Veľký rozhovor o stavebnom dozore: Prečo je povinný pri svojpomocnej stavbe a ako pomáha s rozpočtom

07. 06. 2023
Zdieľať

Stavebný dozor by sme mohli zjednodušene definovať ako technický dozor, ktorý zastupuje investora, kontroluje priebeh stavby a zodpovedá za jej technickú kvalitu. So stavebným inžinierom Mariánom Kaššákom, ktorý na stavbu prichádza aj ako stavebný dozor, sme sa rozprávali aj tom, kedy je stavebný dozor povinný, ako ho nájsť a ako vám môže pomôcť optimalizovať rozpočet stavby. Čítajte Rozhovory o stavbe 3.


Marián Kaššák je stavebný inžinier a stavebný dozor. Úlohou stavebného dozora je sledovať postup stavby tak, aby prebiehala bezpečne a aby bola zabezpečená riadna inštalácia technického vybavenia. Marián Kaššák sa v podcaste môjdom s nami delil o svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti hrubej stavby domu.  

Kto je stavebný dozor a čo robí

Na začiatok skúste charakterizovať funkciu stavebného dozora.
M. K.: Najskôr by som spresnil, čo je stavebný dozor a čo technický dozor, lebo častokrát sa to spája a zamieňa, ale sú to dve rôzne veci.

Stavebný dozor je funkcia, na ktorú potrebuje mať ten, kto ju vykonáva, oprávnenie. Musí absolvovať preskúšanie, výsledkom ktorého je oprávnenie vykonávať vybrané činnosti v stavebníctve.

ruka v oranžovej bunde píše na papier

Zdroj: iStock

Stavebný dozor sa vyžaduje aj pri stavbách, ktoré sa realizujú svojpomocne.

Tam je úloha stavebného dozora stanovená zo zákona – garantuje, že stavba bude vykonaná správne, pretože stavebník, ktorý si ju robí svojpomocne, nemusí byť v oblasti stavebníctva odborník. No chce si stavbu zhotovovať alebo organizovať sám. To znamená, že si na to zavolá iných odborníkov, ale sám si to riadi. Zodpovednosť v konečnom dôsledku však má stavebný dozor.

Prečítajte si tiež
Rustikálny dom postavili do veľkej miery svojpomocne. Dôvodom je lokalita na hranici obývateľnosti

Technický dozor je zasa funkcia, ktorá nie je vyžadovaná zo zákona. Uplatňuje sa skôr pri stavbách, kde investor potrebuje mať akúsi predĺženú ruku, človeka, ktorý kontroluje, informuje, čo sa tam deje.

stavebný dozor a investor v drevostavbe

Zdroj: iStock

Líši sa vykonávanie stavebného dozoru pri stavbách realizovaných svojpomocne a dodávateľsky?

M. K.: Keď si investor plánuje robiť jednoduchú stavbu (max. rodinný dom) svojpomocne stavbu, už v stavebnom povolení sa musí na stavebnom úrade zadefinovať, že ide o svojpomocnú stavbu. A už do stavebného povolenia treba uviesť, kto bude robiť stavebný dozor. Musí to byť osoba, ktorá má povolenie, lebo sa to považuje za vyhradenú činnosť v stavebníctve.

Prečítajte si tiež
Chcete pri stavbe domu ušetriť? Vymurujte ho svojpomocne. Odborník radí, na čo si dať pozor

Keď si dáte postaviť či už rodinný dom, alebo aj väčšie stavby dodávateľským spôsobom, nepotrebujete stavebný dozor, lebo zodpovednosť za realizáciu má stavbyvedúci, ktorý je zamestnancom firmy, ktorá vám stavbu dodávateľským spôsobom realizuje.

robotníci nad plánmi stavby

Zdroj: iStock

Stavebný dozor, respektíve technický dozor, si nájdete len v prípade, keď cítite, že si celý ten proces, či už technicky, alebo finančne a organizačne neustrážite. Alebo máte veľa iných starostí a chcete mať na stavbe zástupcu. Vtedy je to technický dozor.

Kedy stavebný dozor vstupuje do stavby?

Kedy teda stavebný dozor vstupuje do procesu? Pred alebo po vydaní stavebného povolenia?

M. K.: Ak ide o stavebný dozor povinný zo zákona, malo by to byť ešte pred vydaním stavebného povolenia, lebo v stavebnom povolení je už napísané meno toho, kto bude vykonávať stavebný dozor.

Keď ide o technický dozor, je to na dohode s investorom. Môže do procesu vstúpiť už pri výbere projektanta, resp. už pri konzultovaní celého zámeru, pri výbere dodávateľa a potom pri samotnej realizácii. Nie je nijako presne definované odkedy tam bude. Je to skôr o tom, kedy chce investor technického dozora zaangažovať ako svojho pomocníka.

plány stavby

Zdroj: iStock

Kedy je to podľa vás najlepšie?

M. K.: Je to dobré už vo fáze úvodného zámeru. Aj pri projektovaní sa dajú modifikovať, spresniť niektoré zámery. Treba poukázať na problémy, ktoré by mohli vzniknúť, keď investor alebo projektant chce silou-mocou nejaký detail alebo nejakú konštrukciu.

Podľa mňa sa oplatí mať dozor už v štádiu, keď si hľadáte projektanta. Dá sa to, samozrejme, aj neskôr. Myslím si však, že aj keď si nájdete technický dozor až na samotný proces výstavby, nie je to neskoro.

štít strechy s lešením

Zdroj: iStock

Ďalej si prečítajte, či stavebný dozor posudzuje rozpočet stavby.

1 / 2
Kategória: Legislatíva a financovanie
Zdieľať článok

Diskusia