Komín – dôležitý detail dobrej strechy

Komín – dôležitý detail dobrej strechy

10. 08. 2007
Zdieľať

Ozdobou každej strechy je komín, ktorý pri správnom návrhu a realizácii vytvára spolu so strechou jedinečné majstrovské dielo. Komín je detail, ktorý sa nedá prehliadnuť a pri jeho návrhu mu treba venovať naozaj dostatočnú pozornosť. Mnohí z nás si neraz položili otázku: „ Na čo vlastne komín slúži?“ Laik by povedal, že pri pohľade na dym, ktorý z komína stúpa, cíti teplo domova. Odborník by povedal, že je dôležitou súčasťou každého domu.

Na čo slúži komín

Komín je skutočne dôležité technické zariadenie, ktoré významne ovplyvňuje prevádzkovú bezpečnosť a účinnosť vykurovacej sústavy, ekonomiku vykurovania a štandard bývania. Snahou je vytvoriť taký štandard bývania, ktorý by bol spätý s istotou, pohodou a v značnej miere aj s nezávislosťou, ktorú ovplyvňuje aj výber samotného komína. Istota znamená, že sa budeme mať vždy kde ohriať a nezaskočí nás žiadna kalamitná situácia, ktorých je dnes neúrekom.

Pohoda je spojená s plápolajúcim ohňom v kozube či kachľovej piecke, ktorý má blahodarné účinky nielen na našu myseľ či psychiku, ale i peňaženku, pretože zároveň šetrí aj náklady na vykurovanie. Nezávislosť nám ponúkajú univerzálne komíny, lebo v konkrétnom okamihu sa môžeme rozhodnúť, čím chceme kúriť, čo je pre nás ako spotrebiteľa výhodné a čo nie.

Výška komína


Komín – dôležitý detail dobrej strechy

100071

Základnou požiadavkou na komín je odvádzanie spalín z vykurovacích zariadení, pecí a sporákov do ovzdušia, preto sa navrhujú s výrazným vyústením presahujúcim nad strešnú konštrukciu. Podľa vyhlášky č. 706/2002 Z. z. musí komín presahovať hrebeň strešnej konštrukcie najmenej o pol metra pri spotrebičoch s výkonom do 50 KW. Vyhláška č. 575/2005 Z. z. upravila výšku vyústenia spalín nad strechou podľa európskych noriem.

Preto sa pôvodné predpisy stali pre laickú verejnosť trochu neprehľadnými. Bez ohľadu na vodorovnú vzdialenosť osi komína od hrotu steny musí byť vyústenie minimálne 4 m nad terénom. Problematiku komínov ďalej upravuje aj vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 95/2004 Z. z., zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi či súbor slovenských technických noriem (napríklad STN 73 4210 Komíny) a európskych noriem.


Komín – dôležitý detail dobrej strechy

100069

Základom je kvalitný projekt

Klasický komín pozostáva z komínového telesa, komínových prieduchov, má vyberacie a vymetacie otvory a sopúchy. Pri novostavbe sa na komín kladú špeciálne požiadavky, vyhotovuje sa podľa projektovej dokumentácie alebo technologického predpisu s prihliadnutím na navrhovanú strešnú konštrukciu.

Projektovú dokumentáciu však musí odsúhlasiť odborný pracovník (revízny technik), ktorý musí komín, dymovod a spôsob napojenia spotrebiča schváliť. Pri návrhu komína si vždy treba uvedomiť, že je jednoduchšie upraviť či pozmeniť konštrukciu komína ešte vo fáze projektovej dokumentácie ako na už zrealizovanom stavebnom objekte.

Dôslednosť pri návrhu by nám mala pomôcť dodržať aj náklady na komín, ktoré sú maximálne 1 až 2 % z celkových nákladov na stavebný objekt, čo pri zabezpečení pohodlia, nezávislosti a bezpečnosti užívateľov stavby je vzhľadom na životnosť komína malá suma. Keďže komín je konštrukcia vystavovaná extrémnym podmienkam, môže v jeho nadstrešnej časti nastať havarijný stav. Vznik puklín a rúcanie sa komína nie je v prípade starých murovaných komínov ničím nezvyčajným, čo môže spôsobiť nielen to, že vyčnieva nad strechu, ale aj to, že musí odolávať vodnej pare a kyselinám, ktoré vznikajú pri spaľovaní tuhých, kvapalných či plynných látok.

Starému murovanému komínu neprospieva ani zmena vykurovacieho paliva, ani vyšší vek. Rekonštrukcia komína je v takýchto prípadoch nevyhnutná a odporúča sa zveriť ju do rúk odborníkov, ktorí zabezpečia nielen búracie, ale aj murovacie práce bez narušenia prvkov strešnej konštrukcie. Pretože narušenie statiky strešnej konštrukcie môže v konečnom dôsledku znamenať aj narušenie statiky celého stavebného objektu. A tomu je najlepšie predísť.

Typy komínov


Komín – dôležitý detail dobrej strechy

100063

Ak ešte neviete, aké typy komínov nám stavebný trh ponúka, spravíme si menší prehľad. Kedysi boli najrozšírenejšie jednovrstvové komíny. Súčasným trendom sú viacvrstvové keramické komíny, ktoré vyhovujú aj požiadavkám moderných vykurovacích spotrebičov. Moderné jednovrstvové komíny sú vhodné najmä na vložkovanie (sanáciu) už existujúcich komínov. Tento systém je určený na odvod spalín s prirodzeným komínovým ťahom (podtlakom) od spotrebičov na plynné alebo tuhé palivá. Jednotlivé diely sa vyrábajú z nehrdzavejúcej vysokolegovanej ocele, pričom hrúbka materiálu závisí od typu prostredia, použitého paliva a spôsobu prevádzkovania komína.

Ak sa komín rieši pristavaním, často architektonicky dotvára objekt. Priame aj tvarové diely sú zvárané a plynotesné. Výhodou jednovrstvového komínového systému je jednoduchá, rýchla montáž tak pri rekonštrukcii, ako aj pri novostavbe. Systém je odolný aj proti kondenzátu, korózii či vyhoreniu sadzí. Dá sa zmeniť druh paliva a výhodou je, samozrejme, aj dlhá životnosť.


Komín – dôležitý detail dobrej strechy

100072

Každý kompletný jednovrstvový komínový systém musí byť označený typovým štítkom podľa vyhlášky MV SR č. 95/2004 Z. z. Antikorový komínový systém je vhodný na stavbu fasádnych komínov, ale zrealizovať sa dá aj vnútri budovy. Tu platí zásada, že sa musí viesť v prieduchu s požiarnou odolnosťou spĺňajúcou požiadavky príslušných požiarnych predpisov. Skladá sa z jednotlivých prvkov (komínová vložka, izolačná vrstva, komínový plášť).

Ak sa nachádza na fasáde, je to zvyčajne zvislá konštrukcia na vonkajšej strane fasády budovy s jedným alebo viacerými prieduchmi, ktorej úlohou je odvod spalín. Časť od sopúcha po pätu je určená na zachytávanie kondenzátu alebo tuhých častíc. Vonkajší nosný plášť je buď z nehrdzavejúcej ocele, medi, alebo hliníka, ktoré sú odolné proti atmosférickej vlhkosti. Jednotlivé dielce sa spájajú objímkou. Komínové vložky sa vyrábajú s vnútorným priemerom do 700 mm. Ich výhodou je rýchla a jednoduchá montáž, odolnosť proti zmenám teplôt, korózii a pôsobeniu kondenzátu, ako aj vysoká životnosť, nízka stavebná hmotnosť a možnosť použitia všetkých druhov paliva.

Dostavba komína


Komín – dôležitý detail dobrej strechy

100067

Ak sa náhodou stane, že pri stavbe domu stavebník „zabudne“ na komínové teleso, ešte nie je nič stratené. Existuje viacero spôsobov, ako sa dá toto „nedorozumenie“ vyriešiť. Jedným z nich je popri čisto keramických komínoch aj možnosť dvojplášťového komína s vnútornou keramickou rúrou a vonkajším keramickým opláštením z nehrdzavejúcej ocele.

Tento komínový systém môže byť aj vhodným architektonickým doplnkom vďaka svojmu vysokoleštenému povrchu. Má antikorové opláštenie, keramickú vložku a tepelnú izoláciu hrubú 6 cm, ktorá zabezpečí stálosť opláštenia aj pri vysokých teplotách spalín. Tento systém sa používa priamo v budove, no možno ho pristavať aj k vonkajšej stene objektu.


Komín – dôležitý detail dobrej strechy

100062

Nešetrite na kvalitnom komíne

Na záver malé odporúčanie. Aby mohli komíny dlhodobo zaisťovať prevádzkovú bezpečnosť a flexibilitu, malo byť by komínové teleso naozaj vhodné na všetky druhy palív. Zároveň by malo byť kyselinovzdorné a bezpečné proti vyhoreniu sadzí.

 Komínové teleso musí byť odolné aj proti vlhkosti a malo by mať prívod spaľovacieho vzduchu pre vykurovacie kotly. Ak sa nedá zmeniť palivo, človek sa stáva závislým od typu energie a, samozrejme, aj od cien paliva, čo sa v dnes „nenosí“. A podľa toho by sme si mali komín aj vyberať.

Napriek tomu, že komín v niektorých prípadoch nevidíme, necítime a nedá sa ním pochváliť ako napríklad novou sedacou súpravou, mal by predstavovať neoddeliteľnú súčasť každého domu. Vhodný výber komína zabezpečí konečnému užívateľovi tepelnú pohodu, istotu, bezpečnosť a nezávislosť. Tak veľa šťastia pri správnej voľbe!

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: ko komín strecha
Zdieľať článok

Diskusia