Sadrokartón v podkroví

18. 01. 2006
Zdieľať

V centrách veľkých, ale aj menších miest je nedostatok stavebných pozemkov, preto treba využiť aj podkrovné priestory v už postavených budovách a domoch. Ak si však predstavíte tradičný spôsob výstavby nového podkrovného bytu, prípadne rekonštrukciu staršieho, vybaví sa vám kopa piesku, vrecia cementu či tehly. Výstavba týmto spôsobom trvá dlho a musí sa riadiť technológiami, ktoré závisia od tzv. mokrého procesu. Nehovoriac o tom, že povynášanie všetkého materiálu do podkrovia dá poriadne zabrať...

Dnes možno využiť výhody systému suchej výstavby s použitím sadrokartónových dosiek. V mnohých prípadoch sa tento materiál javí ako jediná alternatíva. Sadrokartónové dosky môžeme použiť v celej škále stavebných konštrukcií – priečky, podhľady stropov, obklady stien, podlahy, obklady podkroví. Použitie systémov suchej výstavby zo sadrokartónových dosiek prináša množstvo výhod:
 

  • malá hmotnosť uľahčuje montáž a skracuje čas výstavby,
  • už existujúce stavebné konštrukcie sa nepreťažia, čo zmenšuje pravdepodobnosť vzniku statických problémov,
  • odpadajú technologické prestávky potrebné na vysušenie, možnosť takmer okamžitého ďalšieho opracovania povrchov,
  • nie sú potrebné nijaké ryhy ani drážky na inštalácie,
  • menej nečistôt a nijaký stavebný odpad,
  • sadrokartónové dosky spĺňajú všetky požiadavky požiarnej ochrany (požiarna odolnosť F 30 až F 90 minút),
  • kombinácia tepelnej a zvukovej izolácie.

Niečo o sadre


Sadrokartón v podkroví

41986

Sadra je prírodný stavebný materiál, ktorý ľudstvo používa už päťtisíc rokov. Je to produkt, ktorý nemá nijaký nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus, pH sadry je rovnaké, ako má ľudská pokožka. Získava sa vypaľovaním sadrovca pri teplote 120 až 1 300 °C. Sadra obsahuje 20 % viazanej kryštalickej vody, ktorá je v prípade požiaru schopná absorbovať veľké množstvo energie ohňa. Navyše je absolútne čuchovo neutrálna. Sadra sa skladá z množstva malých pórov, ktoré v prípade potreby zachytávajú vlhkosť, a ak vlhkosť vzduchu príliš klesne, znovu ju uvoľňujú späť do miestnosti.

Výstavba podkroví – príprava

Sadrokartón v podkroví sa dá použiť nielen na obklad šikmých stien, ale aj na deliace priečky, obklad murovaných stien alebo ako suchá plávajúca podlaha. Podľa požiadaviek na jednotlivé konštrukcie a podľa ich umiestnenia musíme voliť vhodný typ sadrokartónu.


Sadrokartón v podkroví

41992

Na obklad šikmých stien a ostatných častí krovu použijeme protipožiarny sadrokartón hrubý 15 mm. Na vnútorné dielce konštrukcie je určený štandardný sadrokartón hrubý 12,5 mm. Do vlhkých priestorov, čo je v podkroví len kúpeľňa, treba použiť impregnovaný sadrokartón ako variant spomenutých typov. Na konštrukciu suchej plávajúcej podlahy sú určené špeciálne podlahové dielce hrubé 25 mm alebo podlahové dosky hrubé 12,5 mm s pridanou zvukovou a tepelnou izoláciou, ktoré sa spájajú na „pero a drážku“. Na jednotlivé typy konštrukcií použijeme 1 až 3 vrstvy sadrokartónových dosiek, v závislosti od požiadaviek na protipožiarnu ochranu.


Sadrokartón v podkroví

41995

Sadrokartónové dosky sú vlastne obkladové prvky, ktoré musíme montovať na dostatočne pevnú a presne pripravenú podkladovú konštrukciu. Materiálom na tento podklad môže byť drevený rošt z hranolčekov alebo kovový rošt z tenkostenných valcovaných profilov z pozinkovaného plechu. Drevený rošt nesie so sebou riziko nekvality materiálu (môže byť rozmerovo nepresný, s poddimenzovaným prierezom, nedostatočne vysušený a nezabezpečený materiálom proti škodcom). Preto sa odporúča profesionálne používať valcované tenkostenné profily označené ako CD a UD, resp. „klobúkový“ profil na obklady podkroví a CW a UW na priečky.

Sadrokartónové dosky sa spájajú na zraz, pričom ich hrany sú rôzne profilované. Aby sa docielili dokonale hladké povrchy, spoje treba vyrovnať tmelom. V zásade sa používajú dva druhy tmelov: „tvrdé“ tmely, ktoré možno použiť pri štandardných konštrukciách bez bandážnej pásky, a „mäkké“ tmely, ktoré v každom prípade vyžadujú použitie bandážnej pásky (sklotextilnej alebo papierovej).

Osadenie obkladov

Ešte pred realizáciou sadrokartónového obkladu treba dokončiť všetky dôležité zásahy do konštrukcie krovu, t. j. krov sa priestorovo a staticky upevnil, strešné okná sa osadili, zabezpečil sa trvalý vstup do podkrovia, osadili sa základné inštalácie rozvodov vody, elektriny a plynu, realizovalo sa zateplenie a prípadne aj parozábrana.


Sadrokartón v podkroví

41993

Ako prvý vytvoríme podkladový rošt. Jeho prvky montujeme priamo na krokvy vo vodorovnom smere. Osová vzdialenosť profilov je maximálne 400 mm, pričom vzdialenosť krokiev by nemala presiahnuť 900 mm. Pomocou obojstranne lepiacej pásky prichytíme parozábranu (Pe-fólia hrubá 0,2 mm) na pripravený rošt. Sadrokartónové dosky prikladáme kolmo na rošt a priskrutkujeme špeciálnymi samoreznými rýchloskrutkami. Jednotlivé dosky kladieme na doraz. Spoje tmelíme už spomenutými tmelmi, v podkroví zásadne s použitím bandážnej pásky, ktorú vtláčame do prvej vrstvy čerstvo naneseného tmelu. Asi po 30 minútach pásku prekryjeme ďalšou vrstvou tmelu a prípadné nerovnosti vyrovnáme. Zvyšný tmel odstránime ešte začerstva alebo ho po zatvrdnutí prebrúsime. Sadrokartónový obklad ešte pred náterom bežnou interiérovou farbou natrieme penetračným náterom určeným na tento účel. Ak kladieme dve vrstvy sadrokartónu na zvýšenie požiarnej odolnosti (napr. dvakrát 12,5 mm alebo dvakrát 15,0 mm), musíme pretmeliť aj škáry spodnej vrstvy.

Suché podlahy


Sadrokartón v podkroví

41988

Použitie sadrokartónu na obklad stien, priečok a stropov je pomerne rozšírené. Menej sa však využíva sadrokartón na podlahy. Plávajúca podlaha zo sadrokartónu výrazne zlepšuje tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti podláh. Na túto podlahu sa dajú položiť všetky bežné podlahové krytiny (koberec, dlažba, parkety, PVC a pod.). Ak navrch ukladáme PVC či koberec a zároveň predpokladáme použitie stoličiek s kolieskami, na zvýšenie mechanickej odolnosti musíme povrch celoplošne pretmeliť.


Sadrokartón v podkroví

41990

Ešte pred samotným položením podlahových dosiek sadrokartónu treba vyrovnať podklad. Pri malých nerovnostiach do 5 mm (hrubý betón, podklad z fošní) použijeme medzivrstvu z papierovej vlnitej lepenky alebo minerálnu izoláciu. Nerovnosti do 20 mm vyrovnáme tmelením. Pri nerovnostiach nad 20 mm alebo na výškové vyrovnanie použijeme vhodný suchý podsyp (LIAPOR, RIGIPS THERMO-PLAN, podsyp KNAUF). Na zvýšenie zvukovej izolácie položíme po obvode miestnosti po výške pruhy izolačnej hmoty 100 x10 mm (minerálne vlákna, penovú hmotu). Ak kladieme suchú podlahu na železobetónový strop, položíme pod podklad na celú plochu Pe-fóliu hrúbky 0,2 mm so vzájomným presahom 20 cm. Ak vyrovnávame nerovnosti suchým podsypom, začíname klásť sadrokartónové podlahové dosky od vstupu do miestnosti, aby sa podsyp nepošliapal.


Sadrokartón v podkroví

41991

Kladenie dosiek je pomerne jednoduché. Najprv sa po celej miestnosti už na pripravený podklad položí spodná vrstva dosiek (podľa potreby prípadne použijeme kombinované dosky s tepelnou a zvukovou izoláciou). Potom sa na spodné dosky nanesie zubatou stierkou lepidlo. Druhá vrstva sa kladie kolmo na spodnú vrstvu tak, aby boli škáry oboch vrstiev vzdialené minimálne 20 cm. Na riadne spojenie vrstiev stačí vlastná hmotnosť horných dosiek. Okrem lepidla môžeme použiť pneumatické alebo elektromagnetické sponkovačky. Pred položením podlahových krytín sa odporúča podlahové dosky natrieť penetračným náterom.

Stropné podhľady

Stropné podhľadové konštrukcie uzatvárajú podkrovie zhora. Ak použijeme zavesený podhľad v spojení s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien, vyriešime tým nielen tepelnú izoláciu stropu, ale aj zlepšíme akustiku miestnosti a zabezpečíme požiarnu ochranu krovu. Na montáž podhľadu môžeme použiť štandardné sadrokartónové dosky alebo kazetové dosky s rozmermi 600 x 600 mm. Podľa zvoleného typu sadrokartónu použijeme CD profily, prípadne T profily.
 


Sadrokartón v podkroví

41997


Sadrokartón v podkroví

41998


Sadrokartón v podkroví

41999


Sadrokartón v podkroví

42000


Sadrokartón v podkroví

42001

Postup montáže stropného podhľadu: 1 – upevnenie závesov na železobetónový strop, 2 – záves upevnený na drevený rám, 3 – kotvový rýchloupínací záves nasadíme do profilu a CD a spojíme so závesným drôtom, 4 – nosný CD profil upevníme pomocou uhlovej kotvy, 5 – na nosný CD profil priskrutkujeme pomocou samorezných rýchloskrutiek (dĺžka 25 mm) sadrokartónové dosky.

   

Drobnosti na záver

Sadrokartónové dosky sa dajú veľmi ľahko opracovať bežným náradím, ako sú dutinová fréza, jemnozúbková pílka, prepichovací pilník alebo pílka. Zariaďovacie predmety (umývadlá, drezy, záchodové misy a bidety) upevňujeme na sadrokartónové steny pomocou špeciálnych nosníkov, stojanov a montážnych dosiek. Pomocou špeciálnych sadrokartónových dosiek môžeme vytvárať aj zakrivené steny (konkávne a konvexné), prípadne zakrivené podhľady. Pri výstavbe podkrovia môžeme niektoré práce realizovať aj svojpomocne, čo prinesie istý finančný efekt, ale aj dobrý pocit domáceho majstra, ktorý sa presvedčí o svojich schopnostiach. Svojpomoc však nemožno jednoznačne odporučiť pri vysoko kvalifikovaných činnostiach, ako sú napríklad posúdenie skutkového stavu krovu a návrhu celkového riešenia prestavby, realizácia statických úprav, inštalácií a pod.
 

Priemerná spotreba materiálu sadrokartónovych konštrukcií podhľadov a podkrovie podľa podkladov Rigips

Materiál

Obklad stropu (priama montáž)

Zavesený podhľad jednoduché opláštenie

Zavesený podhľad dvojité plášte

Bočná stena Vodorovná a šikmá časť podhľadu

Doska RFR 15 mm

1 m2 1 m2 2 m2 1 m2 1 m2

CD profil

2,0 m 3,0 m 3,0 m 0,0 2,4 m

UD profil

0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,0 0,5 m

CW profil

0,0 0,0 1,9 m 0,0

UW profil

0,0 0,0 1,4 m 0,0

Rýchloskrutky 25 mm

15 ks 15 ks 8 ks 13 ks 17 ks

Rýchloskrutky 35 mm

0,0 0,0 15 ks 0,0

0,0

Pripájacie tesnenie

0,9 m 0,0 m 0,7 m 0,5 m

Spojka profilov CD

0,3 ks 0,6 ks 0,9 ks 0,0 0,5 ks

Záves

0,0 1,1 ks 0,6 ks 0,0 2,4 ks

Krížová spojka

0,0 2 ks 1,1 ks 0,0 0,0

Kotviaci prvok

2 ks 1,1 ks 2,0 ks 1,5 ks 0,0

Stierkovací tmel

0,3 kg 0,3 kg 1,1 kg 0,3 kg 0,3 kg

Tmel na konečnú úpravu

0,1 kg 0,1 kg 0,3 kg 0,1 kg 0,1 kg

Výstužná páska

1,0 m 1,0 m 1,0 m 0,8 m 1,0 m
Kategória: Materiály
Tagy: materiál podkrovie sadrok sadrokartón
Zdieľať článok

Diskusia