Myslite na ochranu pred požiarom

08. 09. 2017 Zdieľať

Pasívna požiarna ochrana budov významne spomaľuje prípadné šírenie ohňa v interiéri a tým zvyšuje jej bezpečnosť. Firma Knauf ponúka produktový rad KNAUF FIREWIN, ktorý zastrešuje nielen zavedené riešenia na báze sadrokartónových a sadrových dosiek, ale hlavne novo zavedené komplexné riešenia ochrany pred požiarom. Pod značkou KNAUF FIREWIN nájdete teda naviac dosky a systémy Knauf VERMIBOARD a protipožiarne omietky Knauf VERMIPLASTER a Knauf SIBATERM.

Schopnosť  stavebných materiálov odolávať voči ohňu významným spôsobom spomaľuje jeho šírenie v budovách. Umožňuje tým v prvom rade vyššiu bezpečnosť, predlžuje čas nutný na evakuáciu a teda ochranu ľudských životov. Znižuje sa aj pravdepodobnosť poškodenia majetku v prípade ohrozenia ohňom.
 
Systém KNAUF FIREWIN tvoria doskové systémy a omietky, ktoré prešli prísnym testovaním. Spĺňajú náročné normové požiadavky, ktoré sa od materiálov určených do budov so zvýšenou požiarnou ochranou kladú.
 

Myslite na ochranu pred požiarom

2029467
Knauf Bratislava

Doskové systémy

Protipožiarna ochrana doskovými systémami ponúka tri stupne úrovne podľa potreby technických riešení: 
 
Doska KNAUF RED PIANO je základná protipožiarna sadrokartónová doska, ktorá sa navyše vyznačuje zlepšenými akusticko-izolačnými vlastnosťami. Táto doska  nájde svoje využitie v systémoch priečok, predsadených a šachtových stien a podhľadov pre požiarnu odolnosť od 30 do 90 minút. Vyrába sa aj v impregnovanej verzii, čiže hodí sa aj do priestorov s vyššou relatívnou vzdušnou vlhkosťou ako napr. domáce kúpeľne.
 
Špeciálna sadrová doska KNAUF FIREBOARD sa používa na vybudovaniu šachtových stien, podhľadov s požiarnou odolnosťou až 120 min. Využíva sa taktiež do špeciálnych systémov na ochranu oceľových konštrukcií (stĺpov, nosníkov), či opláštenie vzduchotechnických kanálov s požiarnou odolnosťou až 180 min. Jej trieda reakcie na oheň A1.
 
KNAUF VERMIBOARD je tiež zaradená v kategórii A1.  Je to nehorľavá vermikulitová doska vyvinutá pre náročné aplikácie pasívnej požiarnej ochrany. Systémy Knauf VERMIBOARD zahŕňajú najmä požiarnu ochranu:
karbónových lamiel pre dodatočné zvýšenie únosnosti železobetónových konštrukcií 
potrubia pre odvod tepla a dymu
inštalačných káblových kanálov, 
vzduchotechnického potrubia bez nutnosti vnútorného plechového potrubia  zabraňujúce rozšírenie požiaru potrubím z jedného požiarneho úseku do druhého.
 

Myslite na ochranu pred požiarom

2029469
Knauf Bratislava

Protipožiarne omietky

Doskové systémy KNAUF FIREWIN dopĺňajú omietky, ktoré slúžia na ochranu jednoduchých i tvarovo zložitých oceľových konštrukcií. Aplikujú sa strojovým striekaním.
 
Sadrová omietka KNAUF VERMIPLASTER je klasifikovaná ako nehorľavá, trieda reakcie na oheň A1. Neobsahuje azbest a je vhodná do interiéru. Je určená na ochranu oceľových stĺpov a nosníkov rozsahu požiarnej ochrany 30 až 180 minút a taktiež železobetónových, resp. oceľobetónových konštrukcií (kombinácia trapézového plechu zaliateho betónom).
 
Cementová omietka KNAUF SIBATERM OUTDOOR, vypĺňa Vermiplastrom nepokrytú oblasť exteriéru a priestorov s vysokou vlhkosťou. Je určená pre požiarnu ochranu oceľových stĺpov a nosníkov rozsahu požiarnej ochrany 30 až 240 minút. Trieda reakcie na oheň A1. 
 

Myslite na ochranu pred požiarom

2029471
Knauf Bratislava

Navrhnúť a ochrániť

Systémy protipožiarnej ochrany FIREWIN ponúkajú veľmi efektívne a pritom jednoduché riešenia. Spoločnosť KNAUF ponúka aj poradenstvo špeciálne v tých oblastiach, kde sa vyžaduje zvýšená bezpečnosť. 
 
Pripraviť optimálne riešenia znamená zvýšiť bezpečnosť budov, významným spôsobom znížiť potenciálne škody, ktoré by mohol oheň napáchať, ale hlavne zabezpečiť lepšiu ochranu pre ľudí v budovách. 
 
Viac informácií sa dozviete aj na www.knauf.sk 
 
ZDROJ PR článok spoločnosti KNAUF BRATISLAVA S.R.O.
Kategória: Materiály
Tagy: knauf protipožiarna ochrana sadrokartón
Zdieľať článok