Zdroj: Viessmann

Od januára musia byť novopostavené rodinné domy zaradené do energetickej triedy A0. Čo to znamená?

14. 04. 2021
Zdieľať

Dôležitou legislatívnou zmenou je aj to, že od tohto roka musia byť všetky novopostavené domy zaradené do energetickej triedy A0. Čo to znamená a ako možno túto podmienku splniť?

Nejde len o to, aby sa na prevádzku domu spotrebovalo menej energie, dôležité je aj to, aby sa na ňu v čo najväčšej miere využívala energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov – práve túto oblasť ošetruje zákon o energetickej hospodárnosti budov 555/2005 Z. z. Podľa neho sa budova pri energetickej certifikácii zaradí do energetickej triedy.

Prečítajte si tiež
Ako postaviť dom s takmer nulovou spotrebou energie

A tu nastala od januára ďalšia dôležitá zmena – kým doteraz bola povinná trieda A1 s potrebou primárnej energie max. 108 kWh/m² a rok, od 1. 1. 2021 musia byť novopostavené rodinné domy zaradené do energetickej triedy A0 s potrebou primárnej energie do 54 kWh/m² a rok. Pri energetickej certifikácii sa pritom nehodnotí len potreba energie na vykurovanie, ako je to pri kritériu hospodárnosti v norme o tepelnej ochrane budov. V tomto prípade je najdôležitejším kritériom tzv. globálny ukazovateľ primárnej energie. Ten zohľadňuje ako množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v dome, tak aj jej zdroj, teda ekologickosť či obnoviteľnosť tejto energie. Tu sa teda dostávame od parametrov, ktoré sa dajú ovplyvniť samotnou stavbou, k tomu, čo viete ovplyvniť voľbou vhodného zdroja tepla – či už na vykurovanie, alebo na prípravu teplej vody.

Pri dome v energetickej triede A0 by tzv. globálny ukazovateľ primárnej energie nemal prekročiť 54 kWh/m² a rok. To je oproti triede A1, požadovanej do minulého roka, polovičná hodnota. Okrem množstva energie potrebnej na vykurovanie a ohrev vody zohľadňuje tento ukazovateľ aj jej ekologickosť.

Ako si „vylepšiť“ energetickú triedu

Energetická trieda odráža aj mieru využívania obnoviteľných zdrojov energie, dokážete ju teda vo veľkej miere ovplyvniť voľbou vhodného zariadenia (resp. druhu „paliva“) na vykurovanie a ohrev vody. Hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie, ktorá je pre zaradenie budovy do energetickej triedy smerodajná, totiž ovplyvňuje nielen množstvo energie, ktorú potrebujete, ale aj to, aký vplyv má táto energia na životné prostredie – práve to zabezpečujú koeficienty zohľadňujúce ekologickosť (emisie CO2 a obnoviteľnosť) rôznych typov energií.

Energia potrebná na vykurovanie a prípravu teplej vody sa totiž nielen spočíta, ale aj vynásobí príslušnými koeficientmi podľa konkrétneho typu „paliva“ – napríklad kotol na biomasu, ktorý spaľuje drevo, má koeficient 0,1, pri peletách je to 0,2, plyn má koeficient 1,1 a elektrina 2,2. Pre elektrickú energiu z FVE (fotovoltické elektrárne) však platí koeficient 0. Takže ak budete kúriť elektrinou zo siete, v hodnotení primárnej energie sa to bude javiť tak, akoby ste na kúrenie spotrebovali viac než dvojnásobok. Ak si však túto elektrinu vyrobíte pomocou fotovoltických panelov na streche, z pohľadu primárnej energie je to, ako keby ste na kúrenie nespotrebovali vôbec nič.

Vaillant kotol

Zdroj: Vaillant

Všetko v jednom zariadení. Hodnotenie podľa technickej normy a energetická certifikácia sa nedajú oddeliť – stavba musí splniť všetky požiadavky. Často je pritom výhodné použiť kompaktné zariadenie „všetko v jednom“, ktoré zabezpečí ako zníženie potreby tepla pomocou riadeného vetrania s rekuperáciou, tak aj vykurovanie a ohrev vody, prípadne i chladenie. Samozrejme, to všetko ekologicky, t. j. s využitím obnoviteľných zdrojov a s minimálnymi emisiami CO2. Túto cestu ponúka napríklad vnútorné tepelné čerpadlo Vaillant recoCOMPACT exclusive vzduch/voda, ktoré má zabudovaný 225 l zásobník teplej vody a centrálnu vetraciu jednotku s rekuperáciou. Inštaluje sa dovnútra domu, s prieduchmi cez stenu. www.vaillant.sk

Ekonomicky aj ekologicky

Je teda jasné, že dobrá energetická trieda neznamená automaticky nízku potrebu energie na vykurovanie – stačí na to aj využívanie „dobre hodnotenej“ ekologickej energie. A, naopak, pri voľbe nevhodného zdroja sa aj pri dobre navrhnutej stavbe s nízkou potrebou tepla môžete dostať do nepriaznivej energetickej triedy. Aj preto je potrebné splniť všetky legislatívne požiadavky – stavebné aj energetické. Každá totiž sleduje trochu odlišné ciele, ktoré sú prospešné pre vás osobne aj pre budúcnosť nás všetkých – kvalitnou stavbou s čo najnižšou potrebou energie (jej nízkym globálnym ukazovateľom) dosiahnete aj reálne zníženie nákladov na prevádzku a voľbou ekologického zdroja tepla ešte viac znížite negatívny vplyv svojho bývania na životné prostredie. 

Primárna energia vyjadruje ekologickú záťaž, nie výšku nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody. Optimálne riešenie z hľadiska nákladov aj ukazovateľov treba nájsť pomocou teplotechnického výpočtu.

Cena vs. pohodlie?

Aby ste splnili podmienky platnej legislatívy, je teda v prvom rade potrebné postaviť dom tak, aby mal čo najnižšiu potrebu energie na vykurovanie. V tomto zmysle je užitočné vybaviť ho riadeným vetraním s rekuperáciou, čo túto potrebu energie reálne zníži na minimum. Následne treba vybrať vhodnú technológiu, ktorá zabezpečí kúrenie a ohrev vody s využitím obnoviteľných zdrojov. Možností je, pochopiteľne, viacero. V princípe si však môžete vybrať dve cesty – buď pohodlnejšiu, alebo s nižšími investičnými nákladmi.

Prečítajte si tiež
Nečakane lacný dom: Úsporná stavba pre päťčlennú rodinu

Napríklad tepelné čerpadlo ponúka veľmi elegantné a komfortné riešenie. Jediným zariadením viete totiž zabezpečiť všetko potrebné – od rekuperácie cez ohrev vody a vykurovanie až po chladenie. Až 75 % energie pritom tieto zariadenia získavajú z okolitého prostredia, čo dáva vysoké šance na splnenie nárokov energetickej triedy A0, najmä pri kombinácii s rekuperačnou jednotkou. No faktom je, že ide o pomerne vysokú investíciu. Primárnu energiu možno veľmi efektívne znížiť aj pri vykurovaní biomasou, no musíte počítať s technickou miestnosťou, skladom paliva a pravidelným prikladaním. Každé riešenie má teda svoje „za“ aj „proti“.

Vhodnú cestu predstavuje aj kombinácia rozličných zariadení, s ktorými sa dostanete nielen na optimálne hodnoty ukazovateľov, ale aj na priaznivé obstarávacie náklady. Veľmi praktický spôsob je napríklad použiť ako doplnkový zdroj tepla krb alebo kachle. Efektívne tak znížite ukazovateľ primárnej energie a zároveň si doma vytvoríte príjemnú atmosféru. V tejto kombinácii sa dá trieda A0 dosiahnuť aj s využitím plynového kondenzačného kotla, ktorý je z investičného aj používateľského hľadiska výhodným riešením, či s elektrickou podlahovkou. S rôznymi alternatívami na dodávanie tepla zároveň získate istotu – napríklad že pri výpadku elektrickej siete nebudete mať doma zimu.

Ide to aj s elektrinou

Na prvý pohľad môže vyzerať kombinácia elektrického vykurovania a energetickej triedy A0 ako nemožná – elektrickú energiu totiž znevýhodňuje vysoký transformačný faktor (až 2,2), ktorý veľmi zvyšuje globálny ukazovateľ primárnej energie. Nie je to však celkom tak. Aj tu môže byť riešením kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi. Ako pomerne výrazný trend sa aktuálne ukazuje práve spojenie elektrického spotrebiča (či už bojlera na ohrev vody, alebo elektrického sálavého vykurovania) s malou fotovoltickou elektrárňou na streche domu. Elektrické sálavé vykurovanie je totiž výhodné nielen z pohľadu vstupnej investície. V súčasných domoch je výborným riešením aj preto, že do nich stačí dodávať len veľmi málo tepla a tento typ kúrenia navyše dokáže veľmi presne a pružne reagovať na zmeny požiadaviek v jednotlivých miestnostiach.

Prečítajte si tiež
K zrekonštruovanej usadlosti postavili nízkoenergetický rodinný dom s dvoma podlažiami

Podobné spojenie s fotovoltikou môže byť vhodné aj pri tepelnom čerpadle. To síce v porovnaní s vyprodukovaným teplom spotrebuje len asi tretinu elektrickej energie, no vzhľadom na nevýhodný transformačný koeficient to na dosiahnutie predpísanej energetickej triedy nemusí vždy stačiť. Ako vidno, možností je viac než dosť a faktorov, ktoré treba brať do úvahy, rovnako. Neexistuje pritom univerzálne pravidlo, ktorým sa pri výbere technického vybavenia domu riadiť. Vlastne, jedno pravidlo existuje… Základom každého návrhu musí byť podrobný výpočet, zváženie rôznych možností a zhodnotenie systému ako celku.

3x tip na tepelné čerpadlo

Logatherm WLW196i AR vzduch/voda dokáže efektívne a ekologicky pokryť celú tepelnú potrebu domu pri teplotách až do -20 °C. V spojení s podlahovým vykurovaním je zároveň vhodné aj na aktívne chladenie. Systém pozostáva z modulačnej vonkajšej jednotky, ktorá prispôsobuje výkon podľa potreby, a vnútornej jednotky dostupnej vo vežovom vyhotovení so zabudovaným 190 l zásobníkom teplej vody alebo vo variante určenom na montáž na stenu. www.buderus.sk

Buderus tepelné čerpadlo

Zdroj: Shutterstock

GeniaAir Mono vzduch/voda je jedným z prvých tepelných čerpadiel, ktoré využíva ekologické chladivo R290. Je určené na vykurovanie a prípravu teplej vody, ako aj na chladenie. Do exteriéru sa inštaluje tichá vonkajšia jednotka, do interiéru zas vnútorná jednotka GeniaSet Mono so zabudovaným 185 l zásobníkom teplej vody, ktorý bohato stačí pre päťčlennú rodinu. www.protherm.sk

tepelné čerpadlo

Zdroj: Protherm

Tepelné čerpadlá získavajú až 75 % energie z okolitého prostredia, teda z obnoviteľných zdrojov.

Vitocal 222-S je splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, ktoré sa celkovo stará o komfortnú klímu v domácnosti – zabezpečí teplo i chlad. Zariadenie je pripravené na spotrebu elektriny z fotovoltických systémov, na zlepšenie energetickej bilancie možno využiť aj vetrací systém Vitovent 300, ktorý v obytných priestoroch vytvára príjemnú zdravú klímu takmer bez straty energie. www.viessmann.sk

splitové tepelné čerpadlo

Zdroj: Viessmann

Vykurovanie drevom, napríklad v krbe alebo kachliach, je elegantný spôsob, ako znížiť globálny ukazovateľ primárnej energie a zároveň si doma vytvoriť príjemnú atmosféru. Navyše si tak zabezpečíte teplo a svetlo za každých okolností. Pre dobre izolované stavby vybavené rekuperáciou je pritom dôležitá voľba vhodného spotrebiča s dostatočne nízkym výkonom, kozub aj komín by zároveň mali spĺňať podmienku vzduchotesnosti. Komín by teda mal nielen odvádzať spaliny, ale aj privádzať vzduch na horenie z exteriéru. Tieto požiadavky spĺňa napríklad kozub pod komínom Schiedel KINGFIRE s minimálnymi rozmermi, ideálnym výkonom do 6 kW a celkovou tesnosťou. www.schiedel.sk

vykurovanie drevom v kachliach

Zdroj: Schiedel

Elektrické sálavé vykurovanie je v dome s veľmi malou potrebou tepla výhodné z hľadiska tepelného komfortu, obstarávacích aj prevádzkových nákladov. Je totiž schopné zabezpečiť cielenú a presnú dodávku malého množstva tepla do jednotlivých priestorov domu. K prednostiam sálavých panelov Fenix Ecosun patrí jednoduchá inštalácia spolu s vysokou účinnosťou priamej premeny energie na teplo. Úsporu energie prináša aj individuálna regulácia v každej miestnosti a rýchla reakcia na okolité podmienky. Panely sú kompatibilné so systémom s fotovoltickou elektrárňou a batériovým úložiskom, čo je nastupujúcim trendom pri riešení energetickej koncepcie domu. www.fenix.sk

Elektrické vykurovanie v kuchyni

Zdroj: Fenix

Fotovoltický systém môže pri energetickej certifikácii akéhokoľvek domu zraziť globálny ukazovateľ primárnej energie až na nulu, trieda A0 s ním teda nebude žiaden problém. Premena slnečnej energie na elektrickú je finančne zaujímavá a v spojení s akumulátorom prináša FVE aj nezávislosť od verejnej elektrickej siete. Základom fotovoltického systému sú fotovoltické moduly, ktoré pozostávajú z veľkého počtu solárnych článkov. Tie premieňajú slnečnú energiu na elektrickú bez znečisťovania životného prostredia. Túto energiu možno priamo spotrebovať, uchovávať v akumulačnom systéme alebo za istých podmienok odviesť do siete. www.viessmann.sk

Fotovoltický systém na dome

Zdroj: Viessmann

 

Pripravila: Erika Kuhnová

Foto: Archív firiem

Zdroj: Časopis Môj dom

Kategória: Stavba
Tagy: čerpadlá elektrické sálavé systémy fotovoltické panely novostavby úspora energie vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia