Rolovacie garážové a priemyselné brány

03. 03. 2006
Zdieľať

Na zatváranie garáží a priemyselných objektov sa v dnešnej dobe kladie čoraz väčší dôraz, nakoľko v týchto priestoroch parkujú, prípadne sa skladujú, veľmi hodnotné mobilné, prípadne iné prostriedky. Preto by mali byť garážové brány odolné proti vlámaniu, estetické, zosúladené s architektúrou objektu, musia poskytovať optimálny komfort, dlhú životnosť, odolávať klimatickým vplyvom, mali by mať relatívne jednoduchú konštrukciu, ktorá vylučuje časté poruchy, mali by sa dať ľahko montovať a prispôsobiť pôvodným, ale aj novým stavebným otvorom. Takéto kritériá spĺňajú rolovacie brány.

Nosná a rolovacia časť

Pri rolovacích garážových bránach ju tvorí uzavretý hliníkový box najčastejšie štvorcového prierezu, v ktorom je uložený hriadeľ s motorom. Ten tvorí pohonnú jednotku a je uložený vo vnútri hriadeľa. Súčasťou motora môže byť núdzové mechanické ovládanie.

Pri priemyselných bránach nosnú a rolovaciu časť tvoria pohyblivé konzoly, na ktorých je uložený hriadeľ s bočným motorom s integrovanou padacou brzdou a núdzovým mechanickým ovládaním. Tento typ brán je vhodný do intenzívnej prevádzky, kde sa brána často otvára a zatvára.

Vodiaca a výplňová časť

Uzavretie bránového priestoru zabezpečujú lamely, ktoré sú kĺbovo spojené po celej dĺžke. Lamely sú profilované z hliníkového plechu a sú vyplnené PUR penou, ktorá má funkciu tepelnej a zvukovej izolácie a súčasne spevňuje profil lamely. Lamely môžu mať aj niekoľkonásobné lakovanie, v ponuke sú v širokej farebnej škále. Lamely môžu byť podľa priania zákazníka osadené prevetrávacími štrbinami alebo presvetľovacími akrylátovými okienkami. Lamely (tzv. pancier) sú vedené v extrudovaných hliníkových vodiacich koľajniciach, tesnosť ktorých zabezpečuje 3-násobné tzv. kartáčové tesnenie.

Ovládacie prvky

Rolovacie brány majú výhradne motorový pohon a sú ovládané:

  • elektrickým spínačom,
  • kľúčovým elektrickým spínačom,
  • diaľkovým ovládaním,
  • diaľkovým ovládaním s automatickým uzatváraním.

Zabezpečovacie prvky

  • Padacia brzda (od určitej veľkosti),
  • infra závora (zabezpečenie priestoru brány pred možným úrazom, alebo poškodením brány pri vjazde alebo výjazde, keď sa brána zatvára),
  • kontaktná lišta (pri dotyku sa brána automatický zastaví a vráti sa do hornej polohy),
  • automatické uzamykanie brány pomocou špeciálnych závesov,
  • špeciálna úprava proti vytrhnutiu lamiel pri silnom nárazovom vetre.

Firmy, ktoré vyrábajú rolovacie brány, musia vlastniť všetky príslušné certifikáty a povolenia na realizáciu brán, ktoré patria medzi vyhradené technické zariadenia.

Kategória: Dvere, brány
Tagy: brána garáž
Zdieľať článok

Diskusia