Poistná ochrana majetku: Ako zvládnuť nečakané situácie vo vlastnom príbytku

Poistná ochrana majetku: Ako zvládnuť nečakané situácie vo vlastnom príbytku

06. 12. 2018
Zdieľať

Poistná ochrana majetku môže prísť vhod. Nie je preto na škodu zorientovať sa v pojmoch – domov, dom, domácnosť...

Vlastné bývanie (rodinný dom alebo byt) a jeho zariadenie predstavujú nemalú investíciu, neraz spojenú s dlhodobým úverom. Preto je vhodné včas myslieť aj na poistnú ochranu. K nemalým škodám môže totiž prísť nečakane a z rôznych príčin – škody môže napáchať živelná udalosť (blesk, požiar, víchrica, záplava, krupobitie, pád stromov, lavín, povodeň a ďalšie), ale aj vandali či zlodeji a ku škodám dochádza aj neopatrnosťou členov domácnosti.

Čo poistiť, pre aký prípad a v akom rozsahu

Ak hovoríme o poistení bývania či poistení domova, rozlišujeme medzi poistením nehnuteľnosti – teda samotného bytu alebo domu, poistením domácnosti – vnútorného zariadenia bytu/domu a hnuteľných vecí, ktoré slúžia členom domácnosti. Súčasťou komplexného poistenia domova je aj poistenie zodpovednosti členov domácnosti za prípadné škody, ktoré nechtiac spôsobia niekomu v bežnom živote (pes zničí veci návšteve, deti rozbijú pri hre susedovi okno…), pri rekreačnom športe alebo v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. vytopenie suseda pokazenou práčkou). .

Netreba zabúdať, že každý majiteľ nehnuteľnosti má svoje práva, ale aj povinnosti, resp. za svoj majetok nesie aj zodpovednosť. Je rozumné a hlavne úspornejšie uzavrieť si poistenie, než znášať následky na svoj účet. Výška poistného je zanedbateľná v porovnaní so skutočnými nákladmi, ktoré by bolo potrebné uhradiť v prípade škodovej udalosti. Vzhľadom na to, že poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti kryjú odlišné poistné riziká, optimálne je, ak máte uzavreté obe.

Poistka znamená „vopred zakúpené riešenie“ pre prípad, keby sa niečo stalo. Môžete tak časť svojich starostí preniesť na poisťovňu. Samozrejme, poistená nehnuteľnosť a domácnosť musia byť zabezpečené spôsobom primeraným výške dojednanej poistnej sumy.

Poistenie domova priamo z domova

Zjednodušene povedané, prírodné živly ani zlodeji vám svoju návštevu neohlásia. Preto je dobré zabezpečiť si komplexné poistenie príbytku čo najskôr. Moderné poistenie kryje širokú škálu rizík, a tak na rôzne nečakané situácie postačí jedna poistná zmluva (zahŕňa poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu), ktorú je v súčasnosti možné uzavrieť aj online (na www.wuestenrot.sk).

Ide o pohodlný spôsob, ako chrániť svoj majetok či predísť finančným stratám, ak by ste svojou nehnuteľnosťou alebo neopatrnosťou (i ostatných členov domácnosti vrátane psa) neúmyselne spôsobili niekomu škodu. Je veľkou pomocou mať sa na koho obrátiť, ak by sa vyskytli nečakané ťažkosti.


Poistná ochrana majetku: Ako zvládnuť nečakané situácie vo vlastnom príbytku

2306029
isifa/shutterstock

Poistenie zodpovednosti za škodu je užitočné mať pre prípad spôsobenia škody vyplývajúcej z vlastníctva poisteného bytu/domu vrátane chodníkov, plotov, pozemku (napr. v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečiť včas údržbu a opravy) alebo škody nechtiac spôsobenej na zdraví či majetku niekomu inému v bežnom živote, v súvislosti s vedením domácnosti, ale aj v súvislosti s výkonom rekreačného športu, s vlastníctvom a používaním bicyklov a pod. 

Majetok môže mať rôzne vysokú hodnotu, poistenie zas rôzny rozsah krytia a limity plnenia. To je potrebné vziať do úvahy pre správne stanovenie výšky poistnej sumy, čo je veľmi dôležité. Nemala by byť príliš nízka (síce by ste platili nižšie poistné, ale v prípade škodovej udalosti by hrozilo riziko nedostatočného poistného plnenia), ale ani nadsadená. Najmä pri starších poistných zmluvách, kde nebola dojednaná ochrana proti inflácii, časom nastáva takzvané podpoistenie. Ide o stav, ktorý je pre klienta nevýhodný, lebo v prípade škody by poistné plnenie dostatočne nepokrylo náklady na obnovu majetku. Aspoň raz za 5 rokov by ste preto mali zvážiť prehodnotenie poistnej sumy svojej nehnuteľnosti i domácnosti (zvlášť po rekonštrukcii nehnuteľnosti či modernizácii domácnosti).

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 

Odborné tipy

• Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. 

• Napriek dostatočnej poistnej ochrane svojho bývania nezabudnite pred odchodom z domu zavrieť okná, nehnuteľnosť zamknúť, skontrolovať, či sú vypnuté spotrebiče a zastavená voda.

• Uzavretím poistenia domova získate aj asistenčné služby. Oceníte ich napr. v prípade technickej havárie v domácnosti, zablokovania zámkov dverí či neobývateľnej domácnosti. Stačí kontaktovať asistenčnú službu a postupovať podľa pokynov. Telefónne číslo máte  uvedené na asistenčnej kartičke od poisťovne, ktorú sa (z praktického hľadiska) odporúča odfotiť do mobilu, ten máte väčšinou pri sebe.

• Poistenie bývania adekvátne dnešnej dobe sa vzťahuje dokonca aj na kybernetické riziká ako ohrozenie virtuálnej identity či útok pri elektronických platbách.

Riziká modernej doby

Moderné poistenie ako Hodnota domova reflektuje problémy dnešnej doby a kryje nielen štandardné riziká, ale zahŕňa aj riziká, ktoré sa v minulosti nevyskytovali, ako sú sprejeri, kybernetický útok či ohrozenie virtuálnej identity. Aj v takýchto záležitostiach vám vhodné poistenie domova dokáže pomôcť. Keď neviete, čo v takom prípade robiť, asistenčné služby poradia, ako postupovať a poisťovňa podnikne ďalšie kroky. Poistná ochrana domova môže byť naozaj praktická záležitosť, ktorá vám ušetrí nemalé výdavky i starosti. 

Uzavrieť je možné aj poistenie rodinného domu alebo chaty vo výstavbe, dokonca aj poistenie certifikovaných drevostavieb. Vhodne zvolené poistenie vám poskytne krytie až 33 rizík v poistení nehnuteľnosti, 32 rizík v poistení domácnosti vrátane napríklad aj poistenia spoluúčasti, zneužitia mobilného telefónu či krádeže kľúčov motorového vozidla. Dojednať je možné aj pripoistenie právnej ochrany pre prípad susedských sporov alebo právnych problémov s nehnuteľnosťou. 

text: Michaela Labodiová v spolupráci s firmou Wüstenrot
foto: isifa/Shutterstock
zdroj: časopis Tvorivé bývanie

Kategória: Legislatíva a financovanie
Zdieľať článok

Diskusia