Fasádne omietky a nátery (2.)

Fasádne omietky a nátery (2.)

16. 12. 2010
Zdieľať

Poznáte to. Susedia už dokončili dom, tešia sa, že ich čakajú len drobné úpravy v dome... Po roku--dvoch zistia, že síce dom omietli a poriadne natreli, ale povrch praská alebo sa olupuje.


Požiadavka na paropriepustnosť sa objavuje v prípade starších objektov, ale aj pri novostavbách s vyššou stavebnou vlhkosťou. Tá je v stavebných konštrukciách prítomná napríklad z dôvodu nedostatočného vyzretia omietok a poterov, nevyzretého pórobetónu a podobne. V takomto prípade by mala mať povrchová úprava čo najnižší difúzny odpor. Aplikácia akrylátových disperzných povrchových úprav, ktoré sa vyznačujú vyšším difúznym odporom, je preto na objekty s takouto podkladanou vrstvou nevhodná. Istejšie bude použiť minerálne, silikátové alebo silikónové materiály. Akrylátové materiály sú vhodné na suchý vyzretý podklad tam, kde sa žiada sýta farebnosť fasády; možno ich výraznejšie pigmentovať. V príliš výrazných farebných odtieňoch nemožno pigmentovať silikónové, a najmä silikátové hmoty.

Svojou farebnosťou sa tak približujú skôr k prírodným odtieňom. Silikátové materiály sa neodporúča aplikovať na fasády s opravovanými miestami, pretože vzniká riziko, že na miestach opráv vzniknú v dôsledku nerovnomernej nasiakavosti a vlhkosti podkladu škvrny. Ich vzniku na fasáde zabránime použitím materiálov na silikónovej báze. Podobne silikátové omietky a farby nie je vhodné aplikovať na staré silikónové a disperzné nátery, teda na hydrofobizované podklady.

Fasáda v prostredí s vyšším znečistením

Budova situovaná v prostredí s vyšším znečistením životného prostredia si žiada materiály s nízkou náchylnosťou na zašpinenie. Tejto požiadavke najlepšie vyhovujú silikónové, silikátové a minerálne materiály. Náchylnejšie na znečistenie sú disperzné látky. Statickým elektrickým nábojom, ktorý sa v nich tvorí, priťahujú poletujúce zrnká prachu. V exponovaných lokalitách s častými silnými náporovými dažďami bude vhodnejší materiál s nízkou nasiakavosťou. Dobrou voľbou sú napríklad silikónové alebo disperzné materiály. Pokiaľ ide o životnosť jednotlivých druhov povrchovej úpravy, nátery nemôžu konkurovať omietkam, či už tenkovrstvovým alebo ušľachtilým minerálnym. Najdlhšou životnosťou sa vyznačujú minerálne, silikátové a silikónové materiály.

 zatieraná omietka  ryhovaná omietka  ryhovaná omietka
 ryhovaná omietka  zatieraná omietka  

 

Minerálne ušľachtilé štruktúrované omietky obsahujú cementové spojivo. Na stavbu sa dodávajú ako sypké omietkové zmesi vo vreciach, ktoré treba ešte pred nanášaním rozmiešať s predpísaným množstvom vody.
Minerálne ryhované omietky na báze bieleho cementu a vápenného hydrátu zabezpečujú paropriepustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevnosťou.
Zatieraná tenkovrstvová jemná štuková omietka so zrnitosťou 0,7 mm a zvýšenou adhéziou (priľnavosťou) k podkladu zabezpečí paropriepustný a vodoodpudivý povrch fasády s vysokou pevnosťou a zníženou nasiakavosťou aj ako úprava kontaktných zatepľovacích systémov.
Ušľachtilé pastovité štruktúrované omietky s fungicídnymi a algicídnymi prísadami v pastovitom stave a namiešané v požadovanom odtieni stačí pred nanášaním dôkladne premiešať. Na rozdiel od minerálnych omietok nie je potrebný egalizačný náter.
Akrylátové omietky sa používajú na všetky typy súdržných a odborne vyhotovených podkladov. Sú stálofarebné, odolné proti zašpineniu, vodoodpudivé, chránia stavbu pred vlhkosťou, preklenú vlasové trhliny v podklade, dobre priľnú k polystyrénovému podkladu.
Na minerálne podklady (izolant z minerálnej vlny) s výnimkou sadry sú vhodné silikátové pastovité omietky na báze draselného vodného skla s prímesou polymérovej disperzie a minerálnych plnív.
Všetky bežné podklady a kontaktné zatepľovacie systémy sa dobre znášajú s pružnou vrstvou pastovitých silikónových omietok. Sú stálofarebné, vodoodpudivé a pritom paropriepustné.
Finálne povrchové úpravy fasád možno vyhotoviť aj v zimnom období v rozmedzí teplôt od 1 do 15 °C, ak sa na ne použijú špeciálne omietky so zimnou úpravou.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: fasády nátery omietky
Zdieľať článok

Diskusia