Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

29. 01. 2019
Zdieľať

Vykurovací systém, slúžiaci aj na prípravu teplej vody, je neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu, nad ktorou je potrebné uvažovať ešte pred samotnou výstavbou. Voľba systému pozitívne alebo negatívne ovplyvní tepelnú pohodu v dome, samotný komfort bývania, ale aj celkové finančné náklady na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému na dlhé obdobie.

V súčasnej dobe sa projektujú a stavajú už iba ultranízkoenergetické rodinné domy (trieda A1) a po roku 2020 to budú domy s takmer nulovou potrebou energie (pasívne domy, trieda A0).
Medzi základné zdroje tepla na Slovensku patrí:

  • kondenzačný kotol na zemný plyn,
  • kotol na drevené peletky,
  • kotol na kusové drevo,
  • elektrické tepelné čerpadlo.

Plynový kondenzačný kotol

Plynové kondenzačné kotly sú moderné ekologické zariadenia s minimálnou až takmer žiadnou produkciou emisií, komfortnou obsluhou a možnosťou regulácie napr. prostredníctvom smartfónu. Majú vysokú účinnosť prípravy tepla na vykurovanie (až 97 %) a umožňujú okamžitú prípravu teplej vody prietokovým systémom. Nie je potrebný zásobník teplej vody, čo znižuje výšku investície do vykurovacieho systému, a nedochádza k stratám tepla. Na rozdiel od ostatných zdrojov tepla sa nevyžaduje výstavba kotolne. Kotol je možné umiestniť napr. do kúpeľne, predsiene a pod. Kondenzačný kotol má výrazne nižšiu obstarávaciu cenu v porovnaní s ostatnými zdrojmi tepla vrátane samotnej inštalácie.

Plynové kondenzačné kotly majú účinnosť až 97 %.

Kondenzačný kotol má výrazne nižšiu obstarávaciu cenu ako ostatné zdroje tepla.

Vykurovanie zemným plynom je najvýhodnejšia voľba.

Hodnotenia vykurovacích systémov určujú investičné a prevádzkové náklady.

Kotol na peletky

Kotly na peletky prinášajú znížený komfort vykurovania s vysokými emisiami najmä vysokoškodlivých tuhých znečisťujúcich častíc a CO2. Možnosti regulácie vykurovacieho systému sú obmedzené. Účinnosť moderných peletkových kotlov je na výbornej úrovni a vyžadujú si samostatnú kotolňu. Súčasťou kotla je zásobník peletiek s dopravníkom. Veľkosť zásobníka býva štandardne od 100 l (asi 1 deň vykurovania) až po 1 000 l (10 dní). Nevýhodou tohto systému je neustála potreba dopĺňania peletiek do zásobníka a nutnosť centrálneho skladovacieho priestoru. Teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, príprava je možná iba do zásobníka teplej vody. Základná cena kotla so zásobníkom a podávačom je približne 3-krát vyššia ako cena kondenzačného kotla.

Kotol na drevo

Kotly na splyňovanie dreva sú najmenej komfortné ako na obsluhu, tak na reguláciu. Najefektívnejšia prevádzka splyňovacích kotlov je v rozsahu 50 % až 100 % menovitého výkonu. Celoročná účinnosť kotlov na drevo sa pohybuje okolo 70 %, podľa niektorých zdrojov aj nižšie. Samotné spaľovanie dreva je spojené vysokými emisiami (najmä vysokoškodlivé tuhé znečisťujúce častice a CO2). Aj pre tento systém vykurovania je potrebná samostatná kotolňa a skladovacie priestory. Prikladanie dreva do kotla je potrebné zabezpečiť manuálne, a to spravidla 3-krát za deň. Teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, príprava je možná iba do zásobníka teplej vody. Kotly na drevo sú vysokocitlivé na kvalitu a vlhkosť dreva.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá sú moderné ekologické zariadenia, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie, s komfortnou obsluhou a špičkovou reguláciou. Vďaka tomu, že časť energie odoberajú z okolitého prostredia (čo je dôvod, prečo sa tepelné čerpadlá inštalujú a prevádzkujú), je príprava tepla na vykurovanie a teplú vodu vysokoefektívna. Súčiniteľ COP (výkonové číslo) je výrazne závislý od vonkajšej teploty a teploty vody vháňanej do vykurovacieho systému. Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým je COP nižšie a prevádzkovanie tepelného čerpadla je neefektívnejšie. Reálne COP sa pohybuje okolo 3,00. Aby bolo čerpadlo schopné dodávať teplo aj pri teplotách pod 0 °C, je jeho súčasťou elektrický kotol, ktorý čerpadlu priamo „pomáha“. Súčasťou čerpadla je aj zásobník na teplú vodu a zvyčajne sa vykurovací systém umiestňuje do kotolne.

Ktorý zdroj si teda vybrať z pohľadu ekonomiky?

Do ekonomického hodnotenia akýchkoľvek vykurovacích systémov vstupujú dva základné parametre:

  1. investičné náklady,
  2. prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia, resp. počas hodnotiaceho obdobia.

Výsledkom hodnotenia sú celkové náklady, ktoré musí vlastník vynaložiť za 15-ročné obdobie prevádzky zariadenia (TCO – Total Cost of Ownership).

Nový RD v energetickej triede A1

Na účely porovnania základných zdrojov vykurovania sme si zvolili nasledujúce parametre:

  • rodinný dom v energetickej triede A1 s rozlohou 120 m2,
  • nízkoteplotný podlahový vykurovací systém (teplovodný),
  • potreba tepla (na vykurovanie a teplú vodu) je 13 630 kWh.
Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

Záver

Pri porovnávaní celkových nákladov na vykurovací systém počas 15 rokov je najvýhodnejšie kúrenie drevom. Nasleduje zemný plyn, peletky a nakoniec tepelné čerpadlo. Ak do hodnotenia zahrnieme užívateľský komfort, vykurovanie zemným plynom je najvýhodnejšia voľba. V prípade započítania nákladov na zriadenie kotolne a skladovacích priestorov (drevo, drevná štiepka) sa drevo posunie na posledné miesto.

Aktuálne informácie nájdete na webe oplyne.info.

Text: SPP – DISTRIBÚCIA
Foto: ISIFA/SHUTTERSTOCK
ZDROJ: časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: kondenzačné kotly
Zdieľať článok
Ako si rozmnožiť plamienok zo semien? Vysievajte hneď po dozretí a dodržujte tento postupZáhrada

Ako si rozmnožiť plamienok zo semien? Vysievajte hneď po dozretí a dodržujte tento postup

Renovácia starej stoličky za jeden víkendUrob si sám

Renovácia starej stoličky za jeden víkend

Interiérové okenné parapety z drevených odrezkovUrob si sám

Interiérové okenné parapety z drevených odrezkov

Rodinný dom VELUX: 15. ročník súťaže pre študentov stredných priemyselných škôl stavebnýchASB.sk

Rodinný dom VELUX: 15. ročník súťaže pre študentov stredných priemyselných škôl stavebných

Diskusia