Kde sa dá požičať na zateplenie paneláka

Kde sa dá požičať na zateplenie paneláka

04. 12. 2006
Zdieľať

Väčšina bytových domov je stará niekoľko desaťročí a veľká časť z nich už nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. Fyzická životnosť stavieb sa síce odhaduje priemerne na 80 až 100 rokov, týka sa to aj panelových domov, po dvadsiatich rokoch však dom potrebuje obnovu. Priemerný vek bytového fondu na Slovensku je približne 38 rokov a panelovou technológiou bolo postavených zhruba 650-tisíc bytov.

Súčasný technický stav panelákov ovplyvnili projektové nedostatky, ktoré dnes ich obyvateľom znepríjemňujú život a napriek už spomínanej životnosti ich nútia rekonštruovať mnohé veci skôr, ako by chceli. Kvalitou najhoršie sú panelové domy postavené v rokoch 1980 až 1990.


Kde sa dá požičať na zateplenie paneláka

72266

Aj keď sa vlastníci skladajú na opravy do fondu údržby a opráv, peniaze často nestačia. V mnohých domoch neumožňuje vybrať viac peňazí sociálna skladba vlastníkov. V priemere stojí jeden štvorcový meter zateplenej plochy zhruba 1 300 korún. Šesťpodlažný dom s 36 bytmi by tak zateplenie obvodových stien mohlo stáť asi 1,4 milióna korún. Väčší, osempodlažný dom, ktorý by potreboval ďalšie práce, ktoré so zateplením priamo súvisia (výmena parapetov, oplechovanie atiky, tmelenie, úprava hromozvodu, oprava a nátery zábradlí balkónov a podobne), by už musel do zateplenia investovať od dvoch do štyroch miliónov korún – podľa plochy fasády. Rozhoduje, samozrejme, aj to, ako je stena členená, koľko má okien. Toľko peňazí má nasporených len máloktorý dom, preto sú obyvatelia často odkázaní na pôžičku.

Štátny fond rozvoja bývania


Kde sa dá požičať na zateplenie paneláka

72263

V súčasnosti možno využiť viacero možností financovania. Najlacnejšími peniazmi, ktoré sa dajú získať na zatepľovanie so súčasným riešením konštrukčných chýb, je pôžička od Štátneho fondu rozvoja bývania. Fond poskytuje úvery v rámci účelu obnovy budov a v roku 2006 sa tieto úvery úročili výnimočne nižším úrokom, len jedným percentom. Nižšie úroky platia len tento rok, od budúceho roka by mali byť úroky na tieto úvery minimálne tri percentá. Pre žiadateľov ako bytové družstvá či spoločenstvá vlastníkov bytov to tento rok znamená úsporu na mesačných splátkach až niekoľko tisíc korún pri oprave bytoviek.


Kde sa dá požičať na zateplenie paneláka

72262

Pôžičky sa poskytujú do 80 percent rozpočtu, najviac však 8-tisíc korún na štvorcový meter obytnej plochy. Podmienkou je, že zateplením sa musí ušetriť aspoň 20 percent spotreby tepla na vykurovanie. O pôžičky žiadajú najmä bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov. Fond nevyberá žiadosti, ktorým vyhovie. Hodnotí len, či v poradí, v akom prišli, spĺňajú všetky požiadavky až do vyčerpania limitu. Hodnotí sa, či projekt vypracoval odborník, a zatepľovanie musia robiť firmy, ktoré majú certifikát na nejaký ucelený systém zatepľovania. Len obloženie domu polystyrénom sa nepovažuje za komplexný projekt zateplenia. Na tento rok sú už peniaze z fondu vyčerpané. Ďalšie žiadosti o pôžičky sa začnú prijímať až v januári budúceho roka. Koľko peňazí na tento účel štátny fond požičia ešte nie je známe.

Iné možnosti

Špeciálne úvery pre bytové domy ponúkajú aj stavebné sporiteľne a už aj väčšina komerčných bank. Niektoré požičiavajú výhradne spoločenstvám vlastníkov, niektoré aj bytovým družstvám, obciam a mestám či iným správcom. Vo väčšine prípadov už netreba ručiť jednotlivými bytmi a možno si vybrať z viacerých iných spôsobov, ako sa banke či sporiteľni za úver zaručiť.


Kde sa dá požičať na zateplenie paneláka

72264

Štát podporuje obnovu domov prostredníctvom bankovej záruky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Bankovú záruku možno poskytnúť nanajvýš do 15 rokov trvania úveru. Klient za poskytnutie bankovej záruky uhradí jednorazový poplatok vo výške pol až 1,4 % z výšky záruky, podľa dĺžky trvania bankovej záruky v rokoch. Platí, že čím viac rokov záruky, tým vyšší poplatok. Bankovú záruku na obnovu bytového domu možno poskytnúť v prospech akejkoľvek komerčnej banky alebo stavebnej sporiteľne pôsobiacej v Slovenskej republike, ktorá o ňu požiada.


Kde sa dá požičať na zateplenie paneláka

72265

Väčšina bánk prefinancuje všetky náklady potrebné na obnovu bytového domu, nijaké vlastné zdroje teda obyvatelia nepotrebujú. V stavebnej sporiteľni tiež možno získať rýchly medziúver. Kto si chce požičať od stavebnej sporiteľne, mal by si obnovu naplánovať aspoň dva roky vopred a sporiť – to je totiž lehota, po akej možno získať výhodnejší riadny stavebný uver. Podmienky úveru pre bytové domy banky dohadujú individuálne. Výška úrokovej sadzby závisí od priemernej vekovej štruktúry obyvateľov, od lehoty splatnosti úveru a od výšky rezerv na účte fondu opráv v pomere k mesačnej splátke, či od počtu neplatičov v bytovom dome. Zateplenie bytového domu je síce nákladná investícia, ale jeho obyvateľom sa oplatí. Podľa odborníkov môže totiž priniesť úsporu výdavkov za energie 20 až 60 percent.


Ako sa dá financovať obnova a rekonštrukcia bytového domu  • Na obnovu a rekonštrukciu bytových domov sú určené úverové produkty komerčných bánk, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, stavebných sporiteľní a podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania.


  • Právnickými osobami oprávnenými žiadať o úver sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iní správcovia bytových domov.


  • Komerčné banky poskytujú podporu vo forme hypotekárneho úveru alebo investičného úveru, resp. ako špecializovaný produkt určený na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu bytového domu.


  • Stavebné sporiteľne ponúkajú najmä sporiace programy s možnosťou poskytnutia úveru alebo medziúveru. Sporenie e nasledujúci úver možno použiť napríklad na opravu strechy, zateplenie, opravu fasády či rekonštrukciu kúrenia.


  • Úver možno zabezpečiť prostredníctvom bankovej záruky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, záložným právom na fond prevádzky, údržby a opráv, ručiteľským vyhlásením, zmenkou, nehnuteľnosťou a podobne. Konkrétna podoba zabezpečenia, prípadne ich kombinácia, sa zvolí podľa konkrétneho úverového prípadu.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: bytový dom fin financovanie panelák tepelná izolácia zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia