Udržme si náskok pred lupičmi

22. 06. 2005
Zdieľať

Majitelia bytov a domov pri výstavbe či rekonštrukcii investujú nemalé prostriedky do nového, moderného a kvalitného vybavenia objektu a zariadenia domácnosti. Bezpečnosť našich blízkych a majetku však často ostáva na poslednom mieste. Pritom investícia do kvalitných bezpečnostných dverí a bezpečnostnej vložky je len nepatrným zlomkom celkových nákladov na stavbu. Úroveň zabezpečenia objektov netreba zanedbávať, pretože s vývojom zabezpečovacej techniky sa zdokonaľujú aj praktiky páchateľov trestnej činnosti.

Ako chránime svoj majetok?

Páchatelia používajú na vniknutie do domov a bytov rôzne metódy, ale najväčším lákadlom sú pre nich staré voštinové dvere s obyčajnou stavebnou vložkou, ktorá nemá prekrytie bezpečnostným kovaním. Takmer polovica zlodejov prekonáva takto „zabezpečené“ dvere.

Mechanické a elektronické zabezpečovacie systémy

Zabezpečenie bytových jednotiek býva zvyčajne jednoduchšie ako zabezpečenie rodinného domu, ktorý má viac slabých miest v podobe viacerých možností vstupu. Nemožno sa sústrediť len na zabezpečenie dverí a opomenúť okná, garáž, prípadne dvere na terasu. Zabezpečenie objektu treba riešiť komplexne.
Najvhodnejším spôsobom je kombinácia elektronického zabezpečovacieho systému a mechanických zábranných systémov. Elektronické zabezpečenie hlási narušenie objektu až v čase, keď je páchateľ v objekte, mechanické zabezpečenie by malo páchateľa udržať ešte pred vstupom. Nie vždy sa však dá spoľahnúť na to, že objekt bude dokonale hermeticky uzavretý.
Mechanické zabezpečenie v súčasnosti najčastejšie predstavujú bezpečnostné dvere, ktoré sa ponúkajú aj s povrchovými úpravami vhodnými do exteriéru.

Vyberáme bezpečnostné dvere

Pri výbere vhodného zabezpečenia je zákazník často motivovaný podmienkami poisťovne. V závislosti od hodnoty poistného majetku sa zvyšujú aj podmienky poisťovní na zabezpečenie objektu proti vlámaniu. Práve z tohto dôvodu by sa práve poisťovňa mohla stať miestom vašej prvej konzultácie pred kúpou bezpečnostných dverí. Certifikované mechanické zabezpečovacie systémy sa podľa stupňa bezpečnosti zaraďujú do bezpečnostných tried, ktoré zodpovedajú platným normám.Dôležitým faktorom pri výbere bezpečnostných dverí je druh bývania. Ak zabezpečujete vstup do klasickej bytovej jednotky vo viacpodlažnom bytovom dome, postačí bezpečnostná trieda dverí 1 až 3. Túto požiadavku by mali spĺňať aj bezpečnostné dvere v rodinných domoch, v tomto prípade však treba použiť exteriérovú povrchovú úpravu, ktorá nepodlieha poveternostným vplyvom.

Bezpečnostné triedy

Bezpečnostné dvere musia mať certifikát preukázania zhody, ktorý udeľuje autorizovaná osoba MVRR SR, a rozdeľujú sa do štyroch bezpečnostných tried:

  • bezpečnostná trieda 1 – základný stupeň ochrany,
  • bezpečnostná trieda 2 – dostatočný stupeň ochrany,
  • bezpečnostná trieda 3 – vysoký stupeň ochrany,
  • bezpečnostná trieda 4 – veľmi vysoký stupeň ochrany.

Na účely ochrany utajovaných skutočností a chráneného priestoru sa bezpečnostné dvere zaraďujú podľa NBÚ na:

  • PT = prísne tajné, ak sa v priestore nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia,
  • T = tajné, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia,
  • D = dôverné, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia,
  • V = vyhradené, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia.

V rámci EÚ sa používajú bezpečnostné triedy 1 až 6, pričom vyššie číslo znamená aj vyšší stupeň ochrany. O úrovni bezpečnosti okien a dverí sa hovorí v normách EÚ: ENV 1627 až 1630. Euronormy sa v súčasnosti prenášajú aj na slovenský trh. Spomínané bezpečnostné triedy nedeklarujú, že okennú alebo dvernú výplň nemožno násilne prekonať. Meradlom pri rozdeľovaní do kategórií je čas, ktorý treba na prekonanie skúšaného výrobku. Dlhší čas na prekonanie s použitím predpísaného náradia predstavuje vyššiu úroveň bezpečnosti. V minulosti boli zaužívané bezpečnostné kategórie A, B, C (A = najvyšší stupeň bezpečnosti proti násilnému prekonaniu).

Zabezpečenie okien

V prípade rodinného domu sú kritickým miestom okrem vchodových dverí aj okná a terasové dvere, dokonca aj strešné okná. Na zabezpečenie okien sa v súčasnosti často používajú bezpečnostné fólie, ktoré môžu nahradiť klasické mreže. Ponuka bezpečnostných fólií je široká, pri ich výbere možno kombinovať niekoľko vlastností súčasne: bezpečnosť, ochranu proti slnečnému žiareniu a zamedzenie unikania tepla z objektu cez okenné výplne.
Uzamykateľné kľučky otváravých a výklopných okien znemožňujú prístup do domu aj po rozbití sklenej výplne. K oknu možno zabudovať aj záchytné ramienko, ktoré ho bude istiť aj pri vyklopení. Tento typ zámku možno namontovať aj na strešné okná a slúži aj ako detská poistka.

Príprava pred nákupom

Vo vzorkovej sieni predajcu vám pri výbere dverí, povrchu a kovania najlepšie poradí kvalifikovaný personál. Ale ešte pred návštevou predajne by ste si mali zistiť a poznačiť niektoré údaje, ktoré budú pri výbere rozhodovať. Najprv si dvere odmerajte a všimnite si typ zárubne, aby ste sa vyhli veľkým rozdielom medzi predbežnou a finálnou ponukou, ktorú technik vypracuje na základe obhliadky priamo na mieste.

Kategória: Dvere, brány
Tagy: dvere dvr kovanie zabezpečovacie systémy zámky
Zdieľať článok

Diskusia