ko

Komínová etuda
Energia

Komínová etuda

O červavom jablku sa hovorí, že to je práve to zdravé a chutné a z neho vraj náš organizmus načerpá najviac zdravých živín. O nahlodanom komíne sa to, žiaľ, povedať nedá, jediné, čo z neho môžeme načerpať, sú spaliny, ktoré akosi zabudli, kade im je cesta určená.. .Bodaj by nie, keď sa malta rokmi vymrvila, murivo doslúžilo, prieduchy sa zahltili sadzami a niekedy aj stavebným odpadom z bližšie neurčeného obdobia a miesta činu. A ako na potvoru po niekoľkých desaťročiach sa vrátil čas kozubov a komínov.

Komínový systém
Energia

Komínový systém

Komínový systém domu vopred plánujeme s ohľadom na výkon vykurovacieho zariadenia, samotný kotol a druh paliva, ktorý sa chystáme používať, pretože všetky tieto komponenty sú súčasťou jednej sústavy, ktorá odvádza zdraviu škodlivé spaliny z obytného priestoru do exteriéru.

Rekonštrukcia a oprava komína
Energia

Rekonštrukcia a oprava komína

Komínové telesá sa v minulosti budovali ako súčasť nosných stien a z materiálov, ktoré už vôbec nezodpovedajú požiadavkám spotrebičov a, samozrejme, ani predpisom. Murovaný komín je už dávno prekonaný a dnes sú k dispozícii systémy, ktoré slúžia pre všetky druhy spotrebičov i palív a zodpovedajú aktuálnym požiadavkám aj nárokom. Ak chystáte výstavbu nového komínového telesa, prípadne sa rozhodnete rekonštruovať starý nevyhovujúci komín, nasledujúce riadky by mali byť pre vás prínosom.

Komín a plochá strecha
Strecha, podkrovie

Komín a plochá strecha

Správna voľba komínového telesa je veľmi dôležitá. Výrazne ovplyvňuje ekonomiku vykurovania a celkovú úroveň bývania. Nenahraditeľná je vysoká kvalita komína. Ak uprednostníme moderné komínové systémy s dlhoročnou životnosťou a zároveň budeme dbať na kvalitu výstavby a montáže, získame optimálnu bezpečnosť, technickú bezporuchovosť a odolnosť komína proti nepriazňam počasia, ako sú víchrice, dažďové smršte, snehové kalamity, mráz a ostré slnečné žiarenie.

Komín – dôležitý detail dobrej strechy
Energia

Komín – dôležitý detail dobrej strechy

Ozdobou každej strechy je komín, ktorý pri správnom návrhu a realizácii vytvára spolu so strechou jedinečné majstrovské dielo. Komín je detail, ktorý sa nedá prehliadnuť a pri jeho návrhu mu treba venovať naozaj dostatočnú pozornosť. Mnohí z nás si neraz položili otázku: „ Na čo vlastne komín slúži?“ Laik by povedal, že pri pohľade na dym, ktorý z komína stúpa, cíti teplo domova. Odborník by povedal, že je dôležitou súčasťou každého domu.

Renovujeme komín
Energia

Renovujeme komín

Komíny v ostatných desaťročiach zväčša (najmä v mestách) stratili svoju pôvodnú funkciu alebo sa nároky na ich využívanie zásadne zmenili (napríklad zmenou druhu vykurovacích palív a tým aj zmenou zloženia spalín). Napriek tomu, že mnohé komíny už neslúžia na pôvodný účel, je lepšie ich neodstraňovať, ale ponechať a zvážiť, či sa pre ne nenájde iné využitie – napríklad na vetranie priestorov alebo zavlhnutých konštrukcií, ochladenie miestností v lete a pod. Okrem toho odstraňovanie komínov výrazne ochudobňuje vzhľad „strešnej krajiny“.

Staviame komín (2. časť)
Energia

Staviame komín (2. časť)

Odborníci dnes varujú pred závislosťou na jednom zdroji vykurovania, a preto všetkým stavebníkom odporúčajú výstavbu rezervného komína. V prípade, že dôjde k havárii, dá sa oveľa jednoduchšie zaistiť núdzové vykurovanie. Kozub alebo pec sa takisto bez komína nezaobídu. Aj keď komín nie je tým hlavným prvkom vo vykurovacej sústave vášho príbytku, základné princípy jeho stavby môžu byť užitočné všetkým.

Staviame komín (1. časť)
Energia

Staviame komín (1. časť)

Dymiaci komín bol oddávna symbolom typickej vidieckej pohody, známej nielen z obrázkov a ilustrácií. Zatiaľ čo oblaky čierneho dymu nad tehlovými „stožiarmi“ industriálnych zón v nás vyvolávajú negatívne pocity, biely dym, stúpajúci k oblohe z typických červených komínov na streche rodinného domu, signalizuje príjemnú domácu atmosféru, sucho a teplo. Aby to tak naozaj bolo, je treba komínu venovať rovnakú pozornosť ako zvyšným častiam vykurovacej sústavy.

Čo treba vedieť o komíne
Energia

Čo treba vedieť o komíne

Stavba domu nie je jednoduchá záležitosť. Ani finančne, ani remeselne. Kvalitne postavený dom nám ušetrí peniaze aj v budúcnosti. Veľa vecí zvládneme na stavbe svojpomocne, ale je aj veľa takých, ktoré treba radšej nechať na odborníkov. Stavba komína je jednou z nich. No predsa len sa zíde niekoľko základných informácií o komíne samotnom.

Rekonštrukcia komína
Energia

Rekonštrukcia komína

Komín je konštrukcia, ktorá je vystavená extrémnym podmienkam – poveternostným (nad strechou), kondenzácii (v prieduchu nad strechou a čiastočne aj v podstrešnom priestore). Okrem iného musí odolávať vodnej pare, kyselinám, dechtovým zlúčeninám a pod., ktoré vznikajú pri spaľovaní tuhých, kvapalných či plynných palív. Všetky tieto činitele nepriaznivo pôsobia na jeho konštrukciu. Pri zmene paliva sa naruší malta v murive a omietky. Po rozpade malty sa začnú poškodzovať i menej vypálené tehly. Komín sa stáva menej bezpečným a stráca funkčnosť. Čo s ním ďalej?