20. 10. 2009
Zdieľať

Podľa slovníka je zápecník, pecúch či pecivál niekto obmedzený, záhaľčivý, domased. Či má na tejto definícii podiel tých zopár lenivých Janov z rozprávok, netuším. Myslím si však, že ten mierne pejoratívny význam, ktorý sa pripisuje zápecníckemu životu, je neopodstatnený. Len si predstavte ničím a nikým nerušený spánok za pecou sálajúcou nevtieravé teplo či chvíľu strávenú s knihou v jednej ruke a čerstvo upečenou domácou buchtou v druhej.

Niečo podobné platí aj o kozuboch. Chvalabohu, aj vďaka rozširujúcemu sa radu prívržencov domáceho ohniska tieto pavilóny ohňa znovu vyrastajú v našich príbytkoch. Dôvody sú nielen estetické, ale aj praktické – kozuby a kachľové pece môžu totiž slúžiť aj ako energeticky úsporný alternatívny zdroj tepla. Presvedčil sa o tom aj majiteľ novopostaveného rodinného domu, ktorý sa rozhodol pre ohňové duo – kozub i pec.

Akumulačná pec
Ako napovedá samotný názov, charakteristickým znakom takejto pece je jej akumulačná schopnosť. Výhodou takého vykurovacieho telesa s nízkou povrchovou teplotou je, že dokáže vykúriť miestnosť rovnomerne. Tepelná energia z ohňa sa absorbuje do konštrukcie pece. Uvoľnená a naakumulovaná energia sa pomaly odvádza cez plášť formou príjemného sálavého žiarenia. Tak sa teplo prechádzajúce cez masívne materiály mení na neškodné žiarenie, takzvané zdravé teplo, pri ktorom sa nevíria prechodové častice a nemenia sa na drobné čiastočky prachu. Plášť akumulačnej pece môže byť z keramických kachlíc alebo kombinovaný s omietkou.


Ako sa zrodili


Horúce dueto

223379
Daniel Veselský

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ako to už býva, na počiatku bola myšlienka. Najskôr len technicky zasadená do projektu stavby domu, neskôr odetá do konkrétnej podoby vyformovanej architektkou Editou Cimrovou. „Oblý tvar kozuba vyplynul z pôdorysného riešenia obývacej izby,“ spresňuje. „Pri návrhu pece som sa zasa nechala inšpirovať pohľadom von – do pôvodne dedinského dvora, v susedstve ktorého dodnes stojí stará stodola a spoločnosť jej robia len o niečo mladšie jablone. Pec sa tak stala výrazným akcentom v modernej kuchyni.“ Podľa slov domáceho pána, je s kozubom aj s pecou spokojný. Ich obsluha je nenáročná a výsledok viac než príjemný. Veľký podiel má na tom fakt, že investor tlmočil svoju požiadavku na pec aj kozub projektantovi hneď na začiatku stavby domu a súbežne ju konzultoval s realizačnou kachliarskou firmou. Obe zariadenia sú vďaka kooperácii investora, projektanta, architektky a remeselníkov technicky, kompozične, priestorovo aj funkčne zvládnuté a vhodne osadené do priestoru interiéru.

Nábytok: Valašský dřevoprůmysl Fryšták
Kozub: kozubová vložka – Sparthem Speedy Rh Avantgarde, keramika – Kaufmann, výstavbové materiály – ORTNER, BRUNNER
Pec: šamotové jadro od firmy RATH, obstavba – liaty šamot, keramika – Kaufmann


Súlad tvarov

Kozub s ohniskom je v obývacej izbe orientovaný tak, aby si domáci po náročnom dni mohli z pohodlia sedačky vychutnať nielen teplo, ale aj pohľad do plameňov. Svojimi oblými tvarmi korešponduje s tvarmi ostatného nábytku (takisto navrhnutého na mieru). Tak panuje medzi ním a zriaďovacími predmetmi súlad, čo je dôležité z kompozičného a architektonického hľadiska. To isté platí aj o peci, ktorá svojou masívnou hmotou zasa dominuje kuchynskému priestoru. Obe telesá – kozub aj pec – akoby sa o seba opierali „chrbtami“. Pritom si každé z nich si stráži svoje teritórium – jedno v obývacej izbe, druhé hneď za rohom v kuchyni. A takto, vzájomne sa podpierajúc, zdieľajú spoločný dvojkomín.

Teplovzdušný kozub
Ide o kovové voľne stojace ohnisko so zasklenými dvierkami umiestnené v murovanej obstavbe. Pri kúrení kozubovou vložkou, pri takzvanom teplovzdušnom kúrení, sa nahrieva vzduch v komore a odtiaľ sa vypúšťa do priestoru, len malá časť tepla sa odovzdáva sálaním. Obmurovka kozubovej vložky chráni pred vysokými teplotami. Výhodou obmurovanej kozubovej vložky je, že sa pomerne rýchlo vyhreje na prevádzkovú teplotu. Navyše, vďaka zaskleným dvierkam (môžu sa otvárať alebo vysúvať dohora), ktoré zároveň plnia bezpečnostnú funkciu, možno sledovať pokojnú hru plameňov. Teplovzdušný kozub dokáže vďaka svojej účinnosti (70 až 80 %) vyhriať pomerne veľký priestor, čiže môže slúžiť aj ako alternatívny zdroj tepla na vykurovanie. Sofistikovaným riešením je v súčasnosti prepojenie kozuba s akumulačnými a teplovodnými systémami.


S ohňom sa neradno zahrávať


Horúce dueto

223377
Daniel Veselský

Kozuby sú už také – vo väčšine z nás vyvolávajú romantické predstavy. Aby sa však nepremenili na nekontrolovateľne poletujúci vír spalín, musí mať funkčný kozub aj funkčný komín (pec takisto nie je výnimkou). Moderný komín dospel vo svojom vývoji do podoby bezpečného technického zariadenia, ktoré podlieha rozličným predpisom a normám. Aby navrhnuté ohnisko fungovalo správne, je potrebný určitý vztlak. Tento parameter zároveň určuje rozmery komínového telesa. Zatiaľ čo výšku komína obmedzujú normy, výška strechy a domu či okolitá zástavba, na bezchybné fungovanie kozuba a pece má priamy vplyv správne určený priemer komína, ktorý zabezpečuje optimálny odťah spalín. Aj preto, ako aj pre zásady požiarnej bezpečnosti, zveril investor stavbu vykurovacích zariadení a komína radšej do rúk odborníkom zo zvolenskej firmy J&R Inspire. A súdiac podľa slov jej majiteľa, keď celkom nenútene predniesol chválospevy na výhrevnosť pece a obsluhu kozuba, je zaiste na mieste konštatovanie, že je spokojný s teplom svojho domova. Už to tak je. Kozuby a pece prežívajú svoju renesanciu. Udomácňujú sa v našich príbytkoch s takou samozrejmosťou, akoby z nich nikdy neboli vymizli. Tak teda vivat kvalitné kachliarske firmy, čerstvo pečené buchty a moderné zápecníctvo!

Z pohľadu odborníka
Kozub aj pec, každé zariadenie má svoj komín, ich prevádzka teda môže prebiehať nezávisle od seba. Obe sa však môžu vzájomne účelovo dopĺňať. Kozub prináša ľuďom krásny pohľadový oheň a rýchlo dostupné teplo vďaka teplovzdušnému efektu (výhodný napríklad pri potrebe rýchleho tepla na víkendovej chate). Na druhej strane kvalita tepla nie je ani zďaleka taká dobrá ako pri peci. Kozub má približne 30 % podielu tepla (pri tejto konkrétnej kozubovej vložke) cez sklo sálaním, ktoré však vzhľadom na povrchovú teplotu skla (250 °C) nie je až také príjemné. Druhú zložku, približne 70 %, tvorí teplý vzduch. Ten je rýchlo k dispozícii, no jeho kvalita je podstatne horšia ako pri nízkoteplotnom sálaní zo stien kachľovej pece. Kozub je schopný vykúriť priestor, no jeho prioritná funkcia je najmä v pohľadovom ohni. Už len keď si predstavíme, že by sme mali celú noc, každé dve hodiny, prikladať drevo, a k tomu prirátame kvalitu, resp. nekvalitu produkovaného tepla (presušený vzduch, väčšia rýchlosť prúdenia vzduchu vnímaná ako prievan, nepriaznivé rozvrstvenie teplôt v interiéri), zostáva nám jasné vymedzenie funkčnosti takéhoto kozuba. Naopak, kachľová pec je vhodnejšia na zdravé, kvalitné a celosezónne vykurovanie. Prikladá sa v 12-hodinových intervaloch – jednoducho priložíme väčšiu dávku dreva, šamotová masa pece naberie energiu získanú z dreva, a potom ju v priebehu 12 hodín rovnomerne rozdeľuje do priestoru. Po 12 hodinách priložíme ďalšiu dávku. Skrátka, prikladá sa ráno a večer a pec je zohriata neustále. Pri nízkoteplotnom sálavom teple vzduch nie je presušený, teplo sa distribuuje ako elektromagnetické vlnenie, ktoré sa pri dopade na iný materiál opäť mení na teplo. Takisto rozdiel medzi teplotou pri hlave a nohách je minimálny, rovnako aj rýchlosť prúdenia. Navyše, kvalitné nízkoteplotné sálavé teplo má pozitívny vplyv na zdravie človeka – zrýchľuje regeneráciu, podporuje funkčnosť krvného obehu, je to také slnko v dome.

Kategória: Energia
Tagy: horúce dueto kozub
Zdieľať článok

Diskusia