Jednoduchá sadrokartónová priečka

24. 09. 2008
Zdieľať

Výstavbu jednoduchej sadrokartónovej priečky, ktorou si vytvoríte napríklad samostatný šatník, zvládne aj šikovnejší domáci majster, a to bez mokrých procesov a veľkého neporiadku. Ako na to?Čo všetko potrebujeme na montáž priečok:

 • sadrokartónové dosky,
 • škárovací tmel a výstužnú pásku,
 • kovové tenkostenné profily (CW a UW),
 • príslušenstvo: samorezné skrutky TN,
 • natĺkacie rozperky, pripojovacie tesnenie,
 • minerálnu izoláciu (napr. Isover)


 


Jednoduchá sadrokartónová priečka

163006

 

Jednoduchá sadrokartónová priečka

163007

01  Na podlahe treba vymerať polohu priečky a vyznačiť obrysovú čiaru konštrukcie pomocou profilu alebo „brnkacej šnúry”. Nezabudnite na prípadné dverné otvory. Potom je potrebné pomocou vodováhy a pravítka vyznačiť obrysové línie priečky na stenách a stropoch. Pozor! Vytyčuje sa úroveň konštrukcie, preto je pri vytyčovaní potrebné zohľadniť hrúbku opláštenia.   02  Na obvodové profily priečky (vodorovné UW profily a zvislé CW profily) treba nalepiť samolepiace pripojovacie tesnenie.

Jednoduchá sadrokartónová priečka

163008

 

Jednoduchá sadrokartónová priečka

163010

03  Na podlahu aj na strop sa pripevnia vodiace UW profily. UW profily sa pripevňujú plastovými natĺkacími rozperkami (v prípade betónovej podlahy), príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami, podľa druhu podkladu. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. V rohoch priečky je vzdialenosť prvého pripojenia od rohu maximálne 200 mm.   04  Na steny sa natĺkacími rozperkami v rovnaných rozostupoch ako v podlahe pripevnia CW profily.

Jednoduchá sadrokartónová priečka

163011

 

Jednoduchá sadrokartónová priečka

163012

05  CW profily (stojky) treba nasunúť do vodiacich UW profilov tak, aby rozostupy CW profilov boli  prispôsobené šírke dosiek opláštenia, čo môže byť napríklad 600 mm. CW profil musí byť asi o 10 – 15 mm kratší, ako je vzdialenosť medzi spodným a horným UW profilom. CW profily sa osádzajú otvorenou časťou v smere montáže, aby sa začínalo s pripevnením dosiek na stabilnejšej strane profilov. CW profily sa s UW profilmi nespájajú, CW profily zostávajú v UW profiloch voľne nasunuté.   06  Teraz nasleduje opláštenie prvej strany priečky sadrokartónovými doskami. Pri opláštení z dosiek šírky 1 200 mm a hrúbky 12,5 mm treba začínať obkladanie prvej strany priečky doskou plnej šírky. Sadrokartónové dosky sa osádzajú na stojato (pozdĺžnou hranou v smere zvislých profilov) a pripevňujú sa iba na zvislé CW profily samoreznými skrutkami typu TN. Vzdialenosť skrutiek je 250 mm. Na opláštenie treba použiť, pokiaľ je to možné, celé sadrokartónové dosky. Využitie menších dielov dosiek je prípustné vtedy, ak je výška dielu je aspoň 400 mm a nie sú použité dva a viac menších dielov tesne nad sebou. Pri opláštení je potrebné zabezpečiť, aby boli vodorovné škáry susedných dosiek vzájomne vystriedané aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. Pri podlahe je vhodné ponechať asi 10 mm širokú škáru, ktorá sa neskôr vyplní škárovacím tmelom.

Jednoduchá sadrokartónová priečka

163013

 

Jednoduchá sadrokartónová priečka

163014

07  Po opláštení prvej strany sa vložia prípadné inštalačné vedenia – na vedenie elektroinštalácií slúžia otvory v CW profiloch. Potom sa pridá  izolácia z minerálnych vlákien v celej ploche bez medzier.   08  Opláštenie priečky sa dokončí pripevnením dosiek z druhej strany. Pri opláštení z dosiek šírky 1 250 mm, resp. 1 200 mm, treba začať doskou polovičnej šírky 600 mm, takže oproti škáre prvej strany leží na opačnej strane priečky plná plocha dosky. Nasleduje zatmelenie škár medzi doskami a pri hlavách skrutiek.

 

 • Na zlepšenie vlastností priečok je možné vyhotoviť ich s dvojitým opláštením. Tým sa zvýši povolená výška priečky, ako aj zvukovoizolačné vlastnosti a požiarna odolnosť. Taktiež sa zvýši únosnosť priečky pri vešaní bremien.
 • Na dvojité opláštenie sa odporúča použiť výhradne dosky šírky 1 200 mm.
 • Prvá vrstva opláštenia sa skrutkuje tretinovým množstvom skrutiek.
 • Škáry prvej vrstvy sa tmelia iba jednou vrstvou škárovacieho tmelu bez použitia výstužnej pásky.
 • Zvislé škáry medzi spodným a vrchným opláštením musia byť vystriedané o 1 CW profil, prípadné vodorovné škáry spodného.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 08/2008.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: interiér materiál postu sadrokartón Urob si sám
Zdieľať článok

Diskusia