Poistite si bývanie skôr, než bude neskoro

Poistite si bývanie skôr, než bude neskoro

16. 07. 2016
Zdieľať

Keď vás vykradnú alebo vytopíte susedov, bude už neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Ak však máte dobré poistenie, môže byť menej bolestivá aj krádež bicykla či pokazená práčka.

Ak ste majiteľom bytu či domu, mali by ste mať uzavreté poistenie nehnuteľnosti (samotnej stavby), domácnosti (vecí, ktoré slúžia rodine) aj zodpovednosti za škodu (nechtiac spôsobenú niekomu inému). Získate tak poistnú ochranu v rôznych situáciách a v prípade rozličných škodových udalostí. Poistenie sa môže vzťahovať na živelné udalosti (požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavína, pád stromov a stožiarov, ťarcha snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, zemetrasenie, povodeň alebo záplava a pod.), na krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, na vnútorný vandalizmus, ale aj na zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti (pri poistení nehnuteľnosti) a zodpovednosť za škodu členov domácnosti (pri poistení domácnosti). K dobrému poisteniu patria aj asistenčné služby (pre prípad technickej havárie, zablokovania dverí či neobývateľnej domácnosti) a ak sa byt alebo dom stane v dôsledku poistnej udalosti neobývateľným, poisťovňa (v závislosti od uzavretej poistnej zmluvy) hradí aj primerané náklady na prechodné ubytovanie.

Chata nie je dom a dom nie je domácnosť

Poistenie nehnuteľnosti sa týka objektov obývaných minimálne 270 dní v roku (nejde teda o rekreačné nehnuteľnosti, chaty a chalupy bez trvalého pobytu). Poistiť je možné aj neobývanú nehnuteľnosť, ktorá je vo výstavbe alebo v rekonštrukcii, samostatne stojacu garáž a ďalšie vedľajšie stavby.

Predmetom poistenia domácnosti sú hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti, teda také, ktoré slúžia na osobnú potrebu členov domácnosti alebo sa používajú v súvislosti s činnosťou v domácnosti. Poistenie domácnosti sa pritom vzťahuje aj na veci vypožičané alebo prenajaté. Ide teda o ochranu predmetov, ktoré sa nachádzajú v domácnosti, a to pred živelnou udalosťou, krádežou či vandalizmom. Zvoliť si môžete aj také poistenie domácnosti, ktoré kryje aj ďalšie riziká, napríklad prepätie spotrebnej elektroniky či skrat a prepätie elektromotora v spotrebičoch. 

Dôležitý je rozsah poistného krytia

V prípade výberu poistného produktu by ste mali v prvom rade venovať pozornosť rozsahu poistného krytia, teda tomu, ktoré riziká sú zahrnuté do poistného krytia už v základe poistenia, prípadne ktoré sú predmetom pripoistenia. Dôležitá je aj ponuka asistenčných služieb, ktoré sú k dispozícii v prípade poistnej udalosti. Vhodné je poistenie s dostatočne širokým krytím, aby ste získali poistnú ochranu v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať. S konkrétnym produktom sa spája aj konkrétna výška poistného, ktorá je, prirodzene, tiež jedným z kritérií pri rozhodovaní. Dôležitejší než samotná suma je však pomer ceny a rozsahu poistného krytia – napríklad to, čo má jedna poisťovňa v základe poistenia, totiž môže byť v inej predmetom pripoistenia, a teda aj priplatenia.

Čo si treba všímať v zmluve

Tak ako pri každej zmluve aj pri tej poistnej je dôležité preštudovať si podmienky ešte pred jej podpísaním. Nájdite si čas na jej pozorné prečítanie a zamerajte sa najmä na časti, kde je definovaný predmet poistenia (čo je a čo nie je poistené), poistné plnenie (kedy a za akých podmienok dochádza k plneniu), limity poistného plnenia (do akých súm sa vypláca poistné plnenie) a výluky (kedy nedochádza k poistnému plneniu). Ak niečomu nerozumiete, opýtajte sa zástupcu poisťovne. Poistenie sa zvyčajne dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden technický rok. Poistenie rodinného domu, resp. bytu vo výstavbe sa dojednáva na dobu určitú uvedenú v poistnej zmluve, najdlhšie na tri roky.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Netreba opomínať poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú nechtiac spôsobia členovia domácnosti tretím osobám, napríklad susedovi. Vzťahuje sa aj na škody, ktoré vznikli pri športe, napríklad pri bicyklovaní, alebo ich spôsobil štvornohý člen rodiny – pes.

3 užitočné rady

1 Pozor na zabezpečenie Preštudujete si, akú formu zabezpečenia poistených vecí proti krádeži predpisujú Všeobecné poistné podmienky (VPP). Ak zabezpečenie vášho majetku či domácnosti nespĺňa požadované kritériá, zaobstarajte si také, aké je predpísané v zmysle VPP, pretože sa skúma pri vzniku škodovej udalosti.

2 Vyhnite sa podpoisteniu Aspoň raz za päť rokov by ste mali prehodnotiť poistnú sumu svojej nehnuteľnosti aj domácnosti. Najmä pri starších zmluvách, kde nebola dojednaná ochrana proti inflácii, alebo po rekonštrukcii či modernizácii môže časom nastať tzv. podpoistenie. V prípade škody potom poistné plnenie dostatočne nepokryje náklady na obnovu majetku.

3 Predchádzajte nešťastiu Lepšie, než počítať škody, hoci by ich mala nahradiť poisťovňa, je predchádzať im. Pred odchodom z bytu alebo domu preto nezabudnite zavrieť okná, zamknúť, zastaviť vodu a skontrolovať sporák aj spotrebiče, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Už pri odchode na predĺžený víkend sa odporúča vypnúť spotrebiče z režimu „stand by“ a uzavrieť hlavný prívod vody.

TEXT DANIELA VLČKOVÁ
FOTO ISIFA/SHUTERSTOCK
ZDROJ časopis Môj dom 6/2016

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie poistenie majetku
Zdieľať článok

Diskusia