10 mýtov a povier o vykurovaní a zdrojoch tepla

11. 09. 2013 Zdieľať

Aj zdroje tepla a vykurovanie ako také sú vďačným objektom najrôznejších mýtov a povier. Pripravili sme pre vás prehľad tých, s ktorými sa môžete stretnúť najčastejšie.

Vykurovanie tuhým palivom je najvýhodnejšie

Vykurovanie domu pomocou kotla na tuhé palivo naozaj patrí medzi najlacnejšie. Platí to najmä v prípade vykurovania palivovým drevom, ktoré je stále pomerne lacné. Ak však vezmete do úvahy aj komfort obsluhy a vplyv na životné prostredie, kotol na tuhé palivá už taký výhodný nie je. Nie každému sa totiž chce pravidelne dopĺňať palivo a odstraňovať popol. 


Vykurovanie tuhým palivom je najvýhodnejšie  Vykurovanie domu pomocou kotla na tuhé palivo naozaj patrí medzi najlacnejšie. Platí to najmä v prípade vykurovania palivovým drevom, ktoré je stále pomerne lacné. Ak však vezmete do úvahy aj komfort obsluhy a vplyv na životné prostredie, kotol na tuhé palivá už taký výhodný nie je. Nie každému sa totiž chce pravidelne dopĺňať palivo a odstraňovať popol.

Vykurovanie tuhým palivom je najvýhodnejšie Vykurovanie domu pomocou kotla na tuhé palivo naozaj patrí medzi najlacnejšie. Platí to najmä v prípade vykurovania palivovým drevom, ktoré je stále pomerne lacné. Ak však vezmete do úvahy aj komfort obsluhy a vplyv na životné prostredie, kotol na tuhé palivá už taký výhodný nie je. Nie každému sa totiž chce pravidelne dopĺňať palivo a odstraňovať popol.
thinkstock.com

Energeticky účinnejší a drahší kotol prinesie väčšie úspory

V snahe ušetriť ľudia často uvažujú o výmene starého kotla za nový, ktorý by mal byť čo najúčinnejší, najvýkonnejší a najmodernejší. Každé vylepšenie domáceho vykurovacieho systému smerom k vyššej účinnosti je, samozrejme, vhodné. Stále však platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú ste nespotrebovali. Veľkú pozornosť by ste preto mali venovať nielen kotlu a jeho parametrom, ale aj tepelnej izolácii domu či bytu, kvalite okien a ďalším faktorom, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť objektu. Navyše, vykurovanie v rodinných domoch býva často zbytočne predimenzované. Výkon a typ kotla voľte vždy tak, aby zodpovedal reálnym požiadavkám a energetickej bilancii vášho domu.  


Energeticky účinnejší a drahší kotol prinesie väčšie úspory  V snahe ušetriť ľudia často uvažujú o výmene starého kotla za nový, ktorý by mal byť čo najúčinnejší, najvýkonnejší a najmodernejší. Každé vylepšenie domáceho vykurovacieho systému smerom k vyššej účinnosti je, samozrejme, vhodné. Stále však platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú ste nespotrebovali. Veľkú pozornosť by ste preto mali venovať nielen kotlu a jeho parametrom, ale aj tepelnej izolácii domu či bytu, kvalite okien a ďalším faktorom, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť objektu. Navyše, vykurovanie v rodinných domoch býva často zbytočne predimenzované. Výkon a typ kotla voľte vždy tak, aby zodpovedal reálnym požiadavkám a energetickej bilancii vášho domu.

Energeticky účinnejší a drahší kotol prinesie väčšie úspory V snahe ušetriť ľudia často uvažujú o výmene starého kotla za nový, ktorý by mal byť čo najúčinnejší, najvýkonnejší a najmodernejší. Každé vylepšenie domáceho vykurovacieho systému smerom k vyššej účinnosti je, samozrejme, vhodné. Stále však platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú ste nespotrebovali. Veľkú pozornosť by ste preto mali venovať nielen kotlu a jeho parametrom, ale aj tepelnej izolácii domu či bytu, kvalite okien a ďalším faktorom, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť objektu. Navyše, vykurovanie v rodinných domoch býva často zbytočne predimenzované. Výkon a typ kotla voľte vždy tak, aby zodpovedal reálnym požiadavkám a energetickej bilancii vášho domu.
Vaillant

Tepelné čerpadlá sú vhodné len pre podlahové vykurovanie

Tepelné čerpadlá sa v minulosti naozaj používali najmä pri systémoch podlahového vykurovania. Dôvodom bola nízka výstupná teplota vykurovacej vody, ktorá pre bežné sústavy s radiátormi nestačila. Moderné vysokoteplotné tepelné čerpadlá však môžete ľahko napojiť na vykurovaciu sústavu s radiátormi, vďaka čomu odpadajú náročné úpravy existujúcej vykurovacej sústavy. Tepelným čerpadlom teda jednoducho nahradíte starý kotol. 


Tepelné čerpadlá sú vhodné len pre podlahové vykurovanie  Tepelné čerpadlá sa v minulosti naozaj používali najmä pri systémoch podlahového vykurovania. Dôvodom bola nízka výstupná teplota vykurovacej vody, ktorá pre bežné sústavy s radiátormi nestačila. Moderné vysokoteplotné tepelné čerpadlá však môžete ľahko napojiť na vykurovaciu sústavu s radiátormi, vďaka čomu odpadajú náročné úpravy existujúcej vykurovacej sústavy. Tepelným čerpadlom teda jednoducho nahradíte starý kotol.

Tepelné čerpadlá sú vhodné len pre podlahové vykurovanie Tepelné čerpadlá sa v minulosti naozaj používali najmä pri systémoch podlahového vykurovania. Dôvodom bola nízka výstupná teplota vykurovacej vody, ktorá pre bežné sústavy s radiátormi nestačila. Moderné vysokoteplotné tepelné čerpadlá však môžete ľahko napojiť na vykurovaciu sústavu s radiátormi, vďaka čomu odpadajú náročné úpravy existujúcej vykurovacej sústavy. Tepelným čerpadlom teda jednoducho nahradíte starý kotol.
thinkstock.com

Podlahové vykurovanie je počuť

Zvuk kvapaliny kolujúcej v rúrkach nie je možné počuť. Každá rúrka vedená v podlahe je napojená na rozdeľovač samostatne (každý okruh zvlášť). Rozdeľovač slúži nielen na napojenie okruhov, ale aj na reguláciu. V tomto technickom prvku podlahového vykurovania by však mohli pri nesprávnom odvzdušnení systému vzniknuté bublinky v cirkulujúcej vode vytvárať akustický zvuk. Preto aj napriek odvzdušňovaniu neodporúčame umiestňovať podlahové vykurovanie do miestností určených na spanie. Inak je podlahové vykurovanie nehlučné.


Podlahové vykurovanie je počuť  Zvuk kvapaliny kolujúcej v rúrkach nie je možné počuť. Každá rúrka vedená v podlahe je napojená na rozdeľovač samostatne (každý okruh zvlášť). Rozdeľovač slúži nielen na napojenie okruhov, ale aj na reguláciu. V tomto technickom prvku podlahového vykurovania by však mohli pri nesprávnom odvzdušnení systému vzniknuté bublinky v cirkulujúcej vode vytvárať akustický zvuk. Preto aj napriek odvzdušňovaniu neodporúčame umiestňovať podlahové vykurovanie do miestností určených na spanie. Inak je podlahové vykurovanie nehlučné.

Podlahové vykurovanie je počuť Zvuk kvapaliny kolujúcej v rúrkach nie je možné počuť. Každá rúrka vedená v podlahe je napojená na rozdeľovač samostatne (každý okruh zvlášť). Rozdeľovač slúži nielen na napojenie okruhov, ale aj na reguláciu. V tomto technickom prvku podlahového vykurovania by však mohli pri nesprávnom odvzdušnení systému vzniknuté bublinky v cirkulujúcej vode vytvárať akustický zvuk. Preto aj napriek odvzdušňovaniu neodporúčame umiestňovať podlahové vykurovanie do miestností určených na spanie. Inak je podlahové vykurovanie nehlučné.
Univenta

Tepelné čerpadlá sú drahé a hlučné

Často sa môžete stretnúť s názorom, že tepelné čerpadlá sú drahé a svoje okolie obťažujú hlukom. Kvalitné tepelné čerpadlo je síce stále finančne trochu náročnejšie ako napríklad plynový kotol, už dávno však nejde o extrémne drahé zariadenie s nulovou návratnosťou. Náklady na tepelné čerpadlo sa užívateľom v bežnom rodinnom dome vrátia o 5 až 9 rokov prevádzky a pri stále rastúcich cenách energií môže byť návratnosť dokonca ešte rýchlejšia. Hlučnosť moderných tepelných čerpadiel nie je nijako zvlášť obťažujúca. Všetko, samozrejme, záleží na správnej montáži. Vnútorné aj vonkajšie jednotky tepelného čerpadla by sa mali inštalovať tak, aby sa ich hluk neprenášal do stavebnej konštrukcie domu. 


Tepelné čerpadlá sú drahé a hlučné  Často sa môžete stretnúť s názorom, že tepelné čerpadlá sú drahé a svoje okolie obťažujú hlukom. Kvalitné tepelné čerpadlo je síce stále finančne trochu náročnejšie ako napríklad plynový kotol, už dávno však nejde o extrémne drahé zariadenie s nulovou návratnosťou. Náklady na tepelné čerpadlo sa užívateľom v bežnom rodinnom dome vrátia o 5 až 9 rokov prevádzky a pri stále rastúcich cenách energií môže byť návratnosť dokonca ešte rýchlejšia. Hlučnosť moderných tepelných čerpadiel nie je nijako zvlášť obťažujúca. Všetko, samozrejme, záleží na správnej montáži. Vnútorné aj vonkajšie jednotky tepelného čerpadla by sa mali inštalovať tak, aby sa ich hluk neprenášal do stavebnej konštrukcie domu.

Tepelné čerpadlá sú drahé a hlučné Často sa môžete stretnúť s názorom, že tepelné čerpadlá sú drahé a svoje okolie obťažujú hlukom. Kvalitné tepelné čerpadlo je síce stále finančne trochu náročnejšie ako napríklad plynový kotol, už dávno však nejde o extrémne drahé zariadenie s nulovou návratnosťou. Náklady na tepelné čerpadlo sa užívateľom v bežnom rodinnom dome vrátia o 5 až 9 rokov prevádzky a pri stále rastúcich cenách energií môže byť návratnosť dokonca ešte rýchlejšia. Hlučnosť moderných tepelných čerpadiel nie je nijako zvlášť obťažujúca. Všetko, samozrejme, záleží na správnej montáži. Vnútorné aj vonkajšie jednotky tepelného čerpadla by sa mali inštalovať tak, aby sa ich hluk neprenášal do stavebnej konštrukcie domu.
thinkstock.com

Podlahové vykurovanie obmedzuje výber krytiny

Mnoho ľudí si myslí, že podlahové vykurovanie je vhodné len pod keramickú dlažbu. Tento mýtus však už dávno vyvrátili odborníci aj skúsenosti užívateľov podlahového vykurovania. Na podlahové vykurovanie môžete položiť aj laminátovú a drevenú podlahu, prípadne prírodný kameň. Je však nevyhnutné dodržať odporúčania výrobcu pri inštalácii, ako aj technické parametre navrhnutého podlahového vykurovania. 


 Podlahové vykurovanie obmedzuje výber krytiny  Mnoho ľudí si myslí, že podlahové vykurovanie je vhodné len pod keramickú dlažbu. Tento mýtus však už dávno vyvrátili odborníci aj skúsenosti užívateľov podlahového vykurovania. Na podlahové vykurovanie môžete položiť aj laminátovú a drevenú podlahu, prípadne prírodný kameň. Je však nevyhnutné dodržať odporúčania výrobcu pri inštalácii, ako aj technické parametre navrhnutého podlahového vykurovania.

Podlahové vykurovanie obmedzuje výber krytiny Mnoho ľudí si myslí, že podlahové vykurovanie je vhodné len pod keramickú dlažbu. Tento mýtus však už dávno vyvrátili odborníci aj skúsenosti užívateľov podlahového vykurovania. Na podlahové vykurovanie môžete položiť aj laminátovú a drevenú podlahu, prípadne prírodný kameň. Je však nevyhnutné dodržať odporúčania výrobcu pri inštalácii, ako aj technické parametre navrhnutého podlahového vykurovania.
thinkstock.com

Komín stačí čistiť raz do roka

Mnoho zastaraných komínových sústav nevyhovuje súčasným bezpečnostným požiadavkám, keďže nie sú schopné zvládnuť vysoké teplotné rozdiely a sú náchylnejšie na tvorbu trhlín. Preto je dôležité, aby ste nepodceňovali pravidelnú kontrolu. Podľa zákona totiž za technický stav komína zodpovedá vlastník objektu. Komíny pripojené na kozuby alebo spotrebiče na tuhé palivo s tepelným výkonom do 50 kW treba kontrolovať trikrát do roka, teda nie len raz, ako je zaužívané medzi ľuďmi. Najlepšie urobíte, ak si zavoláte kominára. Budete tak mať istotu, že komín je v poriadku, a vyhnete sa prípadným nepríjemnostiam. 


Komín stačí čistiť raz do roka  Mnoho zastaraných komínových sústav nevyhovuje súčasným bezpečnostným požiadavkám, keďže nie sú schopné zvládnuť vysoké teplotné rozdiely a sú náchylnejšie na tvorbu trhlín. Preto je dôležité, aby ste nepodceňovali pravidelnú kontrolu. Podľa zákona totiž za technický stav komína zodpovedá vlastník objektu. Komíny pripojené na kozuby alebo spotrebiče na tuhé palivo s tepelným výkonom do 50 kW treba kontrolovať trikrát do roka, teda nie len raz, ako je zaužívané medzi ľuďmi. Najlepšie urobíte, ak si zavoláte kominára. Budete tak mať istotu, že komín je v poriadku, a vyhnete sa prípadným nepríjemnostiam.

Komín stačí čistiť raz do roka Mnoho zastaraných komínových sústav nevyhovuje súčasným bezpečnostným požiadavkám, keďže nie sú schopné zvládnuť vysoké teplotné rozdiely a sú náchylnejšie na tvorbu trhlín. Preto je dôležité, aby ste nepodceňovali pravidelnú kontrolu. Podľa zákona totiž za technický stav komína zodpovedá vlastník objektu. Komíny pripojené na kozuby alebo spotrebiče na tuhé palivo s tepelným výkonom do 50 kW treba kontrolovať trikrát do roka, teda nie len raz, ako je zaužívané medzi ľuďmi. Najlepšie urobíte, ak si zavoláte kominára. Budete tak mať istotu, že komín je v poriadku, a vyhnete sa prípadným nepríjemnostiam.
Schiedel

Podlahové vykurovanie je pre človeka škodlivé

S týmto mýtom sa môžete často stretnúť najmä na rôznych internetových fórach. Systém podlahového vykurovania je zdravotne neškodný, dokonca vďaka optimálnemu rozloženiu teplôt v miestnosti, priaznivej klíme a nízkej prašnosti dosiahnutej minimálnym vírením vzduchu je podlahové vykurovanie vhodné pre alergikov.  


S týmto mýtom sa môžete často stretnúť najmä na rôznych internetových fórach. Systém podlahového vykurovania je zdravotne neškodný, dokonca vďaka optimálnemu rozloženiu teplôt v miestnosti, priaznivej klíme a nízkej prašnosti dosiahnutej minimálnym vírením vzduchu je podlahové vykurovanie vhodné pre alergikov.

S týmto mýtom sa môžete často stretnúť najmä na rôznych internetových fórach. Systém podlahového vykurovania je zdravotne neškodný, dokonca vďaka optimálnemu rozloženiu teplôt v miestnosti, priaznivej klíme a nízkej prašnosti dosiahnutej minimálnym vírením vzduchu je podlahové vykurovanie vhodné pre alergikov.
Wolf

Klimatizáciou sa nedá vykurovať 

Klimatizáciu si väčšina z nás spája s možnosťou ochladzovania priestorov v letných mesiacoch. Ak však niekto tvrdí, že sa ňou dá aj prikúriť, väčšina ľudí ho vysmeje. Modernejšie typy klimatizácií však naozaj dokážu interiér efektívne vykúriť aj pri mínusových teplotách (až do vonkajšej teploty –20 °C). Používajú sa najmä v priestoroch, kde iný druh vykurovania nie je vhodný alebo efektívny. Cena klimatizácií s funkciou vykurovania je približne rovnaká ako pri klimatizáciách iba s funkciou chladenia. Z tohto dôvodu niektorí importéri klimatizácie iba s funkciou chladenia neponúkajú.  


Klimatizáciou sa nedá vykurovať   Klimatizáciu si väčšina z nás spája s možnosťou ochladzovania priestorov v letných mesiacoch. Ak však niekto tvrdí, že sa ňou dá aj prikúriť, väčšina ľudí ho vysmeje. Modernejšie typy klimatizácií však naozaj dokážu interiér efektívne vykúriť aj pri mínusových teplotách (až do vonkajšej teploty –20 °C). Používajú sa najmä v priestoroch, kde iný druh vykurovania nie je vhodný alebo efektívny. Cena klimatizácií s funkciou vykurovania je približne rovnaká ako pri klimatizáciách iba s funkciou chladenia. Z tohto dôvodu niektorí importéri klimatizácie iba s funkciou chladenia neponúkajú.

Klimatizáciou sa nedá vykurovať Klimatizáciu si väčšina z nás spája s možnosťou ochladzovania priestorov v letných mesiacoch. Ak však niekto tvrdí, že sa ňou dá aj prikúriť, väčšina ľudí ho vysmeje. Modernejšie typy klimatizácií však naozaj dokážu interiér efektívne vykúriť aj pri mínusových teplotách (až do vonkajšej teploty –20 °C). Používajú sa najmä v priestoroch, kde iný druh vykurovania nie je vhodný alebo efektívny. Cena klimatizácií s funkciou vykurovania je približne rovnaká ako pri klimatizáciách iba s funkciou chladenia. Z tohto dôvodu niektorí importéri klimatizácie iba s funkciou chladenia neponúkajú.
Com-Klima

Tepelné čerpadlo podchladzuje záhradu a v zime nefunguje

Tepelné čerpadlo príliš ochladzuje bezprostredné okolie domu a pôdu v záhrade. Táto povera býva často hlavným dôvodom, pre ktorý si ľudia nechcú zaobstarať tepelné čerpadlo do svojich domov. Princíp fungovania tepelného čerpadla spôsobuje, že jeho okolie sa ochladzuje, toto ochladenie však nie je také veľké, aby ho bežné prúdenie vzduchu a slnečné žiarenie nestihlo kompenzovať. Vašej záhrade ani okoliu domu žiadne nebezpečenstvo v podobe prílišného ochladzovania nehrozí. Kvalitné tepelné čerpadlá typu vzduch-voda, ktoré odoberajú teplo zo vzduchu, môžu bez problémov pracovať aj v hlbokých mrazoch. Ani v zime vás teda čerpadlo nezradí.  


Tepelné čerpadlo podchladzuje záhradu a v zime nefunguje

Tepelné čerpadlo príliš ochladzuje bezprostredné okolie domu a pôdu v záhrade. Táto povera býva často hlavným dôvodom, pre ktorý si ľudia nechcú zaobstarať tepelné čerpadlo do svojich domov. Princíp fungovania tepelného čerpadla spôsobuje, že jeho okolie sa ochladzuje, toto ochladenie však nie je také veľké, aby ho bežné prúdenie vzduchu a slnečné žiarenie nestihlo kompenzovať. Vašej záhrade ani okoliu domu žiadne nebezpečenstvo v podobe prílišného ochladzovania nehrozí. Kvalitné tepelné čerpadlá typu vzduch-voda, ktoré odoberajú teplo zo vzduchu, môžu bez problémov pracovať aj v hlbokých mrazoch. Ani v zime vás teda čerpadlo nezradí.

Tepelné čerpadlo podchladzuje záhradu a v zime nefunguje

Tepelné čerpadlo príliš ochladzuje bezprostredné okolie domu a pôdu v záhrade. Táto povera býva často hlavným dôvodom, pre ktorý si ľudia nechcú zaobstarať tepelné čerpadlo do svojich domov. Princíp fungovania tepelného čerpadla spôsobuje, že jeho okolie sa ochladzuje, toto ochladenie však nie je také veľké, aby ho bežné prúdenie vzduchu a slnečné žiarenie nestihlo kompenzovať. Vašej záhrade ani okoliu domu žiadne nebezpečenstvo v podobe prílišného ochladzovania nehrozí. Kvalitné tepelné čerpadlá typu vzduch-voda, ktoré odoberajú teplo zo vzduchu, môžu bez problémov pracovať aj v hlbokých mrazoch. Ani v zime vás teda čerpadlo nezradí.
Stiebel-Eltron

Kategória: Energia
Tagy: čerpadlá elektrina plyn tepelné vykurovanie
Zdieľať článok