Izolujeme základové konštrukcie

Izolujeme základové konštrukcie

23. 05. 2008
Zdieľať

Základy a steny suterénu musia spĺňať dôležité úlohy ako rozloženie zaťaženia a zabránenie prístupu vody a zimy do objektu. Vsakujúca zrážková voda a vlhkosť stúpajúca z podzemnej vody – zemná vlhkosť – namáhajú všetky časti stavebných objektov, ktoré sa dotýkajú pôdy. Zemná vlhkosť pochádza zo stúpajúcej vlhkosti a zo zrážkovej vody, ktorá presakuje cez nesúdržné pôdy alebo výplňový materiál.

Na Slovensku treba s touto vlhkosťou rátať vždy, preto je kvalitná hydroizolácia nevyhnutná. Proti vytvoreniu krátkodobo vzdutej vody, napríklad pri silných zrážkach, treba vybudovať drenáž. Vytvorenie kvalitnej a dostatočne chránenej hydroizolácie vyžaduje aj problematická tlaková voda vznikajúca, ak sa okolo objektu zhromažďuje vzdutá voda, ktorá nemôže na súdržnej pôde v stavebnej jame, neskôr určenej na zasypanie, odtekať, alebo keď stavebný objekt zasahuje až do oblasti podzemnej vody.

Ďalším dôvodom prečo chrániť spodnú stavbu hydroizoláciou je ochrana konštrukčných prvkov, najmä nechráneného železobetónu, ktorý môžu poškodzovať zložky pôdy rozpustné vo vode, prímesy spodnej vody, ale aj priemyselné odpadové vody. V praxi rozlišujeme dva základné spôsoby ochrany pred vlhkosťou a vodou: hydroizolačné stavebné materiály, ktoré sa pridávajú na nechránené konštrukcie, a vodotesné konštrukčné prvky, napríklad konštrukcie z vodotesného betónu. Pri použití vodonepriepustného betónu odpadá vytvorenie vrstvy izolácie proti vlhkosti a vode.

Hydroizolačné materiály


Izolujeme základové konštrukcie

149711

Hydroizolácia spodnej stavby sa môže zhotoviť napríklad z bitúmenových materiálov (od základných bitúmenových náterov cez bitúmenové pásy s rôznymi úpravami po bitúmenové povrchové vrstvy modifikované plastmi). Bitúmenové hydroizolácie sa spravidla aplikujú vo viacerých vrstvách, aby sa zabránilo chybám, ktoré vznikajú pri zhotovení. Zároveň tieto vrstvy slúžia aj ako ochrana proti mechanickému poškodeniu. Počet vrstiev závisí od namáhania hydroizolácie. Plastové hydroizolačné pásy (pásy z PVC, pásy PIB, ECB, EVA, samolepiace plastové fólie a rozličné elastoméry) sa v súčasnosti používajú len v jednej vrstve. Vzhľadom na zvýšené riziko mechanického poškodenia ich treba chrániť ďalšou ochrannou vrstvou.

Profilované kovové pásy z medi alebo ušľachtilej ocele sa používajú na zosilnenie vysoko namáhaných hydroizolácií. Hydroizolačné suspenzie alebo omietky na báze cementu vytvoria tesnú povrchovú ochranu, takže na niektorých materiáloch (napríklad betón) predstavujú dodatočnú hydroizolačnú ochranu. Suspenzie sa nanášajú v hrúbke 3 až 10 mm, väčšinou vo viacerých vrstvách, na pevný, neprašný a plochý podklad bez trhlín a možno ich použiť proti tlakovej vode aj na vnútorné strany objektov.

Vodotesný betón

Vodotesný betón je špeciálny druh betónu, pri ktorom sa vďaka špeciálnym postupom zabezpečila dostatočná odolnosť proti účinkom tlakovej vody. Z vodotesných betónov sa prevažne budujú betónové konštrukcie, ktoré sú dlhodobo vystavené vode a vodnému tlaku. Obľuba výstavby podzemnej spodnej stavby rodinných domov namiesto izolovania klasicky vybudovaného suterénu prudko narastá. Firmy, ktoré zvládli technológiu vodotesného betónu, sa k izoláciám fóliami alebo bitúmenovými pásmi vracajú len v prípade radónového rizika. Odborníci však aj pri základoch z vodonepriepustného betónu odporúčajú zaizolovať suterén ešte jednou vrstvou z elastomérbitúmenových pásov alebo natrieť steny dvojzložkovou škárovacou hmotou. Tento postup sa odporúča nielen v rámci prevencie a ochrany suterénnych stien, ale súčasne aj na zabezpečenie parotesnosti suterénu.

Kam s ňou

Vodorovné hydroizolácie proti zemnej vlhkosti v stenách alebo pod stenami sa vkladajú do ložných škár muriva a musia mať minimálne jednu vrstvu. Všetky vonkajšie a vnútorné steny musia mať aspoň jednu vrstvu izolácie, ktorá sa umiestňuje pod ložnú plochu muriva a musí siahať až po osadenie základov, aby sa dala spojiť so zvislou hydroizoláciou. Odporúča sa použiť ďalšiu vodorovnú hydroizoláciu v prvej ložnej škáre nad podlahou, aby sa z prechodne mokrej pivničnej podlahy, najmä počas výstavby, nedostala vlhkosť do stien. Vhodná je aj ďalšia horná hydroizolácia približne vo výške 30 cm nad terénom ako ochrana stien pred striekajúcou vodou počas výstavby, kým nie je dokončená zvislá hydroizolácia.


Izolujeme základové konštrukcie

149712

Ako izolovať

V prípade, že máme postavený suterén z iného materiálu ako je vodotesný betón, budeme musieť vytvoriť vrstvu hydroizolácie či už proti zemnej vlhkosti, alebo tlakovej, podzemnej či zrážkovej vode. K tradičným spôsobom patrí obizolovanie suterénu minimálne dvoma vrstvami elastomérbitúmenových pásov. Prvým krokom pri realizácii takejto izolácie je nanesenie penetračného náteru, ktorý na seba naviaže prachové zrnká a zabezpečí lepšie prichytenie asfaltových pásov. Pri výbere vhodných izolačných pásov si nechajme poradiť odborníkmi, ktorí nám pomôžu zorientovať sa medzi rôznymi druhmi asfaltových pásov s posypom alebo bez neho, s vystužovaciou mriežkou, s hliníkovou vložkou a mnohými inými druhmi. Po vytvorení izolácie z asfaltových pásov, treba tieto ochrániť pred poškodením buď drenážnou fóliou, alebo doskami tepelnej izolácie.

Ďalším spôsobom ako zaizolovať steny a podlahu suterénu je použitie 2-komponentnej škárovacej bitúmenovej hmoty. Hmota sa nanáša na pripravený, začistený povrch upravený jednou vrstvou penetračného náteru. Na prvú vrstvu škárovacej hmoty s hrúbkou 2 mm sa položí armovacia sieťka. Táto sa prekryje druhou vrstvou bitúmenovej hmoty v takom množstve, aby prestala byť sieťka viditeľná. Kto túži po suchom suteréne môže sa rozhodnúť aj pre samolepiacu izolačnú fóliu. Samolepiaca izolačná fólia je vhodná na steny, ktoré sú v priamom styku so zeminou, ale nie sú ohrozované tlakovou spodnou vodou. Samolepiaca fólia sa skladá z kvalitnej, dvojvrstvovej, netrhavej špeciálnej fólie s plastickou bitúmenkaučukovou tesniacou vrstvou.

Hydroizolácia základovej škáry

Na vytvorenie bezpečnej hydroizolácie styčnej základovej škáry (medzi základom a stenami) treba po obvode základovej dosky vybetónovať do výšky 10 cm veniec s izolačným pásom so šírkou minimálne 24 cm. Úlohou izolačného pásu je vodotesne uzavrieť škáry medzi základmi a stenami, prípadne medzi jednotlivými etapami betonáže. Izolačný pás býva vyrobený z PVC a mal by byť dostatočne široký, aby došlo k dokonalému prichyteniu k betónovej hmote, a tým aj k vytvoreniu kvalitnej izolácie.

Tepelná izolácia spodnej stavby

Tepelná izolácia spodnej stavby sa dlhý čas využívala iba ako ochranná vrstva proti mechanickému poškodeniu hydroizolácie. V súčasnosti sa v zahraničí podieľa vo veľkej miere na znižovaní tepelných únikov a tým aj na znižovaní nákladov na energiu. Bohužiaľ, u nás sa tento fakt ešte stále podceňuje. Preto sa tepelná izolácia spodnej stavby často zanedbáva. Účinná tepelná izolácia objektu musí vytvoriť súvislé obalenie budovy dostatočne tepelne nepriepustnými materiálmi. Z tohto dôvodu je napríklad pri stavbe nízkoenergetických alebo pasívnych domov nevyhnutná tepelná izolácia aj pod základovou doskou. Na zateplenie suterénu, ako aj na ochranu izolácie pred mechanickým poškodením, sa používajú platne s hrúbkou pri nízkoenergetických domoch 8 až 12 cm a pri pasívnych domoch 16 až 20 cm.

Najbežnejším tepelnoizolačným materiálom, ktorý sa používa na zateplenie spodnej stavby je extrudovaný polystyrén. Medzi jeho vlastnosti, ktoré ho predurčujú na použitie na spodnú stavbu, patrí vyššia pevnosť a mechanická odolnosť. Ak chceme zlúčiť tepelnoizolačnú a drenážnu funkciu môžeme použiť dosky z extrudovaného polystyrénu, ktoré majú na povrchu nehnijúcu geotextíliu odolnú proti humusovým látkam z pôdy, teplotným zmenám i mrazu. Suterénne dosky sa pripevňujú na steny bezrozpúšťadlovými lepidlami alebo sa lepia bodovo studeným bitúmenom, tak aby vznikol preplátovaný spoj a drenážna rohož ostala na vonkajšej strane. Podmienkou dobrej funkcie systému je účinná drenáž pri päte dosák.


Nezabudnime
Pri budovaní suterénu sa snažíme zabudovať spolu v jednom mieste čo najviac rozvodových prípojok, napríklad elektrinu, vodu, plyn, telekomunikácie. Najvhodnejším riešením priestupov je univerzálna manžeta, ktorá v sebe ukrýva viaceré rozvody a rieši sa tak, aby zabezpečovala úplnú tesnosť prechodu. Výhodou priestupovej manžety je aj úspora financií, ktoré by ste inak minuli na izolovanie ďalších priestupov cez základovú konštrukciu.

Kategória: Materiály
Tagy: chalupa chata hydroizolácia základy
Zdieľať článok

Diskusia