V zdravom dome zdravý vzduch

08. 07. 2009
Zdieľať

Sú viaceré spôsoby, ako možno prispieť k hygienicky vhodnej mikroklíme v dome. Z tohto pohľadu je významná samotná konštrukcia stavby, ale aj správne tvarovanie domu. Hlavnými činiteľmi v tejto oblasti však sú prirodzené vetranie, nútené vetranie a klimatizácia.

Prirodzené vetranie

Efektívne a ekonomické vetranie cez okná je nárazové a krátke. Intenzívne nárazové vetranie je pre ľudský organizmus z hľadiska potrebnej výmeny vzduchu v miestnosti dostatočné. Plne zabezpečuje základné hygienické požiadavky na kvalitu vzduchu v interiéri. Nechávať dlhodobo pootvorené okno v zime je iba nezmyselný zlozvyk. Je to plytvanie financiami formou vykurovania ulice. Koľko teda vetrať? Optimálny čas vetrania je priamo závislý od vonkajšej teploty vzduchu. V zimných mesiacoch sa odporúča vetrať okolo piatich minút, 2- až 3-krát denne. Už mierny vietor od 5 km/h zdvojnásobí výmenu vzduchu v interiéri. V období, keď sa vonkajšia teplota pohybuje okolo 0 °C, je jediný správny spôsob vetrania krátke, nárazové, intenzívne vetranie. Zabezpečí nielen primerané parametre kvality vzduchu v dome, ale aj hospodárne využitie tepelnej energie v domácnosti.


 

Nútené vetranie

Aby nedochádzalo k neriadenej infiltrácii domu, treba pri výstavbe dodržiavať správnu tesnosť obvodových konštrukcií vo všetkých škárach. Od okien cez podlahy a steny až po strešné konštrukcie. Úspešnosť zatesnenia zistíte vykonaním tzv. Blower-Door testu. Po zamedzení nekontrolovateľného vetrania v dome treba zabezpečiť kvalitnú hygienickú výmenu vzduchu správnym núteným vetraním. Vetracie systémy majú zvyčajne svoje rozvody umiestnené v podlahe, pod stropným podhľadom alebo stropom. Dôležité je, aby boli inštalované tak, aby umožňovali jednoduchú údržbu. Vetracie jednotky sa odporúča inštalovať s väčším odstupom od spální a miestností, kde je pre vás dôležité ticho. Ich prevádzka je totiž spojená s miernym hlukom a chvením. Výhodné umiestnenie je napríklad pod stropom WC alebo na povale. Podľa hygienickej normy treba zabezpečiť výmenu vzduchu v obytných miestnostiach 0,5- až 1-krát za hodinu – približne raz za 2 hodiny sa má vymeniť vzduch v dome.


V zdravom dome zdravý vzduch

207157
LG

Klimatizácia

Princíp fungovania klimatizácie s viacerými technickými komponentmi je nasledovný: Vnútorná jednotka klimatizácie odoberá teplo zo vzduchu v klimatizovanom priestore a ochladzuje ho. Vonkajšia jednotka klimatizácie odvádza prebytočné teplo do exteriéru na základe kompresie a kondenzácie pracovnej látky. Pracovná látka je médium, ktoré odoberá teplo z vnútornej jednotky a odovzdáva ho vonkajšej jednotke. Kompresor zabezpečuje transport pracovnej látky a jej kondenzáciu. Regulácia umožňuje riadenie klimatizačného zariadenia v závislosti od nadstavených hodnôt. Na trhu sú k dispozícii mobilné klimatizácie, ako aj vnútorné i vonkajšie klimatizačné jednotky, ktoré možno nainštalovať do domu bez väčších stavebných zásahov. Vnútorné sa obvykle montujú pod strop (horizontálne jednotky) alebo pod okno (vertikálne jednotky). Vonkajšie možno umiestniť na balkón, terasu alebo priamo na fasádu domu. Kanálové klimatizačné jednotky fungujú aj ako vetracie zariadenia interiéru, pretože využívajú potrubný systém vzduchotechniky; sú však stavebne náročnejšie. Potrubia sú vedené v podhľadoch alebo v medzipodlažní. Z estetického hľadiska sú však ideálne, pretože v miestnosti sú napokon v stene alebo strope vidieť iba nasávacie a výfukové mriežky. Ak váš dom disponuje inteligentným systémom elektroinštalácie, aj klimatizáciu môže riadiť počítač, ktorý automaticky nastaví a reguluje jej výkon podľa vášho želania. Pri výbere klimatizácie vychádzajte z reálnych parametrov interiéru, akými sú objem miestností, veľkosť okien a ich orientácia na svetové strany. Typ a výkon konzultujte s odborníkmi v špecializovaných predajniach. Principiálne sa však orientujte na spoľahlivé, účinné a úsporné modely. Nepodceňte ani samotnú montáž zariadenia a realizáciu zadajte profesionálnej firme, ktorá vám zabezpečí aj záručný a pozáručný servis.

Typy klimatizácie

Mobilná klimatizácia je kompaktné zariadenie a jej všetky technické prvky sú súčasťou jedného celku. Inštalácia spočíva v jednoduchom zapojení do elektrickej siete a vyvedení potrubia s priemerom asi 15 cm mimo interiér, na príklad cez okno. Pri jej fungovaní v miestnosti vznikajú dva cirkulačné okruhy. Výmenník nasáva vzduch a po ochladení ho vytláča späť a kondenzátor odčerpané teplo odvádza cez potrubie do exteriéru. Na ochladzovanie kondenzátora je však použitý vzduch z klimatizovanej miestnosti, čím je prirodzene znížený efekt a účinnosť samotného procesu. Mobilné kompaktné klimatizačné jednotky sú známe svojou vyššou hladinou hlučnosti a častým zapínaním a vypínaním kompresora. Obvykle sa využívajú iba v takých priestoroch, kde nie je vhodné alebo možné realizovať stavebné úpravy, prípadne sú určené len na príležitostné použitie.


V zdravom dome zdravý vzduch

207156

Delené splitové klimatizačné jednotky sa skladajú z vnútornej a vonkajšej časti. Úlohou vnútornej jednotky je odčerpávať teplý vzduch z miestnosti a ochladený privádzať späť. Vonkajšia jednotka zabezpečuje odvádzanie prebytočného tepla do exteriéru. Pri činnosti vnútornej jednotky vzniká kondenzát, ktorý treba odvádzať. Najčastejšie využívaným miestom na takýto účel je odtok v kuchyni alebo kúpeľni. Pri inštalácii sa rúrky na odvádzanie kondenzátu obvykle zasekajú do omietky alebo vedú lištami. Kondenzát z vonkajšej jednotky sa zvykne odvádzať do dažďového odkvapu, prípadne sa nechá voľne odkvapkávať do exteriéru. Keďže kompresor je súčasťou vonkajšej jednotky, hlučnosť delených splitových klimatizačných zariadení je v porovnaní s mobilnými nepomerne nižšia. Z hľadiska ďalších parametrov sú aj účinnejšie a praktickejšie. Obľúbené a preferované sú takzvané multisplitové klimatizačné jednotky, ktoré zabezpečujú možnosť napojenia viacerých vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu. Ide o atraktívne klimatizovanie mnohých miestností z jedného miesta, ktoré vám zabezpečí úsporu a komfort. Bežným štandardom modernej klimatizácie je obsluha pomocou diaľkového ovládania.

Kanálové klimatizačné jednotky okrem ochladzovania interiéru zabezpečujú aj výmenu vzduchu, teda plnia i funkciu vetracieho zariadenia. S potrebným potrubným systémom vzduchotechniky na kanálovú klimatizáciu je dobré rátať vopred – už pri projektovaní a výstavbe domu. Realizácia až po ukončení stavby znamená vyššiu finančnú náročnosť. Moderné systémy chladenia a klimatizácie domov používajú najnovšie technologické prvky vzduchotechniky, elektromotorov, ako aj systémov merania a regulácie. Ich energetická efektívnosť sa posudzuje koeficientom COP. Názov z anglického slovného spojenia Coeficient of Performance, označuje vloženú a získanú energiu. Energetická efektívnosť sa teda vypočíta, ak sa výkon Q vydelí príkonom P. V súčasnosti sa kanálové klimatizačné jednotky budujú najmä v novostavbách, a to na príklad v energeticky pasívnych domoch, kde nie je možné vetranie cez zaizolované okná. 

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o stavbe domu, JAGA GROUP 2009.

Kategória: Energia
Tagy: klimatizácia vetranie
Zdieľať článok

Diskusia