12. 05. 2011
Zdieľať

Bežná kozubová pec a teplovzdušné kozuby majú ľahšiu konštrukciu, rýchlo sa nahrievajú aj odovzdávajú teplo. Ich hlavnými výhodami sú cenová dostupnosť, nižšia hmotnosť a rýchle teplo, nevýhodou kratšia tepelná zotrvačnosť a prúdenie teplého vzduchu, ktorý môže v interiéri spôsobiť zvýšený pohyb prachových častíc a alergénov.

Vykurovanie

Konvekcia predstavuje klasický spôsob odvádzania tepla z vykurovacieho telesa (kozuba či pece) do okolia. Ide o pohyb ohriateho vzduchu v konštrukcii telesa a po interiéri. Teplý vzduch prúdi z výduchov pece, teplovzdušných mriežok kozuba alebo sa rozvádza potrubím po dome (zložitejšie rozvody podporuje ventilátor s filtračnou jednotkou). K akumulácii tepla, teda schopnosti kozubov a pecí prijať, nazhromaždiť a postupne uvoľňovať energiu vyrobenú pri spálení určitého množstva paliva, prispievajú média tak pevného (šamot či žiarobetóny), ako aj kvapalného skupenstva (odoberanie, akumulovanie a odovzdávanie energiu pomocou vody do rôzne veľkých akumulačných zásobníkov).

Naopak, keramická kachľová alebo murovaná pec naakumuluje také množstvo tepla, ktoré dlho po tom, ako sa prestane kúriť, sála do interiéru. Výhodou kachľovej pece je minimálna prašnosť a možnosť vykurovať zdravým sálavým teplom aj nízkoenergetické domy. Nevýhodou môže byť vyššia hmotnosť (väčšie zaťaženie stavebných konštrukcií domu), vyššia cena a dlhší interval nahrievania.

Hybridné systémy sa uplatňujú tam, kde je nevyhnutné priestor rýchlo vykúriť na požadovanú teplotu. Mriežky osadené do akumulačnej obmurovky možno otvoriť a po zahriatí miestnosti ich uzatvoriť a teplo ďalej akumulovať.


Nezakonzervovaný povrch nahrubo opracovaných trojmilimetrových medených dosiek mení v susedstve bazéna svoj odtieň až sa postupnou koróziou pokryje vrstvičkou medenky. (dizajn a foto: Ľuboš Píš, dizajn kovu a realizácia: Vladimír Puliš)

Nezakonzervovaný povrch nahrubo opracovaných trojmilimetrových medených dosiek mení v susedstve bazéna svoj odtieň až sa postupnou koróziou pokryje vrstvičkou medenky. (dizajn a foto: Ľuboš Píš, dizajn kovu a realizácia: Vladimír Puliš)

Nezakonzervovaný povrch nahrubo opracovaných trojmilimetrových medených dosiek mení v susedstve bazéna svoj odtieň až sa postupnou koróziou pokryje vrstvičkou medenky. Jedinečnými sú blízkosť vody a ohňa, kontrast chladu a tepla, hry tmy a svetla. (dizajn a foto: Ľuboš Píš, dizajn kovu a realizácia: Vladimír Puliš)

 

Kozuby verzus pece

Kozubové a kachľové pece sú jednoduché zariadenia, nenáročné na údržbu, efektívne a v štandardnom vyhotovení cenovo dostupné. Kozubové pece a kozuby sa dnes využívajú najmä ako doplnkový zdroj tepla k primárnemu zdroju vykurovania (plynový kotol, elektrokotol či kotol na tuhé palivá). V dobre zateplených domoch však významne prispievajú k pokrytiu celkovej potreby tepla a k úspore nákladov na vykurovanie.

Kozubovú pec zväčša tvorí dvojplášťový korpus pozváraný z ocele s hrúbkou steny 2 až 7 mm, podľa intenzity budúceho zaťaženia. Vnútorná komora je pritom z hrubších materiálov a zvyčajne chránená šamotovým ohniskom s hrúbkou 30 mm. Šamot v komore udržuje vysokú a stálu teplotu, dôležitú na kvalitné sekundárne spaľovanie. Dno ohniska tvorí liatinový rošt, cez ktorý popol prepadáva do popolníka. Komora sa uzatvára dvierkami so špeciálnym keramickým sklom, výnimočne upraveným reflexným pokovaním. Dvierka a popolník sú dokonale utesnené, aby do komory nevnikal falošný vzduch a aby sa zabezpečila maximálna účinnosť regulácie. Plechové opláštenie, prírodný mastenec, pieskovec alebo keramické kachle rôznych tvarov tvoria vonkajší, teda krycí plášť spotrebiča. Ten plní nielen estetickú, ale aj akumulačnú úlohu. Medzi vnútorným a vonkajším opláštením sa nachádza konvekčná komora. Tu prúdi a ohrieva sa vzduch. Odvod splodín z pece zabezpečujú dymovody, ktoré ešte zvyšujú tepelný výkon, respektíve účinnosť vykurovacích telies. Reguláciu horenia zabezpečujú jeden alebo viacero prvkov ovládajúcich prívody spaľovacieho vzduchu do jednotlivých častí ohniska.


Kozuby versus pece

1008349

Peletové pece majú zásobník na palivo, závitový podávač, špeciálnu spaľovaciu misku s elektronickým zapaľovačom a riadiacu jednotku s týždenným programovacím cyklom, ktorý automaticky reaguje na teplotu prednastavenú v interiéri. Väčšinou nepotrebujú klasický komín a splodiny možno odvádzať podobne ako v prípade plynových turbokotlov krátkym komínom von cez obvodové murivo. V prípade kúrenia peletami prídete však o pohľad na klasický plameň a pukanie polienok.

Kozubové vložky majú konštrukciu podobnú kozubovým peciam, iba celkový vzhľad a charakter telesa možno upraviť v mnohých obmenách podľa požiadaviek investora a nárokov na vykurovanie či vzhľad interiéru. Takto postavené kozuby a pece sú náročnejšie na priestor aj financie.

Výkon v súčasnosti vyrábaných kozubových pecí a vložiek sa najčastejšie pohybuje do 4 do 12 kW. Možno ho regulovať množstvom naloženého paliva a vzduchu vpusteného do spaľovacej komory. Pri priemerných podmienkach dokážu tieto telesá pri výkone 8 kW a hodinovej spotrebe 2,5 kg dreva pohodlne vykúriť interiéry s objemom 150 až 200 m3, samozrejme, v závislosti od tepelných strát vykurovaného objektu.


Kozuby versus pece

1008350

A nakoniec výfuk

Aby pec alebo kozub správne fungovali, je veľmi dôležité mať správne dimenzovaný a pravidelne udržiavaný komín. Pri väčšine kozubov a pecí stačí komínový ťah 10 až 15 Pa. Na komínový ťah môžu mať okrem základných technických parametrov komína vplyv aj mnohé ďalšie faktory, napríklad momentálne počasie, lokalita, v ktorej stojí dom (kopec, respektíve záveterná dolina), umiestnenie domu v súvislosti s okolitými objektmi (záveterný tieň za vyššou stavbou), ale aj vek a umiestnenie komína.


Kozubová piecka, ktorá pri osadení nepotrebuje rozsiahlejšie stavebné úpravy, sa jednoznačne priznáva k materiálu, z ktorého ju zhotovili. (foto a predaj: Prespor)

Kozubová piecka, ktorá pri osadení nepotrebuje rozsiahlejšie stavebné úpravy, sa jednoznačne priznáva k materiálu, z ktorého ju zhotovili. (foto a predaj: Prespor)

Kozubová piecka, ktorá pri osadení nepotrebuje rozsiahlejšie stavebné úpravy, sa jednoznačne priznáva k materiálu, z ktorého ju zhotovili. Výhodou sú nízke náklady na vykurovanie. (foto a predaj: Prespor)

 

Správny kozub na správnu príležitosť

V prípade, že chcete požadovaný priestor vykurovať rýchlo a zároveň požadujete, aby teleso po vyhasnutí aj rýchlo vychladlo, vyberte si plechovú pec, ktorá zaručí teplo v miestnosti do niekoľkých minút. Plechová kozubová pec je vzhľadom na svoje vlastnosti teda vhodná skôr na vykurovanie rekreačných zariadení a chát. Akumulačný efekt dosiahnete kozubovou pecou s keramickými doplnkami alebo kachľovou kozubovou pecou. Táto pec síce vykúri požadovaný priestor neskôr, ale vďaka keramike zabezpečí sálavé teplo ešte dlho po vyhasnutí ohniska v trvalo obývanom priestore. Kozubová pec s keramikou alebo kachľová pec sa môžu v niektorých prípadoch stať aj primárnym zdrojom tepla. Okrem keramických sú moderné aj doplnky z prírodného kameňa a pieskovca.

 

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevo kozub kozubová vložka pec spaľovanie stavba domu účinnosť vložka vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia