Jednoduché, inšpiratívne, presné, úsporné…

24. 07. 2015
Zdieľať

To sú vlastnosti murovacieho systému Sendwix, ktorý vyrába najväčší český výrobca betónovej strešnej krytiny a už spomínaných vápennopieskových murovacích prvkov, spoločnosť KM Beta. Tento unikátny certifikovaný systém viacvrstvového muriva spĺňa technické požiadavky zodpovedajúce súčasným aj budúcim potrebám. So systémom KMB Sendwix možno ľahko dosiahnuť parametre potrebné pre energeticky úsporný až pasívny dom.


Jednoduché, inšpiratívne, presné, úsporné...

1600633
KM Beta, spol. s r.o.

Ak staviate zo Sendwixu, môžete si obytnú plochu rozšíriť, bez toho aby sa zväčšila zastavaná plocha. Tento luxus umožňuje práve stavebný systém KMB Sendwix. Dokonalé tepelno-technické, akustické a statické parametre dosahuje sendvičové murivo KMB Sendwix pri výrazne menších hrúbkach stien (murovací prvok SENDWIX 8DF pre nosné steny je široký len 240mm, murovacie prvky SENDWIX 12DF-LD a 6DF-LD majú hrúbku len 175mm !!!), vďaka čomu dochádza k významným úsporám zastavanej plochy – napr. pri stometrovom dome sa zväčší obytná plocha až o 8 štvorcových metrov.


Jednoduché, inšpiratívne, presné, úsporné...

1600637
KM Beta, spol. s r.o.

Murovací prvok KMB SENDWIX je zhotovený z vápna a prírodného kremičitého piesku a je vytvrdený účinkom pary pri vysokom tlaku. Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvoria mimoriadne pevné vápennopieskové kvádre. Z vonkajšej strany sa murivo zateplí tepelnou izoláciou v rôznych variantoch. Systém doplňujú murovacie a škárovacie malty, lepidlá, potery a omietky, ktoré spoločnosť KM Beta vyrába pod produktovou značkou Profimix.


Jednoduché, inšpiratívne, presné, úsporné...

1600635
KM Beta, spol. s r.o.

Vysoká pevnosť materiálu zaisťuje kvalitu nosnej časti stavby a umožňuje výstavbu aj sedempodlažných budov z nosných kvádrov v hrúbkach 175, 240 a 290mm. Výborné akustické vlastnosti prinášajú užívateľovi vysoký akustický komfort, vysoká tepelná akumulácia materiálu prináša stabilnú vnútornú teplotu prostredia v zimnom aj letnom období a prispieva tak k úsporám nákladov na vykurovanie alebo chladenie interiéru. Jednoduchosť konštrukcie obvodových aj vnútorných nosných stien vďaka presným tvarom tehál a presnému murovaniu na lepidlo umožňuje v priebehu stavby ľahkú kontrolu správnosti a kvality prác aj pre investora. KMB Sendwix je koncipovaný tak, aby tepelné vlastnosti muriva vysoko prekračovali hodnoty odporúčané normou. 
Systém KMB Sendwix je certifikovaný od vnútornej omietky po vonkajšie murivo vrátane lepidiel. Pozostáva z troch základných typov obvodových konštrukcií, ktoré sa navzájom líšia použitými materiálmi a aj výsledným vzhľadom fasádnej vrstvy: KMB SENDWIX L je systém s lícovou prímurovkou, v systém KMB SENDWIX M ako izolant slúži minerálna vlna s povrchovou úpravou v podobe ušľachtilej omietky a v systéme KMB SENDWIX P je použitý ako izolant fasádny polystyrén.


Jednoduché, inšpiratívne, presné, úsporné...

1600639
KM Beta, spol. s r.o.


Jednoduché, inšpiratívne, presné, úsporné...

1600641
KM Beta, spol. s r.o.


Jednoduché, inšpiratívne, presné, úsporné...

1600643
KM Beta, spol. s r.o.

Súčasťou systému sú tiež prvky na murovanie priečok, preklady, vencovky, lícové a komínové murivo a pomocný materiál. Lícové prvky sú vyrábané v prírodnej bielej farbe alebo vo farebných odtieňoch.

Vápenno-piesková tehla je ideálnym materiálom na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov. 

Viac informácií nájdete na www.sendwix.sk

KM BETA, spol. s r.o.               
Dolná 861/18                             
969 01 Banská Štiavnica  

Kategória: Materiály
Tagy: stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia