21. 09. 2009
Zdieľať

Jedným z najdôležitejších komponentov zabezpečenia vstupných dverí do vášho príbytku je nepochybne kovanie. A keď nie najdôležitejšie, tak celkom isto najviditeľnejšie. Našťastie, dnes výrobcovia ponúkajú dostatok variantov na tému bezpečnostné kovanie a ich výber môžete celkom bez problémov zladiť s celkovým dizajnom vášho interiéru.

Výberom správneho kovania nepochybne pomôžeme ochrániť svoj majetok. Bez ohľadu na funkčné vlastnosti má jeho vzhľad aj psychologický aspekt. Masívne bezpečnostné kovanie pomôže odradiť príležitostného zlodeja, ktorý radšej zamieri k susedom. Napríklad tam, kde sa okolo jednoduchého zámku blyští obyčajné kovanie, ktoré už na prvý pohľad kladie oveľa menší odpor voči násilnému vniknutiu.

Slovníček

Dverným kovaním sa podľa rôznych výkladov rozumie hneď niekoľko zložiek – jednak tie, ktoré zabezpečujú kontakt krídla so zárubňou (vrátane pántov a závesov) a takisto tie, ktoré umožňujú manipuláciu s dverami (kľučka a kryt zámku), ako aj ich doplnky (zástrčky, priezory, bezpečnostná retiazka). Existujú rôzne spôsoby rozdelenia kovania z hľadiska použitého materiálu (kovové, plastové…), celistvosti (štítové, rozetové) alebo funkcie (ozdobné, bezpečnostné…).
 


Kľúčovou dierkou

218470


Kľúčovou dierkou

218469

Štítové kovanie RI z nehrdzavejúcej ocele s netradičným držadlom (foto: Cobra)

Bezpečnostné kovanie

Bezpečnostné kovanie je kovanie, ktorého základnou funkciou je chrániť zámok a zámkovou vložku pred útokom zvonku. Preto ho zvyčajne umiestňujeme na vstupné dvere do bytu či domu. Kovanie sa uchytáva zvnútra do dvernej konštrukcie silnými skrutkami. Bezpečnostné kovania sú vybavené bezpečnostnými prvkami, ktoré sťažujú odvŕtanie, mali by takisto chrániť aj voči vylomeniu či odtrhnutiu.
Jeho bezpečnostná charakteristika je daná rozdelením do jednotlivých tried podľa EN 1627-30. V tejto norme sa definuje odolnosť výrobkov napríklad voči odvŕtaniu, vyhmataniu, vytrhnutiu, hrubému násiliu atď. Hodnotenie a certifikáciu výrobkov zabezpečuje nezávislé akreditované skúšobné laboratórium a certifikačný orgán. Rozlišujeme štyri stupne ochrany/bezpečnosti:
1. základná ochrana (sivá farba),
2. dostatočná ochrana (zelená farba),
3. vysoká ochrana (modrá farba),
4. veľmi vysoká ochrana (červená farba).
Jednotlivé stupne bezpečnosti sú na obaloch výrobkov odlíšené farbou a číslom. Zaradenie jednotlivých výrobkov do kategórií je podmienené certifikátom vydávaným autorizovanou skúšobňou. Okrem absolvovania laboratórnych testov musí výrobca preukázať, že je schopný dodávať výrobok na trh v stálom vyhotovení a kvalite. Ďalším spôsobom certifikácie je osvedčenie Národného bezpečnostného úradu.
 

Zabezpečenie našich obydlí by malo tvoriť komplex viacerých prvkov ochrany. Od bezpečnostných dverí s kvalitnými zámkami, cez ochranu okien v podobe kvalitného kovania, bezpečnostných fólií, prípadne aj mreží, až po elektronické systémy s alarmom, napojeným na pulty centrálnej ochrany v súlade s kamerovým systémom. Je však dôležité rátať aj s prekonaním všetkých týchto prekážok, a preto sa vždy odporúča poistiť si svoj majetok v dobre zvolenej poisťovni.
Základom ochrany sú väčšinou dobre zabezpečené vstupné dvere. Ich kvalitu z hľadiska ochrany špecifikujú bezpečnostné triedy podľa normy EN 1627-1630. Čím vyššie je číslo, tým je lepšia ochrana. Kategórie jeden (BT1) a dva (BT2) zahrňujú obyčajné vstupné dvere bez akejkoľvek zvláštnej výbavy. Dostatočnú mieru ochrany zabezpečujú už kategórie tri (BT3) a štyri (BT4), ktoré zvyčajne vyžadujú poisťovne. Triedy päť (BT5) a šesť (BT6) sa využívajú skôr vo firmách s vysokými nárokmi na odolnosť proti vlámaniu (trezorové miestnosti a pod.).

Druhy


Kľúčovou dierkou

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

218480

Napriek tomu, že funkčnú definíciu už máme za sebou, na uľahčenie výberu správneho kovania pre vaše vstupné dvere je vhodné porozumieť aj ďalším odlišnostiam v jednotlivých typoch. V základnom spôsobe rozdelenia sa rozlišuje kovanie štítové alebo rozetové, ďalej sa môžeme stretnúť aj s delením podľa dĺžky kľučky a typu zámku (kľúče). Z dizajnového hľadiska sa okrem tvaru kľučky rozlišuje delenie podľa povrchovej úpravy na matné, lesklé, polomatné, kombinované alebo patinované. Z bezpečnostného hľadiska je dôležité rozdelenie podľa miery prekrytia vložky – podľa tohto kritéria sa kovanie delí do troch skupín. Najväčší stupeň bezpečnosti zaručuje prekryté kovanie, t. j. také, ktoré plne kryje zámkovú vložku. Toto prekrytie býva zvyčajne asi jeden centimeter vysoké, chráni vložku úplne a odoláva akémukoľvek náradiu. Otvorené kovanie plní svoju funkciu iba v spojení s vložkou odolnou voči odvŕtaniu. Vložka však smie presahovať maximálne o tri milimetre. Poloprekryté kovanie je potom niekde medzi týmito typmi – jeho dizajn nie je taký robustný ako v prípade prekrytého kovania a zámok chráni lepšie ako otvorené kovanie. Aj to najlepšie kovanie osadené v nekvalitných dverách z mäkkého materiálu však nezabráni zlodejovi vsunúť páčidlo medzi tieto dva materiály a zámok vytrhnúť aj s kovaním.
 

Ľavé alebo pravé?
Ak kľučka smeruje zľava doprava, kľučka je pravá, ak smeruje naopak, sprava doľava, kľučka je ľavá. Ďalšou pomôckou je to, ktorou rukou na kľučku prirodzene siahneme.

Vyhotovenie

V ponukách špecializovaných firiem sa najčastejšie stretávame s troma typmi bezpečnostných kovaní:
• kľučka – kľučka,
• guľa – kľučka,
• držadlo – kľučka.
Nezáleží na dizajne alebo povrchovej úprave, obyčajne sú dostupné tieto varianty pre všetky druhy bezpečnostných kovaní, aj keď z hľadiska bezpečnosti sa v prípade vstupných dverí používa variant kľučka –kľučka iba celkom výnimočne a na želanie zákazníka. Pri výbere by nemali hrať úlohu iba estetické kritériá. Ani tá najzaujímavejšia a originálna kľučka nemusí byť príjemná na dotyk, môže sa zarezávať do dlane alebo, naopak, ergonomicky zle tvarovaná guľa či držadlo môže byť pre zmenu šmykľavé; výsledkom býva zabuchnutie dverí aj s kľúčom v zámku. A zvnútra.
 


Kľúčovou dierkou

218476


Kľúčovou dierkou

218474

Retro kovanie Stuttgart vhodné na staršiu ľudovú alebo historizujúcu architektúru či na chalupy. (foto: Cobra)

Na nákupe


Kľúčovou dierkou

218479

Dverné kovanie je nutné vyberať presne na daný typ dverí. Nejde iba o dizajn, ale predovšetkým o technické parametre: osovú rozteč, zvislú rozteč, šírku čela a zadlabávaciu hĺbku. Rozteč je vzdialenosť medzi stredom kľučky, čiže osou štvorhranu, a stredom otvoru („prostredná dierka“) na cylindrickú vložku. Najčastejšie sa predávajú kovania s roztečou 72 mm, prípadne 90 mm, ale na trhu sú aj kovania s roztečou 92, 88 a 62 mm. Nesmieme zabudnúť ani na hrúbku dverí, na ktoré má byť nové kovanie osadené. Tento rozmer je pre jednotlivé modely kovaní stanovený v podobe intervalu, do ktorého by sme sa mali vojsť. Napríklad to môže byť 40 až 55 mm. Samozrejme, vyrábajú sa aj kovania na širšie aj užšie dvere. A naopak, ak si kupujete nový zámok, je dôležité poznať vzdialenosť medzi upevňovacou skrutkou vložky a vonkajšou hranou kovania z vonkajšej strany dverí a vzdialenosť medzi upevňovacou skrutkou vložky a vonkajšou hranou kovania z vnútornej strany dverí. Z týchto hodnôt sa vypočíta minimálna veľkosť vložky. Nie každé kovanie je vhodné pre každý typ vložky. Bežná je cylindrická, existujú však aj iné, atypické výrobky, ktoré nemusia „pasovať“ do bežného bezpečnostného kovania. Dôležité je poznať aj rozmery vložky. Vložka sa musí vojsť pod prípadné prekrytie a naopak – nemôže byť príliš hlboko, inak by kľúč nedosiahol až na doraz a nemohli by sme odomknúť.

Odborná pomoc

Nehľadiac na atestácie a bezpečnostné kategórie je vhodné nakupovať v overených firmách, ktoré predávajú práve takýto typ certifikovaných výrobkov. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj montáž – ich technik je oprávnený vystaviť potrebné potvrdenie, ktoré slúži napríklad ako doklad pre poisťovňu. Kovanie predstavuje tzv. zábranný prostriedok, určenie jeho typu býva súčasťou poisťovacích zmlúv a podľa miery ochrany možno vyjednať prípadnú zľavu na poistení domácnosti. Nesmieme však zabúdať, že kovanie je iba jedna z častí celého systému ochrany pred nevítanými návštevníkmi. Aj to najkvalitnejšie bezpečnostné kovanie bez kvalitnej vložky, a ešte osadené na obyčajných, a nie bezpečnostných dverách, predstavuje iba nepatrné zdržanie. Vítané, ale rozhodne nedostačujúce.
 

Na vniknutie do objektov používajú vlamači rôzne spôsoby. Najväčším lákadlom sú pre nich dvere so starou vložkou a široko otvoreným profilom bez bezpečnostného kovania. Najčastejšími zlodejskými metódami sú „vyhákovanie“ pántov, roztiahnutie zárubní a odvŕtanie či vypáčenie zámku.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: bezpečnostné kovanie dvere
Zdieľať článok

Diskusia