elektrické a teplovodné podlahové vykurovanie

Elektrické teplo pod nohami
Energia

Elektrické teplo pod nohami

Kým bežné vykurovacie telesá dosahujú ohrev vzduchu malou vykurovacou plochou s vysokou teplotou, podlahové vykurovanie využíva veľkú plochu s nízkou teplotou. Teplo sa do priestoru dostáva z väčšej časti sálaním, čo spôsobuje ohrev povrchov telies a stavebných konštrukcií, čo z nich robí sekundárne zdroje tepla. Eliminujú sa tak straty tepla prechodom konštrukcií a v miestnosti nastáva stav tepelnej pohody, ktorá sa dosiahne pri teplote o 1 až 4 stupne nižšej ako pri konvekčnom vykurovaní. Znížením teploty v priestore o 1 °C sa pritom dosiahne asi 6-precentná úspora energie.