10. 12. 2008
Zdieľať

Kým bežné vykurovacie telesá dosahujú ohrev vzduchu malou vykurovacou plochou s vysokou teplotou, podlahové vykurovanie využíva veľkú plochu s nízkou teplotou. Teplo sa do priestoru dostáva z väčšej časti sálaním, čo spôsobuje ohrev povrchov telies a stavebných konštrukcií, čo z nich robí sekundárne zdroje tepla. Eliminujú sa tak straty tepla prechodom konštrukcií a v miestnosti nastáva stav tepelnej pohody, ktorá sa dosiahne pri teplote o 1 až 4 stupne nižšej ako pri konvekčnom vykurovaní. Znížením teploty v priestore o 1 °C sa pritom dosiahne asi 6-precentná úspora energie.

Rozhodnutie pre vykurovanie z podláh ovplyvní hlavne množstvo výhod, ktoré sú bez ohľadu na zdroj tepla rovnaké. V prvom rade je to úspora energie. Keďže je reč o nízkoteplotnom vykurovaní, je zrejmé, že teplota potrebná na vykurovanie je nižšia ako pri konvekčnom (radiátorovom) vykurovaní, teda aj potrebné množstvo energie na vyprodukovanie tepla je menšie. Tepelná pohoda v miestnosti ostáva pri tom zachovaná. Dispozičné riešenie miestnosti prestáva byť pri podlahovom vykurovaní viazané na polohu vykurovacieho telesa. Priestor sa odľahčí, odstránia sa radiátory spod okien a takisto všetky viditeľné rozvody a ventily.
Elektrické teplo pod nohami

173861


Elektrické teplo pod nohami

173863

Vykurovacia rohož je vhodná na temperovanie tenkých renovovaných podláh. Jej hlavnou výhodou je možnosť aplikácie na pôvodné podlahy, čím odpadá stavebný neporiadok súvisiaci s odstraňovaním starej krytiny. (Devi) Podlahové vykurovanie pomocou vykurovacích rohoží navýši podlahu približne len o 15 mm, čo je výhodné najmä v bytoch. (Devi)


Aké sú možnosti?

Elektrické podlahového vykurovanie využíva elektrické termokáble. Inštalujú sa buď:


 • Elektrické teplo pod nohami

  173860

  priamo na betónovú podlahu, ktorú je potrebné tepelne odizolovať, aby sa zabránilo nežiaducim únikom tepla cez konštrukciu stropu. Termokáble sa zalievajú 5 – 6 cm hrubou vrstvou betónovej mazaniny alebo inej zalievacej zmesi, zbavenej ostrých prvkov. Tvrdnutie a sušenie betónu prebieha minimálne 28 dní. Postupný ohrev podlahy z 15 °C na 25 až 28 °C by mal trvať asi týždeň

 • alebo na prvú trojcentimentrovú vrstvu vytuhnutého betónu, na ktorú sa upevnia termokáble a zalievajú sa ďalšou vrstvou s hrúbkou 2 – 3 cm. Dosahuje sa tak flexibilnejšie vyhriatie, presnejšia regulácia a úspornejšia prevádzka,
 • takisto v podobe 2,5 cm hrubého termokábla fixovaného na samolepiacej plastovej sieťovine, ktorú stačí priamo upevniť na očistenú podlahu a následne zatrieť iba tenkou vrstvou pružného lepiaceho tmelu. Vykurovacia rohož je vhodná na temperovanie tenkých renovovaných podláh. Jej hlavnou výhodou je možnosť aplikácie na pôvodné podlahy, čím odpadá stavebný neporiadok súvisiaci s odstraňovaním starej krytiny. Takýmto spôsobom sa podlaha navýši len o asi 15 mm. V prípade použitia drevenej alebo plastovej krytiny je nutné zaliať rohože 10 mm vrstvou zalievacej zmesi, čím sa zabezpečí rovnomerná teplota povrchu
 • aj bez potreby zalievania betónovou vrstvou, pod drevené, respektíve laminátové podlahy, s možnosťou uloženia aj na pôvodný podklad. Prvá vrstva systému, polystyrénovo-hliníkové dosky, vďaka polystyrénu ideálne izoluje od podkladu a vďaka hliníku má výbornú tepelnú vodivosť. Obsahuje drážky na vkladanie termokáblov, ktoré následne nahrievajú spomínané hliníkové dosky. Priamo na ne je možné položiť napríklad drevenú podlahu.
Každý z uvedených systémov potrebuje na dobré fungovanie vhodný typ regulácie, v podobe inteligentného termostatu, ktorý registruje, či je pokles teploty v miestnosti dlhodobý alebo krátkodobý. Na základe zhodnotenia situácie automaticky zapína alebo vypína kúrenie. Takýmto spôsobom sa v obytnom priestore udržuje stála teplota a nedochádza k prekurovaniu.
Elektrické teplo pod nohami

173877

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Umiestnenie vykurovacích rohoží pod krytinou z keramickej dlažby (Devi)


Elektrické teplo pod nohami

173865

Umiestnenie vykurovacích rohoží pod drevenou plávajúcou podlahou (Devi)


Elektrické teplo pod nohami

173864

Termokáble elektrického podlahového vykurovania umiestnené medzi dvoma dvoj- až trojcentimetrovými vrstvami betónu.


Elektrické podlahové vykurovanie


Za:


 • elektrické podlahové vykurovanie nepotrebuje priestor na umiestnenie nízkoteplotného alebo klasického zdroja so zásobníkom teplej vody,
 • vykurovacie káble je možné inštalovať prakticky kamkoľvek, bez ohľadu na typ miestnosti a podklad, napríklad betón, dlažbu i drevo,
 • využije sa hlavne pri rekonštrukciách starších bytov, kde nie je možné zvýšiť úroveň podlahy.
 • umožňuje vyhrievať len niektoré miesta, napríklad pod stolom, pred vaňou a pod.,
 • jednoduchá a presná regulácia.
 • rovnako ako u teplovodného vykurovania – voľnosť priestoru bez radiátorov,
 • možnosť akumulačného elektrického vykurovania, napríklad v prízemných miestnostiach. Teplo dodané vykurovacími káblami sa akumuluje v čase nízkej tarify do betónu a zvyšnú časť dňa sa postupne uvoľňuje. Tak možno využiť zníženú cenovú tarifu pri odbere elektriny,
 • systémy bez zalievania betónom (fólie s termokáblom alebo polystyrénovo-hliníkové dosky, do ktorých sa vkladá termokábel) sú výrazne pružnejšie, pretože sa umiestňujú priamo pod krytinu, bez vrstvy betónu a fólie, dokonca aj bez kročajovej izolácie, ktorá má aj tepelnoizolačné vlastnosti a spôsobuje pomalší nábeh podlahového kúrenia.
Proti:


 • vyššie prevádzkové náklady,
 • závislosť od verejného zdroja energie,
 • prípadné chyby sa pomerne ťažko odhaľujú a opravujú,
 • elektrické vykurovacie rohože sa nie vždy hodia ako jediný zdroj vykurovania, napríklad pre obytné miestnosti s tepelnou stratou vyššou ako 0,9 W/m3K.
   V mrazivých obdobiach by teplota povrchu podlahy prekročila povolenú hranicu, alebo systém by nevykúril miestnosť na potrebnú teplotu. Preto sú vhodnejšie do dobre izolovaných priestorov alebo len na temperovanie podlahy a ako prídavný zdroj tepla.


Elektrické teplo pod nohami

173874


Elektrické teplo pod nohami

173875

Termokábel s hrúbkou 2,5 mm, fixovaný na samolepiacu umelohmotnú sieťovinu, stačí priamo upevniť na očistenú podlahu a následne zatrieť iba tenkou vrstvou pružného lepiaceho tmelu, na ktorý ide podlahová krytina, napríklad dlažba. (Devi)


Teplovodné podlahové vykurovanie

Pozostáva zo zdroja tepla, rozdeľovacej stanice, izolačnej platne a rúrok. Zdrojom tepla môže byť kotol, najlepšie kondenzačný, ktorý podporuje nízkoteplotné vykurovanie.Za:


 • je možnosť napojenia na alternatívne zdroje energie ako sú tepelné čerpadlá alebo solárne články, ktoré možno využívať počas celého roka, a s tým spojená nezávislosť od verejných zdrojov energie,
 • nižšie prevádzkové náklady (v prípade alternatívnych zdrojov energie v pasívnom dome aj nulové),
 • voľnosť priestoru bez radiátorov.
Proti:


 • vyššie obstarávacie náklady – realizácia teplovodného vykurovania, podlahového i klasického radiátorového, môže byť spojená s nákladmi na vybudovanie plynovej prípojky, komína, kotla a pod.,
 • systém potrebuje priestor na umiestnenie zdroja vykurovania, prípadne zásobníka teplej vody,
 • nevýhodou je potrebná väčšia celková hrúbka podlahy, čo pri rekonštrukcii staršieho bytu neprichádza do úvahy,
 • prípadné chyby a netesnosti sa pomerne ťažko odhaľujú a opravujú,
 • vrstva betónu, ktorou sa zalievajú rúrky, musí byť dostatočná. Inak sa môžu rúrky ľahko poškodiť, napríklad prevŕtaním,
 • je nutná tlaková skúška pred dokončením podlahy.


Elektrické teplo pod nohami

173867


Elektrické teplo pod nohami

173866

Umiestnenie termokáblov pod betónovou dlažbou (Devi) Umiestnenie termokáblov pod asfaltovým povrchom (Devi)

Elektrické podlahové vykurovanie sa spájalo s vysokými prevádzkovými nákladmi, teda vyššími ako pri teplovodnom vykurovaní, ktorého zdrojom energie je plyn. Podstatne vyššia cena elektrickej energie ako cena zemného plynu je však minulosťou.
V poslednom desaťročí sa ceny elektrickej energie v EU, pre domácnosti zvýšili približne o 12 %. V rovnakom období stúpli v EU ceny zemného plynu pre domácnosti o 69 %. Cena zemného plynu má teda 6x vyššiu rastovú dynamiku ako cena elektrickej energie.

Za a proti

Každý typ podlahového vykurovania si vyžaduje inú stavebnú predprípravu, takže po rozhodnutí pre podlahové vykurovanie je potrebné vybrať si medzi teplovodným a elektrickým. Problémom všetkých druhov podlahového vykurovania je jeho veľká tepelná zotrvačnosť. Odstrániť sa však dá vhodnou kombináciou s iným typom kúrenia. Napríklad v kúpeľni je vhodné kombinovať podlahové kúrenie s rebríkmi na sušenie uterákov. Kuchyňa a jedáleň sa dajú pohodlne vyhrievať kombináciou s radiátormi, no a do obývačiek je vhodná kombinácia s pružným zdrojom tepla, akým je napríklad kozub.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 11/2007.

Kategória: Energia Podlaha, dlažba
Tagy: elektrické a teplovodné podlahové vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia