Kroky k správnemu návrhu a realizácii komínového systému

Kroky k správnemu návrhu a realizácii komínového systému

02. 06. 2009
Zdieľať

Stavbu komína nepodceňujte. V budúcnosti sa vám totiž komín môže zísť. Ak si jedného dňa budete chcieť spríjemniť atmosféru svojho domova kozubom, bez komína to nepôjde. Moderné komínové teleso je nevyhnutnou súčasťou domu, ktoré vám umožňuje vykurovať rôznymi rozličnými druhmi palív, ovplyvňuje ekonomiku vykurovania i štandard bývania. V súčasnosti navyše plní aj úlohu originálneho architektonického doplnku.

— Komerčná prezentácia spoločnosti Schiedel Slovensko spol. s r.o. —

Komínové teleso by malo predovšetkým zaistiť dlhodobú prevádzkovú bezpečnosť, byť odolné proti vlhkosti a vyhoreniu sadzí a tiež kyselinovzdorné. Podľa toho by ste si mali komín aj vyberať. Staré murované komíny v súčasnosti už nevyhovujú mnohým týmto požiadavkám, legislatíve, ani potrebám moderných vykurovacích spotrebičov. Trendom sú komínové systémy, ktoré užívateľom prinášajú flexibilitu. Vďaka nim nie ste závislí od typu energie, a teda ani od cien paliva. Moderné komínové systémy ponúka aj spoločnosť Schiedel.


Kroky k správnemu návrhu a realizácii komínového systému

199407

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Prečo systémový komín?

Komínové systémy Schiedel umožňujú zmenu paliva bez akýchkoľvek dodatočných úprav. Pri kúpe nového vykurovacieho zariadenia či pri prechode na iné vykurovacie médium netreba komínový prieduch vložkovať. Užívateľ si tak slobodne zvolí typ paliva i vykurovacieho spotrebiča, ktorý mu v danom okamihu najviac vyhovuje. Komínové systémy Schiedel sú maximálne tesné proti vlhkosti a spalinám a odolné proti korózii. Tesná keramická vložka a systém zadného odvetrania udržujú komín suchý. Tým sa ušetrí za prípadnú sanáciu presiaknutých komínov. Jednotlivé časti komínových systémov Schiedel do seba zapadajú a vytvárajú mozaiku, vďaka ktorej sú nedostatky málo pravdepodobné. Podstatou systémových komínov je, že ich tvoria kompatibilné prvky od jedného výrobcu. Výsledkom je tak krátky čas montáže, vylúčenie chýb a úspora nákladov. Dobrý návrh komína a jeho správna realizácia znamenajú pre užívateľa nulové nebezpečenstvo.


Kroky k správnemu návrhu a realizácii komínového systému

199312

K dobrému komínu potrebujete správny projekt

Dostatočný základ pre komínové teleso zabezpečuje fáza jeho projektovania. Podceňovať túto etapu výstavby komína sa nevypláca, pretože následné opravy a zmeny sú finančne náročné a často nedostatočne účinné. Dôraz treba klásť na navrhovanú strešnú konštrukciu a postupovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Tú musí schváliť revízny technik, ktorý odsúhlasuje aj dymovod a spôsob napojenia vykurovacieho spotrebiča. Dobre navrhnutý komín má účinnú výšku, prierez a vyústenie. Najmenšia výška komína alebo výduchu musí byť 4 m nad terénom. Okrem toho by výška komína v nadstrešnej časti rovnej strechy mala byť 1,5 metra pri kúrení pevnými palivami a 1 meter pri kúrení plynom. Pri šikmej streche treba dodržať výšku 65 cm nad hrebeňom strechy pri všetkých druhoch palív. Priemer prieduchu musí zodpovedať výkonu vykurovacieho spotrebiča. Pri vykurovaní plynom má priemer zodpovedať veľkosti 14 cm, pri vykurovacích telesách na tuhé palivá sa odporúča 16 až 30 cm, podľa druhu a výkonu pripojeného spotrebiča.Kroky k správnemu návrhu a realizácii komínového systému

199406

Jednoduchá stavba systémového komína Schiedel

Pri realizácii systémového komína musíte postupovať presne podľa montážneho návrhu. Komínové teleso treba stavať na základ alebo na konštrukciu hrubej podlahy. Jednotlivé komínové tvárnice spájajte klasickou maltou. Aby ste zabránili prieniku malty do odvetrávacích otvorov, treba pri výstavbe systémového komína Schiedel použiť maltovaciu šablónu. Tá umožní presné a úsporné nanášanie malty. Užívateľ musí dodržať systém spájania šamotových vložiek, pričom spoje vyškárovať škárovacou hmotou. I keď má cementová malta rovnaký vzhľad, jej odolnosť proti teplotám a vlhkosti je odlišná. Pri jej použití dochádza k porušeniu spoja a strate tesnosti komínového prieduchu. Pre zadné odvetranie treba dodržať spôsob kladenia tepelnej izolácie do komínovej konštrukcie. Spoj izolácie musí byť vždy v osi kolmej na stenu tvárnice, inak príde k upchatiu kanálikov zadného odvetrania, a tým k jeho nefunkčnosti.


Zohľadnite aj realizáciu sopúchov a dymovodu

Pri stavbe systémového komína zohľadnite aj napojenie dymovodu, ktoré nesmie byť tesné. Dymovod musí mať možnosť dilatovať –rozťahovať sa. Napojovací kus dymovodu vyveďte kolmo na stenu komínovej tvárnice, nikdy nie cez roh tvárnice, pretože sa preruší prúdenie vzduchu v zadnom odvetraní. Na pripojenie dymovodov slúžia sopúchy, ktoré musia byť priame, krátke a s prierezom nie väčším, ako je prierez komínového prieduchu. Najčastejším problémom pri stavbe komína sú prechody vodorovnou konštrukciou. Neplatí to však pre komínový systém Schiedel UNI***. Stačí v strope vynechať o šesť centimetrov väčší otvor ako je rozmer tvárnice, ktoré vyplníme nehorľavou izoláciou. Samotné ukončenie komínového telesa závisí len od vás. Komínové teleso nad strechou môže byť obmurované, ale aj omietnuté. Vhodné je použiť viacvrstvovú omietku s použitím sieťky. Každý komín musí mať kryciu, najlepšie prefabrikovanú dosku s dostatočným rozmerom. Jej úlohou je zabrániť prieniku vody do komínového telesa. Ak dodržíte všetky technologické i všeobecne platné predpisy pri stavbe komína, nič nebude brániť jeho správnej funkcii a dlhej životnosti.

Viac užitočných informácií o systémových komínoch nájdete na www.schiedel.sk

Kategória: Energia
Tagy: komín schiedel
Zdieľať článok

Diskusia