Ako si vybrať stavebný pozemok?

Ako si vybrať stavebný pozemok?

17. 02. 2009
Zdieľať

Vaša prvá predstava o vysnívanom bývaní je určite spojená s jeho miestom. Niekto uprednostní radovú zástavbu v mestskej štvrti, iný zase obrovské zelené priestranstvo za dedinou. Tak či onak – ide o dôležité rozhodnutie, ktoré bude ovplyvňovať kvalitu vášho bývania. Výber vhodného pozemku zabezpečí, aby ste s polohou svojho domu, a zároveň aj s domom samotným boli spokojní po všetkých stránkach.

Každý budúci stavebník, ktorý sa rozhodol pre bývanie v rodinnom dome, dumá nad otázkou, ktoré miesto bude preň najvhodnejšie. Do rozhodovania, samozrejme, vstupujú aj otázky finančné. Znamená to, že pri nárokoch a požiadavkách na dosiahnutie svojho cieľa treba zvážiť, čo je dôležité z hľadiska dneška a čo je dôležité z hľadiska budúcnosti.

Na niektorých vlastnostiach budúceho domu totiž môžete ušetriť okamžite. Stačí, ak zvolíte postup, pri ktorom časti podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu vyberiete na začiatku z kategórie lacnejších. Neskôr, keď finančná záťaž nebude taká kritická, tieto časti vymeníte. V každom prípade sa vám v budúcnosti oplatí, ak už pri plánovaní výberu pozemku zhodnotíte možnú úsporu energií a dom postavíte na mieste, ktoré je z tohto hľadiska výhodné.

Ušetriť môžete vtedy, ak bude mať váš dom také tepelnoizolačné vlastnosti, pri ktorých budú úniky tepla čo najmenšie, a to aj vtedy, ak si zabezpečíte tepelný zdroj s nízkymi nárokmi na odbery energie zo sietí. Z toho vyplýva, že jednou z najdôležitejších vlastností domu z hľadiska ekonomiky je jeho energetická náročnosť. Keďže financie spojené s energiami sa neustále zvyšujú, je potrebné zamerať pozornosť na čo najväčšiu úsporu.

Podmienky výberu

Pre otázku výberu pozemku môže byť najlepším poradcom architekt. Vďaka zodpovednej rade architekta predídete budúcemu sklamaniu z celkového vybudovaného diela, a to vo všetkých jeho aspektoch. Podmienok pre najlepší výber pozemku je hneď viacero. Predovšetkým potrebujete vybrať vhodné okolie, v ktorom sa budete cítiť dobre. Môžete sa upriamiť na vhodnosť lokality vzhľadom na dopravné spojenie, na vzdialenosti do zamestnania, školy, obchodov. Dôležitá je aj kvalita ovzdušia, možnosti relaxu po zamestnaní a možnosť vychádzok či športových aktivít. Do úvahy treba brať aj stavebné hľadisko a myslieť na dobrý prístup nákladných áut a stavebných strojov. Jednoznačne je potrebné zvážiť možnosti napojenia na zdroje elektriny, plynu, vody a kanalizácie.

Vŕšok či dolina


Ako si vybrať stavebný pozemok?

180676
archív vydavateľstva JAGA

Pozemok obyčajne stavebník volí v tom okrese, v ktorom chce bývať a pôsobiť. Tým je daná aj jeho poloha v určitom teplotnom pásme. Prvou charakteristickou črtou pozemku, ktorú možno využiť v prospech ušetrenia energií, je jeho rovinatosť. Z tohto hľadiska je na energiu šetrnejší svahovitý pozemok, ktorý môže zabezpečiť, že dom bude „otvorený“ do jednej strany. Z druhej strany bude chránený zapustením do svahu (príkladom sú terasové domy). Mnohí zastávajú názor, že ak je dom zabezpečený dobrými zatepľovacími systémami, na polohe pozemku nezáleží. Neberú však do úvahy, že zateplenie zabezpečuje z fyzikálneho hľadiska len spomalenie úniku tepla a nezabezpečuje jeho akumuláciu. Akumulácia tepla má veľký význam v prechodnom období, kedy steny domu a zemina, do ktorej je zapustený, pohlcujú nadbytočné teplo.

Na druhej strane nedostatok tepla vyrovnávajú zo svojho získaného potenciálu. Tepelná pohoda je v takomto dome vyrovnanejšia, pretože počas jarného a jesenného obdobia nedochádza k veľkým teplotným rozdielom. Ďalšou z podmienok je poloha domu vzhľadom na svetové strany. Pre dom je výhodnejšie, keď sú veľké otvory ako okná alebo balkónové dvere orientované na južnú stranu. Pri vetraní totiž nasávajú vzduch, ktorý je o niečo teplejší než na strane severnej. Okrem toho takáto poloha umožňuje vytvoriť aj zimnú záhradu, ktorá predstavuje pre dom teplotný filter. Slnko, ktoré sa opiera o južnú fasádu domu, vytvorí v presklenej zimnej záhrade teplotný rozdiel oproti exteriéru približne 8 °C. Ak túto vlastnosť pozemku skombinujeme s možnosťou zapustenia domu do svahu obráteného na juh, je isté, že pozemok bude mať vysokú „energetickú“ hodnotu.

Využitie alternatívnych zdrojov

Na energetickú náročnosť vplýva aj jeho poloha, a to vzhľadom na zastavané územie. V zastavanej časti obce je vzduch teplejší ako v otvorenom priestore. Tepelné straty domu sú teda nižšie. Okolitá zástavba produkuje teplo do ovzdušia, a zároveň chráni pozemok pred vetrami. Tu však treba dať pozor na to, aby okolité budovy nestáli v ceste slnečnému svetlu. Toto negatívum sa potom len ťažko bude dať odstrániť. Prúdenie vzduchu je v každej oblasti iné. Jednotlivé druhy vetra sa odlišujú svojou intenzitou aj výskytom.


Ako si vybrať stavebný pozemok?

180677
archív vydavateľstva JAGA

O Slovensku možno všeobecne povedať, že sa tu najčastejšie vyskytujú severozápadné vetry. Pozemok chránený svahom, lesným porastom alebo zástavbou z tejto strany je teda z hľadiska energetiky lepší. Je síce pravda, že alternatívnu energiu by ste mohli získavať aj z veternej elektrárne, ale tu by šlo skôr o rozhodnutie, či bude stáť na pozemku dom na bývanie alebo veterná elektráreň. Tá si totiž vyžaduje oveľa väčší priestor. Pre získavanie alternatívnych zdrojov energie je dôležitá nielen poloha, ale aj tvar pozemku a jeho okolie. Pozemok, ktorý leží na brehu vodnej nádrže, je vhodný na získavanie tepelnej energie pomocou tepelného čerpadla. Platí to aj pre pozemky, kde sú možnosti realizácie podzemných vrtov lacnejšie.

Pozemky s výrazne zvýšeným výskytom vetrov zasa umožňujú získavať časť energie veternou elektrárňou – ako však už bolo spomenuté, muselo by ísť o pozemok odľahlý od obecnej zástavby a dostatočne veľký. Pozemky orientované na južných svahoch kopcov sú vhodné na získavanie energie zo slnečných kolektorov. Samozrejme, pri každom z nich sa dá posúdiť, aké množstvo alternatívnej energie sa dá získať, a zároveň posúdiť hodnotu pozemku pre stavebný zámer. Z uvedeného vyplýva, že na pozemok treba hľadieť komplexne, či už z architektonického alebo klimatického hľadiska.

Nepodceňujte prípadné zatienenie zo strany okolitých budov a nezanedbajte ani orientáciu pozemku na svetové strany. Ochrana domu okolitou zástavbou, možnosť zapustenia domu do svahu či výskyt inverzných klimatických podmienok počas zimných období (napr. studené doliny) – to všetko sú pre výber pozemku dôležité faktory. Energeticky úsporný dom môžu v nemalej miere ovplyvniť práve vlastnosti vhodne zvoleného pozemku. Niekedy môžu byť v rozpore s vašimi predstavami o jeho cene, no v tomto prípade je lepšie urobiť kompromis. Ak je to možné, nepoľavujte zo svojich požiadaviek a rozhodnite sa pre pozemok, ktorý bude spĺňať vaše nároky na úsporu energií, na využitie alternatívnych zdrojov, no najmä na príjemné bývanie.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: rodinný dom stavebný pozemok
Zdieľať článok

Diskusia