Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

14. 12. 2007
Zdieľať

Aj tie najkrajšie domy postavené podľa cenených architektonických návrhov dostanú pravý cveng až vo chvíli, keď sa zaodejú do kvalitnej omietky a predovšetkým vkusnej farby. Vonkajšie aj vnútorné omietky domov i domčekov v sebe však zlučujú funkciu estetickú s funkciou ochrannou – neposkytujú stavbám iba viac či menej padnúci kabát. V prvom rade chránia dom pred poveternostnými vplyvmi, kolísaním teplôt, vysokou vlhkosťou aj ovzduším presýteným exhalátmi. Preto treba zvoliť také ošatenie, aby svoju úlohu plnilo čo najlepšie.


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120118

Omietky sú tradičným a najčastejšie používaným spôsobom na úpravu vnútorných a vonkajších povrchov stavieb. Pomáhajú udržiavať vlhkostné a teplotné pomery domov aj obvodových stien, ovplyvňujú svojimi kvalitami ich trvanlivosť a dodávajú objektu viac či menej reprezentatívny vzhľad. Súčasný trh ponúka ucelené omietkové systémy na povrchovú úpravu fasád, ale aj na vzájomné zladenie s podkladom, zateplenie domu, prípadne sanáciu vlhkých múrov. Svet omietok však pripomína skutočný labyrint. Výrobcovia ponúkajú veľké množstvo technológií, typov a rôznych systémov, v ktorých orientovať sa je pomerne zložité.

 

Omietka, ktorá nestarne
Moderné stavebné materiály už dávno nemožno považovať za jednoduché zmesi piesku, vápna a cementu. Každý podklad a každé prostredie vyžadujú individuálnu voľbu vhodného materiálu a technológie. Nový fenomén – nanotechnológia – sa zaoberá vytváraním, výskumom a využitím extrémne malých štruktúr. Omietka Baumit Nanopor spája vlastnosti vysoko kvalitnej silikátovej omietky (otvorené póry, dobrá difúzia vodnej pary, dlhá životnosť) s najnovším vývojom. Povrch omietky vykazuje nízky elektrostatický náboj a je mikroskopicky hladký, takže organické aj anorganické čiastočky nečistôt majú sťažené možnosti sa na ňom uchytiť. Prírodné sily ako UV žiarenie, vietor, dážď a sneh, rovnako ako aj kolísanie teplôt navyše vyvolávajú požadované odvetrávanie častíc nečistôt na povrchu. Vďaka samočistiacemu efektu na povrchu ostáva omietka Nanopor trvalo čistá a vďaka svojmu veľmi rýchlo schnúcemu povrchu znižuje pri nepriaznivých podmienkach aj riziko napadnutia riasami a hubami. Povrch fasády ostáva čistý a zachováva si jasnosť farieb. Možno si zvoliť aj modernú škriabanú štruktúru omietky so zrnitosťou 1, 1,5, 2 alebo 3 mm s prefarbením v niektorom z 200 farebných tónov vzorkovnice.


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120124

Spodné balenie

Spôsobov, akými sa dá vonkajšia strana obvodových stien domu – fasáda – ošetriť, je nepreberne: od jednoduchých náterov cez klasické viacvrstvové omietky a značne zložité omietkové zmesi, často so špeciálnym požadovaným účinkom. Fasádne úpravy môžeme rozlišovať podľa materiálu (cementové, vápenno-cementové, akrylátové a i.), podľa povrchovej úpravy (hladené, striekané, škriabané…) alebo podľa funkcie (sanačné, tepelnoizolačné, protipožiarne).

Pre ich trvanlivosť však majú veľký význam vlastnosti podkladu. Prácam na fasáde preto musí predchádzať jeho kvalitná príprava. Pred nanesením konečnej farebnej vrstvy treba odstrániť prípadné staré nátery, penetráciou dať omietkam vyššiu pevnosť, priľnavosť a vodoodpudivosť alebo ich naimpregnovať, aby odolávali zvýšenej vlhkosti či konkrétnym chemickým látkam. V iných prípadoch treba zvýšiť nasiakavosť tvrdej omietky trebárs prebrúsením.


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120119

Základné typy omietok

K základným najpoužívanejším druhom omietok patrí dvojvrstvová hladká vápenná omietka. Jej povrch sa upravuje pomocou ryhovania, škrabania, otĺkania alebo jemného postreku. Povrch podobnej, hladkej vápenno-cementovej omietky sa dotvára pomocou farebných náterov alebo šľachtenej omietky. Plastickú štruktúru možno dosiahnuť napr. ryhovaním či hrebeňovaním.


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120120

Striekaná omietka sa nanáša priamo na murivo, má menšiu trvanlivosť a je nevhodná na profilované časti fasády. Na priečelia obytných domov odborníci odporúčajú štukovú vápenno-cementovú omietku, ktorú tvoria tri vrstvy (vyrovnávací prednástrek, jadro, štuková lícová vrstva) a na úpravu jej povrchu sa zväčša používajú farebné vápenné nátery.

Na úpravu soklov je vhodná tvrdá cementová omietka. Veľkou trvanlivosťou sa vyznačujú dvojvrstvové šľachtené škriabané brizolitové omietky. Jadro s hrúbkou 8 – 12 mm je z vápenno–cementovej malty, na ktorú sa nanesie asi milimetrová lícová vrstva z toho istého druhu malty, ale s prísadou ostrých pieskov, sľudy a farby s hrúbkou vrstvy do 1 mm. Nanáša sa strojovo alebo ručne (striekanie brezovými metlami). Po úprave povrchu sa omietka ešte kefuje – tým sa vydrobí a obnaží sa sľuda.

Na zvýšenie obrannej schopnosti omietok proti prenikaniu dažďovej vody alebo vzlínaniu do konštrukcie sa používajú paropriepustné hydrofobizované omietky. Stále častejšie sa v súčasnosti používajú aj rôzne tepelnoizolačné omietky, ktoré sa na murivo nanášajú vo vrstvách 20 – 30 mm. Na starších objektoch, kde na fasáde často zanecháva nežiaduce stopy vlhkosť, sa používajú sanačné omietky. Sanačné omietkové systémy síce murivo vlhkosti nezbavia, treba odstrániť príčinu, ale zabránia nežiaducim prejavom na čerstvej omietke.
 

Prehľad bežných druhov omietok
Jednoduché omietky

 • hlinené omietky (na murivo)
 • zatieraná omietka z malty (na lomový kameň)
 • vápenná zarovnávka (na hlinené murivo)

Vápenné omietky (tzv. mäkké)
Hrubé omietky (10 – 15 mm)

 • nahadzovaná
 • stiahnutá lyžicou
 • strhnutá (zarovnaná latou)
 • hladená lyžicou (dvojvrstvová, s jadrom)
 • hladká vápenná (najbežnejšia, 2 vrstvy)
 • striekaná (priamo na murivo, bez jadra, menej trvanlivá)

Vápenno-cementové omietky (dnes zväčša v suchých zmesiach)

 • hrubá, s nezatretým povrchom (provizórna)
 • hrubá, so zatretým povrchom (často na rodinných domov, zdobí sa)
 • hladká (zdobí sa, farbí sa alebo sa zlepšuje šľachtenou omietkou)
 • štuková vápenno-cementová

Cementované omietky (veľmi tvrdé, na sokle budov)
Umelý kameň (obsahuje kamennú drvinu)
Brizolitové omietky

 • škriabaná (alebo kefovaná)
 • striekaná
 • jednovrstvová šľachtená (bez jadra, dve vrstvy)

Tenkovrstvové omietky (1 – 5 mm) (značné množstvo druhov v zmesiach)
Tepelnoizolačné omietky (hotové zmesi, vrstva 20 – 30 mm, obsahujú čiastočky izolačnej hmoty)
Hydrofobizované omietky (vnútorná štruktúra omietky bráni jej zmáčaniu)
Sanačné omietky (vzhľadom na špeciálne prísady sú makroporézne aj mikroporézne)


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120121

Hladká vápenná klasika

K donedávna najpoužívanejším omietkam na fasády pri rekonštrukciách starších objektov (zvlášť vidieckych) patrila hladká vápenná omietka, ktorá je na tento typ muriva vhodná. Skladá sa z dvoch vrstiev. Vrchná sa nanáša v hrúbke asi 5 mm na spodné jadro (10 – 15 mm) po jeho zavädnutí. Táto omietka sa vyhládza plsteným hladidlom, ale možno ju aj ryhovať, škriabať, otĺkať alebo jemne striekať (metlou namočenou do riedkej malty).

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

K najodolnejším druhom omietok patrí umelý kameň. Ide o šľachtenú dvojvrstvovú cementovú omietku. Jadro tvorí cementová malta (15 – 20 mm), na lícovú vrstvu sa použije cementová malta s kamennou drvinou, pieskom a pod. Zvyčajne sa dodáva už ako pripravená zmes. Povrch sa potom upravuje vymývaním, vyhladením, brúsením alebo kamenársky tzv. pemrlovaním (údermi kladivka). Pre svoju mechanickú a chemickú odolnosť sa používa predovšetkým na sokle, ale niekedy aj na celé budovy.


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120125

Medze svojpomoci

Ak je objekt starší, murovaný z plných tehál či z kameňa a upravený niektorým z typov klasických omietok (vápenná, vápenno-cementová), možno nahradiť odpadnutú omietku svojpomocne. Pri tom často dochádza k chybám. Prvou z nich je zlé zloženie omietkovej zmesi čiže také, ktoré sa líši od pôvodnej omietky. To môže mať za následok inú tepelnú rozťažnosť či nasiakavosť, takže omietka začne veľmi skoro praskať. Tiež treba dodržať skladbu omietky po vrstvách (hrubšie jadro, potom jemnejšia vrchná omietka).

Chybuje sa aj tým, že obnažené murivo sa omietne iba v nepravidelnom tvare, tak ako omietka odpadla. Treba však otĺcť aj zvyšnú omietku, vyškriabať zo škár zvetranú maltu, murivo omiesť a opraviť miesto na pravidelnej ploche. Pokiaľ fasádu domu zdobia lišty, rímsy a iné priestorové ozdoby, určite stojí za to obnoviť ich. To isté platí aj o rôznych ozdobných štruktúrach v omietke – ak má estetická úprava fasády štýl, je správne uchovať stavbe jej doterajšiu tvárnosť. Ak si na túto náročnejšiu úlohu netrúfate, objednajte si skúsených remeselníkov.


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120123

Tenkovrstvové omietky

V súčasnosti sa hojne používajú tenkovrstvové omietky, nanášané v hrúbkach 1 – 5 mm. K ich výhodám patrí vysoká chemická stálosť. Dodávajú sa v bohatej farebnej palete. Ku klasike patria minerálne omietky, uplatňujúce sa predovšetkým na tehlovom a pórobetónovom murive. Ich hlavnou výhodou je vysoká priepustnosť vodných pár a cenová prístupnosť, nevýhodou je vysoká nasiakavosť a rýchle špinenie. Počas nepriaznivých poveternostných podmienok alebo pri dlhom období vysokej vlhkosti ovzdušia na nich ostávajú stopy v podobe alkalických výkvetov.

Väčšina fasádnych omietkových hmôt na tenkovrstvové omietky sa predáva ako suchá instantná zmes, ktorá sa rozmieša s vodou do odporúčanej konzistencie. Bývajú už prifarbené. Existujú aj celé rady omietok určených na povrchovú úpravu štruktúry (napr. škriabaním, ryhovaním atď.) a niektoré omietky sú vyslovene dekoračné (napr. tzv. mozaikové). Na zateplené fasády sa vo veľkej miere používajú omietky, ktoré sú vyrobené na chemickej báze akrylátových živíc, silikónov alebo silikátov, niekedy s prímesou cementu.


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120128

Do ťažkých záťažových podmienok odborníci odporúčajú emulzné silikónové farby. Metylsilikónová živica, ktorú obsahujú, zabezpečuje dlhodobo výrazné vodoodpudivé vlastnosti, odolnosť proti UV žiareniu aj ostatným negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia. Dobre prepúšťajú vodné pary, nešpinia sa a po vyschnutí sú umývateľné vodou. Ich nevýhodou je vysoká cena. Odporúčajú sa aj do znečistených oblastí. Nemýľte si však silikónové a silikátové farby! Tie druhé majú síce prijateľnejšiu zaobstarávaciu cenu, ale aj o niečo menšiu odolnosť proti agresívnym látkam v ovzduší čiže aj o niečo kratšiu životnosť.

Horúcou novinkou na trhu sú takzvané akrylátové dekoratívne omietky, určené na ochranu fasádnych povrchov, najmä fasádnych systémov, ktoré majú rôzne tepelné a izolačné vlastnosti. Vyznačujú sa predovšetkým vysokou pevnosťou a dostatočnou priepustnosťou vlhkosti, navyše výborne držia na každom povrchu. Sú vysoko odolné proti nežiaducim účinkom rôznych splodín plynov a tiež ultrafialového žiarenia. Sú vodeodolné čiže ako stvorené aj na ochranu výškových budov, pričom výrazne oživia aj ich vzhľad. Akrylátové omietky sú taktiež vhodné na dekoratívnu úpravu stien v interiéri.

Špecializované omietky

Pre majiteľov starších objektov predstavujú veľkú pomoc sanačné omietky. Dokážu si totiž poradiť so zemnou vlhkosťou, ktorá murivu škodí zvlášť tým, že v ňom kryštalizujú soli rozpustené vo vode a rozrušujú nátery aj omietky. Účinok sanačných omietok je v prísadách, ktoré zabezpečujú omietke zároveň makroporéznu aj mikroporéznu štruktúru. Tá umožňuje, aby sa vlhkosť z muriva včas a priebežne odparovala, až sa nakoniec v konštrukcii ustáli vlhkostná rovnováha.

Sanačné omietky správne fungujú iba vtedy, keď sa úplne a dôsledne dodrží pracovná technológia. Ich účinnosť je však časovo obmedzená (tak ako aj pri ostatných omietkach), a tak sa musí aj sanačná omietka po skončení svojej životnosti obnoviť. K špecializovaným omietkam patria tepelnoizolačné omietky. Dodávajú sa ako hotové zmesi. Zvyčajne obsahujú expandovaný perlit alebo granulovaný polystyrén a sú veľmi ľahké, takže ich možno nanášať až do trojcentimetrovej vrstvy. Na časti stavieb vystavené napr. silným dažďom sa používajú omietky s hydrofobizačnou úpravou. Omietka je potom výrazne odolnejšia proti prieniku zrážkovej vody alebo vzlínaniu vlhkosti do konštrukcie. Pritom však hydrofobizovaná omietka umožňuje priechod vodným parám.

Riešenie pre váš dom?

Aj keď vám náš sprievodca možno vniesol trochu svetla do omietkovej problematiky, stále ostáva nezodpovedaná základná otázka: Akú omietku vybrať na váš dom? Najjednoduchšia je vylučovacia metóda – ak máte zateplenie ošetrené iným spôsobom, nemusíte uvažovať o zatepľovacej omietke, rovnako tak sanačná omietka je skôr vhodná (a niekedy aj nutná) na rekonštrukcie. Ak bývate neďaleko povrchových baní alebo frekventovanej cesty, oceníte omietku viac odolnú proti usadzovaniu nečistôt. V zásade platí, že sa treba vyhnúť extrémom a dať si poradiť od skutočných odborníkov. Spoľahnúť sa na najtradičnejšiu technológiu ručne nanášanej vápennej omietky – „tak ako sa to robilo odnepamäti“ – nemusí byť vo vzťahu k vášmu novému domu, postavenému napr. z betónových tvaroviek, vždy najlepším riešením.


Hrubá, hladká, striekaná alebo stručná omietkarská kuchárska kniha

120127

Rovnako tak nemusíte investovať do zbytočne drahých systémov, ak sa chystáte iba omietnuť kôlňu. Výhodou sú už spomenuté ucelené systémy – najväčší výrobcovia stavebných materiálov priamo odporúčajú typ omietok, vhodný na dosiahnutie ideálneho estetického aj funkčného výsledku. Pretože veľakrát je využitie takého systému spojené napríklad s výhodou predĺženej záruky, oplatí sa takéto odporúčanie aspoň zvážiť. A pokiaľ máte pocit, že sa napriek všetkým informáciám vaše rozhodovanie nakoniec aj tak obmedzí iba na výber správnej farby, nezúfajte. Estetické kritériá sú pri rodinných domoch rovnako dôležité ako tie funkčné a váš výber bude mať na vzhľad domu prinajmenšom rovnaký vplyv ako voľba zodpovedajúcej omietkovej technológie.
 

Vonkajšie omietky
Omietkové zmesi na obvodové murivá z rôznych murovacích materiálov. Omietky sú priamo vystavené klimatickým vplyvom, a preto tvoria určitý nárazník proti pôsobeniu vonkajšieho prostredia. Musia preniesť ťahy a tlaky od zmraštenia či roztiahnutia, vyvolané zmenou teploty, preniesť napätie vznikajúce teplotným spádom vzhľadom na svoju hrúbku, vyrovnať sa so zmenou podkladu a súčasne mať dostatočnú prídržnosť či odolnosť proti vonkajšiemu mechanickému poškodeniu.
Vnútorné omietky
Omietkové zmesi na všetky vnútorné konštrukcie z rôznych murovacích materiálov. Na vnútorné omietky sa nekladú také vysoké nároky ako na omietky exteriérové. Musia však spĺňať určité požiadavky, ako napr. byť odolné proti oteru.
Zatepľovacie omietky
Tepelnoizolačné omietky zabraňujú prestupu tepla a udržiavajú miestnosti aj počas veľkého chladu príjemne teplé, cez letné páľavy zas príjemne chladné. Pri týchto omietkach treba ako ochranu proti poveternostným vplyvom aplikovať finálnu vrstvu.
Sanačné omietky
Účinok sanačných omietok je v prísadách, ktoré zabezpečujú omietke zároveň makroporéznu aj mikroporéznu štruktúru. Tá umožňuje, aby sa vlhkosť z muriva včas a priebežne odparovala, až sa nakoniec v konštrukcii ustáli vlhkostná rovnováha.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: dom omietka
Zdieľať článok

Diskusia