Chalupa potrebuje dobré mreže a poistku

Chalupa potrebuje dobré mreže a poistku

01. 02. 2010
Zdieľať

Množstvo ľudí vyhľadáva aspoň na pár dní v mesiaci únik z každodenného ruchu mesta na chalupe. Možno aj vy patríte medzi nich. Vlastniť nehnuteľnosť, ktorá je väčšinu roka neobývaná, však so sebou prináša aj riziká. Na chalupe chce každý najmä oddychovať, športovať, užívať si pohodlie. Najlepšie, ak je to v prírode, niekde pri vode či blízko lesa. Chýbať nesmie bicykel, v zime lyže, ale ani televízor, chladnička, mikrovlnná rúra. Aj keď vybavenie chát a chalúp je podstatne skromnejšie ako bytov či rodinných domov, napospas zlodejom aj prírodným živlom zostáva majetok v hodnote sto až tisíc eur. Ochrániť sa pred nimi dá účinným zabezpečením a tiež poistením.

Poistné rizikáChalupa potrebuje dobré mreže a poistku

241690
Daniel Veselský

Aj víkendová chata, ktorá je obývaná iba niekoľko dní do roka, sa dá poistiť. Ale pozor, nie všade. Niektoré poisťovne si kladú podmienku, že nehnuteľnosť musí byť obývaná aspoň 270 dní v roku. Princíp poistenia víkendového bývania je pritom podobný ako pri klasickom poistení nehnuteľnosti. Proti prípadným škodám sa dá ochrániť nielen samotná stavba, ale aj vnútorné vybavenie. Poisťovne si však kladú aj ďalšie podmienky. Vo väčšine prípadov vyžadujú, aby dom nebol schátraný. Poisťujú teda iba budovy a stavby, ktoré sú zachovalé a udržiavané. Zároveň musí byť chata skolaudovaná a jej majiteľ musí mať list vlastníctva. Týmito dokladmi sa klient preukazuje až v prípade poistnej udalosti. Takisto treba počítať s tým, že niektoré poisťovne vyžadujú pred poistením obhliadku, ktorú vykonáva zamestnanec poisťovne. Ak uzatvoríte poistenie, chalupa bude pravdepodobne poistená pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu. Poistenie proti živelným rizikám kryje požiar, úder blesku, výbuch, víchricu, krupobitie, záplavu, povodeň, zosuv pôdy a lavín, snehu, dym, náraz vozidla, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia. Vnútorné vybavenie chaty môže byť kryté pre prípad živelných rizík, odcudzenia, vandalizmu, pre prípad škody vzniknutej na skle a škody spôsobenej skratom elektromotora. Pri víkendovej chalupe sa však neuzatvárajú špeciálne pripoistenia drahších vecí, ako sú napríklad obrazy či šperky. Toto pripoistenie možno uzatvoriť len v domácnostiach, ktoré sú trvalo obývané. Častým problémom býva poistenie nehnuteľnosti proti záplavám, ktorá sa nachádza v povodňovej oblasti, keďže opakované záplavy na jednom mieste už nie sú náhodnou udalosťou. Poisťovne preto odporúčajú, aby si túto skutočnosť klient overil ešte pred samotnou kúpou nehnuteľnosti. V poisťovniach sa tiež môžete stretnúť s podmienkou, aby chata mala murovaný základ a bola pevne spojená so zemou. Víkendovú chatu vám však môžu odmietnuť poistiť, ak mala za posledných desať rokov viac ako päť poistných udalostí.


Poistná suma býva často zle nastavená


Najčastejšou chybou, ktorú klienti pri uzatváraní poistenia víkendovej nehnuteľnosti robia, je podľa poisťovní zle nastavená poistná suma. Ak klient stanoví nesprávne poistnú sumu, môže dôjsť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu. Podpoistenie vzniká, ak je poistná suma nižšia ako skutočná cena nehnuteľnosti. Následkom je nižšie poistné, takže za poistku platíte menej, ale aj plnenie poisťovne v prípade poistnej udalosti je nižšie ako skutočná výška škody. Nadpoistenie je opačný jav, keď je poistná suma vyššia ako hodnota nehnuteľnosti. Ak nastane poistná udalosť, plnenie poisťovne bude zodpovedať skutočnej škode. Poistník ale platí poistné, ktoré zodpovedá nehnuteľnosti s vyššou cenou. Teda nikdy nemôže nastať škoda, pri ktorej by bola vyplatená plná poistná suma, ani v prípade úplného poškodenia nehnuteľnosti. Vtedy platíte za poistenie zbytočne veľa. Výška poistnej sumy by teda mala byť taká, za ktorú možno napríklad po totálnej škode znovuvybudovať nehnuteľnosť v rovnakom rozsahu a kvalite ako bola pôvodná. Poistenie tak správne pokryje cenu poisťovanej nehnuteľnosti.


Od čoho závisí cena poistenia


Podľa stanovenej poistnej sumy a v závislosti od rozsahu poistného plnenia sa klientovi stanoví výška poistného. Do poistenia chát a chalúp vstupuje niekoľko faktorov. Veľkú úlohu pri určovaní konkrétnej sadzby zohráva napríklad to, ako často navštevujete chatu či chalupu. Dôvodom je, že zriedkavo a nepravidelne navštevované objekty sú oveľa častejšie terčom zlodejov. Výška poistného je preto pri chate či chalupe vyššia ako pri poistení bežnej domácnosti. Navyše, poisťovne majú oveľa prísnejšie požiadavky na zabezpečenie objektu, ak je v zmluve dohodnuté riziko odcudzenia. Na výslednú hodnotu poistenia za nehnuteľnosť vplýva napríklad zastavaná a obytná plocha nehnuteľnosti, druh a typ nehnuteľnosti, použitý stavebný materiál, vek objektu a podobne. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že každá poisťovňa pristupuje k poisteniu rekreačného objektu inak. Nie je neobvyklé, ak sa poisťovne zaujímajú o to, či sa chata nachádza v rekreačnej oblasti, alebo v obci, v ktorej trvalo žijú jej obyvatelia. Samozrejme, závisí od obsahu poistenia a jednotlivej poisťovne. Orientačné ceny za poistenie sú nasledovné: za chalupu v hodnote približne 16 600 eur zaplatíte poistné zhruba vo výške 20 eur za rok, pri nehnuteľnosti v hodnote 33 000 eur to bude okolo 37 eur za rok a pri víkendovom dome v hodnote približne 50 000 eur zaplatíte za poistku zhruba 55 eur ročne.

Pomôžte si aj sami
Zabezpečenie, ktoré od majiteľov rekreačných objektov vyžadujú poisťovne, býva zvyčajne prísnejšie ako v prípade nehnuteľností na dedine či v meste. Odporúča sa nenechávať v chate dlhý čas bez dozoru nič cenné, najmä nie elektroniku, televízor, ale ani záhradnú kosačku a podobne.
Každý majiteľ by mal myslieť na zabezpečenie všetkých vstupných otvorov, ktorými sa môže zlodej dostať dnu. Ide o vchodové dvere, pivničné okná, okná na prízemí, balkónové dvere a podobne. Investícia do zabezpečenia sa v každom prípade vyplatí. Pri zasklených častiach je namieste uvažovať nad mrežami, bezpečnostnými fóliami či drevenými okenicami. Na dverách by mala byť kvalitná zárubňa, dvere a zámok.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: mreže
Zdieľať článok

Diskusia