Rizikám nepredídete, škodám áno

Rizikám nepredídete, škodám áno

28. 05. 2009
Zdieľať

Ak sa pustíte do stavby rodinného domu, väčšinou do nej ,,vrazíte“ všetky svoje životné úspory, možno si vezmete aj dlhodobý úver. Škodu počas výstavby môžu spôsobiť záplavy, ale aj nečakaní zlodeji. Dá sa proti týmto rizikám poistiť? A je pre vás toto poistenie povinné alebo sa môžete rozhodnúť dobrovoľne? Ak si výstavbu rodinného domu financujete z vlastných peňazí, je len na vás, či si stavbu poistíte a kedy. Fáza výstavby, v ktorej sa rodinný dom nachádza, pritom nemá vplyv na výšku poistného. Koľko budete za poistenie platiť, závisí od poistnej sumy a druhu poistky.

Ak však nemáte dostatok peňazí a požičiate si v banke, napríklad cez hypotekárny úver, je pre vás otázka poistenia stavby vopred vyriešená – poistenie stavby je v tomto prípade povinné. Nehnuteľnosť, ktorou je zabezpečené čerpanie hypotéky, musí byť poistená minimálne proti poškodeniu alebo zničeniu prírodnými živlami. Ak teda máte rozostavanú stavbu, beriete si hypotéku a touto stavbou za ňu aj ručíte, musíte ju mať poistenú. Inak vám banka hypotekárny úver nedá. Vždy musí byť poistená aspoň vo výške úveru a poistenie je vinkulované v prospech banky počas čerpania a splácania hypotéky. Po splatení hypotéky sa vinkulácia poistného uvoľní a záleží už len na majiteľovi, či dom aj naďalej nechá poistený.

Na aké riziká sa vzťahuje poistenie

Základné poistenie väčšinou kryje riziká – požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, stromov, stožiarov, následky víchrice alebo krupobitia, povodeň, záplavu, zemetrasenie, zosuv pôdy, skál, lavín, tiaž snehu a námrazy. Ďalej obsahuje poistenie proti nárazu dopravného prostriedku, vandalizmu (ak škodu spôsobil páchateľ, ktorého sa polícii podarilo vypátrať), ako aj poistenie zodpovednosti za škodu vlastníka vyplývajúcu z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti vrátane priľahlého pozemku a z vykonávania stavebnej činnosti poisteného ako stavebníka.

Ak niekomu základné poistenie nestačí, môže sa pripoistiť. Pripoistenie môže kryť ďalšie riziká, ako napríklad poistenie skla, elektromotorov, stavebného materiálu, stavebných súčastí a drobných stavebných mechanizmov, ako aj riziko vandalizmu a krádeže.

Toto poistenie sa často predáva formou balíčkov. Pri poistení rozostavanej stavby bývajú v lacnejšom balíčku pokryté väčšinou iba živelné riziká, drahší balíček zvyčajne obsahuje navyše krádež stavebného materiálu a drobnej stavebnej techniky, násilné odcudzenie stavebných súčastí a príslušenstva stavby. Klientovi uhradia aj škody vzniknuté krádežou a vzniknuté náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti.

Dĺžka poistenia môže byť rôzna. Väčšinou sa poistenie rozostavaného domu uzatvára na obdobie, kým klient nezíska kolaudačné rozhodnutie. Dovtedy sa dá v zásade poistiť proti podobným rizikám ako pri dokončenej budove. Rozdiely bývajú v limitoch poistného plnenia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ako sa stanovuje poistná suma

Koľko budete za poistenie stavby platiť, závisí aj od poistnej sumy. Poisťovne sa pri stanovení poistnej sumy riadia hodnotou stavby – buď rozostavaného rodinného domu, alebo hodnotou, ktorú bude mať podľa rozpočtu po dostavaní. Na jej vypočítanie majú svoje pravidlá. Väčšina poisťovní dnes nepotrebuje znalecký posudok, ale rozpočtové náklady stavby, rozsah poistného krytia, výšku spoluúčasti alebo konečnú faktúru za postavenie domu.

Výška poistného teda závisí od hodnoty stavby, ktorá sa určuje v prípade rozostavanej stavby podľa rozpočtu nehnuteľnosti. Podľa hodnoty stavby sa určí poistná suma, ktorá by mala zodpovedať hodnote dokončeného domu. Vo väčšine poisťovní je na klientoch, akú výšku poistnej sumy si určia.

Pri poistení rozostavanej stavby je určená aj základná minimálna spoluúčasť. Niektoré poisťovne ju nemajú pri základnom poistení. Pri pripoisteniach je buď pevne určená, alebo si ju môžu klienti dohodnúť. Vtedy si výšku spoluúčasti určia sami. Poistné sa platí vo väčšine prípadov ročne. Je možné platiť ho polročne alebo štvrťročne, ale zvyčajne za príplatok.

Poistenie rozostavaných stavieb je v mnohom podobné ako poistenie celej nehnuteľnosti. Ak už absolvujete cestu za poistením rozostavaného domu, je výhodné dať si ho poistiť ako dokončenú stavbu, pretože pri dokončení stavby niekde poistenie ďalej pokračuje, v inej poisťovni sa treba pripoistiť, a to buď do dňa kolaudácie, alebo do konca platnosti stavebného konania.
 

Príklad

Rodina si stavia rodinný dom, rozpočet je stanovený na 133 000 eur (približne 4 000 000 korún), zatiaľ je preinvestovaných zhruba 33 200 eur (asi milión korún). Stavba sa financuje z vlastných peňazí, nie úverom.

Klient by mal pri uzatváraní poistenia dať pozor na to, proti akým rizikám bude stavba poistená – ide o takzvaný rozsah poistného krytia. Dôležitá je aj výška poistného – na budovy vo výstavbe poskytujú poisťovne zvyčajne zľavu. Pri budovách vo výstavbe pokrýva poistenie skutočný rozsah stavby v čase vzniku poistnej udalosti. Ak má mať teda dom hodnotu 133 000 eur, ale preinvestovaná bola len jedna štvrtina peňazí, limitom plnenia bude štvrtina – 33 000 eur.

Ročné poistné bude v takomto prípade približne 66 eur (asi 2 000 korún). Za poistenie zvyčajne nie je možné platiť mesačne, iba ročne a štvrťročne, niektoré poisťovne umožňujú aj polročné platenie. 

 

Poistenie stavby v skratke

• pri určení poistnej sumy sa nevyžaduje znalecký posudok, poisťovne ju určujú buď podľa rozpočtu stavby, projektovej dokumentácie alebo východiskovej hodnoty po dokončení rodinného domu, alebo si ju majiteľ stavby určí sám na svoju zodpovednosť,

• poisťovne vyplácajú škodu v nových cenách (v takom prípade sa kryjú aktuálne náklady na opravu) alebo v časových cenách (vyplatí sa taká suma za škodu v čase, keď sa stala poistná udalosť),

• poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, niekedy končí dňom kolaudácie, v niektorých prípadoch platí ďalej,

• poistné sa platí najčastejšie ročne, niekde sa dá platiť aj polročne alebo štvrťročne, zvyčajne za príplatok,

• poistiť sa dá stavba alebo stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie,

• záleží na majiteľovi domu, čo si zvolí, či iba hlavné poistenie, alebo aj pripoistenie,

• poistenie domu môžete uzatvoriť v každej väčšej poisťovni, ktorá sa nešpecializuje iba na poistenie života, ale aj majetku.

 

Zdroj:Všetko o stavbe domu, JAGA GROUP 2009 

 

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: poistenie poistenie domácnosti
Zdieľať článok

Diskusia