Vetracie a klimatizačné zariadenia

18. 07. 2005
Zdieľať

Treba si uvedomiť, že iba niektoré chladiace systémy riešia prívod čerstvého vzduchu, pri ostatných je potrebné vetrať. Hygienické predpisy stanovujú, aby sa za jednu hodinu vymenila polovica objemu vzduchu v každej obývacej miestnosti bytu alebo rodinného domu. Tieto potreby riešia vetracie a klimatizačné zariadenia.

Tieto zariadenia sú investične náročnejšie. Pri ich inštalácii sú potrebné stavebné úpravy budovy. Dnes sa budujú nové bytové domy s vyšším štandardom, ktoré ponúkajú užívateľom klimatizované byty s vlastnou reguláciou. Pri výstavbe alebo rekonštrukcii luxusnej vily alebo väčších rodinných domov je to bežná požiadavka stavebníka.

Čo nám klimatizácia zabezpečí?

Dospelá osoba za jednu minútu vyprodukuje až tri litre CO2, pri práci vypotí za hodinu 90 g vodnej pary a taktiež pri funkčných prevádzkach v dome, čím v byte vznikne množstvo vodnej pary (napríklad pri varení vznikne horením plynu približne 1 000 g vodnej pary). Preto je potrebné v miestnostiach zabezpečiť pre osobu aspoň 25 m3 vzduchu za hodinu a pre fajčiara 60 m3 za hodinu. Tepelné zisky človeka, teda teplo, ktoré človek vytvorí, je približne 85 W a je tu ešte teplo zo slnečnej radiácie a iných zdrojov, ktoré nám v lete znižujú pohodu v domácnostiach. Všetky tieto vplyvy nám klimatizácia, ako komplexná úprava vzduchu, dokáže eliminovať.

Návrh takéhoto zariadenia vytvorí projektant na základe konzultácie s majiteľom domu, či architektom. Pri dnešných moderných klimatizačných jednotkách pre rodinné domy nie je potrebné zvlášť vyčleniť miestnosť ako strojovňu vzduchotechniky. Dá sa zavesiť aj pod strop priestorov pivnice, alebo umiestniť na povalu. Samozrejme, je potrebné vytvoriť dostatočné miesto okolo jednotky na servisné zásahy (napr. výmena a čistenie filtrov). Z jednotky a do jednotky sa vedú potrubia v ktorých prúdi čerstvý, upravený a odpadový vzduch. Klimatizačná alebo vetracia jednotka je napojená na elektrický prúd, prívod upravenej vody a odvod do kanalizácie, ako i na prívod vykurovacieho a chladiaceho média. Takto možno v zime aj vykurovať, ale náklady na energiu sú vyššie ako pri klasickom vykurovaní, a tak vzduch pri zimnej prevádzke iba dohrievame.

Výhody klimatizácie?

Komfort.

Zníženie prašnosti a peľov v priestore.

Riešenie vetrania a úpravy vzduchu v lete i zime.

Prívod vzduchu do priestorov, ktoré sa nedajú vetrať (napr. šatníky).

Zachytávanie mušiek a komárov na vstupnom filtri.

Komplexná úprava vzduchu – filtrácia, ohrev/chladenie s rekuperáciou, zvlhčovanie/odvlhčovanie, ionizácia vzduchu.

Nevýhody

Vyššie investičné a prevádzkové náklady.
Stavebné úpravy budovy.

Odvlhčovanie miestností s bazénom

Odvlhčovanie miestností s bazénom je špecifický problém, ktorý sa pri stavbe bazénov v rodinných domoch u nás veľmi podceňuje. Prevádzkou bazéna vzniká v uzavretých priestoroch veľké množstvo vodnej pary, priamo z plochy vodnej hladiny, ale i odparovaním z mokrých tiel kúpajúcich sa ľudí či mokrých podláh okolo bazéna. Táto vlhkosť nepôsobí dobre na stavebné konštrukcie a spôsobuje na oknách bazénových hál orosenie. Viacerí dodávatelia vetracích zariadení ponúkajú svoje produkty, ktoré spoľahlivo túto vlhkosť eliminujú. Tieto zariadenia obsahujú filter, chladič, ohrievač, prívodný i odvodný ventilátor.Prevádzka klimatizačných, vetracích a chladiacich zariadení úzko súvisí s obalovou konštrukciu.

Ak pri stavbe domu investujeme do kvalitnejších stavebných materiálov s lepšími tepelno-technickými vlastnosťami, odmenou nám budú nízke náklady na energiu potrebnú na chladenie (vykurovanie) a zvýšime tak komfort bývania nielen v zime, ale aj v lete.

Kategória: Energia
Tagy: chladenie klimatizácia klm vetranie zariadenia
Zdieľať článok

Diskusia