Postavte si teplo – kozub v dome

01. 10. 2013
Zdieľať

Kozub, pec, kozubové kachle alebo vložka? Ponúka sa veľa druhov spotrebičov, a keď sa k tomu pridá ešte aj množstvo rozličných špeciálnych a exkluzívnych akcií, človek má v hlave raz-dva galimatiáš. Kilowatty a úspory paliva lietajú pri predaji sem a tam, ale to nie je všetko, čo treba vedieť. V nasledujúcich riadkoch nájdete akúsi minipríručku, ktorá vám pomôže aspoň trochu sa zorientovať v problematike.

Kozub či krb?
Podľa odborníkov-kachliarov ide o dva druhy vykurovacích telies, no podľa jazykovedcov o jeden. 
Kozub je pôvodné, čiastočne uzavreté ohnisko. Kedysi oheň slúžil na varenie, vyžaroval svetlo a teplo. Kozub bol ako kuchynská linka – vo výške približne 70 cm. Ako sa vyvíjala architektúra domov, menil sa aj tvar kozuba – vydula sa jeho zadná stena a vznikla pec. Súčasťou kozuba býval kedysi aj „malý brat“ – osvetľovací kozúbok, v ktorom horela lojová svieca alebo smolný lúč. Dym z osvetľovacieho kozúbka šiel do komína a neobťažoval v izbici. 
Krb, teda jeho portál, je zvyčajne položený nižšie – asi 25 cm od podlahy, a je hlavným zdrojom tepla i svetla. Nevarí sa v ňom. Otvorený kozub (alebo krb – po kachliarsky) dokáže vykurovať s účinnosťou asi 20 %, po vylepšeniach približne 30 %. V našich klimatických i ekonomických pomeroch je však nevýhodný. Podľa architektov či psychológov je otvorený kozub zdrojom psychickej pohody, nie však zdrojom tepla.

Kozubová vložka

Zistilo sa, že kozub s otvoreným ohniskom nestačí vykúriť miestnosť, ba naopak, ochladzuje ju, pretože vzduch, ktorý ohreje, si vzápätí odsaje komínom von. Na vylepšení tohto typu kozuba pracovali vynálezcovia už v 17. storočí. Obrat nastal, až keď vznikla uzavretá kozubová vložka. Je to vlastne samostatná piecka, ktorá sa po zapojení na komín uzavrie – obstavia do plášťa.
Kozubové vložky tvoria asi 70 % z celkového objemu inštalovaných vykurovacích zariadení na Slovensku. Podľa hrubého odhadu sa ich ročne zrealizuje približne až 4 000. V hovorovej reči sa toto zariadenie často označuje ako kozub, no správnejší výraz je kozubová vložka. Dosahuje účinnosť približne 75 %. 


Otvorený kozub nie je v našich klimatických podmienkach ekonomicky výhodný. Jeho účinnosť je veľmi nízka. Slúži skôr na dotvorenie atmosféry.

Otvorený kozub nie je v našich klimatických podmienkach ekonomicky výhodný. Jeho účinnosť je veľmi nízka. Slúži skôr na dotvorenie atmosféry.
thinkstock.com

Kachle

Pôvodne tento výraz označoval len pec z kachlíc, neskôr sa pojem kachle zaužíval všeobecne aj na iné spotrebiče. 

Kozubová pec a kozubové kachle

Po objavení kvalitného teplovzdorného skla sa začalo montovať na dvierka pecí. Oheň bolo vidieť, ale bol uzavretý. Dovtedy nevídaný jav. 
Takáto pec má vysokú účinnosť – približne 80 %. Hoci sa zaužíval pojem kozubová pec alebo kachle, v skutočnosti je to len pec so sklenenými dvierkami, prípadne s okienkami na boku pece.


Postavte si teplo – kozub v dome

1257287
Schiedel

Najnovší hit: liehový kozub

Je pomerne mladým prírastkom na našom trhu s vykurovacími telesami – objavil sa asi v roku 2005. Liehový kozub spaľuje alkoholové palivo – upravený lieh biologického pôvodu. Pri horení lieh nesmrdí, neprodukuje dym, iba čisté spaliny. Horí príjemným, pokojným bielo-modrým plameňom. Odpadajú starosti s drevom či popolom. 
Ak sa však takýto kozub nenapojí na komín, môže byť nebezpečný. Neprodukuje síce štipľavý dym, ale predsa spotrebuje kyslík v miestnosti, preto treba intenzívne vetrať, čím sa minimalizuje vykurovací efekt. Ide skôr o dekoratívne teleso dotvárajúce príjemnú atmosféru. 

Základné typy obstavieb

Ľahká obstavba
Asi po roku 2000 sa masovo rozšírila a dodnes je aj najzaužívanejšia tzv. ľahká obstavba kozubovej vložky, ktorá sa inštaluje a uzavrie v teplovzdušnej komore vyhotovenej z ľahkých materiálov neakumulujúcich teplo. Celá váži asi 150 kg. Teplo vyprodukované kozubovou vložkou sa ihneď dostane do priestoru. Asi po hodine kúrenia dosiahne zariadenie plný výkon. Ľahká obstavba je vhodná aj na chatu, chalupu, slúži na dodatkové vykurovanie pri veľkých mrazoch.
Vývoj ide dopredu. A s ním prišla éra zatepľovania. Tam, kde bol v minulosti potrebný výkon asi 4 kW na každú stredne veľkú izbu v dome, dnes potrebujeme 4 až 6 kW na celý zateplený úsporný dom. Tu si však treba uvedomiť, že stavanú pec alebo kozubovú vložku, skrátka čokoľvek, v čom horí kusové drevo, nemožno vypnúť, zastaviť horenie na želanie. 


Obstavbu kozubovej vložky možno maximálne vyľahčiť postavením na nôžky. Namiesto zvyčajnej vetracej mreže je keramická plastika s otvormi.

Obstavbu kozubovej vložky možno maximálne vyľahčiť postavením na nôžky. Namiesto zvyčajnej vetracej mreže je keramická plastika s otvormi.
Vladimír Institoris

Ťažká obstavba
Vyhotovuje sa z tepelnoakumulačného materiálu. Teplo v podobe horúceho vzduchu možno vypustiť z teploohrevnej komory. Ak je dom už vykúrený, postačí uzatvoriť vzduchové výduchy a teplo sa uskladní v ťažkom plášti (môže vážiť aj 700 kg). Výhodou je, že priestor nie je zaťažený nadmerným teplom, čiže v interiéri nevzniká tepelná nepohoda.
V súčasnosti sú rozšírené aj kozubové vložky, ktoré dokážu ohriať vodu a zvyškové teplo dať do radiátorov alebo akumulačných nádrží.


Postavte si teplo – kozub v dome

1257288
thinkstock.com

Tendencie pri inštalácii kozubov

V súčasnosti sa preferujú dve tendencie – prírodná a technická. Každá má svoje za aj proti. 
Prírodná tendencia – niektorí spotrebitelia preferujú kúrenie s ohľadom na prírodné zákony, čiže bez ovládania počítačmi a prívodu elektriny. Na obsluhu postačí sedliacka logika. Výhodou je, že takýto spôsob vykurovania prežije aj dlhodobý výpadok elektrického prúdu, skrátka, pre niektorých koniec sveta. 
Technická tendencia – vykurovanie je riadené počítačom, zároveň je napojené na ďalšie ochranné systémy. Nevýhodou je, že rôzne ventily, klapky a čerpadlá nie sú schopné pracovať, a teda aj vykurovať pri dlhodobom výpadku elektriny. Potrebujú teda náhradný zdroj elektrického prúdu, čím rastú aj náklady na ďalšie zariadenia. 


Postavte si teplo – kozub v dome

1257292
thinkstock.com

Dizajn kozuba

Má tri základné stupne: funkčnosť kozubovej vložky, funkčnosť vykurovacieho telesa v spojení s domom a estetické kritériá a dizajn domu.

Funkčnosť kozubovej vložky
Tú zvyčajne rieši výrobca. Udáva účinnosť a výkon kozubovej vložky, jej emisie, ekologické parametre. Tu je namieste obozretnosť, pretože údaje nemusia byť vždy komplexné. Ak je vložka inštalovaná a nefunguje, ako má, začína sa nekonečný proces reklamácií, ktoré sa nie vždy dajú riešiť objektívne.


Postavte si teplo – kozub v dome

1257295
thinkstock.com

Funkčnosť vykurovacieho telesa v spojení s domom
Každá kozubová vložka funguje v skúšobnom ústave, je funkčná vo vzorkovej miestnosti za štandardných podmienok. To však automaticky neznamená, že kozub bude fungovať aj v postavenom dome. Aby sa predišlo nerovnomernému prehrievaniu miestnosti (v rohoch býva väčšinou zima a podobne), treba akceptovať vstupné podmienky, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a majú zároveň aj priamy vplyv na správnu funkčnosť kozuba. Patria sem kvalita komína, počasie, nadmorská výška, stavebné materiály (dom), proporcie izieb, poloha vykurovacieho zariadenia v dome, kvalita paliva, schopnosť obsluhy, váha domu a váha pece, tesnosť domu, ako aj izolačné vlastnosti domu.


Postavte si teplo – kozub v dome

1257290
thinkstock.com

Estetické kritériá a dizajn domu
Ako súvisí dizajn domu so samotným kozubom? Aby prevádzka kozuba nespôsobovala v dome chaos, pretože zrazu niet miesto, kam zložiť drevo, odporúča sa pri projektovaní myslieť aj na príručný sklad paliva a zároveň prihliadať na dopravné podmienky paliva i popola – na to slúži tzv. dispozičný diagram, ktorý by mal vypracovať architekt domu. Je to akýsi cestovný poriadok, v ktorom sa vyznačí, ako sa nosí drevo a vynáša popol.


Postavte si teplo – kozub v dome

1257289
thinkstock.com

Hľadanie pravdy o dizajne kozubov
Kozuby si našli svoju podobu už v stredoveku. Materiálová základňa sa prudko nezmenila až do 20. storočia. Kedysi postačilo drevo, kamene, tehly, neskôr šamot, cement. Dnes máme možnosti v podobe ušľachtilej ocele, teplovzdorného skla, kameň možno rezať diamantom, laserom, vodným lúčom, doprava materiálov na stovky kilometrov nerobí problém. A čo dizajn kozubov? Ten zaspal na úrovni možno z roku 1925. Kopírujú sa vzory z prelomu 19. a 20. storočia, pričom technológie sú z 21. storočia. To, čo bolo kedysi funkčné, sa v súčasnosti stalo napodobeninou – drevená rímsa kozuba je vyrobená z plastu zmiešaného s pilinami, kované kusy sú vypálené laserom, snažiac sa napodobniť ručné kovanie. Obstavby kozubových vložiek pôsobia masívne, akoby boli z plných tehál, no skutočnosti sú z tenkých izolačných dosiek, pričom vložky stoja na oceľových nôžkach. Funkcia a vlastnosti materiálu, zdá sa, sú v miernom rozpore. V súčasnosti túto problematiku vníma zopár architektov a tvorcov originálnych kozubov. 

Kategória: Energia
Tagy: dome kozub teplo v
Zdieľať článok

Diskusia