Na čo nezabudnúť pri stavbe nízkoenergetického domu

Na čo nezabudnúť pri stavbe nízkoenergetického domu

21. 05. 2014
Zdieľať

Stavba (nízkoenergetického) domu so sebou nesie veľa rizík, preto je nevyhnutné počas jej prípravy a ani vo fáze vlastnej stavby nič nepodceniť.

1 Dôležitosť projekčnej prípravy

Výstavba rodinného domu vyžaduje primeranú projekčnú prípravu. Počas stavby sa vám totiž môže stať, že sa nebudete mať o čo oprieť, respektíve nebudete mať možnosť porovnať plán so skutočnosťou. Môže nastať stav, že budete konfrontovaní s nepríjemným nedorozumením – čo ste pôvodne chceli a čo máte zrealizované. 

2 Rozkreslite si dispozíciu

Rozkreslite si dispozičné riešenie domu aj so zohľadnením použitých materiálov. Týka sa to najmä hrúbky stien a umiestnenia otvorov, ktoré ovplyvňujú efektívnosť využitia obostavaného priestoru v izbách. Nutné sú aj projekty zdravotechniky, aby boli všetky zariaďovacie prvky v reáli účelne umiestené a návrh vykurovania so zohľadnením možností napojenia na plyn alebo elektrinu a ekonomickej návratnosti pre tepelné čerpadlo s ohľadom na veľkosť domu a absolútnu mieru finančných úspor. 


Projekčnú prípravu pred stavbou rodinného domu určite nepodceňte. Predídete tak možným nedorozumeniam – čo ste pôvodne chceli a čo máte zrealizované.

Projekčnú prípravu pred stavbou rodinného domu určite nepodceňte. Predídete tak možným nedorozumeniam – čo ste pôvodne chceli a čo máte zrealizované.
ForDom s. r. o.

3 V rukách jedného projektanta

Oplatí sa, ak celkový koncept všetkých profesií navrhne jeden projektant. Vyhnete sa tak neskoordinovaným súvislostiam, ktoré môžu z jednotlivých návrhov vyplynúť, a tieto potom neskôr musí realizátor profesie (napríklad zdravotechniky) operatívne zložitejším spôsobom vyriešiť. 

Stavbu rodinného domu treba realizovať v čo najkratšom čase s neustálym sledovaním kvality vykonaných prác.

4 Odborná kontrola

Počas realizácie je dôležité, aby na realizované výkony pravidelne dohliadal odborník – zodpovedný stavbyvedúci a aby stavebný dozor dôkladne zaznamenával okolnosti a priebeh stavby a prípadne ich doplnil fotodokumentáciou. Na zahodenie určite nie je ani to, ak si dáte stavbu poistiť. 


Profesionálna montáž hydroizolácií spodnej stavby, panelov hrubej stavby, okenných výplní či strechy je zárukou kvalitného pokračovania realizácie povrchov a inštalácií.

Profesionálna montáž hydroizolácií spodnej stavby, panelov hrubej stavby, okenných výplní či strechy je zárukou kvalitného pokračovania realizácie povrchov a inštalácií.
ForDom s. r. o.

5 Zaostrené na materiál

Aby ste dosiahli kvalitný výsledok, je potrebné zvoliť kvalitný materiál. Aj pri obmedzenom rozpočte sa orientujte na produkty od dodávateľov s referenciami a dlhoročným pôsobením, ktorí ponúkajú záruky a servis. Podceniť by ste nemali výber kvalitnej hydroizolácie spodnej stavby, správne a dôsledné vykonanie tepelnej izolácie so zaručenou životnosťou a zdravotnou neškodnosťou vo všetkých detailoch (rohy, kúty, nadpražia, ostenia). Podceniť by ste nemali výber strešnej krytiny s vyhodnotením životnosti aj estetických požiadaviek, výber kvalitných, difúzne otvorených fasádnych, ako aj dobre čistiteľných vnútorných povrchov. Štandardom sú okná s trojskom. Materiál je otázka predovšetkým estetického cítenia a financií, dôležité sú však kvalitné kovanie a systém tesnení. Vlastné osadenie okien je nevyhnutné voliť s prelepením obvodu okna na obvodový plášť a s priteplením – ide totiž o najslabšie miesto celej obálky domu. Vyhnete sa tak kondenzácii aj plesniam.

Všetky prvky a súčasti stavby určite prekonzultujte s dodávateľom, prípadne projektantom.

6 Vzduchotesnosť plášťa

Dôležité je zabezpečiť vzduchotesnosť plášťa, ktorý musí byť difúzne otvorený pre vodnú paru, ale súčasne utesnený proti infiltrácii vzduchu cez škáry. Preto je potrebné vykonať Blower-door test (test vzduchotesnosti domu) a dosiahnuť kritériá pre požadovaný typ domu. Vďaka tomu eliminujete stratu tepla vetraním na prijateľnú mieru (minimálnu podľa predpokladov projektanta).


Na čo nezabudnúť pri stavbe nízkoenergetického domu

1350431
ForDom s. r. o.

7 Jeden dodávateľ

Techniku domu, vykurovací a vetrací systém, prípadne zdravotechniku dajte nielen navrhnúť, ale aj zrealizovať jednému dodávateľovi. Docielite tým optimálne nastavenie chodu jednotlivých zariadení spojené so zárukou a servisom.

8 Investícia do kvality sa oplatí

Aj keď je vaším cieľom pri stavbe domu čo najviac ušetriť, v prípade, že súčasťou vašej stavby sú špeciálne prvky ako svetlíky, komíny, strešné okná či predstriešky, voľte produkty od renomovaných dodávateľov. Vyhnete sa tak možným problémom.


Aj pri obmedzenom rozpočte sa orientujte na produkty od dodávateľov s referenciami a dlhoročným pôsobením, ktorí ponúkajú záruky a servis.

Aj pri obmedzenom rozpočte sa orientujte na produkty od dodávateľov s referenciami a dlhoročným pôsobením, ktorí ponúkajú záruky a servis.
ForDom s. r. o.

Ak nie je voda pod zemou príliš hlboko, oplatí sa investovať do vlastnej studne a napojiť ju na rozvod na splachovanie toalety.


Dom v nízkoenergetickom štandarde pri obmedzenom rozpočte nie je nereálna predstava. Uspokojiť sa však budete musieť s menším domom s celkovou výmerou 60 až 70 m2.

Dom v nízkoenergetickom štandarde pri obmedzenom rozpočte nie je nereálna predstava. Uspokojiť sa však budete musieť s menším domom s celkovou výmerou 60 až 70 m2.
ForDom s. r. o.

Nízkoenergeticky, a do 70 000 €?

Ani pri obmedzenom rozpočte sa nemusíte vzdať možnosti bývať v dome v nízkoenergetickom štandarde. Počítať však budete musieť s viacerými kompromisnými riešeniami a obmedzeniami:
•  Dom musí mať výmeru 60 až 70 m2.
•  Musí mať kompaktný tvar.
•  Použiť musíte nižšiu triedu materiálov s obmedzenou zárukou.
•  Vnútorné plochy, ako aj fasáda domu musia byť vyriešené veľmi jednoducho –  zabudnite na kameň.
•  Musíte zvoliť jednoduchý spôsob vykurovania bez rekuperácie.
•  Voľte plochú alebo pultovú strechu.
•  Plochy okenných výplní musia byť minimálne. 
•  Požiadavky na elektroinštaláciu musia byť minimálne.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: nízkoenergetický dom rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia