Pokojne na dovolenku: Mechanické zabezpečenie bytu pred zlodejmi

Pokojne na dovolenku: Mechanické zabezpečenie bytu pred zlodejmi

20. 07. 2007
Zdieľať

Od čias, keď sa pes stal najlepším priateľom človeka a emancipácia zasiahla aj rady našich domácich miláčikov, ktorí odmietajú ostávať sami doma, nastáva problém. Kto nám bude strážiť dom alebo byt?

Domov je pre väčšinu z nás synonymom bezpečia a istoty. Je to niečo, čo budujeme dlhý čas. Sotva je narušené bezpečie majetku, domova alebo dokonca osobné bezpečie, nevzniká „iba“ väčšia či menšia hmotná škoda, ale takáto udalosť negatívne ovplyvní aj psychiku človeka.

Postavení pred túto realitu si položíme otázku: prečo by sme mali pasívne čakať, až sa staneme obeťou? Naučme sa starať o vlastnú bezpečnosť nášho domova sami! Môžeme si vybrať z celého radu viac či menej zložitých preventívnych opatrení.Čo zlodejov priťahuje?


Pokojne na dovolenku: Mechanické zabezpečenie bytu pred zlodejmi

101111

Z policajných štatistík zostavených podľa spôsobu vniknutia do objektu vyplýva, že páchatelia sa do objektov dostávajú najčastejšie: oknami (35 %), hlavnými dverami (33,6 %) alebo dverami z chodby (9,9 %). A čo zlodejov najviac láka?

Bežní zlodeji si vyberajú najmä príhodné okolnosti (dom, ktorý sa nezamyká, nedostatočné osvetlenie, neporiadok, obyčajné zámky a vložky, bakelitové kovanie, vstupné „lepenkové“ dvere bytov atď.) Skúsenejší zlodeji si už objekt vytypujú dôkladnejšie a veľakrát pracujú na objednávku. Obzrú si terén, možnosti prístupu alebo vniknutia do domu, počty nájomníkov, rozdielnosť zabezpečenia jednotlivých domácností a podobne.


Pokojne na dovolenku: Mechanické zabezpečenie bytu pred zlodejmi

101097

Bezpečnostné návyky

Bezpečnosť obydlia môžeme do určitej miery ovplyvniť aj svojím správaním a základnými opatreniami. Tie sú jednoduché a lacné. Riadne zamykajte a vhodne označte svoj byt. Aj pri krátkodobej neprítomnosti by sme mali vždy zatvárať všetky okná a zamykať dvere. Na zvonček, schránku a dvere uvádzajte iba svoje priezvisko v množnom čísle a bez titulov. Zbytočne neupozorňujte na svoju neprítomnosť. Požiadajte dôveryhodnú osobu, aby vám pravidelne vyberala poštovú schránku.

Obdobie vašej neprítomnosti neoznamujte ani v uvítaní svojho telefónneho záznamníka. Nevystavujte zbytočne cenné predmety, nehovorte o nich. Večer zaťahujte rolety alebo závesy. Zlodejov priťahuje dobré vybavenie bytu, ktoré môžu vidieť oknami bez závesov. Cennosti neukladajte na jednom mieste, ale vyberte ťažko predvídateľné miesta. Najdrahšie cennosti ukladajte do sejfu v banke alebo si zadovážte domáci trezor.

Zásadnú ochranu poskytnú nábytkové, stenové alebo podlahové trezory. Dobre vybavené banky ponúkajú využitie prenájmu bezpečnostnej schránky pre klientov, ktorí potrebujú uložiť cennosť iba dočasne, napríklad počas dovolenky. Vráťme sa však k podstate ochrany. V zásade rozlišujeme dva typy –mechanické a elektronické zabezpečenie.

Dvere ako základ

Mechanické zabezpečenie slúži predovšetkým na to, aby znemožnilo alebo aspoň na čo najdlhší čas sťažilo prípadnému páchateľovi možnosť vniknúť do objektu. Vzhľadom na veľkú rôznorodosť bytov z hľadiska veľkosti, členenia, polohy a podobne je potrebné vždy presne definovať možné cesty napadnutia.


Pokojne na dovolenku: Mechanické zabezpečenie bytu pred zlodejmi

101108

Zvyčajne ich nie je veľa, ale o to viac pozornosti si zaslúžia. Najslabšou stránkou všetkých bytov sú vstupné vchodové dvere. Podľa toho, do akej miery dvere odolávajú napadnutiu, ich rozdeľujeme podľa európskych noriem do bezpečnostných tried od 1 do 6. Dvere 1. a 2. kategórie sa nedajú veľmi nazývať bezpečnostnými, nároky týchto kategórií spĺňajú zosilnené bežné drevené či sololitové dvere. Dvere 5. a 6. kategórie slúžia najmä na špeciálne účely, používajú sa napríklad v bankách.

V bežných bytoch, rodinných domoch, vo firmách a v úradoch sa najčastejšie stretávame s dverami 3. a 4. bezpečnostnej kategórie, ktoré dnes vyžaduje väčšina poisťovní a ktoré sú na zaistenie bezpečia v týchto priestoroch najvhodnejšie. Ďalšou nevyhnutnou vlastnosťou moderných bezpečnostných dverí je ich požiarna odolnosť. V praxi sú najčastejšie dvere s odolnosťou EI 30, 45 alebo 60 minút.

V bytových domoch sú protipožiarne vlastnosti vstupných dverí stanovené priamo zákonom, a preto nie je možné vymeniť jestvujúce dvere za bežné bezpečnostné dvere bez požiarnej odolnosti. Kvalitné bezpečnostné dvere majú vždy tuhú kovovú konštrukciu s celoplošným krytím plechom, oceľovú kostru a rázvorový systém. Dvere sú zvyčajne zaistené v 10 až 20 bodoch (u niektorých výrobcov aj vo viacerých – 32, 34, 36) a sú vybavené kvalitnou bezpečnostnou vložkou odolnou proti odvŕtaniu, vyhmataniu planžetou atď. Obsahujú špeciálnu ochrannú vložku a zámok. Nestačí však myslieť iba na konštrukciu dverného krídla, doplnenú o kvalitný bezpečnostný zámok.

Dvere nebudú fungovať, pokiaľ nebudeme o zabezpečení uvažovať komplexne a ak našej pozornosti unikne zárubňa či závesy. Je totiž takmer isté, že prípadné slabé miesta neuniknú pozornosti zlodeja. Bezpečnostnú zárubňu tvorí oceľový rám, ktorý je v mieste uzamykateľných bodov zosilnený. Zárubňa sa kotví do steny po celom obvode, čo zaručuje jej pevnosť, odolnosť a bráni vypáčeniu či roztiahnutiu. Bezpečnostné dvere sa síce dajú namontovať aj do štandardnej zárubne, výrobcovia to však neodporúčajú. Kompromisom je zosilnenie pôvodnej zárubne.


Doplnky na zlepšenie bezpečnosti:
bezpečnostný štít + profilová cylindrická vložka,
• zadlabovací zámok,
• vrchný prídavný zámok,
• priečna a celoplošná dverná závora.Pokojne na dovolenku: Mechanické zabezpečenie bytu pred zlodejmi

101099

Treba si však uvedomiť, že pri ochrane vlastného majetku dvojnásobne platí zásada, že reťaz je silná ako jej najslabšie ohnivko. Preto nie je veľmi vhodné šetriť na zárubni, závesoch či kovaní a spoľahnúť sa iba na bezpečnostnú konštrukciu dverí. Výmenu starých dverí aj so zárubňou za nové pritom autorizovaná firma zvládne za jeden pracovný deň. Otvoriť nezabezpečené dvere stihne šikovný zlodej do 10 sekúnd. Moderné bezpečnostné dvere spĺňajú nielen najprísnejšie technické, ale aj estetické kritériá.

Možno si teda vybrať z rôznych povrchových úprav dverí do spoločných priestorov aj do interiéru. Vítaným doplnkom a pomerne opomínaným bezpečnostným opatrením sú priezory. Tie síce nedoceníte v prípade, že odídete na dovolenku, vizuálna kontrola predtým, ako otvoríte neznámemu návštevníkovi, však rozhodne nie je na zahodenie. Panoramatický priezor pritom konštrukciu dverí nijako neoslabuje.


Kupujete dvere? Vždy žiadajte:
najmenej 3. bezpečnostnú kategóriu,
• minimálne 30 minút požiarnej odolnosti (EI 30),
• atest príslušného certifikačného orgánu o bezpečnostných a protipožiarnych vlastnostiach dverí,
• odbornú montáž,
• nepretržitý servis,
• záručnú lehotu najmenej 3 roky.
Pokojne na dovolenku: Mechanické zabezpečenie bytu pred zlodejmi

101189

Okná

Ďalším slabým miestom bytu sú okná, balkóny a lodžie. Tieto časti bytu sa dajú chrániť niekoľkými spôsobmi. Najvyššiu pozornosť okenným otvorom a zaskleným plochám treba venovať predovšetkým na prízemí a nižších poschodiach. Bežne používané sklo je najslabším miestom, pretože nezaisťuje dostatočnú ochranu.

Na zvýšenie bezpečnosti zasklených plôch sa odporúča používať bezpečnostné fólie a bezpečnostné vrstvené alebo tvrdené sklá. Bezpečnostná fólia je tvorená vrstvami polyesterového filmu s hrúbkou 50 až 400 mikrónov. Je číra a priehľadná. V prípade úderu do sklenenej tabule potiahnutej touto fóliou na nej ostáva popraskané sklo nalepené na fólii. Fólia sa lepí na vnútornú stranu skla a možno ju kombinovať s protislnečnými či termoizolačnými fóliami, ktoré šetria náklady na vykurovanie. Znižuje riziko vykradnutia i náhodného rozbitia. Dokonca aj po rozbití tvorí sklo neprekonateľnú prekážku a spomaľuje postup páchateľa do objektu.

Navyše, váš byt chráni proti kameňom, dlažobným kockám, zápalným fľašiam, výbušninám, ale napríklad aj proti účinkom tlakovej vlny. Sklo doplnené fóliou sa pritom udržiava veľmi podobne ako klasické sklo, vylúčené sú len agresívne chemické čistiace prípravky či piesok. Bezpečnostné tvrdené sklá sa vyrábajú v hrúbkach od 3 do 12 mm. Tvrdené bezpečnostné sklo je vďaka svojmu špeciálnemu tepelnému spracovaniu pri výrobe zvlášť odolné proti prasknutiu.

Bežne používaným bezpečnostným sklom je aj typ VSG či CONNEX – lepené bezpečnostné sklo, v ktorom sa spájajú dve alebo viaceré sklenené tabule pomocou fólií, takže sklo drží v ráme stále pokope. Z hľadiska ochrany pred násilným vniknutím sú zaujímavé sklá, ktoré dokážu odolať sústredenému úsiliu o ich poškodenie. Tu platí, že čím je viac vrstiev a medzipriestorov, tým väčšia je odolnosť takéhoto skla. Touto technológiou možno vyrobiť aj sklo, ktoré odolá explózii!


Rozdelenie do štyroch bezpečnostných tried podľa noriem DIN:
• Trieda A – odolnosť proti hodu. Skúšobná metóda spočíva vo voľnom páde gule (4 kg).
• Trieda B – odolnosť proti rozbitiu. Skúšobná metóda spočíva v úderoch sekerou (2 kg) a ich nutnom počte na vytvorenie otvoru s veľkosťou 40 × 40 cm.
• Trieda C – odolnosť proti priestrelu.
• Trieda D – odolnosť proti účinkom explózie.


Mreže

Do rizikových okenných priestorov na prízemí sa môžu montovať pevné mreže. Ich použitie však treba zvážiť tak z estetického, ako aj zo psychologického hľadiska. Veľké lodžie môžu byť tiež ľahkou prístupovou cestou. Ľudia bývajúci v panelových domoch si ich preto dávajú zasklievať. Bezpečnosť okien a zasklených lodžií podstatne zvyšujú uzamykateľné uzávery a kľučky.


Zabezpečenie kritických miest v byte

Vstupné dvere
bezpečnostné dvere, magnetický kontakt, mechanický kontakt, videotelefón
Okná, balkóny, lodžie
bezpečnostná fólia, pevné alebo sťahovacie mreže, predokenné rolety, detektor trieštenia skla, magnetický kontakt, infrapasívny detektor pohybu (PIR)
Cennosti, doklady a dôležité dokumenty
trezor, vibračný detektor, infrapasívny detektor pohybu (PIR)


Pri mrežiach vyžadujte:
pevnosť (mreža sa nesmie prehnúť a tyče mreží roztiahnuť). Spoje tyčí nesmú byť rozoberateľné. Najlepšie spojenie tyčí je zvarom;
• ukotvenie. Aby mreža mohla odolať vytrhnutiu, hĺbka ukotvenia by mala byť približne 14 cm;
• veľkosť ôk. Vzdialenosť medzi vertikálnymi prútmi by mala byť 10 cm a najväčšia vzdialenosť medzi horizontálnymi priečkami 20 cm. Prierez sa odporúča aspoň 3,2 cm2.

Kategória: Dvere, brány
Tagy: bezpečnostné dvere dvere dvr
Zdieľať článok

Diskusia