Aká je životnosť drevodomov?

Aká je životnosť drevodomov?

26. 02. 2018
Zdieľať

Prvá kniha o architektúre De architectura, bola napísaná v prvom storočí rímskym architektom Vitriviusom. Vitrivius veril, že všetky budovy majú spájať krásu, funkčnosť a trvanlivosť, cieľ, ktorý nás inšpiruje aj dvetisíc rokov neskôr.

Nie je dôvod na to, aby stavba postavená z dreva mala existovať aj niekoľko stoviek rokov, podstatne dlhšie na to, ako je v skutočnosti potrebná. Tak, ako je to možné aj pri iných typoch stavieb, pri správnom spôsobe výstavby a starostlivosti o ňu.

Väčšina stavieb z dreva v Európe zostala zachovaná až od začiatku 12. storočia, keď domy začali stavať na kamenných základoch. Dovtedy boli domy budované priamo na zemi, čo spôsobovalo ich postupné znehodnocovanie.


Urnes Stave Church Norway 1150 - 1350

Aká je životnosť drevodomov?
www.ldandsonhomes.eu


Urnes Stave Church Norway 1150 – 1350

V Európe bolo drevo dlho dominantným materiálom používaným pri výstavbe a jeho využitie siaha až ku samotným počiatkom civilizácie.

Najznámejším príkladom takýchto stavieb v Európe sú drevené kostolíky v Nórsku, ktoré boli vybudované v 12. a 13. storočí a prežili dodnes.

Najstaršie zachované stavby sú zo začiatku 17. storočia a veľa z nich sa zachovalo dodnes prevažne v častiach Ameriky, ktoré boli prvotne osídľované prisťahovalcami z Európy.  Prví Pilgrimovia, medzi ktorými boli Angličania, Španieli, Francúzi, Škóti a Íri, osídlili už v roku 1620 pobrežnú časť štátu Massachusetts a ostatné časti nazývané Novým Anglickom.  Medzi novými prisťahovalcami prišiel neskôr aj staviteľ najstaršieho zachovaného domu postaveného z dreva v roku 1637.


John Ward House 1684 - 1723

Aká je životnosť drevodomov?
www.ldandsonhomes.eu


John Ward House 1684 – 1723

Takisto veľa domov postavených v USA v prvej polovici 18. storočia francúzskymi prisťahovalcami, stojí dodnes. Odolali aj náročnej klíme ako je v južných štátoch Ameriky, ktorá sa vyznačuje horúcim a vlhkým podnebím. Stavby postavené v prvej polovici 18. storočia sú toho dôkazom a sú dodnes obývané tak ako aj stavby postavené začiatkom 19. a 20. storočia.

 

Od domov budovaných v súčasnej dobe neočakávame až takú výnimočnú trvanlivosť, aj napriek tomu, že stavby postavené z dreva ju vedia ponúknuť aj dnes.  

Dôvodom je to, že stavba vzhľadom na zmenu územného plánu, narastajúcej hodnoty stavebných pozemkov, alebo developerských plánov, často musí ustúpiť novej výstavbe, čo je bežné vo viacerých krajinách sveta, nielen v Severnej Amerike.


Barrington Hall Georgia 1839

Aká je životnosť drevodomov?
www.ldandsonhomes.eu


Barrington Hall Georgia 1839

Pri výstavbe často prevláda názor, že trvanlivosť stavby je závislá od použitého stavebného materiálu. Životnosť stavby však nie je ovplyvnená len použitým materiálom, ale hlavne tým, ako dlho je používaná a udržiavaná.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Aj z tohto dôvodu prebehol pred niekoľkými rokmi prieskum životnosti stavieb v meste Minneapolis v štáte Minnesota v Severnej Amerike. Táto lokalita bola vybraná pre veľkú rozmanitosť budov a použitých materiálov na ich výstavbu, ale aj preto, lebo v tom čase dochádzalo k veľkým zmenám v územnom pláne mesta.

Prieskum bol vykonaný na základe vydaných povolení na búranie a zameral sa tiež na vek a typ budov. Aj napriek tomu, že na drevostavby často pozeráme ako na menej trvanlivú alternatívu výstavby, výsledky prieskumu ukázali, že väčšina budov postavených z dreva, bola staršia ako 75 rokov, zatiaľ čo viac ako polovica stavieb postavených z betónu, alebo tehál, bola vo vekovej kategórii od 26 do 50 rokov.

Ako hlavné dôvody na búranie boli uvedené – nová developerská výstavba (34 %), budova nevhodná na pôvodný účel (22 %) a zanedbaná údržba (24 %).

Najväčší podiel zborených stavieb bol stále vhodný na bývanie, avšak budovy museli ustúpiť zmenám v územnom pláne danej lokality.

Viac ako 10 miliónov amerických stavieb (začiatkom 21. storočia) bolo postavených pred rokom 1920, a preto aj väčšina vodovodných a elektrických rozvodov používaných v tom čase už nebola vyhovujúca.

Stavby, pri ktorých bola zanedbaná údržba, napríklad z dôvodu, že neboli dlho obývané, museli takisto byť nahradené novými, nakoľko ich obnova by bola neekonomická.

 

Drevostavby sú niekedy považované za menej trvanlivé, ako tie, ktoré sú postavené z iných materiálov. Aj tento prieskum ukázal, že životnosť stavby nie vždy záleží od použitého materiálu, ale často od iných faktorov. Dôkazom je množstvo drevostavieb, ktoré boli postavené v histórii a zotrvali dodnes.

Dubravský Luboš
www.ldandsonhomes.eu

Kategória: Materiály
Tagy: drevodomy drevostavba rodinné domy
Zdieľať článok

Diskusia