Keď sa rozhodnete pre plochú strechu

Keď sa rozhodnete pre plochú strechu

24. 09. 2012
Zdieľať

Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej využitie na viacúrovňové bývanie s terasami a strešnými záhradami. Zazeleňovanie takýchto striech má svoje opodstatnenie aj z hľadiska ekológie a mikroklímy – vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, tlmia hluk a chránia strechu aj celú stavbu.

Tvar a sklon plochej strechy ocenia užívatelia, ktorí sa rozhodli pre maximalizáciu ziskov zo slnečnej energie a zvolia si možnosť energeticky úspornej výroby teplej vody či využitia obnoviteľných zdrojov tepla prostredníctvom solárnych kolektorov. Solárne kolektory sa na streche umiestňujú jednoducho. Rovnako bezproblémová je vďaka pohodlnému prístupu k nim aj ich údržba.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 

Ploché strechy z hľadiska ekonomiky

V nízkoenergetických domoch, kde sa spotreba tepla pohybuje pod 50 kWh/m2, by mala strecha dosahovať tepelnoizolačné parametre U = 0,15 W/(m2 . K). Prednosťou plochej strechy je minimalizácia tepelných únikov. Zateplenie plochej strechy s miernym sklonom (do 10°) je výhodnejšie – zatepľuje sa v jednej rovine, čo významne znižuje tepelné mosty.
Spoľahlivú plochú strechu s požadovanými vlastnosťami pre energeticky úsporné a nízkoenergetické domy možno zrealizovať aj v prijateľných cenových úrovniach. V minulosti vyvažovala ekonomickú dostupnosť plochých striech ich nižšia životnosť. Dnes to už neplatí. Vďaka technickým parametrom moderných materiálov a ich starostlivo skombinovanej skladbe bude plochá strecha funkčná a zachová si pôvodný vzhľad počas celej životnosti. Tá môže byť viac než 30 rokov. Navyše, budúci užívateľ nemusí realizovať špeciálnu strešnú konštrukciu – krov, čo takisto znamená úsporu nákladov. 

Keď sa rozhodnete pre plochú strechu

1153878
ISOVER Scandinavia

Kroky ku kvalitnej streche

Jednoplášťová plochá strecha sa môže zhotoviť s klasickým poradím týchto vrstiev:
parozábrana – zabraňuje prenikaniu vodných pár do strešného plášťa;
tepelná izolácia – zabezpečuje dostatočný tepelný odpor strešnej konštrukcie, účinne bráni úniku tepla z domu a podporuje tepelnú pohodu bývania. V domoch, ktoré šetria energiou, je táto vrstva mimoriadne dôležitá; 
povlaková krytina – hlavná hydroizolačná vrstva. 
Moderným vylepšením takýchto striech sú „inteligentné“ parozábrany s variabilným difúznym odporom, ktoré zvyšujú spoľahlivosť a bezpečnosť tejto konštrukcie.
 
Ďalšou možnosťou je realizácia strechy s obráteným poradím vrstiev, ktorá si nevyžaduje aplikáciu parozábrany, čo predstavuje ušetrenie financií. Súčasťou tejto konštrukcie je extrudovaný polystyrén, ktorý stojí o niečo viac ako penový polystyrén. Nevýhodou je to, že sa voda dostane až na hydroizoláciu, čo zvyšuje riziko väčších tepelných strát. S vodou často prichádza nános semien, ktoré v miestach medzi hydroizoláciou a tepelnou izoláciou môžu začať klíčiť. Ak nie je hydroizolácia dostatočne odolná proti prerastaniu koreňov, môže sa porušiť. Výhodou strechy s obráteným poradím vrstiev je, že v nej nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. Do energeticky úsporných domov je vhodnejšia strecha s klasickým poradím vrstiev.

Plochá strecha s mechanicky ukotvenou povlakovou krytinou. Na prepojenie zvislých častí a detailov, ako je napríklad atika, sa použil modifikovaný asfaltovaný pás so špeciálnou profilovanou hliníkovou úpravou.

Plochá strecha s mechanicky ukotvenou povlakovou krytinou. Na prepojenie zvislých častí a detailov, ako je napríklad atika, sa použil modifikovaný asfaltovaný pás so špeciálnou profilovanou hliníkovou úpravou.
Icopal a. s.

Vhodný hydroizolačný systém

V energeticky úsporných domoch sa kladie dôraz predovšetkým na správnu hrúbku tepelnej izolácie, ktorá musí byť navrhnutá tak, aby zodpovedala tepelnotechnickým požiadavkám pre daný typ domu (energeticky úsporný, nízkoenergetický, pasívny dom). V súčasnosti sa na strechách domov objavujú hydroizolácie v podobe PVC fólií, prírodných polyolefínových fólií alebo modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré majú, na rozdiel od svojich oxidovaných predchodcov, lepšie teplotné aj technické vlastnosti.
Výhodou asfaltovaných pásov je možnosť ich realizácie v dvojvrstvovom hydroizolačnom systéme. Dvojvrstvový systém poskytuje investorom i realizačným spoločnostiam výraznú istotu, že strecha bude dlhodobo funkčná. V praxi, najmä z finančných dôvodov, ľudia často siahajú po jednovrstvovom hydroizolačnom systéme, ktorý možno realizovať PVC fóliami i asfaltovými pásmi. V tom prípadne je však nevyhnutné klásť dôraz na profesionalitu realizačnej spoločnosti. Významnou výhodou asfaltovaných pásov, ktorú užívatelia domu ocenia najmä v budúcnosti, je možnosť ich jednoduchších opráv. 
 

Dlhodobá životnosť

V súčasnosti sa na realizáciu plochých striech používajú kvalitné materiály, ktoré ak sú dôkladne zapracované realizačnou spoločnosťou, zabezpečia dokonalú ochranu strešnej konštrukcie pred nežiaducou vlhkosťou počas celej životnosti plochej strechy. Na zabezpečenie dostatočného tepelného odporu strechy, a tým aj tepelnotechnických parametrov je nevyhnutný správny návrh a zabudovanie kvalitnej tepelnej izolácie do konštrukcie strechy. Ďalším predpokladom bezproblémovej prevádzky je precízne zvládnutie detailov strechy. 
V cenových ponukách realizačných spoločností treba dbať na to, aby sa do nich započítalo aj prespádovanie strechy. Minimálny sklon strechy musí byť 1°, čo zabezpečuje odtok zrážkovej vody do vpustov. Ak by sa strecha nevyspádovala, mohlo by to mať za následok nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou na viacerých miestach. Zmrazovacie cykly spolu s UV žiarením tak môžu výrazne znížiť životnosť povlakovej krytiny.

Plochá strecha ponúka svojim užívateľom pri jednoduchej a rýchlej realizácii všetky dostupné variabilné možnosti povrchových úprav (od pochôdznosti cez pojazdnosť až po vegetačné strechy).

Plochá strecha ponúka svojim užívateľom pri jednoduchej a rýchlej realizácii všetky dostupné variabilné možnosti povrchových úprav (od pochôdznosti cez pojazdnosť až po vegetačné strechy).
Icopal a. s.

Povlakové krytiny plochej strechy

Pred aplikáciou jednotlivých vrstiev sa odporúča aj na novostavbách zhodnotiť vlhkosť a rovinatosť podkladu. Na realizáciu hydroizolačnej vrstvy možno použiť viaceré materiály.
 

PVC fólie

Čistú a jednoduchú realizáciu hydroizolačného systému strechy umožňuje PVC fólia, ktorá sa na strešný plášť ukladá v jednej vrstve s odporúčanou hrúbkou 1,5 mm a viac. V ponuke výrobcov sú aj fólie s hrúbkou 1,2 mm, ktoré sa v praxi používajú menej, keďže sú náchylnejšie na poškodenie. Fólia musí byť od ostatných vrstiev oddelená geotextíliou. Nesmie prísť do priameho kontaktu s polystyrénom alebo asfaltom. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú PVC fólie problematickým materiálom. 

Vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, tlmia hluk a chránia strechu aj celú stavbu.

Vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, tlmia hluk a chránia strechu aj celú stavbu.
Icopal a. s.

Termoplastické fólie

Ďalšou možnosťou sú prírodné polyolefínopolymérbitúmenové pásy (POCB). Ide o materiál, ktorého vlastnosti sú je kompromisom medzi vlastnosťami fólií a asfaltovaných pásov. Polyolefínová fólia s nízkym obsahom asfaltu je zaradená do kategórie jednovrstvových hydroizolačných systémov. Táto termoplastická fólia s hrúbkou okolo 3 mm sa spája horúcim vzduchom. Ak bude zaťažená štrkom, možno ju voľne položiť, v ostatných prípadoch ju treba mechanicky kotviť. Je kompatibilná s polystyrénom i asfaltom, takže ju netreba oddeľovať geotextíliami. Výhodou tohto materiálu oproti PVC fóliám je, že si nevyžaduje klampiarske plechy na kotvenie v miestach detailov. Možno ju priamo napojiť na konštrukcie, čo znižuje náklady na realizáciu detailov strechy. Zároveň predstavuje aj bezpečnejšiu voľbu z hľadiska odolnosti hydroizolačnej vrstvy. Výroba aj vlastnosti týchto fólií sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Výsledná cena konštrukcie plochej strechy závisí nielen od konštrukčného systému, množstva a druhu aplikovaných vrstiev, ale aj od náročnosti realizácie.

Výsledná cena konštrukcie plochej strechy závisí nielen od konštrukčného systému, množstva a druhu aplikovaných vrstiev, ale aj od náročnosti realizácie.
ISOVER Scandinavia

Modifikované asfaltované pásy

Po dlhý čas boli asfaltové pásy predmetom kritiky. Nespoľahlivosť oxidovaných hydroizolačných materiálov už nahradili zlepšené modifkované asfaltované pásy, ktoré sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry (SBS modifikácia) alebo plastoméry (APP modifikácia). Súčasné asfaltované pásy sa vyrábajú v rôznych šírkach, s rozličnými profiláciami na spodnej strane či s rôznymi farebnosťami povrchov, môžu mať už vo výrobe nakašírované geotextílie. To všetko uľahčuje prácu s nimi a prispieva k zvyšovaniu kvality plochej strechy.
Oproti fóliám majú modifikované asfaltované pásy výhodu dvojvrstvového systému, ktorý sa odporúča z hľadiska vyššieho zaťaženia, bezpečnosti i následnosti prác. V takomto prípade sa ako parozábrana aplikuje asfaltový pás s hrúbkou 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnú izoláciu sa umiestni spodný pás s hrúbkou 4 mm s jemným posypom a horný pás sa nataví na spodný s hrúbkou 4,2 mm s hrubozrnným posypom. Pre jednovrstvový systém, ktorý investori volia pre nižšie náklady, sa odporúča hrúbka 5,2 mm. Asfaltované pásy sú ľahko opracovateľné, čo zjednodušuje realizáciu detailov. 
V prípade, že sa ako tepelná izolácia uplatnia polystyrény, sa z hľadiska bezpečnosti používa spodný samolepiaci asfaltovaný pás a horný pás s hrubozrnným posypom sa natavuje. 
Hrubozrnný posyp, ktorý tvorí vonkajšiu vrstvu asfaltovaných pásov, má funkciu nielen z estetického hľadiska, ale aj z hľadiska životnosti materiálu. Chráni povlakovú krytinu pred UV žiarením a poškodením. Zároveň vďaka svojej vhodnej farebnosti prispieva k šetreniu energiou najmä počas letných dní. Farebnosť finálnej vrstvy strechy ovplyvňuje do určitej miery teplotu povrchu strechy.
Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: plochá stavba strecha
Zdieľať článok

Diskusia