17. 07. 2007
Zdieľať

Je tu čas dovoleniek a pri spriadaní plánov, kam a na ako dlho pôjdete oddychovať, môže vašej pozornosti uniknúť váš nepoistený príbytok. Ten však počas dní, ktoré budete tráviť mimo, nemusí ujsť pozornosti zlodejov. A spoliehať sa len na bezpečnostné dvere, alarmy či na susedku, ktorá večne číha v okne alebo cez priezor na dverách, sa niekedy nevypláca.

Aby sa vám teda byt či dom po príchode z dovolenky nezdal akýsi priestrannejší a aby vaše slnkom opálené telo vzápätí nezaliala neprirodzená bledosť a nemuseli ste si na troskách toho, čo kedysi býval váš domov, vyspevovať ako Whitney Houston „I have nothing…“, nájdite si čas na vybavenie niekoľkých formalít spojených s poistením domácnosti či nehnuteľnosti. A hoci toto opatrenie nezabráni živlu, aby zdevastoval váš dom, ani neodplaší zlodeja, pomôže vám riziká aspoň finančne eliminovať.

Ako a kde?

Okrem klasického spôsobu uzatvárania poistných zmlúv (pri osobnej návšteve v poisťovni alebo v jej pobočke) sa niektoré poisťovne snažia vyjsť svojim (aj budúcim) klientom v ústrety napríklad aj tak, že umožňujú poistiť domácnosť či nehnuteľnosť priamo z domu cez internet alebo cez telefón (Česká poisťovňa Slovensko, Allianz – Slovenská poisťovňa); špecialista na základe telefonického rozhovoru pripraví zmluvu, ktorú vám osobne doručí (Union).

Ďalším zo spôsobov je vyplnenie krátkeho formulára na internete, na základe ktorého vás skontaktuje zástupca danej poisťovne, ktorý s vami uzavrie poistnú zmluvu (KOOPERATIVA). Potrebné informácie môžete získať aj na infolinkách jednotlivých poisťovní.

Domácnosť a nehnuteľnosť

Poistiť si môžete nehnuteľnosť aj domácnosť. Ľudia si však často zamieňajú tieto dva pojmy. Poistenie domácnosti sa totiž vzťahuje na zariadenie domácnosti, teda na hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú vnútri rodinného domu alebo bytu (elektrospotrebiče, nábytok, športové potreby, obrazy, cennosti a podobne).

Za nehnuteľnosť sa považujú rodinný dom vrátane garáže a vedľajších stavieb (hospodárskych budov, záhradkárskych chatiek, vinárskych búd, bazénov a plotov), byt, bytový dom, dokončená alebo rozostavaná chalupa a nedokončená stavba. Poisťovne väčšinou ponúkajú hotové balíky krytých rizík. Čo poisťovňa, to iný názov, ale zvyčajne sú všetky balíky odstupňované od základného poistného krytia, ktoré obsahuje napríklad poistenie proti živelným pohromám, až po exkluzívne krytie, ktoré sa prispôsobuje požiadavkám jednotlivých klientov. Tu je dôležitá schopnosť správne zhodnotiť a vybrať si z ponuky.

Súčasťou základných balíčkov môžu byť rozličné riziká, niektoré z nich sa vás ani nemusia týkať (napríklad ak bývate na kopci alebo na ôsmom poschodí v paneláku, nebudete považovať za potrebné poistiť sa proti povodni), napriek tomu musíte za ne zaplatiť. V každom prípade poisťovne odporúčajú poistiť sa proti živelným udalostiam, ako sú požiar, voda, víchrica, sneh a iné. Tieto riziká kryjú štandardné balíky. Ďalšie riziká ako vandalizmus, odcudzenie krádežou, skrat elektromotorov a podobne si môžete pripoistiť. Podľa štatistík jedným z najčastejších faktorov podieľajúcich sa na poškodení majetku je voda vytekajúca z vodovodných a teplovodných potrubí a poškodených práčiek. Preto sa oplatí mať uzatvorené aj poistenie zodpovednosti za škodu. Tento produkt kryje škody, ktoré môžete vy alebo ďalší členovia vašej domácnosti spôsobiť niekomu inému. Patria sem:
•škody v prípade vytopenia susedov, napríklad automatickou práčkou alebo umývačkou riadu,
•škody, ktoré spôsobili deti na majetku alebo na zdraví niekomu inému (napríklad rozbijú susedke okno pri futbale),
•toto poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené drobnými domácimi zvieratami, napríklad ak váš štvor- alebo menejnohý miláčik vybehne na ulicu rovno pod auto, ktoré radšej narazí do stromu ako do neho.

Určenie poistnej sumy

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Nemusíte mať šiesty zmysel

101247

Trh s realitami sa vyvíja, ceny nehnuteľností a pozemkov neustále rastú, zaobstarať si nové bývanie nie je pre drvivú väčšinu z nás jednoduché. Aj preto sa poistenie vlastného majetku v súčasnosti považuje za nevyhnutnosť. A hoci hodnotu domova nemožno vyjadriť, kvalitné poistenie dokáže aspoň finančne kompenzovať prípadné vzniknuté škody. Poistnú sumu pri poistení nehnuteľnosti si určujete sami, pri vyšších sumách niektoré poisťovne používajú vlastné prepočty. Výška poistnej sumy by mala zodpovedať hodnote, za ktorú si v prípade poistnej udalosti môžete postaviť nový dom alebo kúpiť nové zariadenie do domácnosti.

Ak priveľmi nedôverujete vlastnému odhadu, môžete si na pomoc prizvať súdneho znalca. Často sa totiž stáva, že ľudia stanovia nízku poistnú sumu. Platia síce menej, ale ide o optický klam, pretože v prípade poistnej udalosti, keď je poistná čiastka nižšia ako reálna poistná hodnota, má poisťovňa podľa zákona právo krátiť plnenie v takom pomere, v akom je výška poistnej sumy ku skutočnej výške poistnej hodnoty majetku (to sa týka najmä starších zmlúv, ktorých poistná suma dnes už nezodpovedá reálnej hodnote majetku).

Napríklad máte domácnosť poistenú na 500-tisíc korún a dôjde k poistnej udalosti, pri ktorej sa zistí, že hodnota domácnosti bola v tom čase milión korún, teda že bola podpoistená o 50 %, v rovnakom pomere bude poisťovňa krátiť aj svoje plnenie, pričom vám vyplatí maximálne 250-tisíc korún. Preto je dôležité úmyselne neznižovať poistnú sumu.

Na výšku poistného vplývajú výška poistnej sumy, typ stavby, lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza (poisťovne ich delia do rizikových skupín na základe štatistík o vlámaniach alebo výskytu povodní), podstatný vplyv má aj výška spoluúčasti, a to, či poistenie uzatvoríte na časovú, alebo novú cenu a podobne.

Zľavy na poistnom súvisia s jeho výškou, medzi ďalšie faktory patria spôsob platenia (ročne, polročne), počet uzatvorených zmlúv a iné. Každá poisťovňa má svoje kritériá. V niektorých môžete získať zľavu za poistenie cez telefón (Česká poisťovňa Slovensko, Allianz – Slovenská poisťovňa) alebo za prepracovanie starých zmlúv s nízkym plnením (Allianz – Slovenská poisťovňa), v iných možno zľavy kumulovať až do výšky 35 % (ČSOB Poisťovňa).

Nová a časová cena

Poisťovne poisťujú nehnuteľnosti zásadne na nové ceny. To znamená, že ak vám napríklad zhorí dom, poisťovňa vám poskytne plnenie v takej hodnote, za ktorú si môžete postaviť nový dom, ktorý bude dosahovať štandard predošlej stavby. „V prípade starších budov a bytov, ktoré počas predchádzajúcich 25 rokov neboli rekonštruované, poskytujeme plnenie v časových hodnotách,“ povedala Ing. Margaréta Madárová, riaditeľka odboru riadenia poistných produktov neživotného poistenia ČSOB Poisťovne.

„Časová hodnota predstavuje reálnu hodnotu nehnuteľnosti vzhľadom na jej opotrebovanie (amortizáciu). Ak však na staršej, nezrekonštruovanej budove vznikla iba čiastková škoda, napríklad ak vám víchrica zničí strechu alebo rozbije okno, poistné plnenie sa vyplatí v nových hodnotách,“ dodala Ing. Margaréta Madárová.

„Aby poistná suma zodpovedala novej hodnote aj niekoľko rokov po uzavretí poistnej zmluvy, je možné dohodnúť každoročnú indexáciu poistnej sumy,“ uviedla Ing. Tatiana Harčárová, manažérka pre externú komunikáciu v KOOPERATIVE. To znamená, že pri nehnuteľnostiach sa poistná suma každý rok zvýši o medziročný nárast cien stavebného materiálu a prác, čo je približne 1 až 4 % ročne; pri poistení domácnosti sa poistná suma zvyšuje jedenkrát ročne o medziročný nárast inflácie, ktorý určuje index spotrebiteľských cien.

Ak si teda zvolíte indexáciu, s pribúdajúcimi rokmi by poistná suma mala zodpovedať reálnej hodnote vašej nehnuteľnosti. Ak sa medzičasom zvýšila hodnota poistených vecí (napríklad rekonštrukciou), poistnú zmluvu možno prepracovať tak, aby zodpovedala novému stavu nehnuteľnosti, prípadne si môžete dokúpiť pripoistenie, ktoré rieši individuálne potreby klientov. Takto si môžete pripoistiť napríklad posuvné markízy, slnečné kolektory, cennosti či elektroniku.


•Súčasťou poisťovacieho balíka môžu byť aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu pri odstránení príčin poistnej udalosti, v prípade neobývateľnosti vašej domácnosti vám zabezpečia krátkodobé náhradné ubytovanie (obmedzené počtom hodín a finančným limitom) a ochranu nezabezpečenej domácnosti, poskytnú poradenskú službu a podobne. Nie každá poisťovňa ich má v ponuke.

•Pri rodinných domoch poisťovne ponúkajú výhodnú kombináciu poistenia domu a domácnosti v rámci jednej zmluvy. Toto riešenie býva spravidla lacnejšie ako pri uzatvorení dvoch osobitných zmlúv.

•V poistnej zmluve poisťovne stanovujú takzvané limity plnenia na určité veci, napríklad na elektroniku vám poisťovne môže určiť limit plnenia okolo 20 % z celkovej poistnej sumy. Tieto limity možno za príplatok zvýšiť, treba však o nich vedieť už pri podpise zmluvy.

•Pred podpísaním poistnej zmluvy si dobre preštudujte poistné podmienky, najmä výluky z poistenia, predmet a rozsah plnenia.

•Ak ste uzatvorili poistenie už pred mnohými rokmi, odporúčame vám navštíviť poisťovňu a aktualizovať poistnú zmluvu, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou už nepokrýva súčasné požiadavky na poistenie.Poistenie a hypotéka

Pri poskytovaní hypotekárnych úverov banky požadujú vinkuláciu poistného plnenia vo svoj prospech. Hypotekárny boom, ktorý sa u nás začal pred niekoľkými rokmi a úspešne pokračuje dodnes, má na svedomí aj zvýšený počet uzatvorených poistných zmlúv.

„Princíp vinkulácie spočíva v tom, že poistná suma z poistenia nehnuteľnosti sa v prípade poistnej udalosti prednostne vyplatí tomu, v prospech koho bola poistka vinkulovaná. Ide predovšetkým o prípady, keď dôjde k rozsiahlemu poškodeniu alebo zničeniu vecí, vtedy poistné plnenie slúži ako zábezpeka nesplateného úveru. V prípade vinkulácie pri hypotekárnych úveroch sa plnenie vypláca banke, ktorá poskytla úver,“ spresnila Ivana Čambalíková, manažérka pre externú a korporátnu komunikáciu Českej poisťovne Slovensko.

„Banka spravidla požiada o výplatu plnenia len v prípade, ak klient úver riadne nespláca, respektíve v prípade škody väčšieho rozsahu. Menšie škody na základe inštrukcií banky vyplácame poistenému,“ dodala vedúca oddelenia privátneho a cestovného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne Katarína Janáková.

Aj stavbu možno poistiť

Pri stavbe rodinného domu sa môžu vyskytnúť rozličné problémy – od poškodeného stavebného materiálu až po chyby v projekte. Škodu však môžu narobiť aj nevítané živly. Predísť nečakaným udalostiam, ako sú víchrica, oheň a v konečnom dôsledku i dlhoprstí, nemožno, ale poistením možno zmierniť ich následky.

„Poistnou sumou je v takom prípade predpokladaná hodnota dokončenej stavby, ktorá sa uvádza v projektovej dokumentácii. Rozostavaná stavba sa poisťuje na budúci stav. To znamená, že ak stavba po dokončení bude slúžiť ako rodinný dom, stavbu poistíme ako trvalo obývaný rodinný dom,“ uviedla Ing. Margaréta Madárová z ČSOB Poisťovne.

Fáza výstavby pritom nemá vplyv na výšku poistného, je len na vás, kedy sa rozhodnete stavbu poistiť. Niektoré poisťovne sa pri stanovení poistnej sumy riadia hodnotou rozostavanej stavby, čiže vychádzajú z rozpočtových nákladov. Ak stavbu financujete cez hypotekárny úver, poistenie je povinné. Banka si tak ošetruje riziko poškodenia alebo zničenia stavby prírodnými živlami či krádežou. Väčšina poisťovní vám rozostavanú budovu poistí na rovnaké riziká ako dokončenú budovu – proti živelným a neživelným rizikám.

Ak vám základné poistenie nestačí, môžete sa rozhodnúť pre pripoistenie, ktoré kryje škody na niektorých častiach rozostavanej stavby, napríklad sklo, stavebný materiál, elektromotory či stavebné mechanizmy. Pripoistenie sa týka aj vlámania a krádeže (niektoré poisťovne však majú stanovenú maximálnu poistnú sumu na tieto riziká, ktorá môže byť nižšia ako vzniknutá škoda, preto sa o možnostiach pripoistenia informujte vo viacerých poisťovniach).

Aj tu vám poisťovne ponúkajú poistné balíčky s rozličným rozsahom krytia poistných rizík – tie lacnejšie pokrývajú prevažne živelné riziká, drahšie i krádež stavebného materiálu a drobnej stavebnej techniky. V niektorých poisťovniach netreba po kolaudácii robiť nijakú zmenu v poistnej zmluve, iba poskytnete poisťovni informáciu o skolaudovaní nehnuteľnosti. V iných poisťovniach treba zasa pripoistiť dokončenú stavbu od dátumu kolaudácie alebo od konca platnosti stavebného povolenia.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: fin financie poistenie
Zdieľať článok

Diskusia