Keď sa sadrokartónom preženie voda

25. 11. 2009
Zdieľať

Voda – priateľ a nepriateľ zároveň. Dokáže človeka zachrániť, no rovnako vie aj ničiť. Môže k vám vniknúť mnohými cestami – poškodenými rozvodmi, zle napojenými spotrebičmi, deravou strechou či doslova násilne cez konštrukcie zasiahnuté záplavou. Ak sa k vám už vlámala a zanechala po sebe stopy najmä na zničenom sadrokartóne, nevešajte hlavu.


Keď sa sadrokartónom preženie voda

229784

Prívalové dažde a s nimi nepozvaná veľká voda nás chodia navštevovať akosi častejšie. Zdvihnutú hladinu potokov a riek odmieta nasiaknutá pôda prijať, a tak sa voda nekontrolovateľne preháňa množstvom domov a necháva po sebe veľké stopy. A nemusí to byť iba veľká voda, ktorá dokáže narobiť problémy. Aj prasknuté potrubie u susedov nad vami či pokazená stará pračka vedia poriadne naštvať, najmä ak ste práve nedávno dokončili novostavbu, rekonštrukciu domu alebo bytu a krásne čerstvo vymaľované priečky a podhľady zo sadrokartónu kvitnú vlhkými škvrnami – to v tom lepšom prípade.Keď sa sadrokartónom preženie voda

229786

S čím začať po záplavách?

Pred zahájením akýchkoľvek opravných prác odčerpajte všetku vodu aj z dutín sadrokartónových stien a stropov. Či sa voda nachádza v dutinách za sadrokartónom, zistíte, ak odstránite soklové lišty a zabodnete nôž alebo šidlo do steny asi 5 cm nad podlahou. Ak z dierky začne kvapkať voda, pokračujte a urobte dostatočne veľký otvor, aby mohla voda vytiecť. Vyduté či nasiaknuté sadrokartónové podhľady môžu byť nebezpečné a treba ich zbaviť vody veľmi opatrne. Urobte dierky na okraji nasiaknutého podhľadu po celom jeho obvode a nechajte vodu vytiecť.– Stojte mimo postihnutého miesta! Nezačínajte uprostred vydutého miesta, podhľad sa môže zrútiť.

S odstraňovaním poškodených častí alebo celých sadrokartónových dosiek začnite, až sa priestor úplne odvodní a dosky vyschnú. Niektoré druhy poškodenia sa totiž prejavia až po vyschnutí – napríklad korózia pripevňovacích prvkov, viditeľná alebo skrytá hniloba či plesne na rubovej strane dosky a konštrukcie (drevenej). To si môže vyžiadať aj odstránenie dosiek alebo celej drevenej konštrukcie, aby sa zabránilo pôsobeniu organizmov, ktoré vytvárajú pleseň.


Voda je preč – a čo ďalej?


Keď sa sadrokartónom preženie voda

229780

Každú sadrokartónovú dosku nasiaknutú povodňovou vodou treba odstrániť, pretože povodňové vody sú často kontaminované. Ak bola zaplavená iba podlaha, stačí odstrániť spodnú časť sadrokartónových dosiek do výšky 120 cm; odstránené dosky sa môžu nahradiť pásom nových dosiek so šírkou 120 cm umiestnených vodorovne. Pokiaľ sa však voda dostala vyššie ako 1 m nad podlahu, treba odstrániť sadrokartón z celej steny a nahradiť ho novým. Odstrániť a vymeniť treba aj sadrokartónové dosky, na ktorých sa oddeľuje vrchný papier od podkladu, prehnuté alebo vyduté dosky. Tiež je nutné odstrániť dosky, ktoré kryjú navlhnutú alebo mokrú izoláciu, aby ju bolo možné vymeniť.

Ak sa sadrokartónová doska poškodí (čoho sa viacerí obávajú), možno jednoducho časť sadrokartónovej dosky vymeniť.


Ak nie je všetko zničené

Dôležité je dôkladne vysušiť priestor a znížiť vlhkosť v interiéri – napríklad nútenou cirkuláciou vzduchu. Nepoužívajte na to klimatizáciu, ak bola zasiahnutá vodou, spoľahnite sa na odvlhčovače. Z nepoškodených sadrokartónových priečok odstráňte tapety z PVC, aby povrch dosiek mohol vyschnúť. Po vyčistení sadrokartónových plôch opravte všetky otvory vrátane tých, ktoré ostali po vypustení vody alebo po odstránení pripevňovacích prvkov.


Keď sa sadrokartónom preženie voda

229787


Keď sa sadrokartónom preženie voda

229788

Vyrežte poškodenú časť dosky  a opatrne ju vyberte. Hrany novej časti aj výrezu treba upraviť do tvaru V. Nová časť sadrokartónovej dosky musí byť o trochu väčšia ako vyrezaná časť, ale musí mať rovnakú hrúbku ako doska, ktorú chcete opraviť.


Keď sa sadrokartónom preženie voda

229789


Keď sa sadrokartónom preženie voda

229790

Do dutiny vložte dva priečne kovové profily alebo drevené laty a priskrutkujte ich na sadrokartónovú platňu. Novú časť sadrokartónovej dosky pripevnite skrutkami na vložené profily.


Keď sa sadrokartónom preženie voda

229792


Keď sa sadrokartónom preženie voda

229791

Škáry vyplňte škárovacím alebo pastovým tmelom a nechajte ich zaschnúť. Potom do škár znova naneste tmel, vložte do neho výstužnú pásku a znova ich pretmeľte. Na finálne tmelenie je vhodné použiť hladidlo a po zaschnutí tmelu opravené miesto prebrúste. Po vymaľovaní ho nikto ani nezbadá.

Čo so sadrokartónom, ktorý sa stretol s veľkou vodou? Niekoľko rád od Tomáša Guniša z firmy Knauf Bratislava:
• Fyzikálne a pevnostné vlastnosti sadrokartónu sa po navlhnutí a opätovnom vyschnutí nemenia, preto ak doska nie je deformovaná, môžeme ju ponechať.
• Treba odstrániť dosky, na ktorých bola výrazne poškodená vrchná papierová vrstva a sadra sa vydrobuje.
• Vhodné je tiež vymeniť dosky, na ktorých sa už vyskytli plesne. Mechanické vlastnosti dosky sú síce v poriadku, ale doska už nie je hygienická.
• Priečky, pokiaľ v nich nebola poškodená napríklad elektroinštalácia, bývajú po vyschnutí zväčša v poriadku, ak gravitačné namáhanie nespôsobí deformáciu sadrokartónu.
• Podhľady pod vplyvom vlhkosti (aj vzdušnej) pomerne rýchlo strácajú svoju rovinnosť a minimálne z estetických dôvodov je nutné ich vymeniť.
• Ďalším dôvodom na demontáž podhľadu je predpokladaná korózia upevňovacích prvkov, ktorá je kritická najmä pre drôty s okom, kde pero stráca svoju pružnosť a neplní funkciu. Vlhkosti a korózii lepšie odolávajú priame a nóniusové závesy.
• Ak navlhnú dosky uložené na palete, je vhodné nechať ich na palete aj vyschnúť – potom sú väčšinou opäť použiteľné, ak ich nenapadne pleseň. Dosky opreté o stenu sa po navlhnutí deformujú a sú dobré iba na vyhodenie.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: poškodenie rigips sadrokartón voda záplava
Zdieľať článok

Diskusia