Ako znížiť spotrebu plynu pri vykurovaní (pokračovanie)

14. 10. 2008
Zdieľať

Ak sa chystáte na radikálnu rekonštrukciu, pri ktorej chcete zateplením domu znížiť spotrebu energie, určite popremýšľajte aj o väčších zmenách vo vykurovacej sústave. Účinok vašich opatrení môže tak byť podstatne vyšší.

Regulácia

Spotrebu paliva možno účinne znížiť aj reguláciou vykurovacieho systému. K starším typom kotlov možno regulátor nainštalovať aj dodatočne – ide o malú „škatuľku“, ktorá sa umiestni vedľa kotla. Nové typy kotlov majú regulátory integrované vo vnútri. Jednoduché izbové (priestorové) regulátory snímajú teplotu v miestnosti, kde je inštalovaný termostat a riadia činnosť kotla na princípe jeho vypínania a zapínania. Neovplyvňujú teda teplotu vykurovacej vody.


Ako znížiť spotrebu plynu pri vykurovaní (pokračovanie)

167142

eBus regulátory využívajú tzv. obojsmernú komunikáciu s kotlom – neustále sa vymieňajú a porovnávajú dáta medzi regulátorom a kotlom, vďaka čomu sa výkon kotla plynulo prispôsobuje požiadavkám regulátora. Teplota vo vykurovanom priestore nekolíše a presná regulácia znižuje náklady na vykurovanie. eBus priestorový regulátor Thermolink P umožňuje nastaviť týždenný program a kombinovať pritom 3 rôzne časové úseky (ráno, obed, večer). Na regulátore možno nastaviť tiež teplotu úžitkovej vody, komfortný a ekonomický režim vykurovania, ekvitermické krivky a protimrazovú ochranu. Ďalším prvkom výbavy je vstavaná autodiagnostika. Vyrába a predáva Protherm. Cena 2 321 Sk. (Protherm)

To, aby kotol hrial len na takú teplotu, aká je potrebná vzhľadom na počasie a teplotu v exteriéri, zabezpečuje technologicky pokročilejšia, takzvaná ekvitermická regulácia, teda systém so snímačom vonkajšej teploty. Snímač sleduje teplotu v exteriéri a prispôsobuje jej teplotu vykurovacej vody. Zároveň sa sníma teplota v interiéri (v jednoduchších systémoch v referenčnej miestnosti) a teplota vykurovacieho média a intenzita vykurovania sa prispôsobuje skutočnej potrebe tepla v dome. Takáto regulácia je schopná aj pri prudkom poklese vonkajšej teploty udržať v interiéri konštantnú teplotu.


Ako znížiť spotrebu plynu pri vykurovaní (pokračovanie)

167145

Medzi hlavné prednosti drevosplyňujúcich kotlov patrí ich nižší negatívny vplyv na životné prostredie oproti klasickým kotlom na tuhé palivo, ďalšou prednosťou je ich vyššia účinnosť (až do 90 %), a teda nižšia spotreba dreva. Treťou výhodou je podstatne nižšia tvorba tuhých nespálených častíc – popola, z čoho vyplývajú nižšie nároky na údržbu a čistenie kotla. Inštalácia drevospyňujúceho kotla sa z hľadiska cien energií momentálne javí ako výhodná alternatíva. Splyňovací kotol ATTACK DP Profi ovláda elektronický regulátor. Prednosť Profi verzie kotlov oproti verzii Standard spočíva vo vyššom komforte obsluhy a možnosti modulácie výkonu kotla s cieľom dosiahnuť optimálne parametre pri spaľovaní dreva. Regulátor neustále sleduje teplotu vody v kotle a súčasne riadi spalinový ventilátor a čerpadlo ústredného kúrenia. (Attack)

K dispozícii sú rôzne systémy s rozličnými možnosťami regulácie a ekonomického programovania vykurovania (napríklad program útlmu – nastavenie nižšej teploty v dome v čase, keď nie sú jeho obyvatelia prítomní). Hlavnou úlohou regulátorov je optimalizovať činnosť kotla a tým znížiť spotrebu paliva. Odborníci však odporúčajú využiť aj individuálne nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach – napríklad inštalovať termostatické ventily na vykurovacie telesá. V každej miestnosti je totiž vhodná iná teplota, čo je dôležitý moment pri šetrení. Napríklad v obývacej izbe sa odporúča teplota okolo 21 °C, v kuchyni však postačí iba 18 °C. Navyše sa pri takejto regulácii zohľadnia aj tepelné zisky, ktoré vznikajú napríklad zo slnečného žiarenia, umelého osvetlenia, pri varení a prevádzke domácich spotrebičov.


Ako znížiť spotrebu plynu pri vykurovaní (pokračovanie)

167144

Inštalovanie termostatických hlavíc na radiátory je prvým krokom k tomu, ako dostať spotrebu tepla pod kontrolu. S ich pomocou môžete regulovať teplotu v miestnostiach tak, aby ste zbytočne neprekurovali, a tým dosiahli úsporu spotrebovaného tepla – individuálnym nastavením teploty v jednotlivých miestnostiach možno usporiť až 20 % energie vynaloženej na vykurovanie. Termostatická hlavica HERZ pracuje úplne automaticky, bez nároku na iný zdroj energie. (Herz)

Osobitným nastavením teploty v jednotlivých miestnostiach možno usporiť až 20 % energie vynaloženej na vykurovanie.


Aké typy regulácie kotlov sú na našom trhu k dispozícii?

Napríklad v ponuke našej firmy sú v súčasnosti 4 typy regulácií.
Základom je plynulá regulácia výkonu podľa teploty vykurovacej vody. Kotol môže pracovať aj bez izbového regulátora a riadi svoj výkon podľa potrebného výkonu odovzdávaného vykurovaciemu systému.

Druhou možnosťou je pripojenie izbového regulátora. V našom sortimente sú od tých najjednoduchších (nastavenie teploty pomocou ovládacieho prvku) až po programovateľné izbové regulátory, ktoré majú množstvo funkcií. Izbový regulátor je nadradený kotlovej regulácii a zabezpečuje udržiavanie teploty v objekte na nastavenej hodnote. Naprogramovanie ekonomického režimu v čase neprítomnosti alebo v noci prináša ďalšie úspory paliva.

Treťou možnosťou je zabudovaná ekvitermická regulácia. Výhodou je jej dostupnosť bez nutnosti kúpiť drahý regulátor. Postačuje zakúpiť snímač vonkajšej teploty a cez ovládacie prvky kotla nastaviť parametre vykurovacej krivky. Kotol potom automaticky mení teplotu vykurovacej vody v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu, čím sa hlavne v prechodnom období do systému dodáva len potrebné množstvo tepla.

Poslednou možnosťou je regulácia, ktorá nielen sleduje a spína kotol podľa nastavenej teploty v miestnosti, ale ak je pripojený snímač vonkajšej teploty, dajú sa nastavovať parametre vykurovacej krivky a tiež teplota teplej vody, na displeji sa môže zobrazovať upozornenie, ak sa na kotle vyskytla porucha a pri nastavení funkcie plynulej regulácie výkonu možno riadiť výkon kotla podľa teploty vzduchu v referenčnej miestnosti. Tento regulátor komunikuje s kotlom pomocou komunikačného protokolu a v sortimente našej firmy je určený pre nové typy závesných kotlov.Ing. Jaroslav Rehuš
vedúci podpory predaja a marketingu
Protherm, s. r. o., SkalicaNezabudnite ani na rozvody

Ak ste sa rozhodli pre výmenu kotla, nezabudnite ani na kontrolu a v prípade potreby aj skvalitnenie či modernizáciu vykurovacích rozvodov. Majú totiž bezprostredný vplyv na spotrebu tepla – správna izolácia rozvodov významne ovplyvňuje tepelné straty pri transporte teplonosnej látky. Stanovenie hrúbky a parametrov zateplenia potrubia je úloha pre projektanta, pretože je potrebné posúdiť ich individuálne v každom prostredí.


Ako znížiť spotrebu plynu pri vykurovaní (pokračovanie)

167146

Kondenzačné kotly pracujú najúčinnejšie (normovaný stupeň využitia až 108 %) pri spáde vykurovacej vody 40/30 °C, teda v nízkoteplotných vykurovacích sústavách – napríklad s využitím progresívneho podlahového vykurovania. Podmienkou využitia nízkoteplotného systému je však zabezpečenie nízkych tepelných strát domu. (Duratherm)

Ak zatepľujete staršie rozvody, musia byť odmastené, zbavené prípadnej hrdze a všetkých nečistôt. Ako izolant sa používajú najmä minerálnovláknité materiály, ktoré sú opláštené kovom alebo plastom a upevňujú sa pomocou antikorových pások. Dôležité je, aby bola izolácia suchá a aby spoje boli tesné a umiestnené tak, aby v stykoch nevznikli tepelné mosty. Plášť (obvykle pozinkovaný alebo hliníkový plech, alebo plastové fólie) musí umožňovať pohyb potrubia.


Jednou z možností, ako môžete znížiť spotrebu energie, je využiť aspoň čiastočne na ohrev vody slnko, prípadne iný dostupný druh paliva, ďalšou sú úsporné nízkoteplotné vykurovacie systémy, ktoré (ako napovedá už ich názov) pracujú s nižšou teplotou vykurovacej vody. A na ohrev na nižšiu teplotu sa, samozrejme, spotrebuje menej paliva. O tom však podrobnejšie až nabudúce.Ako znížiť spotrebu plynu pri vykurovaní (pokračovanie)

167147

Pri väčšej rekonštrukcii môže časť tepla dodávať slnko – príkladom je solárny systémom auroSTEP so zásobníkom ohriatej vody od spoločnosti Vaillant, ktorý dopĺňa závesný kondenzačný kotol. Solárny systém využíva slnečnú energiu na prípravu teplej vody, prípadne aj na podporu vykurovania. Vďaka jednotnej regulácii je systém energeticky úsporný a pohodlný, a tiež kompatibilný s dvoma rôznymi typmi kolektorov. Plynový kotol si môžete vybrať klasický alebo kondenzačný. Beztlakový systém sa ovláda solárnym regulátorom. Hlavnou prednosťou solárneho systému auroSTEP je jeho kompaktnosť. Všetky prvky systému – čerpadlová skupina, bivalentný zásobník a regulátor – sú integrované do jedného celku, ktorý je pripravený na montáž. Po prepojení so solárnymi panelmi je inštalácia dokončená. (Vaillant)


Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 08/2008.

Kategória: Energia
Tagy: kotly vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia