Príprava komína na zimu

Príprava komína na zimu

16. 10. 2009
Zdieľať

Požiare sú každodennou súčasťou života. Štatistiky požiarov na území Slovenska hovoria jasnou rečou a čísla sú alarmujúce. V minulom roku hasiči zaznamenali viac ako 11 000 výjazdov, z toho v bytových a rodinných domoch viac ako 1 700. Vyhorenie domov, obete na životoch, značné škody na majetku či otravy spalinami – to všetko sú následky, ktoré môže spôsobiť oheň.

Rizikovým miestom v dome, ktorý sa významnou mierou podieľa na vzniku požiaru, je komín. Predísť katastrofám možno jeho dôkladnou starostlivosťou. V dôsledku začiatku vykurovacej sezóny treba značnú pozornosť venovať revízii komínového telesa. „Najčastejšou príčinou v prípade požiarov v rodinných domoch je na prvom mieste vyhorenie sadzí, čiže nevhodný technický stav komínových telies, t. j. nedostatočná starostlivosť, zanedbanie povinnosti,“ hovorí Ing. Silvia Jančovičová, hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Prevádzkovou kontrolou komínov možno znížiť pravdepodobnosť dlhodobého extrémneho namáhania komínového telesa. Vďaka tomu možno požiarom zabrániť.


Mnohé komíny nezodpovedajú požiadavkám požiarnej bezpečnosti


Príprava komína na zimu

222287

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Medzi neduhy starších a menej kvalitných komínov patria horší ťah, nedostačujúce tepelnoizolačné vlastnosti a citlivosť na vlhkosť. Staré komíny sú náchylné na tvorbu trhlín, v dôsledku vysokých teplotných rozdielov, ktoré v komíne vznikajú. Keďže ich odolnosť proti takýmto teplotám je nedostatočná, pri vyhorení sadzí sa stávajú nebezpečným prvkom stavby.

Moderné technológie spaľovania si dnes vyžadujú dokonalú funkčnosť vykurovacej sústavy, a teda komín, ktorý zapadne do celého tohto systému. Mnohé tradičné komíny s hliníkovou vložkou už nespĺňajú základné požiadavky súčasnej legislatívy. „Predpokladom úplného využitia účinnosti pripojeného spotrebiča, dostatočnej odolnosti proti vysokým teplotám, vlhkosti a korózii sú moderné komínové systémy. Ich odolnosť spočíva v kvalitnej komínovej vložke z keramiky – šamotu, ktorá odvádza spaliny bezpečne, ale aj hygienicky od vykurovacieho spotrebiča,“ hovorí Ing. Maroš Plško zo spoločnosti Schiedel, ktorá vyrába moderné komínové systémy.Príprava komína na zimu

222290

Čistenie komína zlepšuje jeho bezpečnostné parametre

Komínové teleso by okrem zaistenia dlhodobej prevádzkovej bezpečnosti, malo byť odolné proti vlhkosti a vyhoreniu sadzí a tiež byť kyselinovzdorné. Vyhnúť sa nebezpečenstvu vzniku trhlín a následne požiaru možno vhodným návrhom a kvalitnou realizáciou komína. Dôraz treba klásť na navrhovanú strešnú konštrukciu a postupovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Tú musí schváliť revízny technik, ktorý odsúhlasuje aj dymovod a spôsob napojenia vykurovacieho spotrebiča. Dobre navrhnutý komín má účinnú výšku, prierez a vyústenie. Nezanedbateľnou vlastnosťou kvalitného komína je jeho dobrý ťah, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Len v prípade, že sú spaliny bezpečne a hygienicky odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích priestorov. „V prípade komína na tuhé palivo sa na jeho stenách usádzajú sadze. Pri ich nepravidelnom vymetávaní vzniká niekoľko centimetrový nános, ktorý môže začať horieť. V komínovom prieduchu vzniká teplota až 1 200 stupňov. Vykurovanie plynným palivom je ešte nebezpečnejšie, lebo plyn nie je cítiť. Keď sa zemný plyn spáli a neodíde komínom do voľného ovzdušia, tak sa dom napĺňa spalinami ako vaňa s vodou. A koho tento smrtiaci plyn nájde, tak toho pomaličky zadusí,“ hovorí riaditeľ úradu Komory kominárov Slovenska, Peter Šulan.


Pravidelnú kontrolu komína stanovuje zákon

Pri spaľovaní tuhého paliva unikajú do komína okrem spalín aj sadze – spálené zvyšky paliva. V spolupôsobení s parou, ktorá vzniká odparením vody z paliva, sa sadze usádzajú na stenách komínového telesa, pričom na jeho vnútornej strane vzniká súvislý povlak. Ten môže začať kedykoľvek horieť, preto treba čisteniu komína venovať pozornosť a nános sadzí v prieduchu pravidelne odstraňovať. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen kvôli vlastnej bezpečnosti, ale aj preto, že to prikazuje zákon. Vyhláška č. 401/2007 Z. z. nariaďuje pre komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW prehliadku každé štyri mesiace, pre komíny na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou každých 12 mesiacov. Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 99 eur.Dôležitosť potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína

„Ľudia sú ku čisteniu komínov benevolentní. Zodpovedných je maximálne 20 % ľudí. Keby pristupovali ku kontrole svojich komínov zodpovednejšie, mohol by sa počet požiarov znížiť až o 90%,“ myslí si Peter Šulan. Už po realizácii komína a pred pripojením vykurovacieho spotrebiča musí kominár komínové teleso preskúšať a vystaviť potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína. Potvrdením sa povoľuje prevádzka komína. Len vhodný návrh a správna realizácia však nezaručia dlhodobú funkčnosť komínového telesa. Aby sa predišlo poškodeniu komína treba užívateľa upozorniť na jeho pravidelnú údržbu. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník. Výsledkom pravidelnej kontroly je vystavenie potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína v zákonom stanovených lehotách a jeho záruka o bezchybnom fungovaní komína. V prípade požiaru a stanovenia nevhodného technického stavu komínového telesa ako hlavnej príčiny jeho vzniku, môže hasičský a záchranný zbor udeliť fyzickej osobe sankciu vo výške až 330 eur. Avšak oveľa väčšou „pokutou“ je v tomto prípade poškodený, ohňom znehodnotený príbytok.

Kategória: Energia
Tagy: komín schiedel
Zdieľať článok

Diskusia