04. 11. 2013
Zdieľať

Biomasou možno vykurovať takmer každý objekt. Treba len zvážiť výber najvhodnejšieho paliva a prekonzultovať s odborníkom návrh celého zariadenia

Pri návrhu zariadenia sa vychádza z ročnej potreby tepla, ktorá sa vypočíta na základe tepelných strát budovy a potreby tepla na prípravu teplej vody. Na základe týchto údajov, dispozície objektu a požiadaviek zákazníka na obsluhu zariadenia sa navrhne celý systém (vrátane skladovania a dopravy paliva do kotla) individuálne „na mieru“. Od budúceho užívateľa zariadenia závisí, či si vyberie automatické zariadenie na spaľovanie biomasy – peliet alebo drevnej štiepky – alebo si zvolí kotol na kusové drevo s manuálnym prikladaním.

Čo je biomasa?

Jedna z definícií hovorí, že je to zakonzervovaná slnečná energia. Pod biomasou rozumieme drevo v rôznych podobách – vo forme kusového dreva (polien), drevného odpadu (napr. drevnej štiepky, pilín, hoblín) alebo z tohto odpadu vyrobené tzv. ušľachtilé palivo, akým sú drevené brikety alebo pelety. Pod pojem biomasa spadajú aj tzv. rýchlorastúce energetické rastliny a napríklad aj slama, ktoré však možno spaľovať len za určitých podmienok v na to určených špeciálnych zariadeniach a spravidla s vyššími menovitými výkonmi.


Vykurujeme biomasou

1265954
thinkstock.com

Stavebná pripravenosť

Ak uvažujeme o montáži kotla na pelety alebo drevnú štiepku, potrebujeme vhodný priestor na umiestnenie kotla a uskladnenie paliva. Napríklad pre kotol s flexidopravníkom je potrebná plocha kotolne len 1,8 × 2,5 m. Na uskladnenie 6 ton peliet postačí necelých 10 m3 (sklad s veľkosťou 1,5 × 3 m). Ďalej je potrebné uvažovať o komíne na odvod spalín. Odvod spalín treba riešiť do samostatného komína odolného proti kondenzátu (antikorový, vyvložkovaný), pretože spaliny sú nízkoteplotné – aj pod 100 °C.

Prevádzkové náklady

V súčasnosti, keď sme svedkami neustáleho nárastu cien fosílnych palív, si palivá na báze biomasy udržujú dlhodobo konštantné ceny. V porovnaní s nákladmi na vykurovanie elektrickou energiou predstavujú ročné náklady na vykurovanie peletami len 1/3 až 1/2, podobne je to aj v porovnaní s propánom. Vykurovanie peletami sa javí výhodné aj v porovnaní so zemným plynom.

Výhody biomasy    

• vysoká účinnosť – pelety až 95 %
• prijateľná cena – najlacnejšie kusové drevo
• plánovaná dotácia na kotly
• nízky obsah popolovín a emisií
• zvyšuje nezávislosť od dovozu primárnych zdrojov energie
• prispieva k ochrane životného prostredia a poľnohospodárskej pôdy

 


Odborník radí Ing. Vojtech Baldovič, MORUS   Prečo kúriť biomasou  Až 65 % z celkovej spotreby energie tvorí vykurovanie a ohrev úžitkovej vody. Vývoj cien energie nás núti riešiť alternatívne možnosti vykurovania. Dostupnosť biomasy na celom území Slovenska je jeden z dôvodov, prečo sa čoraz viac hovorí o možnosti vykurovať obnoviteľnými zdrojmi, predovšetkým biomasou. Počiatočná investícia je síce trochu vyššia (podľa druhu paliva), ale návratnosť sa pohybuje od 2 do 6 rokov v závislosti od spotreby tepla, TUV a druhu paliva. Aj z ekologického hľadiska je spaľovanie biomasy šetrné – pri raste spotrebuje rastlina toľko CO2, koľko pri spaľovaní vypustí do ovzdušia, navyše drevný popol sa dá využiť ako ekologické hnojivo. V súčasnosti sa najviac využíva decentralizovane v lokálnych vykurovacích zariadeniach a v malých kotloch rodinných domov. V menšej miere nachádza svoje uplatnenie aj v blokových kotolniach a pod.

Odborník radí Ing. Vojtech Baldovič, MORUS Prečo kúriť biomasou Až 65 % z celkovej spotreby energie tvorí vykurovanie a ohrev úžitkovej vody. Vývoj cien energie nás núti riešiť alternatívne možnosti vykurovania. Dostupnosť biomasy na celom území Slovenska je jeden z dôvodov, prečo sa čoraz viac hovorí o možnosti vykurovať obnoviteľnými zdrojmi, predovšetkým biomasou. Počiatočná investícia je síce trochu vyššia (podľa druhu paliva), ale návratnosť sa pohybuje od 2 do 6 rokov v závislosti od spotreby tepla, TUV a druhu paliva. Aj z ekologického hľadiska je spaľovanie biomasy šetrné – pri raste spotrebuje rastlina toľko CO2, koľko pri spaľovaní vypustí do ovzdušia, navyše drevný popol sa dá využiť ako ekologické hnojivo. V súčasnosti sa najviac využíva decentralizovane v lokálnych vykurovacích zariadeniach a v malých kotloch rodinných domov. V menšej miere nachádza svoje uplatnenie aj v blokových kotolniach a pod.
archív vydavateľstva JAGA

Odborník radí

Ing. Vojtech Baldovič, MORUS 

Prečo kúriť biomasou 
Až 65 % z celkovej spotreby energie tvorí vykurovanie a ohrev úžitkovej vody. Vývoj cien energie nás núti riešiť alternatívne možnosti vykurovania. Dostupnosť biomasy na celom území Slovenska je jeden z dôvodov, prečo sa čoraz viac hovorí o možnosti vykurovať obnoviteľnými zdrojmi, predovšetkým biomasou. Počiatočná investícia je síce trochu vyššia (podľa druhu paliva), ale návratnosť sa pohybuje od 2 do 6 rokov v závislosti od spotreby tepla, TUV a druhu paliva. Aj z ekologického hľadiska je spaľovanie biomasy šetrné – pri raste spotrebuje rastlina toľko CO2, koľko pri spaľovaní vypustí do ovzdušia, navyše drevný popol sa dá využiť ako ekologické hnojivo. V súčasnosti sa najviac využíva decentralizovane v lokálnych vykurovacích zariadeniach a v malých kotloch rodinných domov. V menšej miere nachádza svoje uplatnenie aj v blokových kotolniach a pod. 

Kategória: Energia
Tagy: vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia