Aký materiál je najvhodnejší na stavbu nízkoenergetického domu?

30. 10. 2014
Zdieľať

Na stavbu nízkoenergetického domu možno využiť viaceré materiály. My sa v krátkom prehľade budeme venovať páleným keramickým a pórobetónovým tvárniciam. Odborníkov sme sa opýtali, akých chýb sa vyvarovať, aby sa hrubá stavba zbytočne nepredĺžila a nepredražila.

Pórobetónové tvárnice

odpovedal Dipl. Ing. Petr Mareček, odborný poradca spoločnosti Xella

• Zvolíme si projektanta, ktorý má s materiálom dlhodobé skúsenosti, nie je však rutinér a pri svojej práci sleduje vývoj a trendy nielen daného výrobku, ale aj celého stavebníctva. Jedine široký prehľad o výrobnom portfóliu výrobcu umožňuje ekonomické, moderné a zmysluplné plánovanie pri použití ktoréhokoľvek stavebného materiálu.
• Ďalej zohľadníme ucelenosť ponuky produktov výrobcu a ich ekologickú a zdravotnú neškodnosť. Dbáme na zásadu, že celá hrubá stavba vrátane stropov, schodiska, ale aj strechy má byť, pokiaľ možno, postavená z jedného materiálu.
• Pri voľbe dodávateľa stavby sa odporúča prezrieť si aspoň dve jeho referenčné stavby. Do istej miery nám pri rozhodovaní pomôže aj to, keď sa môžeme porozprávať s majiteľmi takýchto referenčných stavieb. 
• Nenecháme sa odradiť názormi neodborníkov a nenecháme si odporúčať zmeny proti projektu
• Ak staviame svojpomocne, preveríme si dodacie lehoty výrobcu a jeho dodávateľské zvyky a zistíme, či sú v súlade s našimi potrebami a predstavami.


Aký materiál je najvhodnejší na stavbu nízkoenergetického domu?

1443793
Xella Slovensko, spol. s r. o.

Pálené keramické tvarovky

odpovedal Ing. Gabriel Szöllösi, produktový technik spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne

Táto otázka je neustále aktuálna a myslím, že vždy aj bude. Ten, kto zažil (a prežil :-)) stavbu svojho domu, by určite vedel vymenovať celý zoznam chýb, ktoré takpovediac zakúsil na vlastnej koži. Od takýchto stavebníkov vyškolených vlastnými skúsenosťami často počuť vetu začínajúcu slovami: „Keby som staval druhý dom, robil by som to tak a tak,“ alebo „to a to by som už nikdy nerobil.“ Keby sme urobili zoznam chýb alebo omylov, ktoré sa dejú počas výstavby domu, pravdepodobne by sme mnohým z nich po dôkladnej analýze našli spoločného menovateľa. Jedným takým je projektová dokumentácia, a to z viacerých dôvodov. 

• Veľa chýb vzniká v dôsledku komplikovaného architektonického a dispozičného riešenia stavby, preto odporúčanie č. 1 znie: jednoduchá a čistá architektúra v kombinácii s premysleným dispozičným riešením eliminuje riziká vzniku chýb počas realizácie stavby. 
• Pri projektovej príprave je nemenej dôležitá aj znalosť konkrétneho tehlového stavebného systému, jeho prvkov a možností. Z tohto hľadiska je vhodné akceptovať odporúčanie č. 2: pri navrhovaní vnútorných rozmerov miestností, rozmerov okenných otvorov, medziokenných pilierov a podobne je vhodné vychádzať z pôdorysného a výškového modulového rastra daného stavebného systému, ktorý vychádza zo skladobných rozmerov murovacích prvkov. Na pôdorysný modulový raster nadväzujú potom dĺžky vodorovných nosných prvkov, ako sú preklady a stropné nosníky. Tým sa minimalizuje potreba rezania tehál na stavbe a zároveň aj riziko vzniku chýb. 


Aký materiál je najvhodnejší na stavbu nízkoenergetického domu?

1443797
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Toto boli dve odporúčania dôležité vo fáze projektovej prípravy stavieb. Teraz niečo pre samotných stavebníkov. 

U nás rozšírená prax (výstavba domu podľa projektu na stavebné povolenie) má za následok, že stavebník a jeho blízka i vzdialená rodina riešia konkrétne detaily hrubej stavby podľa seba, prípadne podľa odporúčaní ostrieľaných majstrov murárov. Často ide o riešenia, na ktoré veru nie je pekný pohľad. Táto prax sa v dohľadnom čase asi veľmi nezmení, preto odporúčanie č. 3 znie: oboznámte sa čo najlepšie s konkrétnym tehlovým stavebným systémom, jeho prvkami a spôsobom ich zabudovania. Výrobcovia majú vypracované podrobné pracovné návody zhrnuté v praktických príručkách. Moderné tehlové systémy ponúkajú riešenia detailov pomocou špeciálnych doplnkových prvkov. Okrem toho sú dostupné rôzne technológie murovania tehál od klasickej malty až po murovanie brúsených tehál na tenkú maltu alebo murovaciu penu. Dôkladné ovládanie pracovných postupov je nevyhnutné minimálne pri posledných dvoch spomenutých spôsoboch. 
Napriek minimálnemu obsahu a rozsahu stavebnej časti PD však platí odporúčanie č. 4: nemeňte projektovú dokumentáciu za pochodu a neimprovizujte. Ak je to však nevyhnutné, robte to aspoň v spolupráci s projektantom.


Aký materiál je najvhodnejší na stavbu nízkoenergetického domu?

1443789
thinkstock.com

Architekt radí

Ing. Milan Vorčák, PROmiprojekt
www.promiprojekt.sk

Poschodový dom verzus bungalov? 
Prízemný dom je nákladnejší na výstavbu a aj z hľadiska energetickej náročnosti je menej efektívny. Čím väčšia je zastavaná plocha a čím zložitejší tvar, tým je nákladnejšie zabezpečiť požadované tepelnotechnické vlastnosti. Z hľadiska nízkoenergetiky je najvýhodnejší jednoduchý poschodový dom, ľudovo povedané, obyčajná kocka bez zbytočných výklenkov a úskokov. To znamená, že ak staviame nízkoenergetický prízemný bungalov, musíme rátať s tým, že návratnosť vložených investícii bude časovo dlhšia ako pri tvarovo jednoduchom poschodovom dome s rovnakou úžitkovou plochou. Napriek tomu väčšina ľudí dnes stavia prízemný bungalov. Tu musí každý zvažovať, či chce pohodlnosť alebo úspornosť. 

Možno správnou orientáciou pozemku na svetové strany ovplyvniť energetickú bilanciu domu? Aký má pozemok vplyv na dispozičné riešenie nízkoenergetického domu a čo si treba v prvom rade všímať pri kúpe pozemku?
Samozrejme, vhodná orientácia domu a dispozičné riešenie majú vplyv na celkové šetrenie energiou. Ak uvažujem o stavbe nízkoenergetického domu, tak by som si mal pred samotným návrhom dispozície všímať presvetlenie pozemku v rôznych časových intervaloch (doobeda, poobede, večer…). Pozemok je ideálny rovinatý, ale aj keď mám svahovitý, dá sa navrhnúť vhodné riešenie tak, aby bol dom energeticky nenáročný.

 

Kategória: Materiály
Tagy: stavba domu stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia