Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom

Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom

28. 09. 2018 Zdieľať

Hlavnými zložkami betónu sú cement, kamenivo, voda a prísady. V CRH betonárňach do betónov miešame vlastné certifikované suroviny. Celosvetovo patrí CRH medzi lídrov vo výrobe a dodávkach stavebných materiálov, medzi nimi aj cementu, betónu a kameniva. Ich kvalita ovplyvňuje kvalitu namiešaných betónových zmesí, preto sa na vstupné suroviny kladieme v CRH taký dôraz.

Transportbetón je betón, ktorého zložky boli nadávkované a zmiešané mimo stavby v stabilnej miešačke alebo automiešačke. Výrobca ho dodá na stavbu v čerstvom stave. Najčastejšie sa na jeho dopravu na stavbu používajú autodomiešavače, ktorým sa hovorí aj „mixy“.


Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom

2263467


Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom

Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom
CRH (Slovensko) a.s.

Pre betónovanie s dodaným transportbetónom odporúčame:

1. Vyberte si kvalitnú overenú betonáreň v dostatočnej  blízkosti vašej stavby, aby sa dal čerstvý namiešaný betón použiť na stavbe do 45 minút (hoci s prísadami  sa dá táto doba predĺžiť).

2. Zvoľte si čo najlepšie počasie na betonáž, ideálne v teplotnom rozmedzí 10 – 25 ° C, ani príliš ostré slnko, ani príliš veľký vietor. Ak podmienky nie sú ideálne, poraďte sa s odborníkmi, ako môžete betónu „pomôcť“.

3. Dobre si pripravte miesto betonáže, skontrolujte  rozmery, polohu a tesnosť spojov debnenia, rozloženie  výstuže (ak ju používate), tiež rozloženie rohoží.  Premyslite si rozmiestnenie potrebných otvorov, aby ste následne nemuseli do betónu sekať. 

4. Dobre si naplánujte objednané množstvo čerstvého  betónu a interval dodávok. Treba sa prispôsobiť  možnostiam pokládky, aby ste sa vyhli riziku predčasného tuhnutia betónu, pretože tuhnúci betón sa už  nemôže použiť.  


Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom

Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom
CRH (Slovensko) a.s.

5. V žiadnom prípade nevylepšujte tuhnúci betón pridaním vody. K riedeniu betónovej zmesi dochádza preto, lebo s redšou zmesou sa lepšie pracuje. Ale pridaním vody sa znižuje jej pevnosť, trvanlivosť a zvyšuje jej nasiakavosť. Z našich betonární dodávame betónové zmesi v správnej konzistencii. Ak je riedenie predsa z nejakých dôvodov potrebné (ak je vôbec možné), odporúčame ho robiť len pod dohľadom odborníka.

Väčšina stavebníkom má betón zafixovaný ako materiál pre tvorbu nosných konštrukcií, prípadne ho vnímajú cez zámkové dlažby, debniace tvárnice, škridle či rôzne prefabrikáty. Betón je skutočné ideálny na tvorbu nosných prvkov stavby s veľkou pevnosťou. Ale nemenej dôležitá je aj „estetická hodnota“ betónu. V súčasnej architektúre má čoraz väčšie uplatnenie pohľadový betón.

CRH betonárne sú rozmiestnené po celom Slovensku. Dostanete tu nielen kvalitné betónové zmesi pre rôzne typy stavieb, ale ich pracovníci vám aj odborne poradia a pomôžu.

Podrobné informácie o ponuke CRH produktov a služieb nájdete www.crhbeton.sk a www.akostavat.com

ZDROJ PR článok spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.

Kategória: Materiály
Tagy: betónovanie transportbetón
Zdieľať článok