Všetko o kozuboch 2. časť – Kozubové vložky

18. 02. 2016
Zdieľať

V prvej časti nášho seriálu sme vám predstavili technologické možnosti kozubov, vysvetlili, ako jednotlivé varianty fungujú, a odporučili, podľa čoho sa rozhodovať . Tento mesiac si podrobne priblížime jeden z podstatných prvkov kozuba – kozubovú vložku.

Na trhu je dnes množstvo kozubových vložiek, ktoré sa líšia nielen dizajnom, ale aj parametrami a technológiami. A vyberať treba starostlivo, aby ste predišli neskoršiemu sklamaniu. Ako sa však v ponuke zorientovať? Vopred by ste mali mať predstavu o tom, čo od kozuba očakávate, a pri výbere by ste určite nemali uprednostniť len jeden z parametrov. Ani s tou najkvalitnejšou kozubovou vložkou či systémom totiž nebudete spokojní, ak neboli vhodne zvolené. Na začiatok je teda dôležité vedieť, čo sa skrýva za pojmami, ktoré kozubové vložky charakterizujú. 


Dôležité je aj kvalitné palivo a dodržiavanie zásad správneho kúrenia. Vhodným palivom do kozubovej vložky LANDSCAPE od spoločnosti THORMA je drevo alebo hnedouhoľné brikety. Regulačný rozsah tepelného výkonu: 5,5 – 16,5 kW, výhrevnosť: 120 – 220 m3, rozmery: 818 × 675 × 500 mm, www.thorma.sk

Dôležité je aj kvalitné palivo a dodržiavanie zásad správneho kúrenia. Vhodným palivom do kozubovej vložky LANDSCAPE od spoločnosti THORMA je drevo alebo hnedouhoľné brikety. Regulačný rozsah tepelného výkonu: 5,5 – 16,5 kW, výhrevnosť: 120 – 220 m3, rozmery: 818 × 675 × 500 mm, www.thorma.sk
THORMA Výroba, k.s.

Výkon

Pri kozubových vložkách je to asi najviac skloňovaný parameter. Tu si treba uvedomiť, že každý uvedený kilowatt výkonu znamená isté množstvo paliva, teda dreva, ktoré treba priložiť. Jednoducho povedané, viac dreva rovná sa vyšší výkon. Pri vložkách sa spravidla uvádza nominálny výkon – je to priemerný výkon, ktorý sa získa z nominálnej dávky paliva za 1 hodinu horenia. Každá kozubová vložka má výrobcom stanovený nominálny výkon, teda množstvo paliva, pri ktorom pracuje optimálne a dosahuje najvyššiu účinnosť. Nominálny výkon je pritom úzko spätý s účinnosťou – pri zmene jedného parametra sa automaticky mení aj druhý. Zároveň s reguláciou výkonu sa teda mení aj účinnosť vložky. Preto odporúčame vyberať kozubovú vložku s takým nominálnym výkonom, ktorý čo najviac zodpovedá tepelnej potrebe domu. Bude tak pracovať s optimálnou účinnosťou. 

Tu je rada jednoznačná – obráťte sa na odborníka, ktorý dokáže na základe projektu domu určiť tepelné straty, a teda aj potrebný výkon vložky s ohľadom na typ plánovanej obstavby. Keďže kozub neodovzdáva tepelný výkon lineárne, vhodná obstavba (o rôznych typoch sme písali v minulej časti) je veľmi dôležitá.


Krátky (zakurovací) okruh najmodernejších systémov APS a FSU od tradičného európskeho výrobcu Supra je riadený tzv. by-pass klapkou, ktorá skracuje dráhu odvodu spalín, a tým uľahčuje rozkurovanie.

V dlhom (prevádzkovom) okruhu systémov APS a FSU majú spaliny presmerované by-pass klapkou dostatok času odovzdať tepelnú energiu okoliu, čo výrazne zvyšuje účinnosť a znižuje spotrebu kozubovej vložky.
Storms


Krátky (zakurovací) okruh najmodernejších systémov APS a FSU od tradičného európskeho výrobcu Supra je riadený tzv. by-pass klapkou, ktorá skracuje dráhu odvodu spalín, a tým uľahčuje rozkurovanie.

Pri výbere nového auta zvažujeme množstvo faktorov – dizajn, spoľahlivosť, kvalitu, výbavu či použité technológie, možnosti servisu a samozrejme cenu a prevádzkové náklady. Auto pritom kupujeme na oveľa kratší čas ako kozub, navyše kozub sa nedá tak jednoducho vymeniť.


V dlhom (prevádzkovom) okruhu systémov APS a FSU majú spaliny presmerované by-pass klapkou dostatok času odovzdať tepelnú energiu okoliu, čo výrazne zvyšuje účinnosť a znižuje spotrebu kozubovej vložky.

V dlhom (prevádzkovom) okruhu systémov APS a FSU majú spaliny presmerované by-pass klapkou dostatok času odovzdať tepelnú energiu okoliu, čo výrazne zvyšuje účinnosť a znižuje spotrebu kozubovej vložky.
Storms

Účinnosť 

Za týmto údajom sa môžu skrývať dve rôzne informácie. Výrobcovia najčastejšie udávajú účinnosť spaľovania, teda schopnosť vložky premeniť palivo na teplo s čo najmenším nevyužitým zostatkom (popol, sadze, nespálené kusy…). Pri priemernej účinnosti spaľovania dnešných vložiek okolo 80 % získate z 1 kg predpísaného paliva približne 3,2 – 3,5 kWh tepelnej energie.

Druhou možnosťou je tepelná účinnosť, ktorá vyjadruje schopnosť vložky odovzdať vyrobené teplo do interiéru (tak, aby neunikalo nevyužité komínom). Naznačujú ju priemerné teploty v komore a teploty spalín na vstupe do komína (aby ste nezničili komín, teplota spalín by tu mala byť okolo 180 až 200 °C). Tu sú rozdiely medzi kozubovými vložkami asi najväčšie – vysoká účinnosť spaľovania totiž nemusí znamenať aj vysokú tepelnú účinnosť.

Okrem kvality paliva, technológie a obsluhy kozuba má na obe účinnosti vplyv aj hodnota podtlaku v komíne, tzv. komínový ťah. Častým problémom je nadmerný ťah, ktorý zrýchľuje prúdenie spalín vo vložke. Tým sa znižuje predovšetkým tepelná účinnosť, keďže vložka nestihne zabezpečiť požadovanú tepelnú výmenu. Tento problém dokáže odstrániť regulátor komínového ťahu – počítajte s jeho inštaláciou už na začiatku, môže vám totiž ušetriť nemálo peňazí za palivo i prípadné opravy poškodenej vložky.


Pre každú veľkosť. Veľké kozubové vložky majú spravidla vyšší výkon, a preto sa hodia skôr do väčších priestorov. (Trojstranná kozubová vložka Hoxter UKA 37/75/37/57h, predáva DM studio, cena so 70 mm nosným rámom: 5 516 €.)

Pre každú veľkosť. Veľké kozubové vložky majú spravidla vyšší výkon, a preto sa hodia skôr do väčších priestorov. (Trojstranná kozubová vložka Hoxter UKA 37/75/37/57h, predáva DM studio, cena so 70 mm nosným rámom: 5 516 €.)
dm studio

Ak chcete dosiahnuť nominálny výkon uvedený v popise vložky, musíte do nej vkladať predpísané množstvo paliva približne každú hodinu, inak sa výkon zníži (napr. 2 kg dreva na 1 hod. – cca 7 kW, ale 2 kg dreva na 2 hod. – cca 3,5 kW).

Cena

Cenové rozpätie je pri kozubových vložkách naozaj široké – od pár stoviek až po niekoľko tisíc eur. Určite pritom neplatí, že za rôzne sumy dostanete rovnakú kvalitu, pravidlom však nie je ani téza: čím vyššia cena, tým lepšia vložka. Ako pri každom sortimente, aj tu môžu byť rozdiely zásadné. Na trhu nájdete produkty zamerané na čo najnižšiu cenu (avšak s rizikom nízkej kvality a vysokých prevádzkových nákladov), také, ktoré kladú dôraz na dizajn (a technológie sa neraz podriaďujú vzhľadu), alebo zariadenia určené aj na trvalé používanie a vykurovanie (prevažne s prepracovanou technológiou a prispôsobeným dizajnom). Dôležité je uvedomiť si, že cena kozubovej vložky sa vždy skladá z dvoch častí: z obstarávacej ceny a prevádzkových nákladov. Ak vezmeme do úvahy životnosť, práve druhá časť by mala zavážiť najviac. Platí pritom, že čím je model technologicky vyspelejší, tým menšie budú prevádzkové náklady.


Oheň, drevo a zaujímavý dizajn v spojení s kvalitnou kozubovou vložkou dodajú šmrnc aj menšiemu interiéru. (Kozubová vložka Palatium 6 v obstavbe Luxia z prírodného kameňa pierre Greystone od výrobcu Supra – Richard Le Droff, Francúzsko. Možnosť výberu z rôznych kameňov. Predáva Storms.)

Oheň, drevo a zaujímavý dizajn v spojení s kvalitnou kozubovou vložkou dodajú šmrnc aj menšiemu interiéru. (Kozubová vložka Palatium 6 v obstavbe Luxia z prírodného kameňa pierre Greystone od výrobcu Supra – Richard Le Droff, Francúzsko. Možnosť výberu z rôznych kameňov. Predáva Storms.)
Storms

O pár rokov si cenu kozuba možno nebudete pamätať. Ak však nesplní to, po čom ste túžili, určite si spomeniete, na čom ste šetrili zbytočne. 

Vzhľad

Dizajn by nemal byť pri výbere kozubovej vložky jediným rozhodujúcim faktorom, aby kozub nakoniec nebol iba na efekt. Vzhľad však môže mať vplyv aj na fungovanie a obsluhu kozuba. Napríklad s objemnými vložkami s veľkým zasklením sa spravidla spája aj vyšší výkon (a teda viac dreva a viac práce). Vyšší výkon je vhodný do väčších priestorov. Navyše, nie každý typ vložky sa hodí do každého typu obstavby – nielen z hľadiska dizajnu, ale aj z hľadiska technológie.


Aj do nízkoenergetických domov je vhodná kozubová vložka Taranis 67D s nominálnym výkonom len 5 kW, s technológiou APS a s výbornou reguláciou. Poteší hlavne ekologicky a ekonomicky mysliacich ľudí – obľúbená je nielen pre jedinečnú hru plameňov, ale aj pre nízku spotrebu a vysokú tepelnú účinnosť. (Vyrába Supra – Richard Le Droff, Francúzko, predáva Storms, 2 536 €.)

Aj do nízkoenergetických domov je vhodná kozubová vložka Taranis 67D s nominálnym výkonom len 5 kW, s technológiou APS a s výbornou reguláciou. Poteší hlavne ekologicky a ekonomicky mysliacich ľudí – obľúbená je nielen pre jedinečnú hru plameňov, ale aj pre nízku spotrebu a vysokú tepelnú účinnosť. (Vyrába Supra – Richard Le Droff, Francúzko, predáva Storms, 2 536 €.)
Storms

Materiál

Liatina či oceľ? Takmer klasická otázka. Tu je namieste dôraz na kvalitu materiálu. Nie je totiž liatina ako liatina ani oceľ ako oceľ. Renomovaní výrobcovia s vlastným vývojom, za ktorých hovoria dlhoročné referencie, sú v tomto smere zväčša dostatočnou zárukou. Vo všeobecnosti sa neodporúča voliť liatinu do budov s občasnou prevádzkou, kde hrozí výrazný pokles teploty a žiada sa jej rýchly nábeh. Liatina je totiž „citlivejšia“ na tepelné šoky. Bezproblémová je v temperovaných stavbách. Všeobecne možno ako ideálnu voľbu do každého typu domu odporučiť viacplášťové konštrukcie.


Najmä pre pôžitkárov je svojimi parametrami určená kozubová vložka Empyrium 1200, ktorá pri pohľade do ohňa ponúka veľkolepý zážitok. Komfort užívania zvyšuje technológia FSU a bezrámové dvierka otvárané dohora. Postačuje komín s priemerom 200 mm. (Vyrába Supra – Richard Le Droff, Francúzsko, predáva Storms, 5 944 €.)

Najmä pre pôžitkárov je svojimi parametrami určená kozubová vložka Empyrium 1200, ktorá pri pohľade do ohňa ponúka veľkolepý zážitok. Komfort užívania zvyšuje technológia FSU a bezrámové dvierka otvárané dohora. Postačuje komín s priemerom 200 mm. (Vyrába Supra – Richard Le Droff, Francúzsko, predáva Storms, 5 944 €.)
Storms

Technológia

Asi najväčšie rozdiely medzi kozubovými vložkami sú práve v tejto oblasti. V každej síce horí oheň, otázkou však je, aký je z neho úžitok a čo pri horení vzniká. Pri jednoduchých vložkách je reálna tepelná účinnosť nezriedka okolo 20 %, pri sofistikovanejších sa pohybuje aj na úrovni vyše 80 %. Výborným ukazovateľom je spotreba paliva a spomínané teploty pri spaľovaní a vstupe do komína. Špičkou v tomto ohľade sú kozubové vložky vybavené by-pass systémom. Spaliny sa po zapálení nasmerujú pomocou klapky najprv krátkym okruhom priamo do komína a po rozhorení sa presmerujú do dlhého vykurovacieho okruhu, kde majú dostatok času odovzdať teplo do interiéru.

Dôležité sú aj čistota spaľovania a emisie, ktoré v záhrade dýchate vy a vaši susedia. Určite oceníte systémy, pri ktorých ostane sklo dlho čisté alebo sa jednoducho vyberá popol. Zaváži aj nižšia spotreba dreva, a tým pádom menej práce s jeho prípravou. Pozor však na informácie o niekoľkohodinovom horení. Pri moderných vložkách si síce môžete užívať plamene aj počas dvoch hodín, potom však bez priloženia budú vo vložke už len žeravé uhlíky.


Dôležité je aj kvalitné palivo a dodržiavanie zásad správneho kúrenia. Vhodným palivom do kozubovej vložky LANDSCAPE od spoločnosti THORMA je drevo alebo hnedouhoľné brikety. Regulačný rozsah tepelného výkonu: 5,5 – 16,5 kW, výhrevnosť: 120 – 220 m3, rozmery: 818 × 675 × 500 mm, www.thorma.sk

Dôležité je aj kvalitné palivo a dodržiavanie zásad správneho kúrenia. Vhodným palivom do kozubovej vložky LANDSCAPE od spoločnosti THORMA je drevo alebo hnedouhoľné brikety. Regulačný rozsah tepelného výkonu: 5,5 – 16,5 kW, výhrevnosť: 120 – 220 m3, rozmery: 818 × 675 × 500 mm, www.thorma.sk
THORMA Výroba, k.s.

Kvalita, servis a bezpečnosť

Čo dodať na záver? Spokojnosť s kvalitným produktom určite trvá dlhšie ako radosť z nízkej ceny. Oplatí sa teda staviť na renomované značky s tradíciou a referenciami. A keďže každá kozubová vložka občas potrebuje údržbu či výmenu opotrebovaného dielu (tak ako všetky zariadenia, ktoré majú slúžiť dlhé roky), dôležitý je aj dostupný servis. Ďalšia dôležitá vec je bezpečnosť! Kozub je v podstate oheň v domácnosti, preto by mali byť súlad s normami a certifikácia absolútnou samozrejmosťou. Aj kvalitné materiály, certifikáty či rady však budú nanič, ak kozubová vložka nakoniec nebude odborne nainštalovaná. Tomu, kto kozubovú vložku a celý kozub inštaluje, navyše vkladáte do rúk bezpečnosť svojej rodiny.

TEXT ŠTEFAN MATOĽÁK
FOTO ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom 12/2015 – 01/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Energia
Tagy: kozub kozubová vložka vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia