Sú sanačné omietkové systémy dlhodobým riešením?

29. 10. 2018 Zdieľať

Sanačné omietkové systémy sú jedným zo spôsobov, ako čiastočne riešiť problémy s vlhkým murivom. Avšak samotní výrobcovia negarantujú ich stopercentnú funkčnosť. Sanačné omietkové systémy sú podmienené aplikáciou viacerých vrstiev rôznych produktov, veľakrát spojenou s podrezávaním stien a vkladaním chýbajúcej, alebo už nefunkčnej hydroizolácie, chemickou injektážou stien, difúznymi lištami a rôznymi inými riešeniami, kde v niektorých prípadoch môže byť naozaj výhodnejšie dom zbúrať a postaviť nanovo.

Vynechanie niektorého zo spomenutých prvkov môže potom slúžiť ako argument neexistujúcej garancie pre takýto systém, spolu s odôvodnením, že sanačné systémy sú aj tak iba dočasné riešenie.

Hydroizolácia a sanácia

Ak použijeme čiastočné zovšeobecnenie, v stavebníctve sa používajú dva základné postupy pri riešení predpokladaných alebo existujúcich problémov s vodou.

Prvý je hydroizolácia, ktorá má za úlohu zastaviť prienik vody do steny (z pozitívnej strany) alebo zastaviť prienik podzemnej vody do domu (z negatívnej strany). Na trhu je množstvo výrobkov určených na hydroizoláciu a väčšina funguje na princípe chemickej membrány latexovej konzistencie. Takáto hydroizolácia nedokáže dlhodobo fungovať, pretože jej chýba jedna podstatná schopnosť – paropriepustnosť. Hydroizolačná membrána uzatvára vodu v stene, čo spôsobuje odpájanie tejto membrány od steny a mnoho ďalších problémov, ako tvorba plesní, korózia betónových výstuží a rozpadávanie sa omietok.

Druhý postup je už spomenutá sanácia, ktorá využíva práve princíp paropriepustnosti sanačných omietok, ktoré umožňujú vode vniknúť do omietky z negatívnej strany, uložiť molekuly solí do pórov omietky a odpariť sa cez štruktúru omietky von zo steny. Takýto prístup k sanácii má svoje limity, pretože je použiteľný iba na mierne vlhké steny. V prípade extrémnej vlhkosti, alebo pretekaniu vody sanačný omietkový systém zvlhne a postupom času sa rozpadne ako klasická omietka.

Namieste je otázka: Čo je teda základný predpoklad funkčného konceptu z hľadiska hydroizolácie a sanácie?

IZONIL – omietka novej generácie

Odpoveďou je kombinácia hydroizolácie a paropriepustnosti – IZONIL SANAČNÁ A HYDROFÓBNA OMIETKA. Ide o celosvetovo unikátnu omietku, ktorá sa vyrába na báze slovenskej technológie. Jej jedinečnosť spočíva práve v spojení týchto dvoch základných vlastností: Stopercentná vodeodolnosť omietky zabezpečuje schopnosť plne funkčnej hydroizolácie. Zároveň vysoká paropriepustnosť tejto omietky umožňuje vysúšaciu schopnosť omietky. V praxi to znamená, že voda v kvapalnom skupenstve nedokáže vstúpiť do omietky (dážď v prípade pozitívnej strany a voda zo steny v prípade negatívnej strany). Táto omietka zároveň vyťahuje vlhkosť zo steny v podobe vodnej pary, ktorá sa štruktúrou omietky vyparuje von zo steny. Kombinácia týchto vlastnosti je nevyhnutným predpokladom pre dlhodobú funkčnosť aj v náročných podmienkach.

Garancia stopercentnej funkčnosti omietky IZONIL je minimálne 12 rokov

Omietka bola prvý krát použitá na Slovensku a v Maďarsku v roku 2000. V období 2000-2010 bola testovaná jej odolnosť a funkčnosť v reálnych podmienkach viacerých európskych krajín. 

Ako príklad uvádzame veľmi netradičný projekt. Naša omietka bola použitá na vybudovanie umelého ostrova na jazere Košariská pri Bratislave. Tento projekt vznikol v roku 2003 a do dnešného dňa je ostrov ponorený vo vode vyše 15 rokov, stále v perfektnom stave (ostrov je súčasťou reštaurácie Mango).


Ostrov Mango postavený v roku 2003 z IZONIL omietky na jazere Košariská v Dunajskej Lužnej

Ostrov Mango postavený v roku 2003 z IZONIL omietky na jazere Košariská v Dunajskej Lužnej
RBL Trade s.r.o.

V roku 2011, po potvrdení, že výrobok je stopercentne funkčný počas doby minimálne 10 rokov, bola IZONIL technológia transferovaná na Ázijský trh, kde je momentálne úspešne používaná už vyše 7 rokov v extrémnych klimatických podmienkach Indie, Vietnamu, Filipín, Bangladéša, Číny, Indonézie a ďalších krajín. V tejto časti sveta zároveň predstavuje jediné dlhodobé funkčné riešenie hydroizolácie a vysúšania stavieb.

Technické parametre omietky IZONIL

IZONIL SANAČNÁ A HYDROFÓBNA OMIETKA spĺňa požiadavky Európskej technickej normy STN EN 998-1 ako omietka na všeobecné použitie (GP). Zároveň spĺňa požiadavky ako sanačná omietka (R) s výnimkou parametra pevnosti v tlaku (CS IV namiesto CS II). Koeficient priepustnosti vodnej pary (µ) dosahuje obdivuhodnú hodnotu < 8.

Test odolnosti omietky voči vodnému tlaku nie je súčasťou normy STN EN 998-1. Preto používame test, odvodený z normy na testovanie betónov (STN EN 12390-8). Táto norma používa tlak 0,5 MPa (5 barov) počas 72 hodín. Pre omietku používame tlak 0,1 MPa (1 bar) počas 72 hodín. Nameraný prienik vody je ≤ 1 mm. 


Detailný záber vzorky IZONIL omietky s kvapkou vody

Detailný záber vzorky IZONIL omietky s kvapkou vody
RBL Trade s.r.o.

Kombinácia týchto dvoch paramterov v omietke je celosvetovo unikátna. Zároveň je potrebné poznamenať, že omietka nie je certifikovaná podľa normy WTA, z jednoduchého dôvodu. WTA definuje sanačný omietkový systém ako postupnosť použitia troch až štyroch vrstiev rôznych materiálov a zároveň vôbec nedefinuje úlohu hydroizolácie v takomto sanačnom systéme. IZONIL omietka je sanačný systém v jednej vrstve a v jednom výrobku a zároveň predstavuje stopercentne funkčnú hydroizoláciu voči tlakovej vode.

Omietka IZONIL je zároveň otestovaná Slovenskou Zdravotníckou Univerzitou ako netoxická a vhodná na priamy kontakt s pitnou vodou.

Jednoduché použitie omietky IZONIL

Z hľadiska prípravy povrchu, miešania, nanášania a ukončenia povrchu sa IZONIL omietka nelíši od bežných cementovo-pieskových omietok. Detailný postup je uvedený v technickom liste

IZONIL SANAČNÁ A HYDROFÓBNA OMIETKU pre Slovensko a Českú Republiku distribuuje:

RBL Trade s.r.o.
Štefániková 81
085 01 Bardejov

Telefón: +421 948 522 134
Email: office@rbl-trade.com


Sú sanačné omietkové systémy dlhodobým riešením?

2283403
henfil

ZDROJ PR článok spoločnosti RBL Trade s.r.o.

Kategória: Materiály
Tagy: hydroizolácia omietkové systémy sanácia muriva vlhké murivo
Zdieľať článok