Aké možnosti máte pri financovaní stavby rodinného domu

09. 01. 2014
Zdieľať

Financovať stavbu rodinného domu nie je jednoduché. Peniaze potrebujete nielen na nákup stavebného materiálu, ale aj na zaplatenie technológií a odborných prác, a to aj v tom prípade, že časť stavby realizujete svojpomocne.

Veľkou výhodou je, ak už vlastníte pozemok. Cena pozemku totiž predstavuje značnú položku rozpočtu na stavbu domu. Pozitívom je aj to, ak máte uzatvorené stavebné sporenie a môžete čerpať stavebný úver alebo medziúver. Aj nižšia nasporená suma je pri financovaní stavby domu výborným východiskom. 

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie ponúka reálnu šancu dlhodobo si pripravovať prostriedky na financovanie bývania. Je založené na myšlienke, že časť prostriedkov, ktoré potrebujete na zabezpečenie nového alebo zlepšenie existujúceho bývania, získate vlastnými vkladmi. K nim sa každoročne pripisuje štátna prémia a úroky z vkladov a štátnej prémie. Druhú časť môžete získať zo stavebnej sporiteľne ako stavebný úver, ktorý je výhodnejší ako hypotekárny či spotrebný úver. Na to, aby ste ho mohli čerpať, musíte nasporiť príslušnú časť cieľovej sumy (stačí 25 % z vami zvolenej čiastky) a sporiť určitý čas. Výhodou stavebného úveru je fixná úroková sadzba (už od 2,9 % ročne) počas celého obdobia splácania úveru. Táto úroková sadzba je vo väčšine prípadov nižšia, než je bežná úroková sadzba hypotekárneho úveru. Stavebný úver môžete kedykoľvek predčasne splatiť, a to bez sankčného poplatku. 

Ak však peniaze potrebujete skôr, ako vám vznikol nárok na stavebný úver, môžete využiť takzvaný medziúver. Má svoje špecifické parametre, pričom stavebné sporiteľne ponúkajú niekoľko druhov medziúverov – medziúvery aj bez predchádzajúceho sporenia alebo medziúvery s počiatočným vkladom či nasporenou sumou vo výške od 10 do 50 % cieľovej sumy. Po splnení dohodnutých podmienok sa váš medziúver zmení na stavebný úver. 

V roku 2013 ponúkajú stavebné sporiteľne ešte výhodnejšie podmienky ako v minulosti. Stavební sporitelia majú nárok na štátnu prémiu, ktorá predstavuje 11,5 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 eur. To znamená, že na získanie maximálnej štátnej prémie treba za celý kalendárny rok vložiť na účet stavebného sporenia 577,30 eur. Stavebný sporiteľ nemusí sporiť pravidelne, môže vkladať podľa toho, ako mu to vyhovuje. Vaše vklady sú rovnako ako štátna prémia úročené 2 % ročne. Dôležité je, že štátnu prémiu môže získať každý člen vašej domácnosti – dospelý aj dieťa. Štátna prémia, ktorá sa pripisuje na váš účet stavebného sporenia, nepodlieha dani z príjmov. Vklady klientov stavebných sporiteľní sú v rámci zákona chránené až do výšky 100-tisíc eur.

Štátny fond rozvoja bývania

Pri splnení určitých podmienok môžete využiť úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Maximálna výška úveru je 52 300 eur so zvýhodneným úročením do 3,5 % s fixáciou na celé obdobie splatnosti úveru. Štátny fond rozvoja bývania každý rok vyčlení určitý objem financií, ktoré potom rozdeľuje žiadateľom o úver. Čím skôr o úver požiadate, tým väčšiu šancu máte, že vám budú tieto prostriedky pridelené. Žiadosť o štátny úver treba poslať na obecný úrad v mieste prislúchajúcom stavbe, na ktorú úver žiadate. Obec je povinná do 14 dní od podania overiť všetky náležitosti a zaslať overenú žiadosť fondu. 


Aké možnosti máte pri financovaní stavby rodinného domu

1284882
thinkstock.com

Postupné financovanie

Na stavbu rodinného domu môžete pomýšľať už vtedy, ak ste vlastníkmi stavebného pozemku. Umožní vám to jedinečný model financovania – takzvané postupné financovanie. V praxi to znamená, že na zabezpečenie úveru, ktorým budete financovať stavbu, nie je potrebný iný objekt, ale záložným objektom je stavebný pozemok alebo dom, ktorý začnete stavať. Pri posudzovaní zabezpečenia úveru stavebná sporiteľňa akceptuje budúcu hodnotu nehnuteľnosti a pri stanovení tejto hodnoty sa nezohľadňuje jej geografická poloha. To je výhoda najmä vtedy, ak staviate rodinný dom v menšom meste alebo obci. Maximálna výška úveru môže dosiahnuť až 100 % budúcej hodnoty nehnuteľnosti. Úver môžete získať aj bez počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia. Finančné prostriedky sa vyplácajú postupne podľa toho, ako postupuje výstavba. Úroky z úveru v tomto prípade platíte len z reálne vyčerpanej čiastky. Určite teda stojí za to stretnúť sa s odborníkom na stavebné sporenie, ktorý vám zostaví finančný model šitý presne pre vás. 

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver patrí k najbežnejším a najrozšírenejším spôsobom, ako získať financie na stavbu domu či kúpu pozemku v potrebnej výške. Hypotéka je zabezpečená záložným právom, pričom založená nehnuteľnosť môže byť vo vlastníctve osoby, ktorej sa úver poskytuje, alebo vo vlastníctve inej osoby. Najväčšími výhodami hypotekárneho úveru sú dĺžka splatnosti, ktorá môže byť aj 30 rokov (výnimočne aj vyššia), a v porovnaní s inými typmi úverov nízka úroková sadzba (s výnimkou stavebného úveru alebo úveru štátneho fondu rozvoja bývania). Žiadosť a kvalifikovanie sa na získanie úveru sú pomerne jednoduché, preto patria hypotéky medzi najdostupnejšie formy financovania. 

Aj keď ste dlhoročným klientom svojej banky a máte s ňou dobré skúsenosti, odporúčame vám obrátiť sa aj na iné banky. Budete mať väčší prehľad v poskytovaných podmienkach a väčšiu istotu pri rokovaní. Môže sa stať, že práve iná banka vám poskytne omnoho výhodnejšie úverové podmienky. Využiť pritom môžete aj služby finančného poradcu alebo hypotekárneho makléra, dajte si však pozor na takých, ktorí zastupujú len jednu banku a ich znalosť hypotekárneho trhu nie je komplexná. Za ich služby neplatíte, pretože ich prácu platí banka formou provízie. 

Pri vybavovaní hypotéky je dobré požiadať o takzvaný hypotekárny certifikát alebo úverový prísľub. Je to akési potvrdenie banky o poskytnutí úveru za konkrétnych podmienok. Hypotekárny certifikát platí spravidla niekoľko mesiacov. 

Úroková sadzba
Čím vyššie je prefinancovanie hodnoty nehnuteľnosti, tým vyššia je aj úroková sadzba. Úroková sadzba je cena, za ktorú vám banka poskytne peniaze vo forme úveru. Aj keď nepredstavuje celkové náklady na úver, ktoré sa vyjadrujú ročnou percentuálnou mierou nákladov – RPMN, zahŕňajúcou aj rôzne poplatky spojené s úverom, môžete sa o tento údaj oprieť. Pri porovnávaní viacerých ponúk však okrem výšky úrokovej sadzby berte do úvahy aj obdobie fixácie a spôsob stanovenia novej sadzby po ukončení fixácie. 

Obdobie fixácie
Banky ponúkajú úrokovú sadzbu fixovanú na obdobie 1, 2, 3, 5 až 15 rokov. Počas obdobia fixácie sa vaša úroková sadzba, a teda ani výška splátky nebudú meniť. Po uplynutí tohto obdobia sa úroková sadzba zmení podľa vývoja sadzieb na trhu, pričom o zmene úrokovej sadzby vás musí banka písomne informovať v dostatočnom časovom predstihu. Platí, že čím je obdobie fixácie dlhšie, tým je úroková sadzba vyššia. Banky si v nej totiž premietajú možné riziko nárastu úrokových sadzieb na trhu. Existuje aj takzvaná variabilná úroková sadzba, pri ktorej je síce najnižšie úrokové percento, ale banky si ho môžu kedykoľvek upravovať podľa zmien úrokových sadzieb na trhu. 

Možnosť predčasného splatenia
Hypotekárny úver je zároveň finančný produkt, s ktorým svoju nehnuteľnosť pomerne výrazne preplatíte. Útechou vám môže byť vedomie, že jedno euro má v súčasnosti oveľa nižšiu hodnotu, ako bude mať o 20 alebo 30 rokov, čo sa označuje ako časová hodnota peňazí. Okrem toho však existuje niekoľko možností, ako sa tomuto javu vyhnúť. Podľa ponuky konkrétnych bánk máte možnosť bezplatného splatenia celého úveru, bezplatnej mimoriadnej splátky – zvyčajne do 20 % z istiny alebo nesplateného zostatku úveru, prípadne možnosť spoplatneného predčasného splatenia úveru kedykoľvek, pričom penále je zvyčajne do 5 % zostatku úveru. 

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia