať

Drevo a materiály na báze dreva sa stále využívajú nielen pri zariaďovaní interiéru, výrobe nábytku a bytových doplnkov, ale aj pri zhotovovaní obkladov. Nie je dôležité, či ide o drevostavbu alebo murovaný dom, dobre urobeným obkladom sa dá výrazne zmeniť prostredie interiéru. Podmienkou je správna voľba druhu obkladu, jeho materiálu, použitej povrchovej úpravy, ako aj skutočnosť, či montáž (realizáciu) budeme robiť sami, alebo ju zveríme do rúk profesionála. Na to, aby realizácia prebehla podľa očakávania a obloženie bolo po technickej stránke kvalitne montážne spracované, potrebujeme kvalitné náradie, spojovacie prostriedky, skúsenosti a veľkú dávku trpezlivosti.

Použitie v interiéri – architektonický význam obkladu

Hoci sa obklady používajú aj na vonkajšie steny, ďalej sa budeme venovať iba použitiu dreveného obloženia v interiéri. Drevený obklad nie je záležitosťou módy. Obložením stien a stropov i mnohých konštrukcií meníme vzhľad interiéru a tým aj jeho architektonické pôsobenie. Použitými materiálmi potom ovplyvňujeme pocity a psychiku užívateľov priestoru.


Drevené interiérové obklady

176587
Daniel Veselský

V interiéri pôsobia drevené obklady esteticky – obzvlášť kazetové či tabuľové obklady majú veľmi dekoratívny účinok. Na výsledný efekt obloženia majú vplyv rozmery miestnosti, účel, vynaložená námaha a, samozrejme, cena za drevo a odvedená práca. V závislosti od toho, ako je obloženie členené, mení sa dojem z dĺžky, šírky a výšky miestnosti. Ak obkladáme v zvislom smere, priestor sa zdá byť vyšší, kratší a užší. Vodorovné členenie vyvoláva dojem nižšieho, dlhšieho, prípadne širšieho priestoru. Rozdelenie na veľké plochy priestor opticky zmenšuje, a naopak, obklad rozdelený na malé plochy priestor opticky zväčšuje.

Ak sú steny obložené drevom až k stropu, priestor tiež vyzerá byť menší. Preto sa malé priestory obkladajú iba do určitej výšky, ktorú nemožno ľubovoľne meniť. Výhodné je ďalej rozvinúť už hotové vodorovné členenie v interiéri, napríklad okenné rímsy a priečky alebo dverové obloženie. V žiadnom prípade nemá obloženie siahať do polovice steny.

Účel obkladu

Obkladanie stien sa považuje za veľmi účelné. Zvyšuje mechanickú odolnosť povrchu múrov alebo odolnosť proti vlhkosti, tepelnú či zvukovú izoláciu – s obložením sa stretávame v divadlách, kinosálach, hudobných sieňach a podobne. V reštauračných priestoroch sa na zvýšenie ochrany ich povrchu a jednoduchšie udržiavanie hygieny môžu steny obkladať.

Ak potrebujeme obložiť steny a panely, a pritom znásobiť akustický efekt, to všetko navyše bez rezignácie na dizajnové nároky na interiér, je k dispozícii systém Oberflex (Akustika-Oberflex). Súčasťou systému Oberflex sú akustické štandardizované drevené obklady Ober Compact, ktorých základom je laminát z pravého dreva s povrchom Oberflex. Ďalšie druhy dreva, rozmery či rôzne perforácie ponúkajú akustické drevené obklady Obersound, ktoré sa vyrábajú podľa požiadaviek zákazníkov. Akustické vlastnosti zabezpečujú rozličné perforácie (kruhová, oválna) drevených obkladov, ktoré možno doplniť aj akustickým rúnom.

Aké drevené materiály sú k dispozícii


Drevené interiérové obklady

176588

V našom prostredí je drevo ľahko dostupným materiálom s vyhovujúcimi technologickými a technicko-fyzikálnymi vlastnosťami. Vďaka priaznivému pôsobeniu na psychiku človeka svojou farbou, štruktúrou a vôňou sa už celé stáročia využíva v interiéroch a exteriéroch. Z interiérov, kde je prítomné drevo, vyžaruje teplo a pokoj.

Na obklady stien sa najčastejšie používa masívny smrek (svetlé, veľmi smolnaté drevo), borovica (žltastá beľ, červenohnedé jadro), smrekovec (rovnako žltastá beľ a červenohnedé až červenofialové jadro), jedľa (sivobiela až hnedosivá), lipa (žltá až hnedobiela), breza (žltá, sivá alebo hnedobiela), dub (žltastá až svetlohnedá beľ, svetlé jadro). Z tropických drevín sa často používa tík (s belavou a sivou beľou, zlatožltým až hnedozeleným jadrom). K dispozícii sú aj materiály na báze dreva – plošné aglomerované materiály ako DVD, OSB, MDF. Za zmienku stojí aj využitie preglejky a latovky.

Drevené obloženie – konštrukcia a jej princípy

Podľa spôsobu konštrukcie rozlišujeme tieto typy obloženia stien:

Obklady z dosák a vlysov

Toto obloženie sa dá vyrobiť s masívu s rovnými alebo zrazenými hranami. Dosky sa pribíjajú na laty upevnené na stene. Ak upevnenie nemá byť vidno, používajú sa profilované sponky. Pri nízkych obloženiach stačí spojiť dosky na pero s drážkovými soklovými a vrchnými krycími lištami a pomocou nich dosky pripevniť. Pekný vzhľad obloženia predpokladá správnu voľbu dreva, vhodné členenie a profilovanie. Pôsobivé tieňovanie vzniká napríklad pri rozlične prekladaných doskách.

Obklady členené ako vlysy sa nazývajú vlysové. Jednoduché obloženie tohto druhu možno vyrobiť z primerane žliabkovaných a drážkovaných úzkych prvkov (vlysov), ktoré sa upevnia podobne ako dosky so spojom na pero a drážku. Zvláštne druhy vlysového obloženia sa zhotovujú z líšt spojených na pero alebo poldrážku, ktoré sa na zadnú stranu pripevnia na konštrukčný spodný rám či lišty. Tým vznikne uzatvorené obloženie. Pri otvorenom vlysovom obložení sa vlysy na zadnej strane priskrutkujú s odstupom k doskám. Ak sú medzistropy z iného dreva alebo v inej farbe ako vlysy, vznikne originálny celok. Vlysové obloženia sú vhodné predovšetkým na klenuté steny a stĺpy.


Drevené interiérové obklady

176590
Daniel Veselský

Rámové obklady

Toto obloženie tvorí sústava rámov a príslušných výplní z dyhovaných dosák, prípadne materiálov na báze dreva. Výplne vložené do rámov môžu byť prekryté lištami, v takom prípade nimi možno celok ešte zvýrazniť. Jednoduchšiu úpravu povrchových plôch umožňuje upevnenie pomocou poldrážky a upevňovacej lišty. Použitím profilovaných líšt sa potom zdôrazňuje členenie celého obloženia. Vnútorné a vonkajšie rohy rámov sa navzájom spájajú buď na pero a drážku, alebo poldrážkou.

Tabuľové obklady

Pri výrobe tabuľového obloženia je vhodné použiť dyhované alebo laminované preglejkové či drevotrieskové tabule. Tieto dovoľujú členenie stien na veľké plochy, pretože nenapučiavajú ani nezosychajú vôbec, prípadne iba minimálne. Prefabrikované obkladové tabule sa spravidla označujú ako panely. Sú to dosky z drevených materiálov, dyhované ušľachtilým drevom alebo laminované a na bokoch opracované tak, aby boli pripravené na montáž. Vnútorné a vonkajšie rohy sa pri týchto prefabrikovaných obloženiach spracovávajú pomocou zvláštnych profilov.

Stropné obklady

Stropné obloženia pozostávajú z nosnej konštrukcie a obkladu. Nosnú konštrukciu možno upevniť priamo pod hrubý strop. V mimoriadne vysokých miestnostiach sa môže pri obkladaní klimatizácie alebo inštalačného vedenia nosná konštrukcia zavesiť nižšie pod strop. Pri zameriavaní roviny takéhoto zavesenia sa používa otočný laser. Keď je zameriavací prístroj nastavený, vychádza z neho vodorovný lúč, ktorý pri otočných laseroch rotuje okolo prístroja a tým vytyčuje rovinu zavesenia. Tento prístroj je absolútne presný. Nosnú konštrukciu treba dostatočne pripevniť, pretože na nej spočíva celá hmotnosť stropného obloženia. Konštrukcia je navyše namáhaná otrasmi, najmä pri stropoch, po ktorých sa často chodí. Preto sa nosné konštrukcie nesmú nastreľovať.

Vrstva obkladu sa pripevňuje k nosnej konštrukcii neviditeľne. Na inštalovanie stropného obloženia je nutné použiť dokonale suché drevo, pretože pod stropom je vzduch najteplejší a najsuchší. Stropné obklady sa majú dôkladne pripraviť už v dielni, aby následná montáž bola čo najjednoduchšia. Obklad môže byť členený a vyrobený z rôzneho materiálu vrátane rozmanitých farebných odlíšení. Trh ponúka pestrý rad prefabrikovaných dielcov z vrstveného dreva, ktoré možno bez ďalšieho opracovania pripevniť na nosnú konštrukciu. Rozlišujeme stropné obklady z dosák, tabúľ a kazetové stropné obklady.

Obklad trámových stropov

Trámové sú stropy, z ktorých vystupujú trámy alebo obloženie tvoriace falošný trám. Pri pravých trámových stropoch sa používajú plné masívne trámy, ktoré nesú váhu stropu. Z estetických dôvodov sa niekedy neopracované trámy obkladajú doskami alebo dyhovanými materiálmi. Na tomto nosnom základe leží vlastná konštrukcia stropu zhotovená z dosák, tepelnej a zvukovej izolácie a tzv. záklopu. Falošné trámy sa pripevňujú na omietnutý strop, omietnuté plochy pritom zostávajú viditeľné. Tieto trámy sa môžu pripevniť aj na hrubý strop a jednotlivé polia obložiť prvkami či doskami. Vo všetkých prípadoch je potrebné, aby viditeľné plochy masívnych aj falošných trámov a obkladov polí boli kvalitne opracované frézovaním a brúsením. Dôležitá je tiež povrchová úprava morením, patinovaním a lakovaním. Často sa pri takýchto náteroch vyžaduje kvalita porovnateľná s nábytkom. Nátery je vhodné nanášať pred montážou v dielni alebo na mieste.

Stropný obklad z dosák

Pri stropoch z dosák je celá stropná plocha obložená doskami. Tie môžu byť spojené na pero, na pero s drážkou, na poldrážku, preplátovaním, alebo uložené s medzerami cez seba. Na prekrytie škár sú vhodné krycie lišty alebo profilované lišty zasunuté v drážkach. Dosky sa upevňujú na nosnú konštrukciu z lát, ktorá je umiestnená na masívnom strope alebo stropných trámoch. Viditeľné upevnenie dosák sa realizuje pomocou klincov alebo skrutiek, neviditeľne možno dosky pripevniť zvláštnymi profilovanými príchytkami. Najčastejšie sa na stropy z dosák používajú palubovky s hrúbkou 15 až 22 mm spojené na pero a drážku. Na latovú nosnú konštrukciu sa pripevňujú pomocou klincov alebo sponiek neviditeľne uložených v drážke palubovky. Opäť je dôležité kvalitné zhotovenie povrchovej úpravy a začistenie škár obkladu stropu a zvislých stien.

Stropný obklad z tabúľ

Tabuľové stropy sa spravidla vyrábajú z drevených materiálov dyhovaných alebo povrchovo upravovaných, napríklad laminovaním. Stropné obloženie je členené pomocou viditeľných či priznaných škár medzi hranami tabúľ. Jednotlivé tabule možno spájať na pero a pripevňovať pomocou spôn, oceľových príchytiek či klincov do drážok na nosnú konštrukciu.

Stropný obklad z kaziet

Kazetovými stropmi rozumieme stropné obloženia so štvorcovými alebo pravouhlými, plasticky usporiadanými poľami (kazetami). Hranice medzi kazetami tvoria lišty, rámy, luby (vlysy), prípadne falošné trámy. Ploché kazety sa dajú vyrobiť pomocou rámovej konštrukcie. Plastickejšie hlbšie kazety s tenkými rebrami možno vytvoriť použitím líšt alebo lubov (vlysov). Pri mimoriadne veľkých a ťažkých kazetách sa oplatí vyrobiť každú zvlášť a po jednej ich pripevňovať na strop.

Akustický stropný obklad

Stropné obloženie pohlcujúce zvuk nazývame akustické, pretože absorbuje vzniknuté zvukové vlny. Väčšinou sa na tento účel používa prerušovaná vrchná obkladová vrstva a podkladové porézne materiály, ktoré pohlcujú zvuk. Aby obkladová vrstva dobre izolovala, aplikujú sa rozličné systémy upevnenia; obklad sa napríklad kladie na ďalšiu vrstvu z izolačnej vlny.

Konštrukcia vetracieho stropu

Vetracie stropy tohto typu privádzajú do miestnosti čerstvý vzduch vedený stropnými dutinami klimatizačných zariadení. Na to zvyčajne slúžia profily s drobnými otvormi, ktoré sa zasúvajú do škár oddeľujúcich obkladové tabule. Vetracie stropy treba plánovať v spolupráci s klimatizačnými technikmi, ktorí musia vypočítať potrebné množstvo čerstvého vzduchu na celkový objem miestnosti vzhľadom na jej účel.

Obklad kúpeľní a sprchových kútov

Na čoraz častejšie obloženie kúpeľní sa používa tíkové drevo. Tík má špecifické vlastnosti, ktoré umožňujú jeho inštalovanie vo vlhkých priestoroch kúpeľní. Odoláva vlhkosti, plesni, nemení farbu, má vysokú odolnosť proti chemickým prostriedkom. Vyznačuje sa vysokou rezistenciou proti kyselinám a zásadám a má aj vysokú požiarnu odolnosť, takže nemusíme mať obavy obložiť tíkovým drevom priamo sprchový kút či vaňu.

Montáž obkladu v interiéri

Obloženie sa zväčša kladie na neomietnuté steny. Predpokladom však je, aby boli steny dokonale suché a interiér vhodne temperovaný. Na obklad stien a stropov nesmie pôsobiť vlhkosť stúpajúca od zeme ani kondenzovaná voda. Obloženie by nemalo priliehať bezprostredne na múr či omietku, vhodné je nechať medzeru 20 až 30 mm. Táto medzera vznikne vďaka nosnej konštrukcii, na ktorú sa obloženie pripevňuje. Nosná konštrukcia sa zhotovuje z lát alebo montážnych rámov, ktoré sa na stenu pripevňujú pomocou skrutiek v príchytkách.

Konštrukcia tak slúži na vyrovnanie nerovnosti múrov a na upevňovanie obkladovej vrstvy. Vodorovné a zvislé prvky nosnej konštrukcie treba počas montáže prekontrolovať murárskym pravítkom a vodováhou, aby bolo všetko v rovine. Priestor medzi obložením a stenou slúži ako vzduchový vankúš zabraňujúci tepelným stratám. Ak sú v obložení zvrchu a zospodu ponechané otvory, môže sa vzduch pravidelne obmieňať. Takéto otvory sú nevyhnutné v prípade vlhkosti.

Nosná konštrukcia sa spravidla upevňuje pomocou príchytiek z kovu alebo plastu zasúvaných do presne vyvŕtaných otvorov. Otvory sa vŕtajú elektrickou príklepovou vŕtačkou. Na vŕtanie je potrebný vrták, ktorý je skrutkovitý a má hrany z tvrdokovu. Priemer otvoru by mal byť asi o 0,5 mm väčší ako priemer príchytky. Príchytky sa pri zaťahovaní skrutky roztiahnu; tak príde k pevnému spojeniu s vŕtacím otvorom a stenou. Plastové príchytky sa nesmú používať spolu so skrutkami s reznými závitmi. Pre montáž rámu a lát priamo na murivo sú vhodné plastové príchytky s predĺženým svorníkom, ktoré vyplnia aj otvor vyvŕtaný v latách.

Vŕtanie otvoru v drevenej nosnej konštrukcii a stene sa pri použití plastových príchytiek dá vykonať súčasne. Na trhu je aj rad špeciálnych upevňovacích kolíkov so skrutkami, ktorými sa navzájom nastaví vzdialenosť lát od steny.

Povrchové dokončenie drevených obkladov

Obklad môžeme aj farebne zladiť s interiérom. Na povrchovú úpravu prírodného dreva sa najčastejšie používa tekuté moridlo, ktoré dá prirodzene vyniknúť kresbe materiálu. Jednotlivé odtiene sa môžu navzájom prelínať. Konečnou povrchovou úpravou býva lakovanie alebo voskovanie. Na lakovanie sa používa vodou riediteľný nábytkový lak s vyhovujúcimi mechanickými a chemickými vlastnosťami. Je vhodný na povrchovú úpravu nábytku, vnútornú úpravu nábytku a obloženie stien.

Špeciálnu úpravu drevených povrchov obkladov, trámov a podláh predstavuje kefovanie. Táto technika sa zakladá na mechanickom odstránení mäkšej časti letokruhu, tzv. jarného dreva. Vďaka tejto operácii na takto upravenej ploche vystupuje textúra dreva a pri následnej úprave voskom či olejom vzniká celkom jedinečný, nezameniteľný povrch s nádychom starobylosti. Kefuje sa spravidla drevo smreku, duba a smrekovca.

V každom prípade je dôležité správne zvoliť druh obkladu, materiál, povrchovú úpravu a tiež zvážiť, či sa do obkladu pustíte sami, alebo montáž zveríte profesionálom. Na úspešné zvládnutie treba byť vybavený kvalitným náradím, skúsenosťami a množstvom trpezlivosti!

Viac informácií: Všetko o dreve v interiéri a exteriéri

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: drevené obklady obklady
Zdieľať článok

Diskusia