Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?

Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?

02. 04. 2015
Zdieľať

Pri uvažovaní nad výstavbou nového domu, sa budúci majitelia často rozhodujú nad druhom výstavby a použitým materiálom. Pri súčasných stavebných trendoch je často porovnávaná aj oceľová konštrukcia domu s drevenou.

Oceľ je často vnímaná ako materiál, ktorý dáva pocit sily a trvácnosti. Výskum a nezávislé štúdie však dokazujú opak a to, že drevostavby majú niekoľko výhod oproti tým, pri ktorých výstavbe je použitá oceľ.

Drevo je bezpochyby najekologickejší stavebný materiál na Zemi. Má mimo iného lepšie izolačné vlastnosti, odolnosť voči požiaru a lepšiu pevnosť.


Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?

Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?
LD and Son Homes s.r.o.

Drevo je trvalo obnoviteľný zdroj. Stromy v lesoch absorbujú oxid uhličitý a rastúce lesy tak napomáhajú k lepšiemu životnému prostrediu. Potom, ako sú staršie stromy vyťažené, mladšie môžu rýchlejšie rásť, čo napomáha rozvoju zdravých a trvalo zalesnených oblastí. Štatisticky, za každý vyťažený strom je priemerne vysadených päť nových.

Iné typy budov nepoužívajú obnoviteľné materiály, namiesto nich používajú materiály ako je cement, alebo plast, ktoré majú dopad na životné prostredie. Drevo na druhej strane nemusí byť ťažené ako nerastná surovina, čím nedochádza k negatívnym vplyvom na životné prostredie . Lesnícke postupy sú v súčasnosti v súlade s pravidlami, ktoré boli zavedené nielen kvôli uplatneniu rovnováhy, ale aj zlepšeniu stavu samotných lesov. 


Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?

Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?
LD and Son Homes s.r.o.

Lesníci sú si vedomí, že k udržaniu ekosystému je potrebná výsadba nových stromov a využitie celého vyťaženého stromu bez zanechania odpadu. Lesy, ktoré sú k dispozícii pre zber dreva sú takto dostatočne veľké, aby mohli poskytovať dostatok materiálu aj do budúcnosti. Drevo je preto najekologickejší stavebný materiál dostupný na trhu.

Drevo je ľahšie opracovateľné a funkčnejšie ako oceľ, a preto je čoraz viac uprednostňované aj ako stavebný materiál. Veľká časť komponentov oceľových konštrukcií montovaných domov má veľkú váhu, a preto nemôže byť presúvaná bez použitia ťažkých strojov, ako sú žeriavy a väčšie nákladné automobily, čím sa dodatočne zvyšujú náklady na samotnú výstavbu. Návrh oceľových stavieb si takisto vyžaduje spoluprácu viacerých konštruktérov. Základy všetkých oceľových konštrukcií musia byť absolútne dokonalé, je nevyhnutné aby mali veľmi presne umiestnené kotevné skrutky, v opačnom prípade otvory pre skrutky oceľového rámu konštrukcie nebudú do seba zapadať.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?

Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?
LD and Son Homes s.r.o.

Drevostavby majú dlhšiu životnosť ako oceľové konštrukcie. „Potenie sa“ oceli spôsobuje prienik vlhkosti do oceľových spojov ako aj samotnej izolácie. To vytvára podmienky pre rast plesní, čo vedie ku korózii a hrdzaveniu, a tým následne skráteniu životnosti celej stavby. Drevená konštrukcia budovy postavená zo stavebného dreva zo správnou vlhkosťou sa nedeformuje a zostáva rozmerovo stabilná.

Na výrobu oceľového profilu je potrebné až deväťkrát viac energie v porovnaní s dreveným profilom potrebným na výstavbu steny domu. Drevo je prirodzene účinnejší izolant ako oceľ, čím je možné znížiť náklady na vykurovanie a chladenie o 30 až 50 %. Oceľ na druhej strane má výbornú tepelnú vodivosť, čím vytvára dobré podmienky pre prenos tepla a chladu, a tým aj zhoršuje izolačné vlastnosti stavby.

Drevo je takisto bezpečnejšie pri požiari. Hoci to znie neuveriteľne, je to úplná pravda. Drevo si zachováva svoju pevnosť konštrukcie pri teplotách vyšších ako 1093 °C, zatiaľ čo oceľ stratí 80 % svojej pevnosti už pri 534 °C. Počas toho ako sa oceľ pri požiari roztavuje, dochádza k jej ohýbaniu a krúteniu. Podľa skúseností ako aj vývoja samotných požiarov, je ťažké ako aj pomerne nebezpečné pre požiarnikov zastaviť požiar oceľovej budovy a pre ľudí uniknúť z nej. Aj keď po požiari môže konštrukcia budovy vyvolať dojem, že je neporušená, nie je možné s istotou určiť jej zostávajúcu silu a pevnosť. Všetky oceľové konštrukcie preto musia byť zbúrané, skôr ako by mohli byť opravené tak ako drevené konštrukcie.


Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?

Sú oceľové konštrukcie domov lepšie ako drevené?
LD and Son Homes s.r.o.

Je preto dobré pri rozhodovaní sa o druhu materiálu použitého na výstavbu nového domu brať do úvahy nielen všetky fakty, ale aj celkový výsledok. Aj toto je dôvod, prečo sú uprednostňované drevostavby, ako forma výstavby rodinných domov, čoraz väčším počtom ich budúcich majiteľov.

Ľuboš Dúbravský
LD and Son Homes s.r.o.
www.ldandsonhomes.eu 

Kategória: Materiály
Tagy: drevodom drevostavba konštrukcia materiál
Zdieľať článok

Diskusia