Zdroj: Viessmann

7 vecí, ktoré by ste mali vedieť pred kúpou plynového kotla

18. 11. 2020
Zdieľať

Ak vymeníte asi 20-ročný plynový kotol za nový kondenzačný, môžete ušetriť až 30 % plynu, a teda aj nemalé financie. Kondenzačné kotly totiž pracujú oveľa efektívnejšie než klasické. Pri výbere optimálneho typu však treba zvážiť viacero faktorov.

1. Tajomstvo úspornej prevádzky

Na rozdiel od starých klasických plynových kotlov získavajú moderné kondenzačné kotly teplo nielen spálením metánu v plyne, ale dokážu využiť aj teplo z vodných pár v spalinách. Dalo by sa povedať, že pracujú účinnejšie, účinnosť sa však pri nich neudáva. Podľa čoho teda zistiť, ktorý kotol dokáže využiť palivo, teda zemný plyn efektívnejšie? Bežne sa používa pojem normovaný stupeň využitia, ktorý udáva „priemernú ročnú účinnosť“.

Môžete sa pritom stretnúť s pomerne rozdielnymi údajmi, čo je spôsobené rozdielnou východiskovou hodnotou: „Ak sa za 100 % berie spalné teplo, ktoré v sebe zahŕňa nielen výhrevnosť, teda teplo obsiahnuté v samotnom plyne, ale aj teplo obsiahnuté vo vodnej pare, ktorá pri spaľovaní zemného plynu vzniká, potom sa normovaný stupeň využitia pohybuje asi na úrovni 98 %. Ak sa však za 100 % berie len samotná výhrevnosť plynu, dosahuje normovaný stupeň využitia až okolo 109 %. To znamená, že energiu, ktorá je obsiahnutá v plyne, vieme využiť s minimálnymi stratami,“ vysvetľuje Peter Heyder z Viessmannu. Dôležité je teda porovnávať pri rôznych produktoch zodpovedajúce hodnoty.

Navyše to, ako efektívne kondenzačný kotol pracuje, nezávisí len od kotla samotného.

„Kondenzačné kotly pracujú najúčinnejšie vtedy, ak je teplota vratnej vody z vykurovacieho systému čo najnižšia. Preto je pri nízkoteplotnom vykurovaní prevádzka kondenzačného kotla efektívnejšia a náklady na kúrenie nižšie,“ hovorí Peter Heyder. „To však neznamená, že vo vykurovacom systéme s radiátormi bude kondenzačný kotol výrazne menej účinný. Stačí dosiahnuť teplotu vratnej vody nižšiu ako 57 °C a kondenzačný kotol začne pracovať v kondenzačnom režime. To možno zabezpečiť napríklad miernym predimenzovaním radiátorov. Navyše moderné kotly dnes regulujú teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty (ekvitermická prevádzka), to znamená, že teplota vody, ktorá vstupuje do vykurovacieho systému, je počas vykurovacej sezóny premenlivá – čím vyššia je vonkajšia teplota, tým nižšia je výstupná teplota vody, ktorú dodáva kotol do vykurovacieho systému. Preto môže byť aj moderný systém s radiátormi efektívny a úsporný.“

stacionárny kotol

Viessmann Vitocrossal 300 je stacionárny kotol, ktorý pracuje s veľkým objemom vody. Vďaka tomu má nízky hydraulický odpor a nie je potrebné kotlové čerpadlo, čo významne zjednodušuje hydrauliku vykurovacieho systému. Kotol sa tiež vyznačuje nižším termickým zaťažením. Tieto vlastnosti pozitívne ovplyvňujú fungovanie vykurovacieho systému aj prevádzkové náklady. viessmann.sk Zdroj: Viessmann

Podľa aktuálnych európskych predpisov je používanie nekondenzačných plynových kotlov už niekoľko rokov zakázané.

Martin Fábry, Buderus

2. Správny výkon

Ak hľadáte ideálny kondenzačný kotol, v prvom rade je dôležité vybrať si zariadenie s vhodným výkonom. „Kotol s veľmi nízkym výkonom, pochopiteľne, priestory dostatočne nevykúri. Ak bude výkon kotla, naopak, príliš vysoký, bude ‚cyklovať‘, teda pracovať s častými štartmi, čo znižuje jeho účinnosť aj životnosť,“ zdôrazňuje Milan Mach z Vaillantu.

Kondenzačné kotly sa dimenzujú rovnakým spôsobom ako akýkoľvek iný zdroj tepla, teda podľa tepelných strát budovy a potreby tepla na ohrev pitnej vody. Najlepšie je teda dať si vypracovať projekt – projektant vykurovania stanoví podľa veľkosti a typu vykurovaného priestoru (podielu zasklených plôch a parametrov obvodových konštrukcií), počtu osôb atď. potrebný výkon zariadenia, prípadne aj objem zásobníka a podobne. Orientačne možno povedať, že pri tepelnej strate domu napríklad 10 kW treba hľadať plynový kondenzačný kotol s najbližším vyšším výkonom. Samozrejme, ak má kotol slúžiť aj na prípravu teplej vody, treba to v jeho výkone zohľadniť.

3. Stacionárny alebo závesný?

V prípade stacionárnych a závesných kondenzačných kotlov je na prvý pohľad zrejmý rozdiel v ich veľkosti a hmotnosti. Tam, kde technická miestnosť buď nie je k dispozícii, alebo má len minimálne rozmery, je preto voľba kompaktného nástenného kotla logická – dôvodom sú najmä priestorové možnosti, navyše tieto zariadenia mávajú aj priaznivejšiu cenu. Podstatný rozdiel je však aj v prevádzke.

„Nástenné kotly pracujú s malým objemom vody v prietokovom režime, preto potrebujú nútený obeh, ktorý zabezpečuje kotlové čerpadlo. Naproti tomu stacionárne kotly pracujú s veľkým objemom vody, čím sa významne zjednodušuje hydraulika vykurovacieho systému a znižuje sa tepelné zaťaženie kotla. To pozitívne ovplyvňuje prevádzku vykurovacieho systému a tým aj prevádzkové náklady,“ upozorňuje Peter Heyder.

Stacionárne kondenzačné kotly môžu byť výhodnou voľbou aj pri výmene staršieho typu za nový kotol, niektorí výrobcovia ich totiž ponúkajú v balíčku s príslušenstvom, ktoré výmenu uľahčuje. „Niektoré stacionárne kotly sú vhodné aj do starých systémov – pracujú s veľkým objemom vykurovacej vody a rúrky ich výmenníka majú veľký prierez, čo umožňuje rýchlu a bezproblémovú výmenu bez toho, aby ste museli nový kotol zložito prispôsobovať starému vykurovaciemu systému. Nie je potrebné meniť hydraulické pripojenia a pridávať dodatočné príslušenstvo, vďaka čomu bude výmena menej prácna, a teda aj menej nákladná,“ vysvetľuje technický špecialista značky Vaillant.

Plynový kondenzačný kotol

Viessmann Vitodens 200-W je nástenný plynový kondenzačný kotol s úspornými rozmermi, ktorý vďaka modernému dizajnu s čistými líniami a matným povrchom harmonicky zapadne do každého interiéru. Inteligentná energetická centrála, ktorá spĺňa najvyššie nároky na komfortné zabezpečenie tepla, má zabudovaný WiFi modul a cez aplikáciu ViCare umožňuje nastavovať na diaľku teplotu či meniť prevádzkové programy, prípadne odošle informáciu o poruche. Aj vďaka tomu môžete ušetriť na nákladoch za vykurovanie a vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam. viessmann.sk Zdroj: Viessmann

4. Prietokový alebo so zásobníkom?

Chcete pomocou kondenzačného kotla nielen kúriť, ale aj ohrievať vodu? Aj tu môže byť obmedzený priestor dôvodom na voľbu kompaktnejšieho kotla s prietokovým ohrevom vody, do úvahy však treba brať aj ďalšie faktory, ako je počet členov domácnosti či nároky na komfort.

„Kompaktný kotol s prietokovým ohrevom je vhodný najmä do malých domácností alebo na chaty, teda tam, kde nie je veľká spotreba teplej vody,“ hovorí Martin Fábry z Buderusu. Aj v prípade, že sú tepelné straty objektu nízke, je pritom potrebný vyšší výkon, aby bol dostatočný na pokrytie potreby ohriatej pitnej vody.

„Navyše, každé otvorenie vodovodného kohútika znamená opotrebovanie kotla, ktorý sa musí zapnúť a pripraviť teplú vodu,“ upozorňuje špecialista značky Viessmann. „Z tohto pohľadu sú na tom lepšie nástenné kotly so zabudovaným zásobníkom. Sú o niečo väčšie ako prietokové kotly, no je v nich k dispozícii pohotovostná zásoba ohriatej pitnej vody napríklad na bežné umytie rúk,“ hovorí Peter Heyder, ktorý odporúča tento typ kotlov najmä pre menej početné rodiny.

Pre väčšinu štvorčlenných rodín sú vhodnou voľbou stacionárne kotly so zabudovaným zásobníkom – ponúkajú komfortnú zásobu teplej vody a zároveň ide o pomerne estetické uzavreté bloky, takže ich možno nainštalovať aj na viditeľné miesto v interiéri. Kotly s externým zásobníkom predstavujú riešenie pre početnejšie rodiny, prípadne pre ľudí, ktorí míňajú veľa teplej vody napríklad na kúpanie a majú vysoké nároky na komfort.

„Objem zásobníka a výkon kotla sa určuje podľa počtu osôb, ktorí budú teplú vodu využívať, pričom sa počíta asi 40 l teplej vody na osobu a deň. Záleží však aj na počte kúpeľní, veľkosti vaní atď.,“ dopĺňa Martin Fábry.

Schiedel KOMBIGAS

Schiedel KOMBIGAS umožňuje napojiť na jedinú tvárnicu spotrebič na tuhé palivá, ale aj kondenzačný kotol. Samozrejme, z legislatívy vyplýva, že na jeden prieduch nemožno pripojiť plynový kotol a napríklad krb. No v systéme KOMBIGAS sú okrem šamotovej časti aj dve samostatné šachty, ktoré sa dajú využiť na odvod spalín od kondenzačného kotla oceľovou alebo plastovou vložkou a zároveň sú určené aj na prívod vzduchu do kotla. schiedel.sk
Zdroj: Schiedel

5. Vzduch a spaliny

Plynové kotly všeobecne potrebujú nielen odvádzať spaliny, ale aj privádzať vzduch na spaľovanie. „Moderné plynové kondenzačné kotly určené do rodinných domov sú konštruované tak, že rúra na odvod spalín obsahuje aj rúru na prívod vzduchu. Hovoríme o ‚turbo‘ prevádzke, kedy kotol nepotrebuje mriežku alebo iný otvor na fasáde určený na prívod vzduchu,“ vysvetľuje Peter Heyder z Viessmannu.

Odvod spalín aj prívod vzduchu sa vedie v koncentrickej rúre, ktorá môže ústiť buď do komína, alebo do výfuku v prieraze cez strechu. I keď druhé zo spomínaných riešení je lacnejšie, má svoje úskalia.

„Výška vyústenia býva obvykle nedostačujúca a keďže teplota spalín je veľmi nízka, dochádza hneď po tom, čo opustia výfuk, ku kondenzácii. Kondenzát však nie je neškodná voda, ale zriedená kyselina. Tá poškodzuje krytinu a fľak okolo vyústenia, ktorý vytvára kyslý kondenzát, určite nevyzerá na streche pekne,“ upozorňuje Maroš Plško z firmy Schiedel.

„Komínové teleso má lepšie možnosti na rozptýlenie spalín a krycia doska komína bráni priamemu poškodeniu strešnej krytiny. Navyše ho sneh šmýkajúci sa zo strechy nepoškodí len tak ľahko ako plastovo-hliníkový výfuk,“ dodáva.

keramický komínový systém,

Schiedel ABSOLUT je keramický komínový systém, jediný svojho druhu na Slovensku, s absolútnou tesnosťou a odolnosťou proti prieniku vlhkosti aj korózii. Veľká dĺžka vložky 1,33 m umožňuje rýchlu výstavbu. Nenasiakavá tepelnoizolačná vrstva je integrovaná priamo v tvárnici a komín je bez zadného odvetrania (nemá v päte mriežku), vďaka tesnosti je teda ideálny do stavieb s riadeným vetraním s rekuperáciou. schiedel.sk Zdroj: Schiedel

Komín, na ktorý chcete pripojiť kondenzačný kotol, by teda mal byť schopný postarať sa nielen o odvod spalín, ale aj o prívod vzduchu na spaľovanie. Zároveň by mal byť jednoznačne určený do vlhkej, ideálne pretlakovej prevádzky.

„Kondenzačný kotol pracuje s teplotami spalín približne 50 °C. Približne znamená, že to môže byť o niečo menej aj o niečo viac. A kondenzačná teplota, kedy dochádza ku kondenzácii vodných pár obsiahnutých v spalinách, je 52 °C. Preto musí byť komín odolný proti vlhkosti,“ vysvetľuje Plško.

Ak kotol skombinujete s vhodným inteligentným regulátorom, bude šetriť za vás. Trendom je ovládanie vykurovania prostredníctvom smart regulátora, vykurovanie môžete nastaviť cez smartfón alebo tablet a online aplikáciu.

Milan Mach, Vaillant

6. Otázka kombinácií

Plynové kondenzačné kotly majú medzi zdrojmi tepla svoje pevné miesto a zrejme na tom nič nezmení ani rok 2021, kedy sa sprísnia požiadavky energetického hodnotenia novostavieb.

„Od januára 2021 bude povinnosťou stavať domy tak, aby pri energetickej certifikácii splnili požiadavku globálneho ukazovateľa energetickej triedy A0. Aby sa dosiahli tieto pomerne prísne stanovené ekologické limity najvyššej energetickej triedy, bude potrebné kondenzačný kotol doplniť o niektorý z obnoviteľných zdrojov energie, napríklad fotovoltické moduly alebo solárne kolektory, čím vieme výrazne znížiť emisie CO2 a NOx. Ďalšou možnosťou je využitie riadeného vetrania s rekuperáciou,“ upozorňuje Peter Heyder z Viessmannu a pokračuje. „V lete dokáže solárny systém nielen pokryť až 100 % energie potrebnej na ohrev pitnej vody, ale zároveň tým šetríte aj opotrebovanie kotla, keďže ten nemusí pripravovať teplú vodu možno aj celú letnú sezónu.“

Podľa technického špecialistu značky Buderus je pritom dôležité zvoliť si zmysluplnú kombináciu kondenzačného kotla a podporného zdroja tepla, teda takú, pri ktorej dokážete vytvorenú energiu aj využiť. „Podľa lokality, počtu obyvateľov a iných vstupných údajov je dokonca možné vopred nasimulovať úsporu fosílneho paliva pri využití alternatívneho zdroja energie,“ dodáva Fábry.

7. Možnosti regulácie

Počasie sa môže rýchlo meniť a ak chcete kúriť efektívne, teda tak, aby ste zbytočne neplytvali energiou, regulácia vykurovania by mala na tieto zmeny flexibilne reagovať. A nielen to. Moderná inteligentná regulácia dokáže efektívne riadiť vykurovací systém aj podľa zvyklostí a potrieb konkrétnej domácnosti. Niektoré regulátory ponúkajú tiež prehľadné vyhodnotenia spotreby energie za vybrané obdobie.

„Regulácia na základe vonkajšej teploty je už dnes štandardom, trendom je diaľkové ovládanie prostredníctvom smart zariadení,“ hovorí zástupca firmy Viessmann.

„Regulácia sa všeobecne delí na ekvitermickú a reguláciu podľa teploty priestoru,“ vysvetľuje Martin Fábry z Buderusu. „Pri ekvitermickej regulácii vyhodnocuje snímač teplotu vody, pričom voda v systéme musí neustále cirkulovať, aby mal snímač vždy aktuálne údaje. Regulátor si podľa vonkajšej teploty vypočíta požadovanú teplotu vody v potrubí a udržuje ju. Tento spôsob sa používa najmä pri systémoch s väčším objemom vody, ako je napr. podlahové vykurovanie. Regulácia podľa vnútornej teploty vzduchu v priestore zas funguje lepšie pri menších, a teda pružnejších systémoch s rýchlejšou zmenou teploty, ku ktorým patrí aj radiátorové vykurovanie.“

Výmenou štandardného plynového kotla za kondenzačný sa dá ušetriť 20 až 30 % nákladov na kúrenie a ohrev vody, pri modernizácii celého vykurovacieho systému však môže byť úspora aj vyššia.

Peter Heyder, Viessmann

Radia:

Ing. Martin Fábry

pracovník technickej podpory pre značku Buderus

Milan Mach

technický špecialista značky Vaillant

Ing. Maroš Plško

technický špecialista firmy Schiedel Slovensko

Ing. Peter Heyder

key account manager značky Viessmann

Pripravila: Erika Kuhnová
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: komín kondenzačný kotol plynový kotol regulácia vykurovania
Zdieľať článok

Diskusia