Dizajnové riešenie ovládania vykurovania

31. 10. 2018 Zdieľať

Maximálny dizajn, komfort aj úspora energií. Nahraďte štandardný termostat od výrobcu tepelného zdroja dizajnovým, ktorý bude zladený s dizajnom elektroinštalácie a bude presne zodpovedať požiadavkám na ovládanie.

Vyberte si vhodný typ termostatu

Termostaty sa rozdeľujú na dva typy podľa ovládania prístroja. Prvým je termostat s otočným ovládaním, druhým je termostat digitálny. Ďalej sa termostaty rozlišujú podľa toho, či regulujú teplotu na základe údajov z priestorového alebo podlahového snímača. V niektorých dizajnoch je možné zvoliť kombináciu priestorového a podlahového režimu.
Termostaty ABB môžu ovládať tieto typy tepelných zdrojov:
• elektrické a plynové kotly,
• podlahové vykurovanie elektrické aj vodné,
• elektrické aj vodné vykurovacie rebríky a telesá.
 

Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty

Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty
ABB, s. r. o.

Univerzálny termostat s otočným ovládaním

Určený je na automatickú reguláciu teploty v objektoch vykurovaných plynom, elektrickou energiou alebo vykurovacou vodou. Skladá sa z dvoch častí: prvou je spínacia jednotka, ktorá je napájaná sieťovým napätím 230 V AC, druhou je ovládacia jednotka, ktorá slúži na nastavenie potrebnej teploty a ovládanie termostatu pomocou dvoch funkčných tlačidiel. Ľavým tlačidlom môžete termostat vypnúť alebo zapnúť, pravým tlačidlom sa zapína a vypína teplotný útlm. Nad oboma tlačidlami sa nachádzajú signalizačné LED diódy zobrazujúce stav výstupu termostatu a aktiváciu teplotného útlmu.
 
Otočné termostaty môžu pracovať v dvoch režimoch:

Priestorový termostat

Meria teplotu priestoru prostredníctvom vstavaného snímača a porovnáva ju s nastavenou hodnotou. Ak je meraná teplota nižšia/vyššia ako teplota nastavená, výstupné relé pripojeného spínacieho prístroja sa zapne/vypne.

Podlahový termostat

Prístroj môže pracovať ako podlahový termostat, ak je k spínacej jednotke pripojený externý teplotný snímač (3292U-A90100). Vnútorný snímač na meranie teploty v priestore je v tomto prípade vyradený.
 
Prístroje sú k dispozícii v dizajnových radoch Swing®, Swing®L, Tango®, Levit®, Levit®M, Neo®, Element®, Time® a Time® Arbo.
 

Termostat univerzálny programovateľný

Termostat univerzálny programovateľný
ABB, s. r. o.

Univerzálny termostat programovateľný

Tento termostat je použiteľný pre rôzne druhy tepelných zdrojov, ventilov alebo chladiacich zariadení. Teplota meraná vnútorným snímačom v okolí termostatu alebo teplota meraná externým snímačom sa porovnáva so žiadanou teplotou. S ohľadom na nastavené regulačné parametre potom termostat spína alebo rozopína výstupné relé, ktoré riadi pripojené vykurovacie alebo chladiace zariadenie. Rovnako ako pri otočných termostatoch tvoria digitálne programovateľné termostaty dve časti (spínacia jednotka a ovládacia jednotka).

Kombinovaný termostat

Okrem priestorového a podlahového režimu môže programovateľný termostat pracovať aj v tzv. kombinovanom režime, ktorý sa uplatní najmä v prípade podlahového vykurovania. Využíva kombináciu dvoch teplotných snímačov – samotná regulácia sa vykonáva na základe údajov vstavaného priestorového snímača a vonkajší podlahový snímač je len limitný, t. j. stráži zvolenú maximálnu alebo minimálnu teplotu podlahy.
 
Prístroje sú k dispozícii v dizajnových radoch Tango®, Levit®, Neo®, Neo® Tech, Element®, Time® a Time® Arbo.

Dizajnové termostaty – ďalšie možnosti 

Prístroje (otočný aj digitálny) s podobnými funkciami sú k dispozícii tiež v dizajnových radoch future® linear, solo®, solo® carat, alpha exclusive®, impuls.
 
ABB, s. r. o.
Tuhovská 29
831 06  Bratislava
Tel.: + 421 800 700 101
E-mail: kontakt@sk.abb.com
www.abb.sk
 
 
ZDROJ PR článok spoločnosti ABB, s. r. o.
Kategória: Energia
Tagy: ovládanie vykurovania termostat
Zdieľať článok