Porovnanie rôznych typov vykurovania

20. 06. 2017
Zdieľať

Voľba spôsobu vykurovania a prípravy teplej vody ovplyvní jednak komfort v dome, jednak celkové finančné náklady na inštaláciu a prevádzku vykurovania. V spolupráci s SPP – distribúciou sme pre vás pripravili porovnanie štyroch najčastejšie používaných vykurovacích systémov.

Porovnanie nákladov

Do ekonomického hodnotenia akéhokoľvek vykurovacieho systému vstupujú dva základné parametre: investičné náklady a prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia, resp. počas hodnotiaceho obdobia. Výsledkom hodnotenia sú celkové náklady, ktoré musí vlastník vynaložiť za 15 rokov prevádzky.

Na účely porovnania základných zdrojov vykurovania (tabuľky vpravo) sme si zvolili tieto parametre:

  • nový rodinný dom v energetickej triede A1 s rozlohou 120 m2,
  • nízkoteplotný podlahový vykurovací systém (teplovodný),
  • potreba tepla (na vykurovanie a teplú vodu) je 13 630 kWh/rok
  • odhad investičných nákladov na kompletnú inštaláciu podlahového v
  • vykurovania je približne 5 500 až 6 000 €.

Je vykurovanie zemným plynom efektívne?

Za určitých podmienok sa zemný plyn javí ako vhodné palivo na vykurovanie aj na prípravu teplej vody, a to i v budovách s takmer nulovou potrebou energie. Dôvodom je najmä výhodný pomer ceny zdroja, vysokej účinnosti plynových kotlov, nízkych prevádzkových nákladov, jednoduchosti, skutočného komfortu a dostupnosti, nehovoriac o takmer zanedbateľnom vplyve na ekológiu.

Záver

Z hľadiska celkových nákladov na vykurovací systém počas hodnotiaceho obdobia 15 rokov je najvýhodnejšie kúrenie drevom. Nasleduje zemný plyn, peletky a nakoniec tepelné čerpadlo. Ak do hodnotenia zahrnieme užívateľský komfort, najvýhodnejšou voľbou je vykurovanie zemným plynom.

V súčasnosti sa projektujú a stavajú už iba ultranízkoenergetické rodinné domy (trieda A1).

To znamená, že na vykurovanie spotrebujú maximálne 40,7 kWh/m2 za rok.

Od roku 2021 budú musieť mať novostavby takmer nulovú potrebu energie (trieda A0).

Ich potreba tepla na vykurovanie nesmie presiahnuť 20,4 kWh/m2 za rok.

Základné výhody a nevýhody jednotlivých zdrojov vykurovania

1 Plynový kondenzačný kotol

✚ moderné ekologické zariadenia s minimálnou produkciou emisií,
✚ komfortná obsluha a špičková regulácia (napr. aj cez smartfón),
✚ čistá a komfortná prevádzka,
✚ jednoduché ovládanie,
✚ vysoká účinnosť prípravy tepla (až 97 %),
✚ okamžitá príprava teplej vody prietokovým spôsobom (nie je potrebný zásobník), čo znižuje investíciu do vykurovacieho systému a zároveň nevznikajú straty tepla v zásobníku,
✚ nevyžaduje výstavbu kotolne (kotol sa môže umiestniť napr. do kúpeľne či predsiene),
✚ kondenzačný kotol patrí k zariadeniam s nižšou obstarávacou cenou vrátane inštalácie,
– potreba budovania plynovej prípojky a odvodu kondenzátu.

2 Kotol na drevené peletky

✚ účinnosť moderných peletkových kotlov je až 90 %,
✚ systém je dobre regulovateľný,
✚ automatizované prikladanie – súčasťou kotla je zásobník peletiek, ktorý podľa potreby dopĺňa peletky do kotla. Veľkosť zásobníka býva od 100 l (asi na 1 deň) až po 1 000 l (10 dní),
– nižší komfort vykurovania – peletky treba pravidelne dopĺňať,
– vysoká produkcia emisií (najmä vysoko škodlivých tuhých znečisťujúcich častíc a CO2),
– tento systém vykurovania si vyžaduje samostatnú kotolňu,
– nutnosť skladovacieho priestoru, ktorého výstavba sa nesprávne nezapočítava do investície systému vykurovania, čo výrazne „zlepšuje“ jeho nákladovú bilanciu,
– teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, je potrebný zásobník,
– kotol so zásobníkom je približne 3-krát drahší ako kondenzačný kotol na zemný plyn.

3 Kotol na kusové drevo

✚ lacná prevádzka a nízka cena paliva,
✚ základná cena kotla na drevo sa pohybuje na úrovni ceny plynového kondenzačného kotla,
– prevádzka moderných splyňovacích kotlov je v rozsahu 50 až 100 % menovitého výkonu,
– najmenej komfortná obsluha aj regulácia,
– celoročná účinnosť kotlov na drevo sa pohybuje okolo 70 % (podľa niektorých zdrojov aj nižšie),
– spaľovanie dreva je spojené s vysokou produkciou emisií, a to najmä vysoko škodlivých tuhých znečisťujúcich častíc a CO2,
– tento systém vykurovania si vyžaduje samostatnú kotolňu,
– prikladanie dreva do kotla nie je automatizované, treba ho zabezpečiť ručne, a to spravidla 3-krát za deň,
– teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, je potrebný zásobník,
– potreba vhodných skladovacích priestorov, pretože kotly na drevo sú citlivé na kvalitu a vlhkosť dreva.

4 Tepelné čerpadlo (TČ) vzduch/voda

✚ moderné ekologické zariadenia, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie,
✚ komfortná obsluha a špičková regulácia (napr. aj cez smartfón),
✚ čistá a komfortná prevádzka,
✚ príprava tepla na vykurovanie a ohrev vody je vysoko efektívna, pretože TČ získava časť energie z okolitého prostredia,
✚ súčasťou TČ je zásobník na teplú vodu a elektrický kotol,
✚ / – efektívnosť TČ je síce vysoká, zároveň je však aj priamo závislá od teploty vonkajšieho vzduchu a požadovanej teploty vykurovacej vody. Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým je prevádzka TČ menej efektívna. Aby bolo TČ schopné dodávať dostatok tepla aj pri teplotách pod 0 °C, je jeho súčasťou elektrický kotol, ktorý mu „pomáha“,
– vyžaduje si samostatnú kotolňu, ktorej cena zvyšuje investíciu,
– vyššia hlučnosť vonkajšej jednotky,
– vysoké investičné náklady.

Hodnotenie základných zdrojov vykurovania

Aktuálne informácie nájdete na webe oplyne.info.

Text: SPP – distribúcia
Foto: ISIFA/Shutterstock, istock.com
Zdroj: Časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: energie kotol vykurovanie
Zdieľať článok
Spaľuje váš sused v kotle odpad či starý nábytok? Podľa nového zákona mu hrozí vyššia pokutaASB.sk

Spaľuje váš sused v kotle odpad či starý nábytok? Podľa nového zákona mu hrozí vyššia pokuta

Vyberáme plynový kotol do rodinného domuDom z tehly

Vyberáme plynový kotol do rodinného domu

V bytoch prevláda vykurovanie plynom, obnoviteľné zdroje najviac využíva Trnavský krajASB.sk

V bytoch prevláda vykurovanie plynom, obnoviteľné zdroje najviac využíva Trnavský kraj

Jadrová energia zažíva vo svete návrat, minulý rok sa jej rekordne darilo aj u násASB.sk

Jadrová energia zažíva vo svete návrat, minulý rok sa jej rekordne darilo aj u nás

Diskusia