Kontrola celkového stavu chaty a chalupy

Kontrola celkového stavu chaty a chalupy

16. 01. 2009
Zdieľať

Kontrolu celkového technického stavu chaty alebo chalupy je v prípade kúpy potrebné vykonať ešte pred uzavretím zmluvy, aby sme vedeli, čo skutočne kupujeme. Ak nie sme dostatočne technicky vzdelaní (najlepšie v stavebnom odbore), dohodnime si prieskum s odborníkom, ktorý má so staršími budovami skúsenosti.

Mnohé poruchy, poruchové stavy či rôzne zabudované chyby nebývajú na prvý pohľad viditeľné a ich negatívne účinky sa môžu prejaviť až po čase. Niekedy však, naopak, konštrukcie, ktoré sú na prvý pohľad v zlom stave, v skutočnosti nie sú až také zlé.

Odborník uvidí viac

Aj v prípade zdedenia či získania chalupy, ktorú roky dôverne poznáme (ale ktorej sme zasa nevenovali až takú podrobnú pozornosť), do správy, je potrebné hĺbkovú kontrolu jej technického stavu urobiť čo najskôr. A napokon – aj pri dlhodobo užívanej chalupe je potrebné pravidelne vykonávať podrobné technické prehliadky aspoň raz do roka. Pravidelné podrobné prehliadky technického stavu budovy nám pomôžu včas odhaliť začínajúce poškodenia, ktoré je najlepšie čo najskôr opraviť a predísť tak oveľa väčšiemu problému. Prehliadky stavu budovy je dobré robiť najmä po zime, ale kontrola nezaškodí aj pred začiatkom zimy a po každej väčšej deštruktívnej udalosti (napr. víchrica, povodeň, ľadovec, výdatné sneženie).

Plán prieskumu

Smer prehliadky nie je podstatný, ale dôležité je nevynechať ani jednu miestnosť, konštrukčný celok, citlivé detaily a materiály, a pri identifikovaní poškodenia určiť aj jeho príčinu. Je to veľmi dôležité preto, aby sme pri náprave stavu vedeli svoju sanačnú aktivitu presne zacieliť na prvotný zdroj problému, bez vyriešenia ktorého budeme len mrhať časom a peniazmi na kozmetické úpravy, ktoré aj tak dlho nevydržia. Na kontrolu stavu budovy je preto potrebné sa vopred pripraviť – načrtnúť si plán prieskumu.

Plán prieskumu môže obsahovať napríklad nasledujúce body tak, aby sa na nič nezabudlo:

  • súpis všetkých miestností (dobré je, ak sú k dispozícii aj výkresy alebo aspoň skice pôdorysov budovy),
  • stanovenie postupu prieskumu budovou (napr. od strechy do pivnice),
  • výpis všetkých dôležitých konštrukcií a konštrukčných detailov, ktoré treba prekontrolovať.

K prieskumu je potrebné zobrať si aj pomôcky – zápisník, pero, tvrdú podložku na písanie, ostrý predmet na skúšanie drevených konštrukcií, kladivko na poklepy materiálov, ďalekohľad na vizuálnu kontrolu vzdialených detailov, často je potrebný aj primeraný rebrík a podobne.

Prieskum, analýza, návrh riešenia

Pri realizácii podrobného prieskumu budovy sa môže postupovať napríklad v nasledujúcich postupných krokoch:

Zbežná prehliadka budovy
Pri zbežnej prehliadke z vonkajšej aj vnútornej strany je potrebné vytvoriť si celkový dojem zo stavby a zbežne si obzrieť jej technický stav – identifikovať miesta hlavných poškodení, pozrieť sa, kadiaľ vedú inštalácie vody a kanalizácie, prípadne vodného vykurovania, kde sú toalety, kuchyňa, kúpeľňa, miesta s výskytom plesní, zmenenou farbou dreva, tzv. mapy na konštrukciách, tiež je dobré zistiť si niečo o histórii budovy – kedy bola postavená, opravovaná, ako bola využívaná, či sa nevyskytli nejaké deštrukčné udalosti a pod.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Podrobná prehliadka podozrivých miest
Miesta, pri ktorých je podozrenie z poškodenia konštrukcií, kde je vidieť stopy po zatečení, trhliny, deformácie a podobne, preskúmame podrobne. V prípade uzavretých drevených stropov je to najlepšie vykonať deštruktívne, teda otvorením konštrukcií tak, aby bolo možné posúdiť stav nosných trámov (čo však nie je vždy možné).

Určenie druhu poškodenia
Druh poškodenia možno väčšinou podľa jednoznačných znakov určiť priamo na mieste, niekedy ich možno len fotografický zdokumentovať a odniesť na posúdenie odborníkovi. V niektorých prípadoch je potrebné odobrať niekoľko vzoriek a dať ich na rozbor špecializovanému odbornému pracovisku – napr. na posúdenie druhu organických deštruentov. Pri odoberaní vzoriek treba presne zaznamenať miesta a čas ich odberu.

Vymedzenie rozsahu poškodenia
Podľa vizuálnych znakov určíme rozšírenie poškodenia. Dôležité je určiť najmä hranice viditeľného výskytu hubovitého poškodenia dreva. Môže byť rozšírené aj do iných konštrukcií – múrov, omietky, podlahy, prípadne susedných miestností – a nemusí byť na prvý pohľad viditeľné. Ideálne je preto urobiť sondy, napríklad odstrániť omietku.

Preskúmať históriu stavby
Zisťujeme všetky okolností, ktoré by mohli mať vplyv na stav konštrukcií. Na presné určenie príčiny poruchy je niekedy dobré vedieť aj to, ako bola pôvodná stavba postavená – napríklad aký druh krytiny bol použitý, alebo aké boli pôvodné omietky, ako bola stavba využívaná, aká prevádzka bola v konkrétnej miestnosti, aký bol režim užívania objektu, ako sa vetralo, kúrilo, či sa urobili aj nejaké dodatočné izolácie a podobne.

Príčiny a aktivita poškodenia
Na kvalitný návrh sanácie je treba jednoznačne poznať prvotné príčiny, ktoré viedli k poškodeniu konštrukcií budovy a často je dôležité – najmä pri nosných konštrukciách – zistiť aj to, či prvotná príčina poruchy už pominula, alebo stále na budovu pôsobí.

Návrh sanácie
Návrh sanácie porúch a poruchových stavov by sa nemal obmedziť len na riešenie samotnej poškodenej časti, ale mal by predovšetkým riešiť odstránenie prvotných príčin, ktoré poškodenie spôsobili. Dôležité je upozorniť na to, že nie všetky poškodenia a drobné poruchy je potrebné za každú cenu odstrániť. Ak nebránia užívaniu, alebo neznižujú bezpečnosť, či nie sú zdravotne škodlivé, môže ich výskyt chalupe či chate dodať na starobylosti jej vzhľadu, čo dnes patrí k veľmi ceneným hodnotám. Chalupy a chaty slúžia predovšetkým na relaxáciu a rekreáciu aj našich duševných síl, k čomu môže cielene zachované starobylé prostredie napomôcť. Napokon cieľom rekreácie nie je drieť až do úmoru pri sanačných prácach…

Viac informácií: Všetko o chatách a chalupách

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: chalupy chaty
Zdieľať článok

Diskusia